Методи створення психологічного комфорту в учнівському середовищі психологічні технологіїДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Методи створення психологічного комфорту в учнівському середовищі

 • психологічні технології :

 • Основною метою яких є:

 • - зміцнення психологічного здоров'я учнів;

 • - проведення психологічного розвантаження;

 • - групова психокорекція;

 • - індивідуальне психологічне консультування,

 • - навчання прийомам психосаморегуляціі;

 • - навчання стратегії і тактиці міжособистісних відносин.Приклади психологічних технологій :

 • Психогімнастика

 • Прогулянки на природі

 • Арт-педагогіка

 • Казкотерапія

 • Кольоротерапія

 • Музикотерапія

 • Ігрова терапія

 • Психологічна диспансеризація: виявлення дітей групи ризикуПриклади психологічних технологій :

 • Емоційний комфорт: куточки настрою, дні радості

 • Соціальна адаптація

 • Сімейне консультування

 • Рухова активність :

 • -комплекси дихальної гімнастики

 • -пальчикова гімнастика

 • -самомасажКлючовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні :

 • -навички раціонального харчування;

 • - навички рухової активності та загартування;

 • - санітарно-гігієнічні навички;

 • - навички організації режиму праці та відпочинку;

 • - навички самоконтролю;

 • - навички мотивації успіху та тренування волі;

 • - навички управління стресами;

 • - навички ефективного спілкування;

 • - навички попередження конфліктів;

 • - навички співчуття (емпатії);Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні:

 • - навички поведінки в умовах тиску;

 • - навички співробітництва;

 • - навички самоусвідомлення та самооцінки;

 • - визначення життєвих цілей і програм;

 • - аналіз проблем прийняття рішень.Здоров‘язберігаюча технологія навчання заснована на:

 • вікових особливостях дітей;

 • варіативності форм і методів навчання;

 • оптимальному поєднанні рухових і статичних навантажень;

 • навчанні в малих групах;

 • створенні емоційно сприятливої ​​атмосфери;

 • формуванні позитивної мотивації до навчання;

 • культивуванні знань в учнів з питань здоров'я.Завдання, які повинні вирішувати вчителі в Школі сприяння здоров’ю:

 • 1.Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на основі: фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.

 • 2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

 • 3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.

 • 4. Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками.

 • 5. Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язберігаючої технології.Завдання, які повинні вирішувати вчителі в Школі сприяння здоров’ю:

 • 6.Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.

 • 7. Створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів медицини та фізичної культури.

 • 8. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблем здоров’язберігаючої технології.

 • 9. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.

 • 10. Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури; забезпечення можливостей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.Завдання, які повинні вирішувати вчителі в Школі сприяння здоров’ю:

 • 11.Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.

 • 12. Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

 • 13. Введення в навчальний процес гуманітарних курсів "Основи здоров’я", "ОБЖ", "Етика" та ін.

 • 14. Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій.Програма Школи сприяння здоров‘ю складається з трьох напрямків:

 • - наукового, який розробляє методологічні проблеми, дає методичні аспекти експериментальної роботи.

 • -практичного, що включає моніторинг психічного та фізичного стану учасників навчально-виховного процесу (учнів, вчителів, батьків), а також корекцію виявлених при цьому відхилень.

 • -освітнього, що забезпечує просвітницьку роботу серед учнів, батьків та вчителів у формуванні у них орієнтації на здоровий спосіб життя та використання вчителями здоров‘язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі.Для ефективного впровадження в педагогічну практику ідей здоров‘язбереження необхідне рішення трьох проблем:

 • - Зміна ставлення вчителя до учнів. Педагог повинен повністю приймати учня таким, яким він є, і на цій основі намагатися зрозуміти, які його особливості, схильності, вміння та здібності, який можливий шлях розвитку.

 • - Зміна світогляду вчителя, його ставлення до себе, свого життєвого досвіду в бік усвідомлення власних почуттів, переживань з позиції проблем здоров'язбереження.

 • - Зміна ставлення вчителя до завдань навчального процесу педагогіки оздоровлення, яка передбачає не тільки досягнення дидактичних цілей, а й розвиток учнів з максимально збереженим здоров'ям.Посмішка - велика сила

 • Хороший жарт у вдалий момент здатний згуртувати людей на війні і в мирному житті, розкрити сенс подій і будь-яких явищ. Особливо необхідний гумор у роботі з дітьми. Бажаємо всім педколективам йти з посмішкою по життю та створювати в своїх школах здоров‘язберігаючі середовища.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка