Методи онкотерапії Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медициниДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Методи онкотерапії

 • Кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини

 • Доц. М.І. Домбрович


Методи спеціального лікування в онкології

 • Хірургічний

 • Променевий

 • Цитостатичний (хіміотерапія)

 • Гормональний

 • ІмунологічнийПринципи лікування онкохворихХірургічний метод

 • Історично самий перший метод лікування онкологічних хворих. В більшості випадків залишається основнимХірургічний метод

 • Радикальні операції – забезпечують повне видалення пухлини в межах здорових тканин єдиним блоком з реґіонарними лімфовузлами

 • Паліативні операції – спрямовані на видалення основної пухлини і поліпшення стану хворого. Залишаються невидаленими метастази

 • Симптоматичні операції – ліквідують ведучий симптом, не видаляючи пухлинних елементів (стоми, обхідні анастомози і т.п.)

 • Комбіновані операції – крім органу, ураженого пухлиною, видаляється сусідній орган, куди вона поширилася

 • Розширені операції – розширяється традиційний об'єм резекції органа або видаляються сусідні групи лімфатичних вузлівПринципи радикальних операцій

 • Абластика – сукупність прийомів для попередження потрапляння пухлинних клітин в рану, кров або лімфу

 • Антибластика – сукупність прийомів для знищення пухлинних клітин в рані, крові або лімфі

 • Зональність – врахування типових шляхів поширення пухлини і видалення всіх тканин, де прогнозується поява реґіонарних метастазів

 • Футлярність – видалення пухлини з навколишніми тканинами в межах фасціального футлярувикористання з лікувальною метою препаратів, що гальмують проліферацію злоякісних клітин або знищують клітини пухлинного клону.

 • використання з лікувальною метою препаратів, що гальмують проліферацію злоякісних клітин або знищують клітини пухлинного клону.Офіційно – рік народження хіміотерапії - 1942 рік

 • Офіційно – рік народження хіміотерапії - 1942 рік

 • Гудман і Гілман виявили вплив похідних іприту на клітини лімфоїдної тканини

 • В 1946 р. створено препарат ембіхінЗасновник вітчизняної хіміотерапії

 • Засновник вітчизняної хіміотерапії

 • професор Леонід Федорович ЛаріоновКласифікація цитостатиків

 • Алкілувальні препарати (циклофосфамід, тіофосфамід, мелфалан, нітрозометилсечовина, кармустин, хлорамбуцил та ін.)

 • Антиметаболіти (метотрексат, 5-фторурацил, фторафур,

 • 6-меркаптопурин і ін.)

 • Антибіотики (адріаміцин, блеоміцин, актиноміцин D, мітоміцин С, епірубіцин та ін.)

 • Препарати рослинного походження (вінкристин, вінбластин, етопозид, колхамін, таксол, таксотер, доцетаксел, паклітаксел)

 • Інші протипухлинні препарати (L-аспаргіназа, дакарбазин, цисплатин, карбоплатин) – речовини з різних хімічних класівПереваги і недоліки хіміотерапії

 • Переваги:

 • Дія хіміопрепаратів поширюється на весь організм.

 • Хіміопрепарати діють на невиявлені, “приховані“ злоякісні клітини (ще одне із завдань додаткової хіміотерапії).

 • Можливість проведення хіміотерапії в амбулаторних умовах.Показання і протипоказання до цитостатичної терапії

 • Показання

 • Дисемінований, первинно-неоперабельний або резистентний до опромінення рак.

 • Швидко прогресуючі, низькодиференційовані пухлини.

 • Ураження деяких внутрішніх органів і тканин (злоякісні лімфоми, дрібноклітинний рак легенів, метастази в плевру, очеревину, скелет, тощо).Суб’єктивний ефект ХТ

 • оцінюють за зміною статусу, зменшенням або зник-ненням болю, зміною маси тіла

 • Ступінь вираженості змін визначають за 5-бальною шкалою:

 • 0 – відсутність симптомів;

 • 1 – помірно виражені симптоми;

 • 2 – симптоми середнього ступеня важкості;

 • 3 – тяжкі;

 • 4 – симптоми, які загрожують життю.Об’єктивна оцінка ефективності ХТ

 • 1 – повна ремісія: повне зникнення всіх клінічних і лабораторних ознак захворювання строком не менше 4 тижнів;

 • 2 – часткова ремісія: зменшення всіх пухлин не менше, ніж на 50 % строком не менше 4 тижнів;

 • 3 – стабілізація: зменшення пухлини менше, ніж на

 • 50 % за відсутності нових уражень або збільшення пухлини не більше, ніж на 25 %;

 • 4 – прогресування: збільшення розмірів пухлини не менше ніж на 25 % і/або поява нових вогнищ.Основні терміни ХТ

 • Індукційна - використання хіміотерапії як основного методу

 • Консолідаційна - застосування для закріплення досягнутого при променевій терапії ефекту

 • Неоад’ювантна - використання хіміотерапії перед операцією для зменшення маси пухлини

 • Ад’ювантна - профілактична хіміотерапію після радикального видалення пухлини

 • Поліхіміотерапія - застосування декількох проти- пухлинних препаратів (ПХТ)

 • Монохіміотерапія - використанням одного цито- статикасистемна  

 • системна  

 • регіональна 

 • локальна Шкала побічних ефектів ХТ

 • Немає змін в самопочутті хворого і лабораторних показниках.

 • Мінімальні зміни, які не впливають на загальну ак-тивність хворого; зміни лабораторних показників, що не вимагають корекції.

 • Помірні зміни, що порушують нормальну актив-ність і життєдіяльність пацієнта і викликають помітні зміни лабораторних показників, які вимагають корекції.

 • Різкі порушення, які вимагають активного симпто-матичного лікування, відстрочки або припинення хіміотерапії.

 • Небезпека для життя, яка вимагає відміни цитостатика і проведення інтенсивної терапії.Корекція лейкопенії (кількість лейкоцитів – 2,1-2,9х109/л)

 • Пірогенал

 • Глюкокортикоїди як per os, так і парентерально

 • Переливання лейкомаси

 • Обмеження контактів з відвідувачами і іншими хворими для профілактики інфікування

 • Колонієстимулюючі (гемопоетичні) фактори

 • (у виняткових випадках)Корекція лейкопенії (кількість лейкоцитів < 2,0х109/л )

 • Ізоляція пацієнта від зовнішніх контактів

 • Профілактичне призначення антибіо-тиків широкого спектру дії в поєднанні з протигрибковими препаратами

 • Гемотрансфузії

 • Колонієстимулюючі фактори

 • Глюкокортикоїди парентерально

 • Контроль кількості лейкоцитів щодобовоКорекція лейкопенії (кількість лейкоцитів < 1,0х109/л )

 • Повна ізоляція пацієнта, по можливості в стерильний бокс.

 • Профілактичне призначення антибіотиків.

 • Гемотрансфузії.

 • Колонієстимулюючі фактори.

 • У стійких випадках – пересадка кісткового мозку або стовбурових клітин.

 • Контроль кількості лейкоцитів двічі на добу.Колонієстимулюючі (гемопоетичні) фактори

 • Препарати, що відносяться до даної групи, нази-ваються цитокінами. Це гормоноподібні поліпеп-тиди, спроможні активізувати ріст і диференціа-цію стовбурових клітин кісткового мозку. Застосовуються для лікування і профілактики мієлосупресії.

 • Еритропоетин регулює проліферацію і диферен-ціацію клітин-попередників еритроцитів, впли-ваючи на мієлоїдний паросток кісткового мозку.

 • G-CSF - фактор, який стимулює колонію гранулоцитів

 • GМ-CSF-лейкомакс – фактор, який стимулює колонію гранулоцитів і макрофагів.

 • Обидва фактори значно скорочують тривалість гранулоцитопенії, викликаної хіміотерапією. Лікування цитокінами значно зменшує ризик виникнення інфекційних ускладнень.Корекція тромбоцитопенії

 • Білково-вітамінна дієта.

 • Трансфузія тромбоцитарної маси.

 • Глюкокортикоїди.

 • Етамзилат per os або парентерально (при кількості тромбоцитів < 50х109/л).

 • Уникнення травмування.

 • При кількості тромбоцитів < 50х109/л недопустимий багаторазовий пошук вени для ін’єкцій. Необхідна катетеризація підключичної вени або венесекція.Корекція анемії

 • Hb – 80-90 г/л:

 • Білково-вітамінна дієта.

 • Інколи – препарати заліза, фолієва кислота, аскорбінова кислота.

 • Hb < 80 г/л:

 • Гемотрансфузії.

 • Еритропоетини.

 • Глюкокортикоїди (парентерально).

 • Контроль рівня Hb кожні 2 доби.Лікування мукозитів

 • Протигрибкові засоби від полоскання порожнини рота розчином індіго до нізоралу.

 • Мукозити, які викликані метотрексатом і 5 ФУ можна попередити і лікувати лейковорином + протигрибкове лікування.

 • Десквамативні мукозити шлунково-кишкового тракту вимагають призначення механічно, фізично і хімічно щадної дієти і стаціонарного спостереження за хворими, оскільки можливе виникнення кровотечі і перфорації.Лікування діареї

 • Легкий ступінь

 • (1-2 акти дефекації за добу, кал без слизу, крові і злущеного епітелію)

 • Досить корекції дієти.

 • Середній ступінь

 • (3-4 акти дефекації за добу, в калі – слиз, крові і злущеного епітелію немає)

 • Корекції дієти.

 • Призначення препаратів, що стабілізують моторику кишки (імодіум).

 • При необхідності компенсація втрати солей і рідини.

 • Тяжкий ступінь

 • (5 і > актів дефекації за добу, в калі – слиз, кров або злущений епітелій)

 • Обов’язкова госпіталізація.

 • Компенсація втрати солей і рідини.

 • Копрограма і посів для виключення дисбактеріозу або мікозу.

 • Контроль стану підшлункової залози (можливий панкреатит).

 • Гемостатична терапія (при появі крові в калі).

 • У важких випадках – парентеральне харчування.Лікування гепатотоксичності

 • Підвищення концентрації трансаміназ удвічі і більше, а білірубіну до 50 мкмоль/л вимагає:

 • Припинення курсу ПХТ.

 • Дезінтоксикаційна терапія.

 • Спазмолітики і жовчогінні.

 • Глюкокортикоїди перорально.

 • При наростанні симптомів печінкової недостатності – реанімаційні заходи.Усунення нудоти і блювання

 • Легкий ступінь: відсутність блювання.

 • Дієта: кислі, гострі, солені страви, чай з м’яти та шипшини, ложка коньяку.

 • Середній ступінь: стійка нудота з епізодами блювання.

 • Дієта.

 • Церукал (дози в 2-3 рази вищі за звичайні).

 • Седативні препарати на ніч.

 • В окремих випадках – глюкокортикоїди.

 • Тяжкий ступінь: стійке багаторазове блювання.

 • Препарати сетронового ряду – 5HT-блокатори – навобан, китрил, зофран, омстрон, осетрон тощо.

 • Глюкокортикоїди парентерально у високих дозах.

 • Седативні аж до аміназину.

 • Компенсація втрати солей: інфузії сольових розчинів – Рінгера, дисоль, ацесоль тощо.Кардіотоксичність

 • Для попередження розвитку токсичності використовують кардіоксан в дозі 1000-2000 мг/м2 за 30 хв. до введення цитостатика.

 • Корекція дистрофії міокарда проводять засобами, що поліпшують обмінні процеси в серцевому м’язі: кокарбоксилаза, АТФ, рибосксин, пірідоксин (віт. В6), вастарел.

 • Корекція недостатності кровообігу (без брадикардії) – серцеві глікозиди (ізоланід, дігоксин), невеликі дози діуретиків, оротат калію.

 • Корекція аритмії з тахікардією без гіпотензії і бронхоспазму – застосування невеликих доз анаприліну (обзідан, індерал).

 • Корекція загострення ішемічної хвороби – включення до схеми коронаролітиків (нітрогліцерин, сустак, нітронг).

 • Для лікування важких кардіотоксичних ускладнень – реанімаційні заходи, як при інфаркті міокарда, з постійним моніторингом ЕКГ. Суворий ліжковий режим.Лікування нефротоксичності

 • При появі клінічних симптомів (набряки, зменшення діурезу) необхідні наступні заходи:

 • Контроль загального аналізу сечі 1 раз в 1-2 доби і біохімічних показників сироватки крові: креатиніну і сечовини.

 • При підвищенні концентрації креатиніну більш ніж удвічі:

 • Контроль зазначених показників щодоби, а при необхідності – кожні 4-6 год.

 • Контроль кислотно-лужної рівноваги крові.

 • Контроль електролітів крові.

 • Припинення ПХТ.

 • Інфузійна корекція: діуретики, сода, електроліти в залежності від ситуації.

 • При розвитку уремії – реанімаційні заходи аж до гемодіалізу.Профілактика пневмофіброзу

 • полягає в диференційованому призначенні і дотриманні режиму дозування препаратів, що мають легеневу токсичність (блеоміцин, блеоміцетин, бусульфан, кармустин, хлорамбуцил); призначенні поліферментних препаратів, що мають фібринолітичну і розсмоктуючу дії (Вобе-Мугос Е – по 5 таб. 3 рази на добу за 1 год. до їди протягом тривалого часу).Особливості лікування пневмонії

 • Антибактеріальні препарати призначають профілактично, тому вибирають засоби широкого спектру дії і нефорсовані схеми;

 • Практично завжди призначають кортикостероїди, часто високими дозами.

 • Повністю протипоказані біостимулятори (алое, плазмол, пантокрин тощо) і обмежена вітамінотерапія.

 • Повністю протипоказані фізіотерапевтичні процедури, за винятком інгаляцій.Основи променевої терапії злоякісних пухлинЗагальні реакції та усклад-нення променевої терапії

 • зміна морфологічного складу крові (лімфопенія, тромбоцитопенія)

 • порушення серцево-судинної діяльності (тахіаритмія, гіпо- чи гіпертензія)

 • порушення функцій ендокринної та нервової систем. Це проявляється різними клінічними ознаками: порушенням сну, блюванням, тенезмами, послабленням, болями в ділянці серця тощоМісцеві реакції та усклад-нення променевої терапії

 • спостерігаються у тканинах, які потрапили безпосередньо в зону опромінення:

 • Епіляція (випадіння волосся) розпочинається через три тижні після опромінення в сумарній дозі 5 Гр. Ріст волосся понов-люється через 8-10 тижнів.

 • Реакції з боку шкіри проявляються у вигляді вологого епідер-міту, гіперпігментації або депігментації. Названі реакції шкіри проходять швидко.

 • Гостра еритема – яскраво-рожева пляма з набряком дерми, болюча. Лікування: масляні емульсії, екстракт ромашки, мазь з антибіотиками і преднізолоном.

 • Ерозивний променевий дерматит. Лікування: мазі, що стимулюють процеси регенерації.

 • Променеві виразки шкіри.Лікування променевих виразок

 • Очищення виразкової поверхні від некротичних тканин

 • Заходи з профілактики і лікування локальної інфекції

 • Спроби прискорення епітелізації виразкової поверхні шляхом локального застосування цитостатиків (аплікаційний метод) або стимуляторів репаративної регенерації

 • Дезодорація (при ускладнених виразках з великою поверхнею)

 • Очищення виразок від некротичних тканин можливе як механічним шляхом (туалет рани, некректомія), так і лікарськими засобами, з яких у першу чергу слід назвати ферментні протеолітичні препарати – трипсин, хімотрипсин

 • Хірургічне лікування – висічення виразки з пластичним закриттям рани

В 1966 році Хаггінс (спільно з Пейтоном Роусом) був номінований на Нобелевську премію «за відкриття способу гормонального лікування раку передміхурової залози».

 • В 1966 році Хаггінс (спільно з Пейтоном Роусом) був номінований на Нобелевську премію «за відкриття способу гормонального лікування раку передміхурової залози».

Гормони та інгібітори гормонів

 • Естрогени (сінестрол, фосфестрол, хонван)

 • Андрогени (метилтестостерон, тестостерону пропіонат)

 • Антиестрогени (тамоксифен, тореміфен)

 • Інгібітори ароматази (форместан, екземестан, аромазин, летрозол, анастрозол)

 • Прогестини (оксипрогестерону капронат, метоксипрогестерону ацетат, депо-провера)

 • Кортикостероїди (преднізолон)

 • Антагоністи лютеїнізуючого гормону (гозерелін)Методи імунотерапії

 • Активна

 • неспецифічна:

  • імунні ад'юванти (BCG, C-parvum, зимозан, левамізол)
  • інтерферони
  • інтерлейкін-2
 • специфічна:

  • імунізація протипухлинними вакцинами
 • Пасивна

 • антитіла (моно- або поліклональні)

 • LAK-клітини

 • інфільтруючі пухлину лімфоцити

 • видалення блокуючих факторів
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка