Лекція управління змістом І часом у проекті планСторінка11/15
Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

WBS не слід плутати з іншими видами "декомпозиційних" структур, що звичайно використовуються в деяких прикладних сферах і використовуються для подання проектної інформації:

 • • Контрактні WBS (CWBS), що використовуються для визначення рівня звітності, яку продавець надає покупцеві. CWBS, як правило, включають менше деталей, ніж WBS, і використовуються продавцем для управління своєю роботою.

 • • Організаційна структура поділу (OBS), що використовується для відображення того, які елементи робіт призначаються відповідним організаційним одиницям.

 • • Ресурсна структура поділу (RBS) є модифікацією OBS і найчастіше використовується коли елементи робіт призначаються окремим особам.

 • • Відомість матеріалів (ВОМ), що являє собою ієрархічне подання фізичного складання остаточного продукту, складання окремих частин і компонентів, необхідних для отримання промислового продукту.

 • • Структура поділу проекту (PBS) загалом є тим самим, що і правильно розроблена WBS. Термін "PBS" широко вживається у тих прикладних сферах, де "WBS" використовують замість "ВОМ". • Перевірка змісту проекту

  • Перевірка змісту проекту

  • Перевірка змісту - це процес формалізації приймання змісту проекту зацікавленими особами (спонсором, клієнтом, споживачем тощо). Вона потребує аналізу продуктів і результатів роботи й необхідна для того, аби переконатися, що все виконано правильно і задовільно. Якщо проект рано завершився, то в процесі перевірки змісту мають бути описані та задокументовані рівень і ступінь завершення. Перевірка змісту відрізняється від контролю якості тим, що вона переважно концентрується на прийманні результатів роботи, тоді як процес контролю якості зосереджується на правильності результатів роботи.  Вхідні дані для перевірки змісту

  • Вхідні дані для перевірки змісту

  • 1. Результати роботи. Результати роботи - це результати виконання плану проекту, тобто визначення того, які роботи здійснені повністю, які частково, які грошові кошти витрачені або заощаджені і т.ін.

  • 2. Документація щодо продукту. Документи, розроблені з метою опису продуктів проекту, мають бути доступними для аналізу. Терміни, що використовуються для опису в документації (планах, специфікаціях, технічній документації, кресленнях тощо), змінюються залежно від прикладної сфери.  Методи та засоби перевірки змісту

  • Методи та засоби перевірки змісту

  • 1. Інспекція. Інспекція включає такі роботи, як вимірювання, перевірку та тестування, що здійснюються для визначення того, чи задовольняють результати проекту вимоги, поставлені замовниками. Інспекцію у деяких прикладних сферах ще називають переглядом продукції, аудитом або критичним аналізом. Кожен із цих термінів має своє вузьке або широке значення.

  • Результати перевірки змісту

  • 1. Формальне приймання. Має бути підготовлена й поширена документація, за якою клієнт або інвестор прийматиме продукт проекту чи проектної фази. Таке приймання може бути й умовним, особливо наприкінці фази.

  • Контроль за змінами змісту проекту

  • Контроль за змінами змісту пов'язаний з (а) впливом чинників, які спричинюють зміни змісту, аби гарантувати, що ці зміни будуть позитивними; (б) визначенням того, що сталася зміна змісту; (в) управлінням фактичними змінами, якщо вони сталися. Контроль за змінами змісту має бути ретельно інтегрований в інші процеси контролю (контроль часу, контроль вартості, контроль якості тощо).  Вхідні дані для контролю за змінами змісту

  • Вхідні дані для контролю за змінами змісту

  • 1. Ієрархічна структура робіт. WBS описана раніше. Вона визначає основу змісту проекту.

  • 2. Звіти про виконання. Звіти про виконання несуть інформацію про виконання окремих робіт і фаз проекту, про те, які проміжні продукти проекту були завершені, а які ні. Звіти про виконання також можуть підказати команді управління проектом "вузькі місця" проекту, що можуть спричинити проблеми у майбутньому.

  • 3. Запити на зміни. Запити на зміни можуть бути подані у багатьох формах - усній чи письмовій, прямій чи непрямій. Вони можуть бути обов'язковими чи необов'язковими, можуть виникати ззовні чи зсередини. Зміни можуть зажадати розширення змісту чи його скорочення. Більшість запитів на зміни є результатом:

  • • Зовнішньої події (наприклад, зміни урядових норм).

  • • Похибок або пропусків у визначенні змісту продукту (наприклад, похибки, пов'язаної з тим, що необхідна технічна характеристика не була врахована у проекті деякої системи).

  • • Похибки або пропуску у визначенні змісту проекту (наприклад, використання відомості матеріалів замість ієрархічної структури робіт).

  • • Зміни значення величини (наприклад, у проекті з охорони навколишнього середовища можна дещо зменшити вартість, використовуючи технології, які були недоступні на той час, коли складався зміст проекту).

  • 4. План управління змістом проекту.  Методи та засоби контролю за змінами змісту

  • Методи та засоби контролю за змінами змісту

  • 1. Система контролю за змінами змісту проекту. Система контролю за змінами змісту проекту задає процедури, за якими зміст проекту може бути змінений. Вона містить роботу з документами, системи відстеження й ієрархію рівнів повноважень, потрібних для затвердження змін. Система контролю за змінами змісту проекту має бути вбудованою у загальну систему контролю за змінами, описану в попередньому розділі, і, зокрема, в будь-яку систему або системи для контролю змісту продукту. Коли продукт виконаний згідно з контрактом, система контролю за змінами змісту також має бути сумісною з усіма відповідними контрактними вимогами.

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка