Лекція управління змістом І часом у проекті планСторінка15/15
Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

3. Моделювання. Методи моделювання дають змогу робити розрахунки тривалостей робіт із певним набором допущень. Найвідомішим із них є метод статистичних випробувань - Монте-Карло, в якому розподіл імовірних результатів визначається для кожної роботи і використовується для розрахунку розподілу імовірної тривалості проекту в цілому.

 • 4. Нормативні розрахункові методи. За наявності необхідної вихідної інформації (обсяги робіт, потрібні ресурси, продуктивність ресурсів тощо) тривалість робіт T визначається за відомими розрахунковими формулами:

 • Tі = Vpi / Upi

 • де Vpi - трудомісткість виконання і-ї роботи р-м видом ресурсу (у людино-днях, машино-змінах тощо); Upi — інтенсивність споживання р-го ресурсу на і-й роботі (Upi = n х k, де n - кількість виконавців; k — число змін).

 • Tі = Wі / Qpi х n х k,

 • де Wі - обсяг і-ї роботи у фізичних одиницях; Qpi - виробіток одного виконавця за одну зміну в тих же одиницях. • Результати оцінки тривалості робіт

  • Результати оцінки тривалості робіт

  • 1. Оцінки тривалості робіт. Оцінки тривалості робіт - це кількісні оцінки ймовірної кількості робочих періодів, необхідних для завершення роботи. Вони завжди повинні містити вказівку на діапазон можливих результатів. Наприклад:

  • • 2 тижні ± 2 дні для вказівки, що робота займатиме як мінімум 8 робочих днів, але не більше ніж 12 робочих днів (відповідно 12 та 16 календарних днів).

  • • 15-відсоткова ймовірність перевищення тритижневого строку для засвідчення високої (у 85 відсотків) ймовірності того, що робота займатиме 3 тижні або менше.

  • Більш детальний опис оцінок невизначеності наведено у розділі, присвяченому управлінню ризиком у проекті.

  • 2. Базис оцінок. Допущення, прийняті при розробленні оцінок, мають бути задокументовані.

  • 3. Коригування переліку робіт.  5. Розроблення календарного плану

  • 5. Розроблення календарного плану

  • Розроблення календарного плану означає визначення дат старту та фінішу для всіх робіт проекту. Якщо дати старту та фінішу нереальні, то малоймовірно, що проект завершиться так, як це планувалося.

  • Вхідні дані для розроблення календарного плану

  • 1. Сітьова діаграма проекту.

  • 2. Оцінки тривалості робіт.

  • 3. Вимоги до ресурсів.

  • 4. Опис ресурсів. Відомості про те, які ресурси, коли і в якій кількості є доступними, необхідні для розроблення календарного плану. Наприклад, організація спільного використання деяких ресурсів різними роботами може бути досить складною, оскільки воно повинно бути синхронізоване.

  • Ступінь деталізації та специфічність опису ресурсів значно змінюються на різних фазах життєвого циклу проекту.  5. Календарі. Проектні та ресурсні календарі визначають періоди, протягом яких роботи можливі. Календарі проекту впливають на всі ресурси (наприклад, у деяких проектах робота виконується тільки у денні робочі часи, тоді як у інших - у три зміни без вихідних). Календарі ресурсів впливають на використання певного ресурсу або групи ресурсів (наприклад, один із членів команди проекту може перебувати у відпустці або у відрядженні; у контракті може бути зумовлена можливість використання певного ресурсу (такого як сільськогосподарська сировина) тільки у певні періоди часу).

  • 5. Календарі. Проектні та ресурсні календарі визначають періоди, протягом яких роботи можливі. Календарі проекту впливають на всі ресурси (наприклад, у деяких проектах робота виконується тільки у денні робочі часи, тоді як у інших - у три зміни без вихідних). Календарі ресурсів впливають на використання певного ресурсу або групи ресурсів (наприклад, один із членів команди проекту може перебувати у відпустці або у відрядженні; у контракті може бути зумовлена можливість використання певного ресурсу (такого як сільськогосподарська сировина) тільки у певні періоди часу).

  • 6. Обмеження. Існує дві основні групи обмежень, які мають бути враховані при розробленні календарного плану:

  • • Нав'язані дати. Завершення певних робіт до конкретної дати можуть зажадати спонсор проекту, споживач продукту проекту, якісь зовнішні чинники (наприклад, сезонність попиту на певні товари; юридичне встановлений термін усунення небажаного екологічного впливу певного виробництва).

  • • Ключові події або основні віхи. Завершення певних робіт до конкретної дати може бути бажаним для спонсора проекту або інших зацікавлених осіб. Після завершення процесу планування ці дати стають очікуваними і часто їх перенесення потребує значних зусиль.

  • 7. Допущення.

  • 8. Випередження та запізнення. Будь-яка із залежностей може зажадати опису випереджень або запізнень для точного відображення зв'язків між роботами (наприклад, між замовленням устаткування та його установкою і початком використання може бути двотижневий інтервал).  Методи та засоби розроблення календарного плану

  • Методи та засоби розроблення календарного плану

  • 1. Математичний аналіз - включає розрахунки теоретичних ранніх і пізніх дат старту та фінішу для всіх робіт проекту безвідносно до обмежень з ресурсів. Отримані дати не є календарним планом, але вони визначають часові періоди, на які робота повинна бути спланована з урахуванням заданих ресурсних лімітів та інших відомих обмежень. Найвідомішими методами математичного аналізу календарних планів є такі:

  • Метод критичного шляху (СРМ) - розраховуються за однаковою схемою детерміновані ранні та пізні дати старту і фінішу для всіх робіт із урахуванням певної послідовної структури мережі. Центральною ланкою СРМ є розрахунок резерву для визначення того, які роботи в календарному плані найменш гнучкі. Основні алгоритми СРМ часто використовуються в інших галузях математичного аналізу.

  • • Метод графічної оцінки й аналізу (GERT) - застосовується для ймовірнісного подання як сітьової структури робіт, так і оцінок тривалості робіт (наприклад, одні роботи взагалі не можуть бути виконані, другі можуть бути виконані тільки частково, а треті — можуть виконуватися більше ніж один раз).

  • • Метод оцінки й аналізу програми (PERT) - використовується послідовна структура робіт та їх зважені середні тривалості для розрахунку тривалості всього проекту. Хоча є ще й інші відмінності, але переважно метод PERT  відрізняється від методу СРМ тим, що він використовує значення розподілів ймовірності (очікувані значення), а не найбільш ймовірні значення, що використовуються в СРМ (рис. 8). Сам по собі у даний час метод PERT використовується рідко, а от оцінки, подібні до таких, що отримуються за допомогою PERT, часто використовуються у розрахунках за методом СРМ.

  • відрізняється від методу СРМ тим, що він використовує значення розподілів ймовірності (очікувані значення), а не найбільш ймовірні значення, що використовуються в СРМ (рис. 8). Сам по собі у даний час метод PERT використовується рідко, а от оцінки, подібні до таких, що отримуються за допомогою PERT, часто використовуються у розрахунках за методом СРМ.

  • Рис. 8. Визначення тривалості методами СРМ та PERT  2. "Стиснення" тривалості - це окремий випадок математичного аналізу, призначений для скорочення календарного плану проекту без зміни його змісту (наприклад, для завершення робіт із нав'язаними датами або для вирішення інших завдань з календарного плану). "Стиснення" тривалості включає такі методи:

  • 2. "Стиснення" тривалості - це окремий випадок математичного аналізу, призначений для скорочення календарного плану проекту без зміни його змісту (наприклад, для завершення робіт із нав'язаними датами або для вирішення інших завдань з календарного плану). "Стиснення" тривалості включає такі методи:

  • • Стиснення на злом - аналізуються можливості зміни вартостей і календарного плану для визначення того, як отримати максимальний ефект від стиснення із найменшими додатковими витратами. Стиснення на злом не завжди надає прийнятну альтернативу і часто спричинює збільшення вартості.

  • • Швидке відстеження - паралельне виконання робіт, які у звичайному варіанті мали здійснюватися послідовно (наприклад, написання початкового тексту програми у проекті з розроблення програмного забезпечення до того, як повністю створено специфікації програмного продукту, або початок рекламної кампанії до того, як закінчені випробування товарного продукту

  • проекту). Швидке відстеження звичайно підвищує процент ризику і часто призводить до перероблень.

  • 3. Моделювання.  4. Евристичні методи вирівнювання ресурсів проекту. За допомогою математичного аналізу можна отримати попередній календарний план, котрий у певні часові періоди потребує такої кількості ресурсів, яка більша під їх фактичної наявності, або вимагає таких змін у рівні споживання ресурсів, яких технологічно не можна досягти. При розробленні календарного плану допускається застосовувати евристики, що відбивають такі обмеження як, наприклад, "спочатку виділити для робіт, що опинилися у критичному стані, ті ресурси, яких бракує". Часто трапляється, що вирівнювання ресурсів спричинює подовження тривалості проекту стосовно розробленого раніше проекту календарного плану. Цей метод іноді називають методом, що ґрунтується на ресурсах. Він реалізується, як правило, за допомогою комп'ютерної оптимізації.

  • 4. Евристичні методи вирівнювання ресурсів проекту. За допомогою математичного аналізу можна отримати попередній календарний план, котрий у певні часові періоди потребує такої кількості ресурсів, яка більша під їх фактичної наявності, або вимагає таких змін у рівні споживання ресурсів, яких технологічно не можна досягти. При розробленні календарного плану допускається застосовувати евристики, що відбивають такі обмеження як, наприклад, "спочатку виділити для робіт, що опинилися у критичному стані, ті ресурси, яких бракує". Часто трапляється, що вирівнювання ресурсів спричинює подовження тривалості проекту стосовно розробленого раніше проекту календарного плану. Цей метод іноді називають методом, що ґрунтується на ресурсах. Він реалізується, як правило, за допомогою комп'ютерної оптимізації.

  • Планування з ресурсними обмеженнями є окремим випадком ресурсного вирівнювання, коли за евристику слугують обмеження на величину доступного ресурсу.

  • 5. Програмне забезпечення управління проектами – дає змогу швидко розглянути безліч альтернатив у календарному плані.  Основи методу критичного шляху

  • Основи методу критичного шляху

  • Метод критичного шляху є одним із найрозповсюдженіших методів сітьового планування й управління із тих, що використовують як розрахункову модель сітьові графіки.

  • Під сітьовим графіком іноді розуміють зображення деякого процесу, що складається з кружечків (подій), з'єднаних стрілочками (роботами) відповідно до певної логіки. При всій наочності таких схем вони - тільки одна з форм зображення сітьового графіку.

  • Щоб забезпечити можливість формалізувати розрахунок показників сітьового графіка цього недостатньо.

  • Щоб реалізувати метод критичного шляху для кожної з робіт графіка, необхідно визначити тривалість її виконання і перелік робіт, що безпосередньо ідуть перед нею (звісно, це тільки мінімальний набір показників, насправді крім них для кожної роботи можна визначити ще десятки інших показників).

  • Для розуміння основ методу критичного шляху слід знати, що будь-яка робота характеризується такими часовими параметрами:

  • де - час початку і-ї роботи (Start); - час закінчення і-ї роботи (Finish); ti - тривалість і-ї роботи (Duration).  Всю гаму можливих взаємозв'язків робіт спрощено можна звести до двох форм. Роботи можуть бути:

  • Всю гаму можливих взаємозв'язків робіт спрощено можна звести до двох форм. Роботи можуть бути:

  • • Послідовними.

  • • Паралельними.

  • Для послідовних робіт:

  • У прикладі, який розглядається нижче, роботи 2, 3, 4 є паралельними, тому залежності для них матимуть вигляд:

  • Паралельні роботи мають резерв часу:

  • Величина резерву часу може бути й нульовою. У такому разі вважають, що ці роботи лежать на критичному шляху. Збільшення часу виконання роботи, що лежить на критичному шляху, напевно викликає збільшення циклу виконання всього проекту. Тривалість виконання робіт, які мають позитивний резерв часу, можна збільшувати у межах цього резерву, не боячись зміни термінів виконання всього проекту. Саме тому поняття критичного шляху дуже важливе для управління проектами.  Результати розроблення календарного плану

  • Результати розроблення календарного плану

  • 1. Календарний план проекту. Календарний план проекту містить як мінімум дати планового старту й очікуваного фінішу для кожної окремої роботи. Зауважимо, що календарний план проекту вважається попереднім доти, поки не будуть підтверджені ресурсні призначення. Звичайно це трапляється не пізніше від завершення розроблення плану проекту.

  • Календарний план проекту може бути представлений у підсумковій ("головний календарний план") або докладній формі. Його можна подати у табличному вигляді, але частіше користуються графіком, використовуючи один із таких форматів:  • Сітьові діаграми проекту з додаванням інформації щодо дат (рис. 9). Ці графіки звичайно демонструють і структуру проекту, і роботи критичного шляху проекту.

  • • Сітьові діаграми проекту з додаванням інформації щодо дат (рис. 9). Ці графіки звичайно демонструють і структуру проекту, і роботи критичного шляху проекту.

  • Рис. 9. Сітьова діаграма проекту з календарними датами  • Лінійні графіки, або графіки Гантта (рис. 10) відображають дати старту і фінішу робіт, а також очікувану тривалість, але не показують залежності між роботами, їх порівняно легко читати і вони часто використовуються в управлінських цілях.

  • • Лінійні графіки, або графіки Гантта (рис. 10) відображають дати старту і фінішу робіт, а також очікувану тривалість, але не показують залежності між роботами, їх порівняно легко читати і вони часто використовуються в управлінських цілях.

  • Рис. 10. Лінійний графік Гантта  • Графіки віх (рис. 11) зовні схожі на лінійні графіки, але вони вказують цільові дати старту і фінішу щодо основного результату, а також основні зовнішні зв'язки.

  • • Графіки віх (рис. 11) зовні схожі на лінійні графіки, але вони вказують цільові дати старту і фінішу щодо основного результату, а також основні зовнішні зв'язки.

  • Рис. 11. Графік віх  • Часові сітьові діаграми (рис. 12) є спільним варіантом сітьових проектних діаграм і лінійних графіків - вони ілюструють структуру проекту, трива-лість робіт і несуть планову інформацію.

  • • Часові сітьові діаграми (рис. 12) є спільним варіантом сітьових проектних діаграм і лінійних графіків - вони ілюструють структуру проекту, трива-лість робіт і несуть планову інформацію.

  • Рис. 12. Часова сітьова діаграма

  • Треба зазначити, що є безліч інших прийнятних шляхів для відображення проектної інформації на сітьових діаграмах проекту, лінійному графіку, графіку віх та часовій діаграмі.  2. Допоміжні деталі. Допоміжні деталі для календарного плану проекту включають, як мінімум, документацію щодо всіх заданих допущень та обмежень. Кількість допоміжних деталей залежить від прикладних сфер. Наприклад, до будівельного проекту бажано залучити такі елементи, як ресурсні гістограми, графіки руху грошових коштів, а також календарні плани замовлень і закупівель; до проекту, пов'язаного з електронікою, найприйнятніше включити тільки ресурсні гістограми.

  • 2. Допоміжні деталі. Допоміжні деталі для календарного плану проекту включають, як мінімум, документацію щодо всіх заданих допущень та обмежень. Кількість допоміжних деталей залежить від прикладних сфер. Наприклад, до будівельного проекту бажано залучити такі елементи, як ресурсні гістограми, графіки руху грошових коштів, а також календарні плани замовлень і закупівель; до проекту, пов'язаного з електронікою, найприйнятніше включити тільки ресурсні гістограми.

  • Як допоміжні деталі також часто використовується така інформація:

  • - Ресурсні вимоги за періодами часу, як правило, у формі ресурсної гістограми.

  • - Альтернативні календарні плани (зокрема, найоптимістичніший та найпесимістичніший варіанти, календарний план з вирівняними та невирівняними ресурсами, з нав'язаними датами або без них).

  • Оцінки резервів і ризиків у календарному плані.

  • 3. План управління календарним графіком. План управління календарним графіком задає процедури управління змінами, що вносяться до календарного плану. Він може бути формальним або неформальним, дуже докладним або широко окресленим, заснованим на проектних потребах. Він є допоміжним елементом загального плану проекту.

  • 4. Коригування вимог до ресурсів. Коригування при вирівнюванні ресурсів і коригування переліку робіт можуть значною мірою впливати на попередню оцінку ресурсних вимог.  6. Контроль за дотриманням календарного плану

  • 6. Контроль за дотриманням календарного плану

  • Контроль за виконанням календарного плану зосереджується на (а) дослідженні чинників, що спричиняють зміни календарного плану, для того, щоб переконатися у їх сприятливому впливі на загальний результат; (б) визначенні й документуванні того факту, що календарний план мінився; (в) управлінні фактичними змінами тоді, коли вони відбуваються. Контроль календарного плану має бути ретельно вбудований у інші процеси контролю.

  • Вхідні дані для контролю за дотриманням календарного плану

  • 1. Календарний план проекту. Прийнятий календарний план проекту, який називається цільовим календарним планом, є компонентом загального плану проекту. Він надає основу для оцінки результатів спостережень і складання звітів про виконання календарного плану.

  • 2. Звіти про виконання. Звіти про виконання несуть таку інформацію щодо виконання календарного плану, котра дає змогу однозначно встановити, які планові дати були досягнуті вчасно, а які ні. Звіти про виконання іноді підказують команді проекту "вузькі місця", що можуть у майбутньому спричинити певні проблеми.

  • 3. Запити на зміну. Запити на зміну можуть подаватися у різних формах - усній і письмовій, прямій і непрямій, ініціюватися зовні та зсередини, бути обов'язковими чи необов'язковими. Зміни можуть призвести до розширення календарного плану або сприяти прискоренню його виконання.

  • 4. План управління календарним графіком.  Методи та засоби контролю за дотриманням календарного плану

  • Методи та засоби контролю за дотриманням календарного плану

  • Система контролю за змінами календарного плану.

  • - задає процедури, за якими проект може бути змінений.

  • - включає роботу з документами, систему спостереження і визначає рівні повноважень, потрібні для затвердження змін.

  • - має бути вбудованою у загальну систему контролю за змінами у проекті.

  • 2. Контроль за виконанням. Технологія контролю за виконанням допомагає оцінити величину наявних відхилень. Важливою частиною контролю календарного плану є рішення про те, чи вимагає календарний план проведення дій з коригування. Наприклад, велика затримка некритичної роботи може мати незначний вплив на весь проект загалом, тоді як набагато менша затримка у виконанні критичної чи майже критичної роботи може призвести до негайних дій з коригування календарного плану.

  • 3. Додаткове планування. Небагато проектів виконується у точній відповідності до плану. Потенційні зміни можуть зажадати нових або скоригованих оцінок тривалості робіт, змінених послідовностей робіт або аналізу альтернативних календарних планів.

  • 4. Програмне забезпечення управління проектами. Здатність програмного забезпечення управління проектами відстежувати відхилення фактичних дат від планових і прогнозувати ефект від змін календарного плану, реальних чи потенційних, робить його корисним інструментом контролю за календарним планом.  Результати контролю за дотриманням календарного плану

  • Результати контролю за дотриманням календарного плану

  • 1. Коригування календарного плану - це будь-яка зміна інформації стосовно календарного плану, що використовується в управлінні проектом. У разі коригування календарного плану відповідні зацікавлені особи повинні бути оповіщені. Коригування календарного плану можуть викликати внесення змін до інших елементів загального плану проекту. У деяких випадках окремі елементи загального плану не змінюються при коригуванні календарного плану.

  • Спеціальною категорією коригувань календарного плану є перегляд, - це зміни у планових датах старту і фінішу затвердженого календарного плану проекту. Ці дати переглядаються переважно тільки у разі зміни змісту. У деяких випадках затримки календарного плану можуть бути настільки серйозними, що необхідною стає зміна основи календарного плану, для того щоб надати реальні дані для здійснення змін у змісті проекту.

  • 2. Коригувальні дії - це певна процедура, виконана для того, щоб привести у відповідність очікувані майбутні показники виконання календарного плану та аналогічні планові показники. Дії з коригування при управлінні часом часто полягають у прискоренні - тобто у використанні спеціальних засобів, спрямованих на те, щоб гарантувати завершення роботи вчасно або із мінімальною затримкою.

  • 3. Засвоєні уроки.


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка