Maрія Жепніковська заступник президентаДата конвертації03.06.2016
Розмір610 b.
ТипЗакон


Адаптація та виконання вимог ЄС з професійної етики та незалежності аудиторів - досвід Польщі

 • Maрія Жепніковська

 • заступник президента

 • Польської національної палати аудиторів, що здійснюють обов’язковий аудит


Через певні причини у Польщі не було здійснено жодних кроків, спрямованих на виконання Рекомендацій ЄС стосовно незалежності сертифікованих аудиторів. Серед цих причин такі:

 • Через певні причини у Польщі не було здійснено жодних кроків, спрямованих на виконання Рекомендацій ЄС стосовно незалежності сертифікованих аудиторів. Серед цих причин такі:

  • Рекомендації були опубліковані 16 травня 2002 року, a в цей час Польща ще не була членом ЄС
  • Зміни та доповнення до Закону про бухгалтерський облік та до Закону про сертифікованих аудиторів,
  • Небажання регулятивних органів впроваджувати зміни
  • Новий Кодекс професійної етики аудитора, прийнятий на Екстрених національних зборах аудиторів 30 червня 2002 року (прийняття цих змін зумовили вже затверджені зміни та доповнення до Закону про бухгалтерський облік та до Закону про сертифікованих аудиторів – і не було часу впроваджувати доповнення у відповідності до Рекомендацій)
  • У тих випадках, які не передбачені в Кодексі професійної етики, застосовуються норми Кодексу етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), які дозволяють вирішувати питання незалежності аудиторів на основі визначених у документі принципів.
  • Очікування змін і доповнень до Сьомої Директиви ЄС та необхідність гармонізувати законодавство при вступі Польщі до ЄС


Закон про сертифікованих аудиторів та орган саморегулювання цієї професії

 • Закон про сертифікованих аудиторів та орган саморегулювання цієї професії

  • Від 13 жовтня 1994 р.
  • Внесені зміни та доповнення у 2000 році


Законом передбачене таке:

 • Законом передбачене таке:

  • Процедури призначення та функціонування органу саморегулювання, а саме, Національної палати сертифікованих аудиторів та її органів
  • Процедури присвоєння кваліфікації та сертифікації аудиторів
  • Правила, що регулюють професію аудитора
  • Політика безперервної освіти аудиторів
  • Політика нагляду за аудиторською професією
  • Дисциплінарна та кримінальна відповідальність аудитора


Національна рада сертифікованих аудиторів та інші органи Палати призначаються Зборами сертифікованих аудиторів терміном на 4 роки

 • Національна рада сертифікованих аудиторів та інші органи Палати призначаються Зборами сертифікованих аудиторів терміном на 4 роки

 • Міністр фінансів здійснює нагляд за діяльністю Палати у такому аспекті:

  • Контроль за дотриманням відповідності рішень до чинних правил чи Статуту Палати


Аудит фінансової звітності можуть здійснювати лише такі суб’єкти господарювання:

 • Аудит фінансової звітності можуть здійснювати лише такі суб’єкти господарювання:

  • Сертифіковані аудитори-приватні підприємці,
  • Акціонерні товариства, товариства з необмеженою відповідальністю, товариства чи господарські товариства з обмеженою відповідальністю, в яких сертифіковані аудитори є окремими власниками акцій
  • Юридичні особи, які відповідають переліченим нижче вимогам:
   • а. Винаймають на роботу сертифікованих аудиторів для здійснення аудиту фінансової звітності,
   • б. Більшість в Правлінні представлена сертифікованими аудиторами і, якщо Правління складається не більше ніж із двох осіб, один з членів Правління повинен бути сертифікованим аудитором,
   • в. Більшість членів контролюючого органу є сертифікованими аудиторами, а якщо такого органу не існує – більшість голосів повинна належати партнерам чи власникам акцій, які також є сертифікованими аудиторами
   • г. Висновки з оцінки та звіти про аудит (перевірку) фінансової звітності підписуються від імені суб’єкта господарювання, уповноваженого здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності, тими членами Правління, які є сертифікованими аудиторами.


Окрім аудиту фінансової звітності, уповноважені суб’єкти господарювання мають право здійснювати лише такі види господарської діяльності, як:

 • Окрім аудиту фінансової звітності, уповноважені суб’єкти господарювання мають право здійснювати лише такі види господарської діяльності, як:

  • Бухгалтерський облік та послуги з ведення податкової звітності,
  • Перевірка фінансової звітності
  • Eкспертна та фінансово-економічна оцінка
  • Консультування в галузі оподаткування
  • Організація та комп’ютеризація бухгалтерського обліку
  • Процедури з ліквідації підприємств та банкрутства
  • Випуск друкованої продукції та освіта в галузі бухгалтерського обліку


Закон про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 р.

 • Закон про бухгалтерський облік від 29 вересня 1994 р.

 • Закон про сертифікованих аудиторів і саморегульований професійний орган

 • Кодекс професійної етики сертифікованих бухгалтерів

 • Наказ Міністра фінансів, яким впроваджуються “принципи нагляду власника за суб’єктами господарювання, в які Міністерство фінансів входить в якості акціонера, а також за іншими юридичними особами державної форми власності”

 • Кодекс найкращої практики лістингових компанійХоча на практиці застосовується підхід на основі регулятивних положень, проте, у відповідності до статті 2 розділу 1 Кодексу професійної етики: “У випадках, не передбачених цим документом, рекомендується застосовувати Кодекс професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC)”, який дозволяє на практиці застосовувати підхід на основі принципів.

 • Хоча на практиці застосовується підхід на основі регулятивних положень, проте, у відповідності до статті 2 розділу 1 Кодексу професійної етики: “У випадках, не передбачених цим документом, рекомендується застосовувати Кодекс професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC)”, який дозволяє на практиці застосовувати підхід на основі принципів.Стаття 66: Незалежність тa об’єктивність сертифікованого аудиту

 • Стаття 66: Незалежність тa об’єктивність сертифікованого аудиту

  • Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснюється сертифікованим аудитором, який відповідає вимозі надання об’єктивного та незалежного висновку
  • Об’єктивність і незалежність вважати сумнівними,, якщо сертифікований аудитор:
   • А. Володіє акціями або іншими документами на право власності суб’єкта господарювання чи асоційованого суб’єкта господарювання, холдингової компанії, дочірнього чи підддочірнього суб’єкта господарювання, за винятком акцій у житлово-будівельному кооперативі,
   • Б. Упродовж останніх 3-х років здійснював функції юридичного представництва (proxy), члена наглядових чи керівних органів чи працював в суб’єкті господарювання чи в асоційованому суб’єкті господарювання, холдинговій компанії, дочірньому чи підддочірньому суб’єкті господарювання,
   • В. Упродовж останніх 3-х років брав участь у здійсненні бухгалтерського обліку та підготовці фінансової звітності, яка перевіряється,
   • Г. З останніх 5 років щонайменше за один рік отримав як мінімум 50% річного доходу за рахунок послуг, наданих на користь цього суб’єкта господарювання, холдингу, асоційованого суб’єкта господарювання, дочірнього чи підддочірнього суб’єкта господарювання. Це не стосується першого року діяльності сертифікованого аудитора,
   • Д. Одружений, зв’язаний кровними зв’язками чи родинними зв’язками через одруження першої чи другої черги або пов’язаний через догляд, усиновлювлення чи опіку з керівником чи членом наглядового органу чи наймає таких осіб під час здійснення аудиторської перевірки,
   • Ж. Не може надати докази об’єктивності та незалежності висновків через будь-які інші причини.


 • Принцип об’єктивності та незалежності, який зазначається в статті 2, стосується, відповідно, суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності, і членів правління та наглядових органів цих суб’єктів господарювання чи інших осіб, що беруть участь в аудиті такої фінансової звітності.

 • Суб’єкт господарювання, згаданий у статті 3, обирається органом, який завіряє фінансову звітність суб’єкта господарювання, якщо статут чи інші підзаконні акти, що стосуються цього суб’єкта господарювання, не передбачають інше.Ні в Законі про бухгалтерський аудит, ні в Законі про сертифікованих аудиторів чи в Кодексі етики не передбачені питання, пов’язані з наданням послуг певному клієнтові групою суб’єктів господарювання з загальним капіталом чи зв’язками в середовищі персоналу.

 • Ні в Законі про бухгалтерський аудит, ні в Законі про сертифікованих аудиторів чи в Кодексі етики не передбачені питання, пов’язані з наданням послуг певному клієнтові групою суб’єктів господарювання з загальним капіталом чи зв’язками в середовищі персоналу.Не існує обмежень в будь-якій формі щодо консультування з питань оподаткування

  • Не існує обмежень в будь-якій формі щодо консультування з питань оподаткування
  • Забороняється здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності у тому разі, якщо упродовж останніх 3-х років суб’єкт господарювання брав участь у наданні послуг з бухгалтерського обліку чи з підготовки фінансової звітності, незалежно від характеру наданих послуг.


Довгострокові послуги з сертифікації, надавані одному суб’єкту господарювання – необхідно застосувати до сертифікованих аудиторів, які уповноважені здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності, як і до їхніх перевіряючих, раціональний підхід на основі ротації – Cтаття 7.8 Кодексу професійної етики (але максимальний строк надання послуг не вказано)

 • Довгострокові послуги з сертифікації, надавані одному суб’єкту господарювання – необхідно застосувати до сертифікованих аудиторів, які уповноважені здійснювати аудиторську перевірку фінансової звітності, як і до їхніх перевіряючих, раціональний підхід на основі ротації – Cтаття 7.8 Кодексу професійної етики (але максимальний строк надання послуг не вказано)

 • близькі стосунки – проблематичною може бути незалежність сертифікованого аудитора, а також суб’єкта господарювання у разі, якщо сертифікований аудитор, його близькі чи суб’єкт господарювання приймають від клієнта товари чи послуги, вартість яких перевищує норми звичайної гостинності чи ввічливості – cтаття 7.7 Кодексу професійної етики

 • зумовлена ціна – правило незалежності вимагає, щоб ціна на послуги з сертифікації, які надає суб’єкт господарювання чи сертифікований аудитор, не повинна бути зумовленою і залежати від результату наданих послуг – cтаття 7.6 Кодексу професійної етикиНезалежно від розміщення та виду найму, у разі виконання діяльності, визначеної законом і положеннями, вказаними вище, необхідно дотримуватися таких принципів:

 • Незалежно від розміщення та виду найму, у разі виконання діяльності, визначеної законом і положеннями, вказаними вище, необхідно дотримуватися таких принципів:

  • справедливості та об’єктивності
  • професійної компетентності
  • професійної таємниці
 • І у випадку надання послуг з сертифікації також необхідно дотримуватися принципу незалежності.Перелік видів бізнес-діяльності, якими можуть займатися сертифіковані аудитори, не містить юридичні послуги, послуги з проведення оцінки тощо.

 • Перелік видів бізнес-діяльності, якими можуть займатися сертифіковані аудитори, не містить юридичні послуги, послуги з проведення оцінки тощо.Комітет з питань етики, призначений Польською національною палатою сертифікованих аудиторів

 • Комітет з питань етики, призначений Польською національною палатою сертифікованих аудиторів

 • Переклад Кодексу професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) у листопаді 2001 року і опублікування тексту в Інформаційному бюлетені № 51 від 20 червня 2002 р,

 • Переклад Рекомендацій ЄС про незалежність сертифікованих аудиторів в країнах-членах ЄС від16 травня 2002 року та публікація тексту в Бюлетені Польської національної палати сертифікованих аудиторів та в Журналі про бухгалтерський облік № 8/2003

 • Обов’язкова підготовка (тренінг) з етики: “Кодекс професійної етики, зокрема, професійна незалежність, оплата послуг, внутрішні зв’язки та інформація”,

 • Під час річних, національних конференцій сертифікованих аудиторів, організовані лекції на тему проблем етики, наприклад, дві лекції прочитані на Третій річній конференції з аудиту 27-29 листопада 2002 р.:

  • “Незалежність як основна етична вимога до професії сертифікованого аудитора”
  • “Eтика – відповідність Кодексу етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC)”
 • Річна конференція сертифікованих аудиторів, організована у вересні 2006 року для розгляду Сьомої директиви та питань, пов’язаних з професійною етикою аудиторів.Комісія з питань етики розглядає запити індивідуальних сертифікованих аудиторів

 • Комісія з питань етики розглядає запити індивідуальних сертифікованих аудиторів

 • Питання більш загального характеру обговорюються у Бюлетені Польської національної палати сертифікованих аудиторів та на веб-сайті,

 • У випадку конфлікту між членами Палати:

  • Шукають шлях розв’язання проблеми в регіональному відділенні Палати,
  • Якщо проблему вирішити неможливо – її передають до Національної ради сертифікованих аудиторів
  • Коли питання залишається невирішеним, його передають для розгляду речникові з дисциплінарних питань.


Всі питання, що стосуються аудиторів, слід передбачити в Законі про сертифікованих аудиторів та орган саморегулювання цієї професії

 • Всі питання, що стосуються аудиторів, слід передбачити в Законі про сертифікованих аудиторів та орган саморегулювання цієї професії

 • Всі питання, що стосуються професійної етики, слід включити у Кодекс професійної етики,

 • Норми Кодексу професійної етики сертифікованих аудиторів повинні спиратися безпосередньо на положеннях Кодексу етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), з врахуванням реалій польської дійсності

 • Співробітництво з Міністром фінансів і комітетами Сейму під час роботи над змінами та доповненнями / новими правилами за допомогою:

  • Обговорення змін у зв’язку з прийняттям Сьомої директиви
  • Призначення Постійної комісії, яка б співпрацювала з регулятивними органами (Міністерством фінансів, Сеймом)


У відповідності до позиції представників регуляторних органів з різних країн, які брали участь у Форумі з питань етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) 11 жовтня 2005 року в Брюсселі, таке співіснування підходів необхідне, оскільки регуляторні органи ще не готові остаточно визнати підхід на основі принципів

   • У відповідності до позиції представників регуляторних органів з різних країн, які брали участь у Форумі з питань етики Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) 11 жовтня 2005 року в Брюсселі, таке співіснування підходів необхідне, оскільки регуляторні органи ще не готові остаточно визнати підхід на основі принципів
   • До певної міри, для сертифікованих аудиторів це безпечно, оскільки суворі заборони, передбачені підходом на основі правил, також представлені у підході на основі дотримання принципів, хоча й лише як кінцева гарантія


Каталог: EXTECAADVPRO -> Resources -> 1934187-1145894493844
1934187-1145894493844 -> План презентації Про мфб гармонізація міжнародних стандартів через освіту
1934187-1145894493844 -> Зміст підгрупа з освіти fee
1934187-1145894493844 -> Світовий банк
1934187-1145894493844 -> Відповідаючи потребам малих І середніх підприємств вирішення проблем малих І середніх підприємств (мсп) та інших зацікавлених сторін
1934187-1145894493844 -> Програма вищого рівня з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту
1934187-1145894493844 -> Словенський інститут аудиторів Aдреса: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana Slovenia
Resources -> Програма rosc: включає 12 фундаментальних стандартів rosc це перший крок в процесі реформ
Resources -> Програма з регулювання бухгалтерського обліку та аудиту Moдуль 23
1934187-1145894493844 -> Законодавство єс про товариства з обмеженою відповідальністю Нелістингові компанії: критерії для мсп
1934187-1145894493844 -> Зближення у сфері бухгалтерської освіти Настанови мфб та єс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка