Лекція №3 для студентів 5 курсу з дитячої хірургічної стоматології на темуДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


Лекція № 3 для студентів 5 курсу з дитячої хірургічної стоматології на тему:


До соціально-біологічних преморбідних чинників слід віднести:

 • До соціально-біологічних преморбідних чинників слід віднести:

 • Низький рівень фізичного розвитку дитини. Соціально-економічні та екологічні умови нині не сприяють здоров'ю дітей і їх батьків. Сьогодні важко собі уявити практично здорових батьків.

 • Несприятливий перебіг періоду новонародженості та першого року життя. Лише 30 % дітей у віці 6 міс годують грудним молоком. Більшість з них переводять на змішане та штучне вигодовування. Усе це, звичайно, впливає негативно на подальший розвиток організму дитини.

 • Харчування є одним із основних чинників, що впливає на стан здоров'я. Спостереження свідчать про значне погіршення харчування основної маси населення України.

 • Діти, які багато хворіли на гострі чи хронічні запальні захворювання дихального апарату, травної та сечовидільної систем, найчастіше уражаються запальними процесами щелепно-лицевої ділянки.До соціально-гігієнічних преморбідних чинників належать:

 • До соціально-гігієнічних преморбідних чинників належать:

 • недотримання правил гігієни ротової порожнини — лише 30 % дітей віком 6 років (жителів міст) користуються зубною щіткою та частково виконують основні правила гігієни ротової порожнини. У сільській місцевості цей відсоток значно менший (10 %);

 • зниження кількості дітей, які займаються фізичною культурою, недотримання (можливо, з об'єктивних причин) правильного режиму харчування — якісного та кількісного — негативно впливають на специфічну і неспецифічну реактивність і загартованість організму.Особливості перебігу запальних процесів ЩЛД у дітей

 • Особливості перебігу запальних процесів ЩЛД у дітей

 • 1) переважання продуктивних форм запалення над ексудативними;

 • 2) рідкісність автономних процесів;

 • 3) швидкий перехід до генералізованих форм;

 • 4) загальні реакції-відповіді на запальний агент часто випереджають розвиток місцевих процесів;

 • 5) унаслідок інтоксикації загальні симптоми виходять на перший план.Анатомічні та імунобіологічні особливості дитячого організму:

 • Анатомічні та імунобіологічні особливості дитячого організму:

 • Тимчасові і постійні зуби у дітей перебувають у стані постійного розвитку (період закладки і внутрішньошелепного розвитку; період прорізування, росту, формування коренів і розсмоктування коренів тимчасових зубів).

 • Тимчасові і постійні зуби, що прорізуються, відносно менш мінералізовані, мають більшу пульпову камеру та широкі кореневі канали. Кровоносні судини пульпи широко анастомозують із судинами щелепних кісток та окістя. Великий верхівковий отвір у коренях, що формуються та резорбуються, відсутність сформованого періодонта створюють найтісніший зв'язок їх із кісткою (з "незрілим" кістковим мозком).

 • Щелепні кістки у дитячому віці багаті на органічні і бідні на мінеральні речовини. Вони перебувають у стані постійного росту і перебудови, пов'язаного в тому числі і зі зміною зубів. Кортикальний шар кістки тонкий і основну її масу становить губчаста речовина. Вона має широкі кісткові канальці, тонку і ніжну будову кісткових балок, між якими розташовується переважно червоний кістковий мозок, менш стійкий до різних подразників. Окістя товсте, щільно охоплює кістку.

 • Багата васкуляризація і лімфообіг щелепно-лицевої ділянки у дітей визначають розвинуте анастомозування судин м'яких тканин, зубів, періодонта, щелеп та періоста. Це, з одного боку, забезпечує активну регенерацію м'яких тканин і високий потенціал репаративного остеогенезу, а з другого — сприяє поширенню запалення гематогенним шляхом.

 • Ріст щелепних кісток нерівномірний за інтенсивністю та часом. Найактивніше щелепи ростуть у період прорізування зубів (1—3 роки, 6—10 років). Вік 13-15 років називають "пубертатним стрибком", оскільки у цей період ріст кісток значно активізується. Нерівномірність росту полягає у тому, що кістка росте у довжину не всією масою, а лише окремими ділянками - зонами росту; ріст кісток у товщину здійснюється за рахунок окістя.

 • Навколощелепні м'які тканини у дітей мають меншу щільність фасцій та апоневрозів, які обмежують клітковинні простори, характеризуються низькими и бар’єрними властивостями їх, і на тлі значної кількості підшкірної жирової клітковини запальний процес швидко поширюється на 2-3 топографо-анатомічні області.Пухлина – патологічне розростання клітин, у яких не контролюється мітоз та розвиваються явища біологічного атипізму.

 • Пухлина – патологічне розростання клітин, у яких не контролюється мітоз та розвиваються явища біологічного атипізму.

 • Патофізіологічними ознаками пухлинного росту є:

 • атипізм розмноження — характеризується мітозом, що не регулюється, втратою його верхнього ліміту;

 • атипізм метаболічний та енергетичний (синтез онкобілків, зміна способу утворення енергії);

 • атипізм фізико-хімічний (збільшення у пухлинних клітинах води та зменшення іонів Са++; збільшення води полегшує дифузію субстратів, необхідних для метаболізму, а зниження кальцію зменшує міжклітинну адгезію);

 • атипізм антигенний (спрощення антигенного складу);

 • атипізм морфологічний (тканинний та клітинний);

 • атипізм функціональний.Причини, які сприяють розвитку злоякісних пухлин, умовно поділяють на:

 • Причини, які сприяють розвитку злоякісних пухлин, умовно поділяють на:

 • 1. Хімічні. Серед них виділяють 1500 канцерогенів. Існують: а) преканцерогени; б) істинні канцерогени.

 • Останні розподіляють таким чином:

 • за локалізацією — місцевої, резорбтивноїта мішаної дії;

 • за кількістю уражених органів — моноорганотропні, мультіорганотропні;

 • за походженням — екзо- та ендогенні.

 • 2. Біологічні. Серед них розвитку злоякісних пухлин сприяють РНК- та ДНК-віруси — онковіруси (від грец. oncos — пухлина та латинського virus — яд). Вони поділяються на видоспецифічні та видонеспецифічні.

 • 3. Фізичні причини:

 • а) сонячна радіація та УФО;

 • б) радіоактивні речовини — стронцій, кальций, фосфор, йод;

 • в) іонізуюча радіація;

 • г) повторні опіки;

 • д) механічна травма.

Додаткові методи обстеження:

 • Додаткові методи обстеження:

 • пренатальне розпізнавання пухлини, яке базується на аналізі хромосомного складу (ідіограм) клітини;

 • імунодіагностика, що виявляє розбіжність антигенів пухлинної та нормальної тканин;

 • осадова реакція на рак (ОРР). В сироватці крові онкохворих з'являється нерозчинний білок — гама-глобулін, який і виявляється осадовою реакцією; ця реакція найбільш інформативна на ранніх стадіях пухлинного росту;

 • різні види рентгенологічного обстеження;

 • біопсія.Види біопсій

 • Пункційна біопсія — здійснюється на глибині пухлини спеціальною голкою з мандреном (наприклад, голка Медвинського та її модифікації). Матеріалу для патогістологічного дослідження береться небагато, але у достатній кількості для визначення злоякісних ознак пухлини.

 • Інцизійна біопсія — висічення однієї або кількох ділянок пухлини.

 • Ексцизійна біопсія (розширена) — хірургічне видалення усього патологічного вогнища у межах здорових тканин.

Чутливість злоякісної пухлини до опромінювання залежить від:

 • Чутливість злоякісної пухлини до опромінювання залежить від:

 • гістологічної будови та ступеня диференціювання клітин пухлини (зі збільшенням ступеня диференціювання підвищується стійкість до опромінювання);

 • анатомічного характеру росту пухлини (екзофітні пухлини більш радіочутливі, ніж інфільтративні та виразкові);

 • темпу росту пухлин (пухлини зі швидким темпом росту краще реагують на опромінювання, ніж ті, які ростуть повільно);

 • пухлини із добрим кисневим постачанням більш радіочутливі, ніж ті, які знаходяться у поганих умовах постачання ним.Залежно від відповіді злоякісних пухлин на опромінювання їх поділяють на такі групи:

 • радіочутливі (лімфосаркома, ретикулосаркома, лімфогранулематоз);

 • помірно чутливі (плоскоклітинні форми раку з різним ступенем диференціювання);

 • радіорезистентні (остеогенні, фібро- та хондросаркоми, нейросаркома, меланома);

 • помірно радіорезистентні (аденокарцинома).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка