Методи дослідження: Методи дослідженняДата конвертації23.06.2016
Розмір445 b.

Методи дослідження:

 • Методи дослідження:

 • теоретичний аналіз, порівняння й узагальнення наукової та методичної літератури, наявних посібників з технологій;

 • аналіз, синтез, моделювання порівняння, спостереження, інтерв’ювання, опитування, обговорення.Термін "модель" широко використовується в різних сферах людської діяльності і має безліч змістових значень. Розглянемо тільки такі "моделі", які є інструментами одержання знань.

 • Термін "модель" широко використовується в різних сферах людської діяльності і має безліч змістових значень. Розглянемо тільки такі "моделі", які є інструментами одержання знань.

 • Під моделюванням розуміють процес побудови, вивчення і застосування моделей. Воно тісно пов'язане з такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза та ін. Процес моделювання обов'язково включає і побудову абстракцій, і виведення аналогій, і конструювання наукових гіпотез.Класифікація моделей.

  • Класифікація моделей.
 • Одним із способів класифікації моделей є їх розподіл за можливістю відтворення:

 • Знакові моделі – абстрактні моделі, які можна подати за допомогою набору знаків (геометричних фігур, символів, фрагментів тексту);

 • Вербальні моделі. Абстрактна модель, перед тим як оформитися у знакову модель, спочатку народжується в голові людини. Вона може усно передаватися від людини до людини. У цих випадках модель ще не є знаковим способом, оскільки не має вигляду креслення, формули, тексту. Модель у голові людини існує у формі не до кінця усвідомлених уявних зображень. Такі моделі, отримані внаслідок висновків називаються вербальними.Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною.

 • Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною.

 • Комп'ютерна модель - це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.

 • Комп'ютерні моделі звичайно розрізняють за програмним забезпеченням, яке застосовується під час роботи з моделлю. Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ )В залежності від взаємовідносин об’єкта і моделі розрізняють фізичне, математичне та імітаційне моделювання.

 • В залежності від взаємовідносин об’єкта і моделі розрізняють фізичне, математичне та імітаційне моделювання.

 • Фізичним називають моделювання, при якому модель і об'єкт, що моделюється, мають одну і ту ж фізичну природу.

 • Математичне моделювання – моделювання, при якому модель являє собою систему математичних співвідношень, що описують певні технологічні, економічні чи інші процеси.

 • Імітаційне моделювання – це окремий випадок математичного моделювання. Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або не розроблені методи розв'язування задач про такі моделі. В цьому випадку математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю.Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною.

 • Якщо модель формулюється таким чином, що її можна обробити на комп'ютері, вона називається комп'ютерною.

 • Комп'ютерна модель - це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.

 • Комп'ютерні моделі звичайно розрізняють за програмним забезпеченням, яке застосовується під час роботи з моделлю. Для обробки комп'ютерних моделей використовуються існуючі програмні додатки (математичні пакети, електронні таблиці, графічні редактори тощо) або розробляються оригінальні програми за допомогою мов програмування (Ваsіс, Раsсаl, Dеlphi, С++ )Проведені дослідження показали, що використання комп’ютерного моделюванняна уроках технологій сприяє формуванню понять, відпрацьовуванню навчальних умінь та навичок, контролю та самоконтролю; засвоєнню навчального матеріалу, організації індивідуальної роботи учнів. Систематичне і цілеспрямоване використання комп’ютерних програм під час навчання істотно впливає на якість знань і рівень пізнавальної активності, змінює характер взаємовідносин між вчителем і учнем.

 • Проведені дослідження показали, що використання комп’ютерного моделюванняна уроках технологій сприяє формуванню понять, відпрацьовуванню навчальних умінь та навичок, контролю та самоконтролю; засвоєнню навчального матеріалу, організації індивідуальної роботи учнів. Систематичне і цілеспрямоване використання комп’ютерних програм під час навчання істотно впливає на якість знань і рівень пізнавальної активності, змінює характер взаємовідносин між вчителем і учнем.

 • Ефективність застосування в навчальному процесі елементів комп’ютерного моделювання залежить, з одного боку, від визначення навчальних цілей його використання, місця на уроці, його дидактичних функцій і, з другого боку, від наявності програмних педагогічних засобів, які не тільки відповідають шкільним програмам, але й реалізують чітко встановлене педагогічне призначення.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка