Лекція управління змістом І часом у проекті планСторінка7/15
Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

• визначення послідовності робіт - документальне відображення залежностей і взаємозв'язків різних робіт;

 • • оцінка тривалості робіт - розрахунок часу, необхідного для їх виконання;

 • • розроблення розпису - аналіз послідовності робіт, тривалості робіт та їх потреби у ресурсах з метою складання календарного плану виконання робіт проекту;

 • • планування ресурсів - визначення, які ресурси (люди, обладнання, матеріали), коли і в якій кількості необхідні для виконання робіт проекту;

 • • оцінка вартості — розрахунок вартості ресурсів, потрібних для виконання робіт проекту, і формування кошторису проекту;

 • • розроблення бюджету - розподіл передбачених витрат між окремими компонентами проекту відповідно до його календарного плану;

 • • розроблення плану проекту - використання результатів інших процесів планування та їх включення до єдиного послідовного і погодженого документа. • Завдання планування, необхідність яких визначається природою проекту (допоміжні підпроцеси), включають:

  • Завдання планування, необхідність яких визначається природою проекту (допоміжні підпроцеси), включають:

  • • планування якості - визначення стандартів якості, причетних до проекту, і способів забезпечення відповідності їм;

  • • організаційне планування - визначення, документування і розподіл проектних ролей, відповідальності і відношень звітності;

  • • процес добору кадрів - добір і призначення персоналу на роботи за проектом;

  • • планування комунікацій - визначення інформаційних і комунікаційних потреб учасників проекту: кому, коли, в якій формі і яку інформацію надавати;

  • • ідентифікацію ризику - визначення ризикових подій, здатних вплинути на виконання проекту, та їх документування;

  • • оцінку ризику - прогноз ризикової події та взаємодії ризикових подій з метою визначення спектру ймовірних результатів проекту;

  • • розроблення методів реагування на ризик - передумови і заходи щодо збільшення ймовірності настання несприятливих подій;

  • • планування поставок (контрактів) - визначення того, що і коли поставляти;

  • • планування пропозицій - документування вимог до продуктів і послуг і визначення потенційних джерел - постачальників.  2. Знання та навички зацікавлених осіб.

  • 2. Знання та навички зацікавлених осіб.

  • 3. Інформаційна система управління проектами (PMIS). Інформаційна система управління проектами складається з методів і засобів, що використовуються для збирання, зведення і відображення результатів інших процесів управління проектами. Вона використовується від початку і до кінця для підтримки всіх сторін проектної діяльності і має, як правило, відповідні автоматизовані комп'ютерні системи та документацію на твердих і електронних носіях.

  • Основними функціями є:

  • ° збирання, передача і зберігання даних;

  • ° їх формальне і логічне оброблення;

  • ° змістовне оброблення даних у процесі розв'язання функціональних завдань управління проектами;

  • ° надання інформації у формі, зручній для прийняття рішень;

  • ° доведення прийнятих рішень до учасників проекту.

  • Структура інформаційної системи здебільшого визначається такими факторами, як масштаб проекту, обсяг і структура баз даних, засоби передачі даних тощо.

  • Інформаційні системи створюються на основі баз і банків даних.  При управління проектом використовуються системи інформаційного забезпечення, які ґрунтуються на різних інформаційних технологіях:

  • При управління проектом використовуються системи інформаційного забезпечення, які ґрунтуються на різних інформаційних технологіях:

  • - локальні і розподілені бази даних;

  • - бази знань і відповідні інтерпретатори;

  • - лінгвістичні бази даних (гіпертекстові і повнотекстові бази даних);

  • - експертні системи;

  • - геоінформаційні системи;

  • - інформаційні системи на основі засобів мультимедіа;

  • - банківські технології;

  • - інформаційні системи на основі застосування економіко-математичних методів;

  • - електронний офіс;

  • - системи прийняття рішень;

  • - обмін і передача даних у рамках глобальних і корпоративних мереж.

  • Банки даних класифікуються:

  • - за структурою інформації; - за її призначенням; - за способом доступу.

  • Вся інформаційна система управління проектом може бути представлена декількома тісно пов'язаними системами даних для забезпечення процесу прийняття рішень на різних рівнях управління проектом:

  • I рівень - системи збирання і оброблення даних про фінансовий і виробничий стан проекту; II рівень - системи, які надають команді проекту інформацію щодо відхилень; III рівень - системи даних для планування, контролю й оперативного регулювання проекту; IV рівень - інформаційні системи для розроблення моделей перспективного розвитку проекту.  Результати розроблення плану проекту

  • Результати розроблення плану проекту

  • 1. План проекту. План проекту є офіційно затвердженим документом, який використовується для управління проектом і здійснення контролю за його виконанням. Він має бути складений із різним ступенем деталізації опису кожної конкретної компоненти. У деяких прикладних сферах при посиланні на цей документ використовується термін "інтегрований план проекту".

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка