Мета: мета: Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного урокуДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.МЕТА:

 • МЕТА:

 • Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку

 • Колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інтерактивних технологій навчання, нестандартних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів

 • Активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу кожного вчителяI. Вправа “ Самопрезентація –

 • I. Вправа “ Самопрезентація –

 • квіти ”

 • Мета: мотивація діяльності,

 • створення комфортної

 • атмосфери для

 • конструктивної роботи.II. Вправа “ Мозковий штурм ”

 • II. Вправа “ Мозковий штурм ”

 • Сучасний урок - це особистісно-зорієнтований урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у навчанні.

 • Метод – це спосіб, або шлях, яким досягається певний результат.

 • Методи навчання способи передачі вчителем та засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвитку пізнавальних інтересів учня.

 • Пізнавальна діяльність – це процес осягнення індивідом оточуючої природної та соціальної реальності, яка спрямована на досягнення наукового розуміння оточуючої дійсності.Технологія – це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки.

 • Технологія – це наука про розвиток, освіту, навчання і виховання школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки.

 • Педагогічна творчість вчителя - це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного школяра.

 • Компетентність вчителя - це володіння вчителем необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування й особистості вчителя, як носія визначених цінностей, ідеалів й педагогічної свідомості.Творчий вчитель - це особистість, яка характеризується високим рівнем креативності, відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, вміннями, навичками, які забезпечують його ефективну діяльність з розвитку потенційно творчих можливостей учнів.

 • Творчий вчитель - це особистість, яка характеризується високим рівнем креативності, відповідним рівнем знань предмета, який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, вміннями, навичками, які забезпечують його ефективну діяльність з розвитку потенційно творчих можливостей учнів.

 • Педагогічна креативність - це креативні риси, здібності, сформовані мотиви, які сприяють успішній творчій діяльності педагога.Отже, щоб урок був сучасним, необхідно, щоб вчитель був творчою, компетентною особистістю, якій притаманні педагогічна креативність, толерантність у спілкуванні, творчість у діяльності.

 • Отже, щоб урок був сучасним, необхідно, щоб вчитель був творчою, компетентною особистістю, якій притаманні педагогічна креативність, толерантність у спілкуванні, творчість у діяльності.Зміст уроку (змістовний блок) як система отримуваних знань, нових вмінь та стосунків, що мають бути засвоєні учнями;

 • Зміст уроку (змістовний блок) як система отримуваних знань, нових вмінь та стосунків, що мають бути засвоєні учнями;

 • Процес активної діяльності (процесуальний блок), організований як інтелектуальна активність кожної дитини, залученої до пізнавальної діяльності, результатом якої і стає засвоєний зміст уроку;

 • Взаємини суб’єктів (суб’єктивний блок) діяльності, особистісні зв’язки яких визначають успішність оволодіння змістом.А. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УРОКУ-

 • А. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УРОКУ-

 • майстерність та творчість вчителя +

 • інтерактивні форми навчання

 • Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УРОКУ-

 • майстерність вчителя + розумне поєднання

 • інтерактивних і традиційних форм навчання

 • В. ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УРОКУ-

 • майстерність та творчість вчителя +

 • інтерактивні форми навчання +

 • співпраця з учнемЯк часто задуманий урок Вам вдається довести до логічного кінця?

 • Як часто задуманий урок Вам вдається довести до логічного кінця?

 • Як часто Ви повністю задоволені проведеним уроком?

 • Чи вважаєте себе “ генератором ідей ”?

 • Якою мірою Ви відносите себе до людей знаючих свій предмет?

 • Наскільки Ви здатні виявити вимогливість і наполегливість, щоб довести задумане до логічного кінця?6. Як часто Ви використовуєте на уроці інтерактивні форми навчання?

 • 6. Як часто Ви використовуєте на уроці інтерактивні форми навчання?

 • 7. Як часто Ви вважаєте, що урок повинен бути традиційним?

 • 8. Як часто Ви проводите нетрадиційні уроки?

 • 9. Як часто у Вас буває оптимістичний настрій на уроці?

 • 10. Як часто Ви не загострюєте своєї уваги на поведінці учнів?

 • 11. Якою мірою Ваша комунікабельність сприяє розв’язанню життєво важливих для вас проблем?12. Як часто Ви знаходите принципово нові підходи в розв’язанні старих проблем?

 • 12. Як часто Ви знаходите принципово нові підходи в розв’язанні старих проблем?

 • 13. Як часто Ви не згодні з твердженням, що учень - суб’єкт навчання?

 • 14. Чи багато членів Вашого колективу вважають Вас людиною освіченою, яка здатна передати свій досвід іншим?

 • 15. Чи вважаєте Ви себе людиною толерантною?

 • 16. Як часто Вам доводиться втілювати свої проекти в життя?


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка