Лист мон україни від 28. 01. 2014 №1/9-74Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74

 • Лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74

 • «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів»


мотиваційна

 • мотиваційна

 • діагностувальна

 • коригувальна

 • прогностична

 • навчально-перевірна

 • розвивальна

 • виховнапоточний

 • поточний

 • періодичний

 • тематичний

 • семестровий

 • річний

 • ДПАУсна перевірка (бесіда, розповідь)

  • Усна перевірка (бесіда, розповідь)
  • Письмова перевірка (КР, СР, твір, переказ, диктант, тестові завдання)
  • Практична перевірка (дослід, практична робота, навчальний проект, спостереження, робота з картами, заповнення таблиць, побудова схем, моделей…)


  • індивідуальна
  • парна
  • групова
  • фронтальна


якість знань

 • якість знань

 • сформованість ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей, способів навчальної діяльності

 • володіння досвідом елементарної творчої діяльності

 • володіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе1 клас – безбально всі предмети

 • 1 клас – безбально всі предмети

 • 2-4 класи – безбально

 • Сходинки до інформатики

 • Музичне мистецтво

 • Образотворче мистецтво

 • Мистецтво

 • Основи здоров’я

 • Фізична культура

 • 2 клас – безбально І семестр, бально ІІ семестр (за рішенням – словесно)схвалення, погодження, підбадьорюваннясхвалення, погодження, підбадьорювання

 • схвалення, погодження, підбадьорювання

 • розгорнуте словесне оцінювання

 • перспективна і відстрочена оцінка

 • динамічна виставка окремих дитячих робіт

 • ігрова оцінка

 • Заміна балів символами є недопустимою.1-2 класи – підписує вчитель

 • 1-2 класи – підписує вчитель

 • 3-4 класи – учні за зразком

 • у підписах зошитів зазначаємо «для робіт…»

 • у 4 кл. з укр. мови дату записують словами

 • ведення зошитів з мов та математики оцінюється щомісяцяВедення зошита з мови:

 • Ведення зошита з мови:

 • каліграфія

 • грамотність

 • культура оформлення

 • наявність роботи над помилками

 • (по 3 бали за кожен критерій)Ведення зошита з математики:

 • Ведення зошита з математики:

 • охайність (креслень, виправлень…)

 • культура оформлення (вид роботи, розміщення на сторінці…)

 • наявність роботи над помилками

 • Мовні та математичні помилки не впливають на оцінку за ведення зошита.Відстань між виразами добирають з дотриманням симетрії та економії.

 • Відстань між виразами добирають з дотриманням симетрії та економії.

 • Незначні неточності у короткому записі задачі не беруться до уваги.

 • Повну відповідь до задачі (3-4 кл.) записуємо за загальними правилами побудови речень (прямий порядок слів).

 • До кожної дії до задачі, окрім останньої, записується пояснення.Об’єкти перевірки й оцінювання:

 • Об’єкти перевірки й оцінювання:

 • досвід мовленнєвої діяльності

 • знання про мову й мовлення

 • орфографічні і пунктуаційні вміння й навички

 • графічні навички письма, техніка, швидкість письма, культура оформленняАудіювання

 • Аудіювання

 • Обсяг текстів для слухання:

 • 2 кл. – 120-200 слів

 • 3 кл. – 220-300 слів

 • 4 кл. – 320-400 слів

 • Розуміння прослуханого:

 • 2 кл. – 4 запитання з 2 варіантами

 • 3 кл. – 6 запитань з 3 варіантами

 • 4 кл. – 6 запитань з 4 варіантамиДіалог

 • Діалог

 • Обсяг (на двох учасників):

 • 2 кл. – 3-4 репліки

 • 3 кл. – 4-5 реплік

 • 4 кл. – 5-6 реплік

 • Усний переказ (2 кл.), усний твір (3-4 кл.)

 • Ставиться одна оцінка – за зміст.Письмовий переказ

 • Письмовий переказ

 • 2 кл. – 40-50 слів

 • 3 кл. – 50-70 слів

 • 4 кл. – 70-100 слів

 • Письмовий твір

 • 2 кл. – 40 слів

 • 3 кл. – 60 слів

 • 4 кл. – 80 слів

 • У зошит ставиться дві оцінки –

 • за зміст і за грамотність.Перевірка мовних знань і вмінь

 • Перевірка мовних знань і вмінь

 • Завдання двох видів:

 • закритого типу (тестові)

 • відкритого типу (з короткою та розгорненою відповіддю)

 • Співвідношення завдань:

 • 2 кл. – 5 завдань=3 (з 3 варіантами)+2

 • 3 кл. – 8 завдань=4 (з 3 варіантами) +4

 • 4 кл. – 8 завдань=4 (з 4 варіантами) +4Перевірка орфографічних

 • Перевірка орфографічних

 • та пунктуаційних умінь

 • Диктант, списування

 • Обсяги текстів:

 • 1 кл. – 20-30 слів

 • 2 кл. – 30-50 слів

 • 3 кл. – 50-70 слів

 • 4 кл. – 70-90 слівКритерії оцінювання диктанту:

 • Критерії оцінювання диктанту:

 • грамотність

 • каліграфія

 • культура оформлення

 • Критерії оцінювання списування:

 • форма

 • розмір

 • нахил

 • поєднання

 • культура оформлення

 • швидкість(16-25 зн., 26-35 зн., 36-45 зн.)

Види перевірок:

 • Види перевірок:

 • поточна (в усній і письмовій формі – усні відповіді, самостійна робота на 10-15 хв…)

 • тематична (в письмовій формі – контрольна робота різних типів: комбінована, тестова… 4рази на семестр)

 • Кількість математичних операцій:

 • 2 кл.- 14

 • 3 кл.- 16

 • 4 кл.- 18Окремим видом тематичного контролю є перевірка навичок усних обчислень (обчислювальна навичка)

 • Окремим видом тематичного контролю є перевірка навичок усних обчислень (обчислювальна навичка)

 • 1 раз на семестр

 • у письмовій формі

 • (математичний диктант

 • на 12 математичних операцій)Оцінювання контрольної роботи

 • Оцінювання контрольної роботи

 • тестового характеруОб'єкти контролю:

 • Об'єкти контролю:

 • знання про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залежності між ними;

 • уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інформації про них;

 • уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);Об'єкти контролю:

 • Об'єкти контролю:

 • уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;

 • уміння оцінювати об'єкти природи, а також власну поведінку та інших людей серед природи;

 • уміння застосовувати набуті знання й навички у своєму повсякденному житті;

 • уміння творчого застосування природничих знань і способів діяльності в змінених ситуаціях

 • досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу і природи.Види контролю:

 • Види контролю:

 • поточний

 • тематичний

 • семестровий

 • річний

 • Форми перевірки:

 • усна

 • письмоваЗавдання для усної перевірки:

 • Завдання для усної перевірки:

 • Пригадай, прочитай, розкажи, вибери…

 • Завдання для письмової перевірки (репродуктивні, продуктивні, відкриті, інтегровані, графічні - у формі короткочасної письмової самостійної роботи на 15-20 хв):

  • Продовж речення, встав пропущені слова, напиши, підпиши, познач, з’єднай, доповни схему, склади схему, склади таблицю…


Засоби оцінювання під час поточної перевірки:

 • Засоби оцінювання під час поточної перевірки:

 • текстовий та ілюстративний матеріали

 • методичний апарат підручника

 • життєві ситуації до окремих тем

 • сконструйовані різнорівневі завдання

 • практичні роботи в практично дієвій формі та на виконання мислительних дій

 • самооцінювання та оцінювання одноклас-никами та ін.Тематична перевірка:

 • Тематична перевірка:

 • здійснюється переважно у письмовій формі у вигляді тестових і текстових завдань після засвоєння учнями змістових ліній (розділів)Виконання всіх практичних робіт на уроках трудового навчання рекомен-дується оцінювати. При цьому, оцінюватися в балах на розсуд учителя можуть кращі роботи або роботи, при виконанні яких учень проявив старанність та результативність власної діяльності. Разом з тим, рекомен-дується організувати завершення роботи тим учням, які не встигли закінчити виріб на уроці.

 • Виконання всіх практичних робіт на уроках трудового навчання рекомен-дується оцінювати. При цьому, оцінюватися в балах на розсуд учителя можуть кращі роботи або роботи, при виконанні яких учень проявив старанність та результативність власної діяльності. Разом з тим, рекомен-дується організувати завершення роботи тим учням, які не встигли закінчити виріб на уроці. • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка