Лекція Пухлинні захворювання яєчників Лектор: проф. Франчук А. ЮДата конвертації04.06.2016
Розмір446 b.


Кафедра акушерства та гінекології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

 • Клінічна лекція

 • Пухлинні захворювання яєчників Лектор: проф. Франчук А.Ю.


Доброякісні пухлини яєчників

 • В 1973 р ВОЗ було запропоновано гістологічну класифікацію пухлин і пухлиноподібних станів яєчників. За цією класифікацією їх поділяють на 9 груп, 32 підгрупи і 66 форм:ПУХЛИНИ ЯЄЧНИКІВ

 • І. Епітеліальні пухлини

 • ІІ Пухлини статевого тяжа

 • ІІІ Ліпідно-клітинні пухлини

 • IV Зародковоклітинні (герміногенні пухлини)

 • V Гонадобластома

 • VI Пухлини м′яких тканин, неспецифічних для яєчника.

 • VII Некласифіковані пухлини.

 • VIII Вторинні (метатстатичні) пухлини.

 • ІХ Пухлиноподібні зміни яєчників.Доброякісні пухлини яєчників.

 • Фізіологічні кісти:

 • Фолікулярна кіста

 • Кіста жовтого тіла

 • Доброякісні герміногенні пухлини:

 • Дермоїдна кіста

 • Зріла тератомаДоброякісні епітеліальні пухлини:

 • Серозна цистаденома

 • Муцинозна цистаденома

 • Ендометріоїдна цистаденома

 • Пухлина Бреннера

 • Світлоклітина пухлинаДоброякісні пухлини статевого тяжа:

 • Гранульозоклітинна пухлина

 • Текаклітинна пухлина

 • Фіброма

 • Пухлини з клітин Сертолі і ЛейдігаПУХЛИНИ ЯЄЧНИКІВ

 • Клінка, діагностика, диференціальна діагностика і лікування в залежності від виду пухлини і віку хаорої.Передракові захворювання жіночих статевих органів

 • Захворювання вульви

 • Фонові (передракові ураження зовнішніх статевих органів мають також назву дистрофії вульви. Цей термін об′єднує три основні групи захворювань:

 • Крауроз (склерозний лишай)

 • Лейкоплакія (плоскоклітинна гіперплазія без ознакатипії клітин)

 • Інші дерматози.

 • Гострокінцеві кондиломи.Передраковим станом зовнішніх статевих органів вважають епітеліальну дисплазію різного ступеня вираженості, що немає патогномонічних ознак.

 • Передраковим станом зовнішніх статевих органів вважають епітеліальну дисплазію різного ступеня вираженості, що немає патогномонічних ознак.ГІПЕРПЛАЗІЯ ЕНДОМЕТРІЯ

 • Гіперплазія ендометрія – доброякісна патологія слизової оболонки матки, яка характеризується прогресуванням клініко-морфологічних проявів від простої та комплексної гіперплазії до атипових передракових станів ендометрія і розвивається на тлі абсолютної чи відносної гіперестрогенії.Класифікація за МКХ-10:

 • Поліп жіночого статевого органа

 • Поліп тіла матки

 • Поліп ендометрія

 • Інші незапальні ураження матки, за винятком шийки матки

 • Залозиста гіперплазія ендометрія:

 • кістозна, залозисто-кістозна, поліпоїдна

 • Аденоматозна гіперплазія ендометрія

 • Гіперплазія ендометрія атипова (аденоматозна)Класифікація гіперпроліферативних процесів ендометрія (розроблена субкомітетом по тілу матки Міжнародного товариства гінекологів-патологів і затверджена ВООЗ, 1994):

 • проста неатипова гіперплазія ендометрія;

 • комплексна неатипова гіперплазія ендометрія;

 • проста атипова гіперплазія ендометрія;

 • комплексна атипова гіперплазія ендометрія;

 • аденокарцинома.Гіперплазія ендометрія Неатипова (без клітинної атипії) Проста

  • Ендометрій збільшений у об’ємі
  • Структурно відрізняється від нормального ендометрія (залози і строма активні, залози розташовані нерівномірно, деякі кістозно розширені).
  • Має місце баланс між проліферацією залоз і строми
  • Кровеносні судини у стромі рівномірно розподілені
  • Атипія ядер відсутня


Гіперплазія ендометрія Неатипова (без клітинної атипії) Комплексна (аденоматозна)

  • Більш виражена проліферація залоз
  • Залози структурно неправильної форми
  • Порушений баланс між проліферацією залоз і строми
  • Атипія ядер відсутня


Гіперплазія ендометрія Атипова (з клітинною атипією)

 • Проста

 • (ознаки простої неатипової)

 • + атипія клітинОзнаки атипії клітин

 • Клітинна дисполярність

  • Неправильна стратифікація
  • Анізоцитоз
  • Гіперхроматизм ядер
  • Збільшення ядер
  • Розширення вакуолів
  • Еозинофілія цитоплазми


Клініко-морфологічна класифікація гіперпроліферативних процесів ендометрія [Я.В. Бохман, 1985]:

 • Фонові процеси:

 • залозиста гіперплазія, ендометріальні поліпи.

 • Передракові захворювання:

 • атипова гіперплазія.

 • Рак ендометрія.Гіперплазія ендометрія

 • У термінології ВООЗ (1994), на відміну від класифікації Бохмана (1985) та МКХ-10 не виділено термін “поліпоз ендометрія” так, як його рекомендують трактувати як результат продуктивного хронічного ендометриту, що потребує дообстеження та адекватної етіопатогенетичної протизапальної терапії, а гормональна терапія у цих випадках визначається особливостями морфофункціональної структури фонового ендометрія.Обстеження жінок з гіперпроліферативними процесами ендометрія за наявності клінічних показань включає:

 • Бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження.

 • Гормональне обстеження стану гипофізарно-гонадної системи.

 • Дослідження функції щитоподібної залози.

 • Проведення тесту толерантності до глюкози.Обстеження жінок

 • При інтерпретації гістологічних заключень надзвичайно важливим є застосування уніфікованих методів оцінки ендометрія клініцистами і гістологами з використанням єдиної класифікації його патологічних станів та оцінки їх функціональної категорії.Функціональні категорії різних видів гіперпроліферативних процесів ендометріяКлініка

 • Клінічними проявами гіперпроліферативних процесів ендометрія є маткові кровотечі по типу метро- або менорагії,

 • однак у 10-30% випадків відмічається асимптомний перебіг захворювання.Діагностика Основні задачі діагностики:

 • 1. Виявлення гіперпластичного процесу та клінічна інтерпретація результатів гістологічного дослідження ендометрія.

 • 2. Встановлення гормонозалежності гіперпластичного процесу та оцінка особливостей гормонального дисбалансу у конкретної пацієнтки.

 • Основним методом скринінгу та моніторингу стану ендометрія є ультразвукове дослідження з використанням трансвагінального датчика.Ультразвукове дослідження:

 • товщина ендометрія;

 • його структура;

 • рельєф порожнини матки;

 • наявність супутньої патології біометрія;

 • анатомічні особливості додатків матки.Ультразвукове дослідження:

 • У пацієнток в пери- та постменопаузі доцільно обчислювати ендометріально-маткове співвідношення (ЕМС) - відношення товщини ендометрія до передньо-заднього розміру матки, яке дозволяє враховувати більш швидкий темп інволюції ендометрія у порівнянні з міометрієм.Ультразвукові ознаки різних видів патології ендометріяУльтразвукові ознаки різних видів патології ендометріяДіагноз гіперплазії ендометрія може бути встановлений лише у результаті гістологічного дослідження.

 • Діагноз гіперплазії ендометрія може бути встановлений лише у результаті гістологічного дослідження.Ультразвукові показання до взяття матеріалу для морфологічного дослідження ендометрія

 • У перименопаузі та репродуктивному періоді:

  • збільшення товщини ендометрія більш 16 мм або УЗД-ознаки порушення структури ендометрія;
  • ЕМС більше 0,33.
 • У постменопаузі:

 • збільшення товщини ендометрія більше 5 мм;

 • ЕМС більше 0,15.Діагностика

 • Основним методом отримання зразків ендометрія для гістологічного дослідження є діагностичне вишкрібання порожнини матки, яке за умови відсутності протипоказань проводиться за 7 днів до місячних, діагностична можливість його значно розширюється при використанні гістероскопії.Застосування гістероскопії дозволяє:

 • - візуалізувати патологічні зміни ендометрія і визначати їх особливості і локалізацію;

 • - контролювати якість діагностичного вишкрібання з прицільним видаленням можливих залишків гіперпроліферативного ендометрія або поліпів при мінімальному травматизмі здорової тканини.

 • - виконувати внутрішньоматкові операції з застосуванням електро і лазерної хірургії.Аспіраційна біопсія ендометрія

 • проводиться за допомогою Pipelle та рекомендується для моніторингу стану ендометрія у разі проведення гормонотерапії.

 • Застосування її на етапі скринінгового обстеження не рекомендується у зв’язку з неспівпаданням результатів гістологічного дослідження зразків ендометрія, отриманих при біопсії і кюретажі, у 18-42% випадків.Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • І етап - видалення зміненого ендометрія з наступним морфологічним дослідженням та визначенням подальшої тактики залежно від виду патології ендометрія.Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • ІІ етап - гормональна терапія, спрямована на супресію ендометрія.

 • Тривалість даного етапу гормональної терапії - 6 місяців з повторним гістологічним дослідженням через 3 та 6 місяців.Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • ІІ етап

 • За умови гістологічного підтвердження гіперплазії ендометрія через 3 місяці на тлі гормонотерапії проводиться корекція лікування, а у жінок із атиповими формами гіперплазії – метод лікування погоджується з онкогінекологом.

 • Гормонотерапія проводиться у репродуктивному періоді, а у пери- та постменопаузі – лише при неатипових формах гіперплазії ендометрія.Групи препаратів, які застосовуються для гормонотерапії гіперпластичних процесів ендометрія

 • Гестагени:

 • - дідрогестерон (лише при неатиповій гіперплазії ендометрія у репродуктивному віці з 5 по 25 день в дозі 20-30мг на добу);

 • - медроксипрогестерона ацетат;

 • - гестонорону капроат;

 • - 12,5% 17 оксипрогестерону капронат.Групи препаратів, які застосовуються для гормонотерапії гіперпластичних процесів ендометрія

 • Агоністи ГнРГ :

 • - гозерелін 3,6 мг підшкірно 1 раз у 28 днів;

 • - бусерелін 3,75 в/м 1 раз у 28 днів;

 • - бусерелін спрей назальний 900мг на добу щоденно.Показання до застосування агоністів ГнРГ у жінок з гіперплазією ендометрія:

 • - проста неатипова гіперплазія ендометріяу пери- та постменопаузі;

 • - рецидивуючий перебіг простої неатипової гіперплазія ендометріяу репродуктивному віці після монотерапії гестагенами;

 • - неатипова комплексна гіперплазія ендометріяу репродуктивному віці та перименопаузі;Показання до застосування агоністів ГнРГ у жінок з гіперплазією ендометрія:

 • - рецидивуюча комплексна неатипова гіперплазія ендометріяв репродуктивному віці;

 • - проста і комплексна атипова гіперплазія ендометріяв репродуктивному віці;

 • - гіперплазія ендометріяу сполученні із лейоміомою матки або аденоміозом.Показання до застосування агоністів ГнРГ у жінок з гіперплазією ендометрія:

 • Застосування агоністів ГнРГ у поєднанні із гестагенами доцільно протягом 3 місяців, а у разі необхідності (за умови відсутності атрофії ендометрія при контрольному гістологічному дослідженні ендометрія після 3-х місяців терапії) - до 6 місяців.

 • У разі підтвердженної атрофії ендометрія через 3 місяці у подальшому проводиться призначення монотерапії гестагенами ще 3 місяці.Показання до застосування агоністів ГнРГ у жінок з гіперплазією ендометрія:

 • Агоністи у цих випадках використовуються з метою підвищення ефективності консервативної терапії та профілактики метаболічних і психопатологічних порушень у результаті тривалого застосування високих доз пролонгованих гестагенів (гестонорона капроат, медроксипрогестерон, депо-провера, 17-оксипрогестерону капроната).

 • У разі комплексного застосуванні гестагенів з агоністами ГнРГ можливе застосування непролонгованих форм гестагенів.Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • ІІІ етап-оптимізація гормонального статусу з метою попередження розвитку гіперестрогенемії.

 • У репродуктивному віці:

 • - відновлення двохфазного менструального циклу за умови необхідності збереження репродуктивної функції;Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • ІІІ етап

 • використання гормональних контрацептивів із гестагеном, що має виражений антипроліферативний ефект на ендометрій (монофазні естроген-гестагенні препарати:

 • етінілестрадіол (0,03 мг) – левоноргестрел (0,15 мг),

 • етініестрадіол (0,03 мг) – дезогестрел (0,15 мг),

 • етініестрадіол (0,03 мг) – дієногест (2,0 мг);Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • ІІІ етап

 • - локальне використання гестагенів (внутрішньоматкова система з левоноргестрелом).

 • У перименопаузі – меностаз із застосуванням агоністів ГнРГ (бусерелін- 3 місяці ) на тлі прийому гестагенів протягом 6 місяців.Етапи лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • ІV етап - диспансерне спостереження протягом 5 років після ефективної гормональної терапії та 6 місяців після оперативного лікування (УЗД органів малого тазу 2 рази на рік).лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • Паралельно з гормонотерапією за клінічними показаннями проводиться корекція обмінно-ендокринних порушень, нормалізація стану центральної і вегетативної нервових систем, корекція імунного статусу.Лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • За умови неефективності консервативної терапії гіперплазії ендометрію показано хірургічне лікування.

 • У разі неатипових формах гіперплазії ендометрію, особливо у жінок репродуктивного віку, доцільно використання гістероскопічної резекції або абляції ендометрія,Лікування паціенток з гіперплазією ендометрія

 • У разі атипових форм гіперплазії ендометрію – перевага віддається гістеректомії.

 • Однак у репродуктивному віці та у будь-якому віці за умови наявності соматичної патології можливо застосування абляції ендометрія і при атипових формах.Показання до оперативного лікування хворих із гіперпластичними процесами ендометрія:

 • У репродуктивному віці:

 • - комплексна атипова гіперплазія ендометріяза умови відсутності ефекту від консервативної терапії через 3 місяці,

 • - проста атипова та комплексна неатипова гіперплазія за умови неефективності терапії через 6 місяців.Показання до оперативного лікування хворих із гіперпластичними процесами ендометрія:

 • У клімактеричному періоді:

 • - комплексна атипова гіперплазія – при встановленні діагнозу,

 • - проста атипова та комплексна неатипова гіперплазія – за умови відсутності ефекту від консервативної терапії через 3 місяці.Схеми застосування гестагенівСхеми застосування гестагенівПоказання до оперативного лікування хворих із гіперпластичними процесами ендометрія:

 • Недоцільно розширювати показання до гістеректомії у разі гіперплазія ендометрія без попередньої консервативної терапії, особливо у пацієнток у віці до 49 років.Показання до оперативного лікування хворих із гіперпластичними процесами ендометрія:

 • У той же час, важливо підкреслити необхідність розширення вищезгаданих показів до хірургічного лікування, у разі наявного ризику можливої малігнізації індивідуально у кожної конкретної пацієнтки з урахуванням факторів ризику розвитку раку ендометрія.Фактори ризику розвитку раку ендометрія :

 • - неплідність в анамнезі;

 • - ожиріння;

 • - полікістоз яєчників;

 • - цукровий діабет, переважно ІІ типу;

 • - інсулінорезистентність;

 • - сімейний варіант неоплазій молочної залози, яєчників, товстого кишківника та тіла матки (Lynch Syndrome Type ІІ).ДОБРОЯКІСНІ ТА ПЕРЕДРАКОВІ ПРОЦЕСИ ШИЙКИ МАТКИ

 • До доброякісних патологічних процесів шийки матки

 • відносяться такі стани,

 • при яких зберігається нормоплазія епітелія,

 • тобто проходить правильне мітотичне ділення епітеліальних клітин,

 • їх диференціювання,

 • дозрівання,

 • ексфоліація.ДОБРОЯКІСНІ ТА ПЕРЕДРАКОВІ ПРОЦЕСИ ШИЙКИ МАТКИ

 • До передракових станів

 • відносять дисплазії епітелія –

 • патологічні процеси, при яких спостерігають

 • гіперплазію,

 • проліферацію,

 • порушення диференціювання,

 • дозрівання та відторгнення епітеліальних клітин.ДОБРОЯКІСНІ ТА ПЕРЕДРАКОВІ ПРОЦЕСИ ШИЙКИ МАТКИ

 • Вроджена (фізіологічна) ектопія шийки матки може спостерігатись у жінок до 23 років.

 • В таких випадках жінка підлягає динамічному спостереженню з контролем цитологічного обстеження і не підлягає лікуванню.Міжнародна класифікація кольпоскопічних термінів

 • Прийнята на VII Всесвітньому конгресі по патології шийки матки і кольпоскопії (Рим, 1990).

 • І. Нормальні кольпоскопічні ознаки.

 • Сквамозний багатошаровий епітелій.

 • Циліндричний епітелій.

 • Нормальна зона трансформації.Міжнародна класифікація кольпоскопічних термінів

 • ІІ. Аномальні кольпоскопічні ознаки

 • А. У межах зони трансформації.

 • Оцтово-білий епітелій:

 • а) плоский;

 • б) мікропапілярний або мікрозвивистий.

 • 2. Пунктуація.

 • 3. Мозаїка.

 • 4. Кератоз (лейкоплакія).

 • 5. Йод-негативний епітелій.

 • 6. Атипові судини.Міжнародна класифікація кольпоскопічних термінів

 • Б. Поза зоною трансформації (ектоцервікс, піхва).

 • 1. Оцтово-білий епітелій:

 • а) плоский;

 • б) мікропапіляний або мікрозвивистий.

 • 2. Пунктуація.

 • 3. Мозаїка.

 • 4. Лейкоплакія.

 • 5. Йод-негативний епітелій.

 • 6. Атипові судини.Міжнародна класифікація кольпоскопічних термінів

 • III. Підозра на інвазивний рак при кольпоскопії.

 • IV. Незадовільна кольпоскопія.

 • Межа багатошарового плоского епітелія не візуалізується.

 • Виражене запалення або атрофія.

 • Цервікс не візуалізується.Міжнародна класифікація кольпоскопічних термінів

 • V. Змішані ознаки.

 • 1. Оцтово-небіла мікропапілярна поверхня.

 • 2. Екзофітна кондилома.

 • 3. Запалення.

 • 4. Атрофія.

 • 5. Виразка.

 • 6. Інші.Кольпоскопічна класифікація патологічних процесів шийки матки. (Коханевич Є.В., 1997)

 • І. Доброякісні (фонові) патологічні процеси.

 • 1. Ектопія циліндричного епітелія:

 • а) дисгормональна;

 • б) посттравматична.

 • 2. Доброякісна зона трансформації (зона доброякісної метаплазії):

 • а) незакінчена зона трансформації;

 • б) закінчена зона трансформації.Кольпоскопічна класифікація патологічних процесів шийки матки. (Коханевич Є.В., 1997)

 • Запальні процеси шийки матки:

 • а) екзоцервіцит;

 • б) ендоцервіцит.

 • 4. Справжня ерозія.

 • 5. Доброякісні поліпоподібні утворення.

 • 6. Ендометріоз шийки матки.Кольпоскопічна класифікація патологічних процесів шийки матки. (Коханевич Є.В., 1997)

 • ІІ. Передракові стани шийки матки.

 • Проста лейкоплакія.

 • Поля дисплазії:

 • а) багатошарового сквамозного епітелія;

 • б) метаплазованого призматичного епітелія.

 • Папілярна зона дисплазії:

 • а) багатошарового сквамозного епітелія;

 • б) метаплазованого призматичного епітелія.

 • Передпухлинна зона трансформації.

 • Кондиломи.

 • Передракові поліпи.Кольпоскопічна класифікація патологічних процесів шийки матки. (Коханевич Є.В., 1997)

 • ІІІ. Преклінічний рак шийки матки.

 • Проліферуюча лейкоплакія.

 • Поля атипічного епітелія.

 • Папілярна зона атипічного епітелія.

 • Зона атипічної трансформації.

 • Зона атипічної васкулярізації.Кольпоскопічна класифікація патологічних процесів шийки матки. (Коханевич Є.В., 1997)

 • IV. Клінічно виражений рак.

 • Екзофітна форма.

 • Ендофітна форма.

 • Змішана форма.Цитологічна класифікація дисплазій за Richart (1968)

 • «Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія» (CIN) розподіляється:

 • CIN І - слабка дисплазія

 • CIN II - помірна дисплазія

 • CIN III - тяжка дисплазія та преінвазівний ракГістологічна класифікація фонових захворювань, передракових станів і раку шийки матки (Яковлева И.А., Кукутэ Б.Г., 1979)

 • Гістологічна класифікація фонових захворювань, передракових станів і раку шийки матки (Яковлева И.А., Кукутэ Б.Г., 1979)Комплексне обстеження хворих при діагностиці патології шийки матки

 • Діагностичні методи

 • Основні методи обстеження

 • Збір анамнестичних даних

 • Огляд шийки матки у дзеркалах

 • Цитологічне

 • Дослідження

 • Кольпоскопія

 • Бімануальне піхвове дослідження

 • Морфологічне дослідження цілеспрямованого біопсійного матеріалуДодаткові методи обстеження (за наявності показань)

 • Бактеріоскопічне та бактеріологічне

 • Вірусологічне

 • Гормональне

 • Кольпоцитологічне

 • Сонографія органів

 • малої мискиМетодика забору матеріалу для цитологічного дослідження.

 • Матеріал забирається із поверхні вагінальної частини шийки матки лише щіточкою цервікобраш зігнутою під кутом 90 градусів; із цервікального каналу – прямою щіточкою цервікобраш.

 • Щіточка повертається боковою поверхнею до скельця і штриховим рухом наноситься мазок.

 • Мазок фіксується суміш’ю Нікіфорова (спірт з ефіром порівну) протягом 30 хвилин.

 • Термін відправки мазка у лабораторію не більше 15 діб.Кольпоскопія

 • проводиться із оптичним збільшенням ×10, ×15,

 • спочатку проста: визначається характер епітелію,

 • потім – розширена: з 3% розчином оцтової кислоти,

 • розчином Люголя.Методика забору матеріалу для гістологічного дослідження.

 • Матеріал забирається цілеспрямовано під контролем кольпоскопічного дослідження у зоні вираженої патології гострим конхотомом або скальпелем.

 • Біоптат кладуть у баночку з 10% розчином формаліну та відправляють для гістологічного дослідження.Лікування

 • Мета лікування — ліквідація патологічного процесу на шийці матки і тих змін в ор­ганізмі, які сприяли його виникненню.

 • Принципи лікування:

 • 1) забезпечення безрецидивного виліковування;

 • 2)використання органозберігаючих методів лікування у жінок репродуктивного віку.Рівень радикальності лікування визначається ступенем тяжкості дисплазії.

 • Методи лікування захворювань шийки матки

 • 1. Консервативні

 • 2. Хірургічні:

 • — локальна деструкція (діатермокоагуляція, кріодеструкція, лазерна деструкція);

 • — радикальне оперативне втручання (ексцизія шийки матки, ампутація шийки матки, гістеректомія)

 • 3. КомбінованіЕтапність лікування

 • Перший етап (підготовчий)

 • Терапія захворювань, які сприяли виникненню патології шийки матки: запальні захворювання репродуктивної системи, дисгормональні розладиЕтапність лікування

 • Другий етап (безпосередньо лікування захворювання)

 • Вплив на патологічне вогнище у шийці матки з урахуванням нозології, преморбідного стану, генеративної функції та віку жінки

 • (хімічна коагуляція, кріодеструкція, лазерна вапоризація, електоркоагуляція, електроексцизія, електроконізація )Етапність лікування

 • Третій етап

 • Проведення післяопераційоної реабілітації після хірургічного і комбінованого лікуванняПротизапальна терапія.

 • Цілеспрямована

 • антибактеріальна,

 • антимікотична,

 • противірусна,

 • антисептична терапія

 • призначається до нормалізації біоценозу піхви.Протизапальна терапія.

 • Корекція мікрофлори піхви проводиться біологічними препаратами з живих біфідо- (біфі-форм, біоспорін) та лактобактерій (йогурт, лінекс, вагілак).

 • Корекція призначається трьома курсами по 7—8 днів з інтервалами між ними 10—12 днів з урахуванням ступеня дисбіотичних порушень.Гормональна терапія.

 • У разі виявлення ектопії дисгормонального характеру показано використання оральних контрацептивів. Гормональна контрацепція проводиться протягом 3—6 міс.

 • При супутніх гормонозалежних гінекологічних захворюваннях (ендометріоз, лейоміома матки) лікування проводиться відповідно нозологічним формам.

 • При папіломавірусній інфекції використовують препарати інтерферону.Хімічна коагуляція.

 • Основні умови лікування:

 • - наявність посттравматичної ектопії без деформації шийки матки,

 • - відсутність цитологічних, кольпоскопічних ознак дисплазії,

 • - невелика розповсюдженість процесу (від однієї до двох третин шийки матки),

 • - відсутність вагітності.Хімічна коагуляція.

 • Зону ураження обробляють ватним тампоном з розчином Солковагіна двічі з інтервалом в 1-2 хвилини. Результати терапії оцінюють через 4 тижня після аплікації препарату.

 • При недостатньому ефекті аплікації повторюють 2-3 рази з інтервалами 4 тижні.Електрокоагуляція.

 • Процедура виконується амбулаторно. Знеболення місцеве.

 • Елктрокоагуляція проводиться до утворення білого струпу у першу фазу менструального циклу, після чого протягом місяця рекомендується утримуватись від статевих відношень.

 • Для поліпшення процесів репарації у цей період призначають метилурацилові свічки.Електрокоагуляція.

 • Показання:

 • доброякісні фонові процеси без вираженої деформації та гіпертро­фії шийки матки.

 • Протипоказання:

 • гострі та підгострі запальні процеси жіночих статевих органів;

 • загострення хронічного запалення;

 • активний генітальний туберкульоз;

 • ациклічні кров’янисті виділення із статевих шляхів;

 • доброякісні фонові процеси в поєднанні з вираженою деформацією та гіпертрофією шийки матки, особливо у віці старше 40 років.Диспансеризація

 • Перший контрольний огляд (кольпоскопія, цитологічне дослідження, бактеріоскопія) проводять після наступної менструації.

 • Другий контрольний огляд здійснюють через 3 місяця від моменту коагуляції.

 • Одужання констатують по даним кольпоскопії, цитології і нормалізації піхвової флори.

 • Тривалість диспансерізації складає 3 місяця після повного клінічного одужанняЕлектроексцизія.

 • Показання:

 • поєднання доброякісного і (або) передракового процесів на шийці матки з її гі­пертрофією та деформацією;

 • наявність дисплазії у хворих, яким раніше проводилася деструкція шийки матки що викликала зміщення зони трансформації у цервікальний канал, або це зміщення обумовлено віком хворої (після 40 років);Електроексцизія.

 • Показання:

 • при рецидивах дисплазій після електрокоагуляції, кріодеструкції лазерної вапорізації;

 • при інтрацервікальній локалізації дисплазії;

 • при тяжкій формі дисплазії.

 • Анестезія парацервікально 1-2% розчином лідокаїну.Електроексцизія. Протипоказання:

 • запальні процеси жіночих статевих органів;

 • наявність уражень шийки матки, що переходять на піхвові склепіння та стінки піхви;

 • велика посттравматична деформація шийки матки, яка переходить на склепіння піхви;

 • важкі соматичні захворювання.Кріодеструкція.

 • Показання:

 • доброякісні та передракові патологічні процеси.

 • Протипоказання:

 • запальні захворювання жіночих статевих органів;

 • пухлини жіночих статевих органів з підозрою на малігнізацію.

 • тяжкі соматичні захворювання в стадії декомпенсації.Лазерна вапорізація.

 • Показання:

 • доброякісні та передракові патологічні процеси з локалізацією на піхвовій частині шийки матки.

 • Протипоказання:

 • запальні захворювання жіночих статевих органів,

 • пухлини жіночих статевих органів з підозрою на малігнізацію,

 • тяжкі соматичні захворювання в стадії декомпенсації.Гістеректомія.

 • Показання:

 • - CIN III з локалізацією у церві кальномуканалі;

 • - технічна неможливість проведення електроексцизії у зв’язку з анатомічними особливостями;

 • - поєднання з міомою матки або пухлинами яєчників;

 • - рецидиви після кріотерапії або лазерної терапії.

 • При розповсюдженні процесу на склепіння піхви показана екстирпація матки з верхньою третиною піхви.Диспансерне спостереження.

 • після лікування доброякісних процесів проводиться протягом 2 місяців, при цьому рекомендується статевий режим та використання місцево метилурацилових свічок.

 • Після лікування дисплазій диспансерне спостереження продовжується до 2х років.

 • Питання про видалення яєчників вирішують під час операції у разі виявлення їх патологічних змін та за згодою хворої.CIN III підлягає нагляду в онкологічних диспансерах та лікарнях.

 • CIN III підлягає нагляду в онкологічних диспансерах та лікарнях.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • Вагітність і патологія шийки матки мають взаємний негативний вплив.

 • При вагітності посилюється стимулююча дія на перебіг гіперпластичних процесів у шийці матки.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • Методи діагностики:

 • проста та розширена кольпоскопія;

 • цитологічне дослідження;

 • бактеріоскопічне, бактеріологічне дослідження;

 • гормональна кольпоцитологія;

 • сонографія.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • Використання цих методів дозволяє визначити патогенетичний варіант патологічного процесу та тактику його лікування.

 • За умови доброякісних патологічних процесів шийки матки необхідно спостереження з проведенням кольпоскопічного та цитологічного контролю 1 раз у 3 місяця.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • Показано місцеве лікування запальних процесів та проведення гормонотерапії у випадках загрози переривання вагітності.

 • При дисплазіях епітелію шийки матки, обумовлених інфікуванням, необхідно місцеве протизапальне лікування з урахуванням характеру виявленого інфекційного агенту.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • При дисплазіях епітелію шийки матки у вагітних з порушенням гормонального статусу загроза переривання вагітності стає основним ускладненням. Необхідно під контролем клініки, УЗД та гормональної кольпоцитограми у І триместрі проводити гормонотерапію, у ІІ та ІІІ триместрі – токолітичну терапію, направлену на зберігання вагітності.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • При легкому та середньому ступеню тяжкості дисплазії епітелію шийки матки вагітні знаходяться під наглядом з використанням цитології та кольпоскопії протягом вагітності з періодичністю 1 раз у 3 місяця.Тактика діагности та лікування патологічних процесів шийки матки при вагітності

 • При тяжкому ступеню (ЦІН ІІІ) дисплазії епітелію шийки матки у вагітніх необхідна цілеспрямована біопсія в умовах стаціонару на фоні токолітичної терапії та морфологічне дослідження.

 • Використання таких методів, як електрокоагуляція, кріо- та лазерна деструкція при дисплазіях у вагітних небажано, тому що можливе переривання вагітності.ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!Каталог: data -> kafedra -> internal -> obsretr fpo -> presentations -> %D0%A4%D0%9F%D0%9E -> %D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8 -> %D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> 2%20%D1%80%D1%96%D0%BA
2%20%D1%80%D1%96%D0%BA -> Лекция: Рак молочної залози та дисгормональні захворювання Підготував: доцент Бегош Богдан Миколайович
2%20%D1%80%D1%96%D0%BA -> Лекція: Лактаційний мастит Підготував
%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F -> Лекція на тему: ендометріоз підготувала Доцент В. С. Шадріна Рис. 12 Локалізація ендометріозу. 1 тіло матки; 2 позаду


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка