Лекція управління змістом І часом у проекті планСторінка6/15
Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

проведення подальших досліджень;

 • розроблення бізнес-плану;

 • переговорів з іншими учасниками проекту.

 • Порівняння різних проектів (або варіантів проекту) і вибір кращого з них рекомендується проводити з використанням таких показників:

 • - чистий дисконтований дохід, інтегральний ефект;

 • - індекс дохідності;

 • - внутрішня норма дохідності;

 • термін окупності.

 • Основним змістом цього дослідження є розрахунок ефективності інвестицій, який є критерієм оцінки ефективності проекту.

 • При цьому використовуються такі показники ефективності проекту:

 • Показники комерційної (фінансової) ефективності.

 • Показники бюджетної ефективності.

 • Показники економічної ефективності • 5. Результати інших процесів планування. Результати всіх процесів планування в інших галузях знань є вхідними даними для розроблення плану проекту. Результати інших процесів планування можуть використовуватися як у формі базових документів (наприклад, ієрархічної структури робіт), так і в формі допоміжних деталей. Для багатьох проектів будуть потрібні вхідні дані, що належать до певної прикладної сфери (наприклад, більшість великих будівельних проектів матимуть потребу у прогнозуванні руху грошових коштів).

  • 5. Результати інших процесів планування. Результати всіх процесів планування в інших галузях знань є вхідними даними для розроблення плану проекту. Результати інших процесів планування можуть використовуватися як у формі базових документів (наприклад, ієрархічної структури робіт), так і в формі допоміжних деталей. Для багатьох проектів будуть потрібні вхідні дані, що належать до певної прикладної сфери (наприклад, більшість великих будівельних проектів матимуть потребу у прогнозуванні руху грошових коштів).

  • 6. Інформація з архіву. Доступна інформація з архіву (наприклад, оцінки бази даних, записи щодо виконання попередніх проектів) мусить бути врахована при здійсненні інших процесів планування проекту.

  • 7. Організаційна політика. Всі організації, що працюють спільно над проектом, можуть мати власну формальну або неформальну організаційну політику, результати якої обов'язково повинні розглядатися.

  • 8. Обмеження. Обмеження — це чинники, що обмежують дії команди менеджерів проекту.

  • 9. Допущення. Допущення - це чинники, котрі для цілей планування розглядаються як істинні, реальні або визначені.  • Методи та засоби для розроблення плану проекту

  • 1. Методологія планування проекту - структурований певним чином підхід, що використовується командою менеджерів проекту для управління процесом розроблення плану проекту. Підходи можуть бути простими, такими як стандартні форми і шаблони (паперові чи електронні, формальні чи неформальні), або складними, такими як групи необхідних методів моделювання (наприклад, метод Монте-Карло для аналізу ризику у календарному плані). У більшості методик планування проектів використовується комбінація "жорстких" (наприклад, управління програмним забезпеченням проекту) і "м'яких" (наприклад, наради щодо аналізу вхідних даних) засобів.

  • Планування є найважливішим процесом управління проектом, який визначає у часі всю діяльність стосовно його здійснення. Планування логічно пов'язане з іншими важливими процесами, такими як організація, координація, контроль, аналіз і регулювання.

  • План відіграє роль моделі дій і прогнозу стану проекту та його оточення. В процесі життя відбуваються зміни як усередині, так і зовні нього. Тому жоден із первісних планів не може бути виконаний точно.  У проекті потрібно планувати все, що підлягає обліку, контролю, аналізу й регулюванню. Це передусім планування функцій управління проектами:

  • У проекті потрібно планувати все, що підлягає обліку, контролю, аналізу й регулюванню. Це передусім планування функцій управління проектами:

  • - управління предметною областю проекту;

  • - управління вартістю;

  • - управління часом;

  • - управління якістю;

  • - управління людськими ресурсами; - управління комунікаціями;

  • - управління ризиками;

  • управління закупівлями, поставками та контрактами.

  • Загальні принципи планування:

  • Цілеспрямованість. Комплексність. Збалансованість за ресурсами.

  • Системність. Гнучкість. Багатофункпіональність.

  • Оптимальність. Адаптивність. Несуперечливість.

  • Безперервність. Стабільність.  Процеси планування включають підпроцеси (завдання), які за ступенем важливості можна розділити на основні та допоміжні.

  • Процеси планування включають підпроцеси (завдання), які за ступенем важливості можна розділити на основні та допоміжні.

  • Основні підпроцеси - це завдання планування, які взаємопов'язані між собою і виконуються у більшості проектів. Наприклад, роботи повинні бути визначені за змістом раніше, ніж можна буде оцінювати їх вартість і тривалість. Основні підпроцеси планування:

  • • планування предметної галузі - розроблення письмового документа, що визначає предметну галузь як основу для подальшого прийняття рішень щодо проекту;

  • • визначення предметної галузі - структурна декомпозиція основних результатів на менші, більш керовані компоненти;

  • • визначення складу робіт - складання переліку специфічних дій, які потрібно виконати для досягнення різних результатів проекту;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка