Лист мон україни від 09. 06. 2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»Дата конвертації24.12.2016
Розмір445 b. • Лист МОН України від 09.06.2016 №1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року  та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  

 • Наказ МОН України від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Наказ МОН України від 16.06.15 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Лист МОН України від 12.07.2016 №1/9-364 “Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/17навчальному році”

 • Лист МОН України від 25.07.2016 №2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчально-виховних закладах у 2016/17 навчальному році”

 • Лист МОН України від 20.07.2016 № 1/9-292 “Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку”Лист МОН України від 24.03.2016 року № 1/3-148 “Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення памятних дат у рамках Року Державності України”

 • Лист МОН України від 24.03.2016 року № 1/3-148 “Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення памятних дат у рамках Року Державності України”

 • Лист МОН України від 29.06.2016 №1/9-332 “Про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в заагальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (нозологіями) у 2016/17 навчальному році”

 • Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-434 “Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”

 • Лист МОН України від 17.08.2016р. №1/9-437 “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”

У 2016/2017 н. р. одночасно будуть чинними дві програми для учнів 5 класів: «Вступ до історії України» (Наказ МОН від 05.06.2009 р. №491) та “Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи” (Наказ МОН України від 29.05.2015 р. №585). Відповідно вчителі, які працюватимуть за програмою 2009р., можуть користуватись підручниками, що вийшли друком у 2010 . Учителі, які оберуть програму 2015 р., – підручниками 2013 року.

 • У 2016/2017 н. р. одночасно будуть чинними дві програми для учнів 5 класів: «Вступ до історії України» (Наказ МОН від 05.06.2009 р. №491) та “Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи” (Наказ МОН України від 29.05.2015 р. №585). Відповідно вчителі, які працюватимуть за програмою 2009р., можуть користуватись підручниками, що вийшли друком у 2010 . Учителі, які оберуть програму 2015 р., – підручниками 2013 року.

 • Чинною для учнів 6-8 класів є оновлена програма 2015/16 року (Наказ МОН України від 29.05.2015 р. №585). Учні 9 класів навчатимуться за програмою «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи» (Наказ МОН від 05.06.2009 р. №491).

 • Програми розміщені на офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки УкраїниДля 10-11 класів використовуються програми зі змінами, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року №826.

 • Для 10-11 класів використовуються програми зі змінами, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року №826.

 • Академічний рівень та рівень стандарту: програми «Історія України. 10-11 класи» (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного профілю: програми «Історія України. 10-11 класи» (140 годин на рік, 4 години на тиждень).

 • Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія. 10 - 11 класи (рівень стандарту/ академічний рівень)». Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Для класів історичного профілю чинною є програма зі всесвітньої історії, що розрахована на 3 тижневі години (105 годин на рік).

 • Програми розміщені на офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки УкраїниПеріод:

 • Період:

 • від Великих географічних відкриттів до Великої французької революції 1789 р.

 • Завдання:

 • - виховання в учнів стійкого інтересу, поваги до історії людства та культури, розуміння проблем сучасності крізь призму історії Нового часу.Характерні риси періоду:

 • Характерні риси періоду:

 • зустріч цивілізацій, особливості ментальності людини XVI-XVIII ст.;

 • зародження та розвиток капіталізму та його переваги над середньовічним суспільно-економічним устроєм;

 • причини революцій та реформи як альтернативний шлях розвитку суспільства і держави;

 • міжнародні конфлікти та війни;

 • особливості релігійно-духовного життя європейців;

 • найважливіші досягнення світової науки, культури та їх вплив на розвиток людської особистості; зміни в повсякденному житті людейXVI-XVIII ст. – надзвичайно важливий період історії України.

 • XVI-XVIII ст. – надзвичайно важливий період історії України.

 • Особливості викладання:

 • акцент переноситься із питань соціально-економічного розвитку і антифеодальних народних повстань на історію політичну і воєнно-політичну, висвітлення заселення та господарського освоєння Середнього і Нижнього Подніпров’я, Півдня України та Слобожанщини;

 • велика увага приділена історії формування козацтва як державотворчого чинника, а також розвитку культури як єдиного процесу на всіх українських землях з її регіональними особливостями, незважаючи на «розшматованість» українських земель між різними державами. • У процесі планування уроків у 8 класах варто звернути увагу на те, що в основі вивчення історії є поєднання проблемно-тематичного, хронологічного, цивілізаційного та культурологічного принципів.

 • З огляду на пізнавальні та вікові можливості учнів 8 класу, рекомендується якнайширше заохочення їх до самостійної роботи, власних творчих пошуків, розвитку аналітичних здібностей.програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826

 • програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 №826

 • програми позбавлені жорсткого поурочного поділу

 • введено години на проведення практичних занять

 • змінено кількість тем на вивчення -6 проти 8 минулорічнихВажливим є використання в навчанні учнів картографічних посібників: атласів, контурних карт, настінних карт. Вони допомагають продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв’язок між географічним середовищем та місцем тієї чи іншої історичної події.

 • Важливим є використання в навчанні учнів картографічних посібників: атласів, контурних карт, настінних карт. Вони допомагають продемонструвати динаміку історичних подій, встановити зв’язок між географічним середовищем та місцем тієї чи іншої історичної події.

 • Велику роль відіграє позакласна робота, зокрема пошукова й краєзнавча. Перевагою при вивченні місцевої історії є можливість побачити в реальній, а не у відтвореній формі факти, що її ілюструють. Робота в музеях, проведення дослідницької роботи на місцевому матеріалі допоможе навчити учнів навичкам та методиці ідентифікації залишків минулого, аналізу, тлумаченню та визначенню їх місця у більш широкому історичному контексті.Регламентована навчальною програмою година узагальнення/тематичного оцінювання використовується для проведення або уроку узагальнення, або уроку тематичного оцінювання.

 • Регламентована навчальною програмою година узагальнення/тематичного оцінювання використовується для проведення або уроку узагальнення, або уроку тематичного оцінювання.

 • На правій сторінці журналу робиться відповідний запис: Узагальнення з теми_____ або, Урок контролю та корекції навчальних досягнень учнів з теми______.Календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем:

 • Календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем:

 • безпосередньо у навчальних програмах;

 • у окремих брошурах, виготовлених на основі навчальних програм;

 • - на окремих аркушах формату А-4, зошитах.

 • Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя!

 • На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно!У 2016/2017 н. р. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс»,яка оновлена у 2015 році

 • У 2016/2017 н. р. учні 9–х класів навчатимуться за програмою «Правознавство. Практичний курс»,яка оновлена у 2015 році

 • Для 10 класів всіх профілів (окрім правового) на вивчення правознавства відводиться 35 годин на рік (1 год. на тиждень), а для правового профілю – 3 години на тиждень. Чинними є програми, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 року № 826.

 • За вчителем залишається право визначати послідовність викладання тих чи інших тем.

 • Програми розміщені на офіційному web-cайті Міністерства освіти і науки УкраїниУ новій редакції програми пропонуються такі окремі теми:

 • У новій редакції програми пропонуються такі окремі теми:

 • У розділі 1: Що таке правовідносини. Учасники правовідносин. Підстави виникнення правовідносин (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми «Що таке право»).

 • Юридична відповідальність. Види юридичної відповідальності. Коли і як особа відповідає за правопорушення (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми «Що таке правопорушення і юридична відповідальність»).

 • У розділі 3: Що регулює цивільне право. Як реалізувати й захистити особисті немайнові та майнові права (поява цієї теми викликана необхідністю розуміння учнями предмету правового регулювання цивільного права, адже їм складно засвоювати поняття «право власності» без спирання на це).

 • Хто такі спадкодавець і спадкоємець. Що таке заповіт. Як заповісти майно. Як успадкувати майно (така тема існувала в найпершому варіанті програми, вона викликає зацікавленість учнів і має практичне спрямування).У розділі 5: Право на підприємницьку діяльність. Як зареєструватися фізичною особою - підприємцем (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми «Право на працю в Україні»).

 • У розділі 5: Право на підприємницьку діяльність. Як зареєструватися фізичною особою - підприємцем (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми «Право на працю в Україні»).

 • У розділі 6: Які відносини регулює адміністративне право. Що таке адміністративне правопорушення. Види адміністративних стягнень. За які адміністративні проступки відповідають неповнолітні особи (у попередньому варіанті програми це було питаннями теми «Які відносини регулює адміністративне і кримінальне право»).

 • Години на нові теми виділено за рахунок скорочення та переструктурування навчального матеріалуВилучено з програми такі теми:

 • Вилучено з програми такі теми:

 • «Що таке конституція. Конституція України – основний закон нашої держави. Повноваження органів законодавчої, виконавчої та судової влади» (передбачалося 2 години) – ця тема детально розглядається в предметі «Правознавство», 10 клас;

 • «Як укласти і розірвати трудовий договір. Що записується в трудову книжку. Що таке заробітна плата» – ця тема детально розглядається в предметі «Правознавство», 10 клас;

 • «Коли порушується кримінальна справа. Як проводиться досудове слідство. Як проходить розгляд кримінальних справ у суді. Права та обов’язки учасників кримінального процесу» (передбачалося 2 години) – ця тема є складною для дев’ятикласників, матеріал чинних підручників базується на Кримінально-процесуальному кодексі України, що втратив чинність.Вилучено також окремі питання, а саме: які середні навчальні заклади існують в Україні; як захистити особисті немайнові та майнові права; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; роботодавці та працівники на ринку праці; як знайти роботу; де можуть працювати підлітки; як закон захищає неповнолітніх від експлуатації; наслідки злочину для особи та суспільства; як не стати жертвою злочину.

 • Вилучено також окремі питання, а саме: які середні навчальні заклади існують в Україні; як захистити особисті немайнові та майнові права; влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування; роботодавці та працівники на ринку праці; як знайти роботу; де можуть працювати підлітки; як закон захищає неповнолітніх від експлуатації; наслідки злочину для особи та суспільства; як не стати жертвою злочину.

 • Відповідно до змісту розвантаженої програми відредаговано й вимоги до навчальних досягнень учнів. В окремих темах зменшено їх обсяг, особливо щодо моделювання учнями правових процесів /процедур чи формулювання особистісно ціннісного ставлення (права колонка програми. Крім того, пропонується додати одну годину на узагальнення (після розділу 3) та проводити уроки узагальнення в формі практичних занять.Учителі повинні під час підготовки уроків з тем, що присвячені галузевому регулюванню суспільних відносин, враховувати цілі та напрями модернізації Української держави відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 26-VIII, Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання. У перерахованих програмно-цільових документах передбачаються покрокові заходи щодо модернізації правової системи України із визначенням конкретних строків їх виконання. Законодавча діяльність Верховної Ради України безпосередньо пов’язана із закладеними орієнтирами нормотворчих оновлень суспільного життя України.

 • Учителі повинні під час підготовки уроків з тем, що присвячені галузевому регулюванню суспільних відносин, враховувати цілі та напрями модернізації Української держави відповідно до Указу Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 26-VIII, Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання. У перерахованих програмно-цільових документах передбачаються покрокові заходи щодо модернізації правової системи України із визначенням конкретних строків їх виконання. Законодавча діяльність Верховної Ради України безпосередньо пов’язана із закладеними орієнтирами нормотворчих оновлень суспільного життя України.Відповідно до Указів Президента України № 119/2015 від 03.03.2015 р. та 190/2015 від 31.03 2015 року було утворено Конституційну Комісію з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України та затверджено склад Конституційної Комісії.

 • Відповідно до Указів Президента України № 119/2015 від 03.03.2015 р. та 190/2015 від 31.03 2015 року було утворено Конституційну Комісію з метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України та затверджено склад Конституційної Комісії.

 • Важливо акцентувати увагу на проголошений курс децентралізації влади, що передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо прийняття індивідуальних рішень за зверненнями громадян та юридичних осіб. Результатом таких заходів має стати оновлення законодавства України про територіальний устрій, місцеве самоврядування, місцеві державні адміністрації, Бюджетний та Податковий кодекси тощо.За період 2014-2015 навчального року відбулись такі зміни у законодавстві України: прийнято Закони України (у тому числі у новій редакції) «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про санкції» (№ 1644 VII від 14.08.2014 р.), «Про очищення влади» (№ 1682-VII від 16.09.2014 р.), «Про прокуратуру» (№ 1697-VII від 14.10.2014 р.), «Про Національне антикорупційне бюро України» (№ 1698-VII від 14.10.2014 р.), «Про запобігання корупції» (№ 1700-VII від 14.10.2014 р.), «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (№ 1706-VII від 20.10.2014 р.), «Про пробацію» (№ 160-VIII від 05.02.2015 р.), «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№ 157-VIII від 05.02.2015 р.), «Про забезпечення права на справедливий суд» (№ 192-VIII від 12.02.2015 р.).

 • За період 2014-2015 навчального року відбулись такі зміни у законодавстві України: прийнято Закони України (у тому числі у новій редакції) «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про санкції» (№ 1644 VII від 14.08.2014 р.), «Про очищення влади» (№ 1682-VII від 16.09.2014 р.), «Про прокуратуру» (№ 1697-VII від 14.10.2014 р.), «Про Національне антикорупційне бюро України» (№ 1698-VII від 14.10.2014 р.), «Про запобігання корупції» (№ 1700-VII від 14.10.2014 р.), «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (№ 1706-VII від 20.10.2014 р.), «Про пробацію» (№ 160-VIII від 05.02.2015 р.), «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№ 157-VIII від 05.02.2015 р.), «Про забезпечення права на справедливий суд» (№ 192-VIII від 12.02.2015 р.).Також було внесено зміни до Кримінального кодексу України (щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини; щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини), Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції), Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин), Податкового кодексу України. Вчителю необхідно відслідковувати зміни в законодавстві України в частині військової служби, мобілізації військовозобов’язаних, а також інших питань, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції.

 • Також було внесено зміни до Кримінального кодексу України (щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини; щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини), Кримінального процесуального кодексу України (щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції), Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин), Податкового кодексу України. Вчителю необхідно відслідковувати зміни в законодавстві України в частині військової служби, мобілізації військовозобов’язаних, а також інших питань, пов’язаних із проведенням антитерористичної операції.В умовах російської агресії украй актуальним є вивчення курсу за вибором "Досліджуючи гуманітарне право", який містить основні положення Міжнародного гуманітарного права. Курс сприяє формуванню в учнів власного ставлення до норм МГП, отриманню ними знань про найбільш поширені способи захисту себе і своїх близьких в неординарних життєвих ситуаціях, пов'язаних з ризиком; розвитку вмінь учнів регулювати власну поведінку в повсякденному житті; вчить визначати межі порушень МГП, формувати вміння оцінювати ситуації насильства з гуманітарної точки зору; попереджувати ескалацію насильства. Школярі мають розуміти причини появи біженців, складнощі їхнього життя тощо.

 • В умовах російської агресії украй актуальним є вивчення курсу за вибором "Досліджуючи гуманітарне право", який містить основні положення Міжнародного гуманітарного права. Курс сприяє формуванню в учнів власного ставлення до норм МГП, отриманню ними знань про найбільш поширені способи захисту себе і своїх близьких в неординарних життєвих ситуаціях, пов'язаних з ризиком; розвитку вмінь учнів регулювати власну поведінку в повсякденному житті; вчить визначати межі порушень МГП, формувати вміння оцінювати ситуації насильства з гуманітарної точки зору; попереджувати ескалацію насильства. Школярі мають розуміти причини появи біженців, складнощі їхнього життя тощо.Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664) у 2015-2016 навчальному році в 5-6 класах продовжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального спрямування. Для шкіл, що користуються іншими Типовими планами, ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. Натепер Міністерством рекомендовано декілька програм: «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика в українській культурі» (вид –во «Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид –во «АСМІ», Полтава,2011), «Основи християнської етики» (вид –во «Літера ЛТД», 2011). Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.

 • Відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664) у 2015-2016 навчальному році в 5-6 класах продовжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального спрямування. Для шкіл, що користуються іншими Типовими планами, ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. Натепер Міністерством рекомендовано декілька програм: «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Християнська етика в українській культурі» (вид –во «Сім кольорів», 2013), «Біблійна історія та християнська етика» (вид –во «АСМІ», Полтава,2011), «Основи християнської етики» (вид –во «Літера ЛТД», 2011). Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах відбувається за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя.Турнір юних правознавців / №2/2-13-1497-16 02.08.16р.

 • Турнір юних правознавців / №2/2-13-1497-16 02.08.16р.

 • ( кандидатури членів журі на офіційному бланку до 15.09.2016 року)Списки вчителів історії, правознавства, етики по району/місту до 30.09.16р. за старим зразком

 • Списки вчителів історії, правознавства, етики по району/місту до 30.09.16р. за старим зразком

 • Списки керівників районних/міських методичних об’єднань (з номерами телефонів та електронними адресами) до 30.09.16р.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка