Лекція 6: регулювання інвестиційних процесів у сгз регулювання світової економікиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


ЛЕКЦІЯ 6: РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СГЗ

 • РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

 • 1.Роль іноземного інвестування у регулюванні світових господарських зв’язків.

 • 2. Багатостороння угода з інвестицій.

 • 3. Проблеми та перешкоди для доступу зарубіжних інвесторів на національний ринок.

 • 4.Основні напрями інвестиційної діяльності в Україні.В сучасній світовій практиці до основних аргументів на користь іноземних інвестицій відносять:

 • покращення сальдо платіжного балансу (дефіцит платіжного балансу є характерною рисою країн з перехідною економікою);

 • збільшення виробничих потужностей та ресурсів; сприяння поширенню передової технології й управлінського досвіду, підвищення кваліфікації трудових ресурсів;

 • сприяння розвиткові національної науково-дослідної бази;

 • стимулювання конкуренції і пов’язаних з цим позитивних явищ (підрив позицій місцевих монополій, зниження цін та підвищення якості продукції, що заміщає як імпорт, так і застарілу продукцію місцевого виробництва);

 • підвищення попиту на національні фактори виробництва; стабілізація зайнятості та підвищення рівня доходів населення; збільшення валютних та податкових надходжень, обмін передовим виробничим досвідом, зміцнення експортного потенціалуОСОВНІ КОМПОНЕНТИ ІНВЕСТИЦЙНОГО КЛІМАТУМОТИВИ ІНВЕСТОРІВ

 • 1) привабливість країни з точки зору витрат - вартість робочої сили, характеристики податкової системи та субсидіювання, якість інфраструктури, кадрових ресурсів та розвиненість фінансових ринків;

 • 2) привабливість країни з точки зору збуту - характеристики місцевого ринку, його ємність та розвиненість, потенціальні можливості для росту та відкритість країни для міжнародної торгівлі;

 • 3) привабливість країни з точки зору особливостей культури, мови та політичного ризику.ОСНОВНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІІ

 • Економічні методиПравові методи регулювання

 • реалізуються через систему цивільних, господарських, процесуальних правових норм та арбітражну практику;Адміністративні методиЕкономічні методи

 • реалізуються через систему державних дотацій, пільгових кредитів, здійснення фіскальної політики;Соціально-психологічні методи

 • орієнтовані на формування і розвиток певної ідеології, виховання відповідного менталітету громадян і суспільства в цілому за допомогою організаційно оформлених інститутівІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗГІДНО ТРІМс

 • вимоги щодо локалізації (використання певної кількості місцевої сировини, комплектуючих);

 • балансу торгівлі (щоб імпорт дорівнював певній частці експорту);

 • балансу валюти;

 • обмежень на обмін валюти (доступу до зарубіжної валюти і, отже, імпорту);

 • вимоги щодо реалізації на національному ринку;

 • вимоги щодо виробництва певних товарів на території приймаючої країни;

 • вимоги щодо експорту певної частки продукції;

 • вимоги щодо використання товару на певні ринки чи з застосуванням конкретного обладнання (чи технологій);

 • обмеження виробництва певних товарів у приймаючій країні;

 • вимоги щодо передачі технологій на некомерційній основі;

 • ліцензування технологій інвесторам, схожих або не повязаних з тими, що інвестор використовує у приймаючій країні і в країні базування;

 • обмеження на переказ коштів;

 • вимоги щодо участі місцевого капіталу.ДО ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ДОСТУПУ ІНВЕСТОРІВ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ВІДНОСЯТЬ:

 • права щодо створення (ліквідації) підприємства тобто: рівність умов створення, реєстрації та оподаткування, розміщення підприємств , захисту прав інтелектуальної власності та патентування;

 • державні закупівлі;

 • комунальне господарство, де переважно ділять національні інвестори (Англія, Австрія). У розвинених країнах існують традиції зберігати такі підприємства для національних інвесторів, здебільшого державних компаній;

 • державне регулювання окремих секторів (фінанси – Словенія, страхувальна справа – Польща, енергетика) куди допускаються лише національні інвестори (у деяких випадках на основі угод про взаємність – і зарубіжні).

 • технічні бар’єри (стандарти якості і безпеки), які ускладнюють процес вступу на ринок (час, кошти) через невідповідність для різних країн (вирішення – визнання відповідності);

 • придбання місцевих фірм (брак інформації про національні компанії – Швейцарія, ФРН, розбіжності регулювання корпоративних прав та різний рівень державної участі – Англія, США)Середовище формування інвестиційної привабливості

  • Інвестиційна привабливість країни


Згідно експертної оцінки 2007 року Конференції ООН з торгівлі і розвитку

 • відзначено ріст потоків прямих іноземних інвестицій у світі і прогнозується, що у найближчі три роки ця тенденція буде зберігатися. Найбільш привабливими для інвесторів країнами є Китай, Індія, США, Росія, Бразилія і В'єтнам. Україна на 18-му місці.Інвестиційна привабливість регіонів України

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестування на території України шляхом:

 • пайової участі спільно з юридичними чи фізичними особами країни в створенні підприємств;

 • створення підприємств, що повністю належать зарубіжному інвестору, і філіалів іноземних юридичних осіб;

 • придбання підприємств, будівель, споруд, паїв, цінних паперів та іншого майна, яке за законодавством України може належати іноземним інвесторам;

 • придбання прав користування землею та іншими природними ресурсами;

 • надання позик, кредитів, майна та майнових прав.Основні вимоги щодо політики залучення іноземних інвестицій в Україну:

 • стабільність законодавства, створення чіткої нормативно-правової бази для іноземного підприємництва;

 • конкурентноздатний рівень податків, тарифів та пільг, який відповідає умовам для іноземних інвесторів, що склалися в інших країнах - конкурентах України як ринків залучення капіталу;

 • наявність гнучкої диференційованої фінансової політики по галузевим та регіональним напрямкам, що забезпечує досягнення пріоритетних цілей в розвитку народного господарства. • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка