Лекція Вступ до макроекономіки Програмна анотаціяДата конвертації01.06.2016
Розмір446 b.Тема 1. Макроекономіка як наука

 • Лекція 1. Вступ до макроекономіки

 • Програмна анотація

 • Місце макроекономіки в системі економічних наук.

 • Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема суспільства.

 • Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки.2. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема суспільства.

 • 2. Суперечність між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна проблема суспільства.

 • В основі макроекономіки, як і будь-якої іншої економічної науки, лежить фундаментальна суперечність людського суспільства: суперечність між матеріальними потребами людей і тими економічними ресурсами, якими, володіють люди для їх задоволення. Суть цієї суперечності полягає у тому, що матеріальні потреби людей безмежні, а економічні ресурси для їх задоволення — обмежені. Особливістю макроекономіки є те, що ця суперечність розглядається з позиції не окремих суб'єктів (окремих фізичних або юридичних осіб), а всієї сукупності економічних суб'єктів, тобто національної економіки в цілому.

 • Матеріальні потреби — це бажання людей володіти товарами та послугами, здатними приносити їм користь у вигляді як предметів споживання, так і засобів виробництва. Предмети споживання , використовуються для задоволення особистих потреб людей. Водночас матеріальні потреби мають і окремі підприємства та державні органи.

 • Матеріальні потреби безпосередньо пов'язані з економічними ресурсами, під якими розуміють всі природні, людські та вироблені людиною засоби, що використовуються для виробництва товарів та послуг. Економічні ресурси можна поділити на такі види: 1) матеріальні ресурси — земля як засіб праці, сировинні матеріали, розвідані родовища корисних копалин, капітал; 2) людські ресурси — праця та підприємницька діяльність. До такого ресурсу, як земля, належать усі природні ресурси, тобто продукти самої природи, її дари людині. Капітал — це засоби виробництва, тобто машини, устаткування, інструменти, споруди, транспортні засоби тощо, що використовуються у виробництві й транспортуванні товарів.

 • Розрізняють реальний і грошовий капітал. Реальний капітал — це виробничі ресурси, тобто ресурси, які використовуються у процесі, виробництва. Грошовий капітал - це потенційний капітал, тобто гроші, що направляються на придбання інвестиційних ресурсів (позичковий капітал, акціонерний капітал). Термін «праця» означає всі фізичні та розумові здібності людей, які вони застосовують у процесі виробництва товарів та послуг. Підприємницька діяльність — це особливий вид людських ресурсів, який виявляється в їх здібності найефективніше використовувати всі інші економічні ресурси.

Лекція 2. Економічна система як об’єкт макроекономіки

 • Програмна анотація

 • Об’єкт і предмет макроекономіки.

 • Основні типи економічних систем.

 • Макроекономіка та економічна політика.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Лекція 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Тема 3. Ринок праці

 • Програмна анотація

 • 1. Зайнятість і безробіття.

 • 2. Механізм ринку праці.

 • 3. Втрати від безробіття.

Тема 4. Товарний ринок

 • Лекція 1. Сукупний попит

 • Програмна анотація

 • 1. Сутність сукупного попиту.

 • 2. Цінові чинники сукупного попиту.

 • 3. Нецінові чинники сукупного попиту.Лекція 2. Сукупна пропозиція

 • Лекція 2. Сукупна пропозиція

 • Програмна анотація

 • 1. Сутність сукупної пропозиції.

 • 2. Нецінові чинники сукупної пропозиції.

 • 3. Довгострокова і короткострокова рівновага.Тема 5. Грошовий ринок

 • Програмна анотація

 • 1. Пропозиція грошей.

 • 2. Попит на гроші.

 • 3. Механізм грошового ринку.

 • 4. Процентна ставка.Тема 6. Інфляційний механізм

 • Програмна анотація

 • 1. Сутність і види інфляції.

 • 2. Причини та наслідки інфляції.

 • 3. Інфляція і безробіття.Тема 7. Споживання домогосподарств

 • Програмна анотація

 • 1. Доходи домогосподарств.

 • 2. Кейнсіанська функція споживання.

 • 3. Функція споживання з урахуванням фактора часу.Тема 8. Приватні інвестиції

     • Програмна анотація
     • 1. Інвестиційні функції.
     • 2. Проста інвестиційна функція.
     • 3. Заощадження та інвестиції.


Тема 9. Сукупні витрати і ВВП

 • Програмна анотація

 • 1. Сукупні витрати і рівноважний ВВП.

 • 2. Мультиплікатор витрат.

 • 3. Сукупні витрати і потенційний ВВП.Тема 10. Економічна динаміка

 • Програмна анотація

 • 1. Основні засади економічного зростання.

 • 2. Модель Солоу.

 • 3. Джерела економічного зростання.

 • 4. Економічні цикли.Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання

 • Програмна анотація

 • 1. Роль держави в економічному кругообігу.

 • 2. Вплив держави на формування економічної рівноваги.

 • 3. Фіскальна політика.

 • 4. Монетарна політика.

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність

 • Програмна анотація

 • 1. Платіжний баланс.

 • 2. Валютний курс.

 • 3. Вплив зовнішньоекономічної торгівлі на економіку.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка