Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів». Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі»Дата конвертації26.06.2016
Розмір445 b.


Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

 • Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»


Очікувані результати:

 • Очікувані результати:

 • поліпшення якості навчання у початковій школі;

 • створення якісного освітнього середовища для неперервної освіти вчителя;

 • модернізація змісту, методів, форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • оволодіння молодшими школярами ключових компетентностей, що передбачають їх особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток;

 • модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів.Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».

 • Здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів».Підбиття підсумків:

 • Підбиття підсумків:

 • наказ із питань результатів проведення методичної (організаційно-методичної) роботи з педагогічним колективом ЗНЗ (червень 2014).

 • Протоколи засідання відповідних предметних методичних обʼєднань і засідання методичної ради (червень 2014).

 • Проведення засідання педагогічної ради.

 • Щорічне звітування директора.Засідання предметних методичних обʼєднань у межах березневого педагогічного тижня (березень 2014): обговорення змісту нових програм; листа МОНУ про оцінювання; Дежстандарт.

 • Засідання предметних методичних обʼєднань у межах березневого педагогічного тижня (березень 2014): обговорення змісту нових програм; листа МОНУ про оцінювання; Дежстандарт.

 • КАД у плані роботи ЗНЗ на 2014/2015 навчальний рік.

 • Наказ «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками школи в 2014/2015 навчальному році» (до 01.09.2014).Засідання методичної ради (до 01.09.2014).

 • Засідання методичної ради (до 01.09.2014).

 • Серпневе 2014 року засідання предметних методичних обʼєднань: обговорення інструктивно-методичних рекомендацій; підручників; виступи класоводів 3-х класів, класних керівників 6-х класів, практичного психолога.

 • Серпень 2014: засідання педагогічної ради.

Оцінка рівня виконання навчальних програм:

 • Оцінка рівня виконання навчальних програм:

 • Високий рівень – 0,95 – 1,0

 • Достатній рівень – 0,75 – 0,94

 • Середній рівень – 0,5 – 0,74

 • Низький рівень – 0,25 – 0,49

 • Критичний рівень – нижче 0,24Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році»

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році»Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013

 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013Модернізація … змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу.

 • Модернізація … змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу.

 • Оновлення … змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації.

 • Перебудова навчально-виховного процесу… на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей…

 • …Створення умов для вивчення іноземних мов.

 • …Підвищення якості освіти на інноваційній основі.Оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу.

 • Оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу.

 • Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей.Зміст початкової загальної освіти, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

 • Зміст початкової загальної освіти, що ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.Компетентність = знання та уміння + досвід + цінності та ставленняКомпетентності в початковій школі:

 • Компетентності в початковій школі:

 • Ключова

 • Предметна

 • Міжпредметна

 • Комунікативна

 • СоціальнаПредметні компетентності

 • Предметні компетентності

 • Математична

 • Природознавча

 • Громадянська (див. ключову)

 • ЕстетичнаВміння вчитися

  • Вміння вчитися
  • Інформаційно-комунікативна
  • Загальнокультурна
  • Здоровʼязбережувальна
  • Громадянська
  • Соціальна


Українська мова: мовленнєва змістова лінія; мовна змістова лінія; соціокультурна змістова лінія; діяльнісна змістова лінія.

 • Українська мова: мовленнєва змістова лінія; мовна змістова лінія; соціокультурна змістова лінія; діяльнісна змістова лінія.

 • Літературне читання: розширення кола читань за жанрами і персоналіями, формування та удосконалення умінь, що були об'єктом роботи в 2-му класі; розширення творчих завдань (понад 90 письменників).Математика: теми починаються з узагальнення та систематизації навчального матеріалу за 2-й клас; задачі (практична складова); сюжетні задачі (протягом навчального року); додаткові теми для вивчення (6).

 • Математика: теми починаються з узагальнення та систематизації навчального матеріалу за 2-й клас; задачі (практична складова); сюжетні задачі (протягом навчального року); додаткові теми для вивчення (6).

 • Сходинки до інформатики: це другий рік; робота з презентаціями; створення проектів.Природознавство: практичні завдання; демонстрації; дослідницький практикум; демонстраційний дослід; міні-проект; творчий проект; практичні роботи; екскурсії.

 • Природознавство: практичні завдання; демонстрації; дослідницький практикум; демонстраційний дослід; міні-проект; творчий проект; практичні роботи; екскурсії.

 • Я у світі: перший рік викладання цього предмета; практична робота.Музичне мистецтво: 4 теми; матеріал для виконавської і творчої діяльності; основний матеріал для сприймання; додатковий матеріал для сприймання; основний матеріал для виконання; додатковий матеріал для виконання; варіативний матеріал для сприймання та для виконання; матеріали для музикування та виконання в русі.

 • Музичне мистецтво: 4 теми; матеріал для виконавської і творчої діяльності; основний матеріал для сприймання; додатковий матеріал для сприймання; основний матеріал для виконання; додатковий матеріал для виконання; варіативний матеріал для сприймання та для виконання; матеріали для музикування та виконання в русі.Образотворче мистецтво: актуалізація раніше набутих знань; уявні подорожі до майстерень митців; перевтілення учнів на художників; ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва; специфіка роботи з матеріалами й техніками; ускладнення палітри кольорів; тематичні завдання на вибір.

 • Образотворче мистецтво: актуалізація раніше набутих знань; уявні подорожі до майстерень митців; перевтілення учнів на художників; ознайомлення з основними жанрами образотворчого мистецтва; специфіка роботи з матеріалами й техніками; ускладнення палітри кольорів; тематичні завдання на вибір.Мистецтво: 4 теми; інтеграція музичної, образотворчої, мистецько-синтетичної змістових ліній; компетентнісний підхід; образ людини в мистецтві; художньо-творча діяльність (ХТД); художні техніки (ХТ); додатковий матеріал (кінофрагменти) (ДМК).

 • Мистецтво: 4 теми; інтеграція музичної, образотворчої, мистецько-синтетичної змістових ліній; компетентнісний підхід; образ людини в мистецтві; художньо-творча діяльність (ХТД); художні техніки (ХТ); додатковий матеріал (кінофрагменти) (ДМК).

 • Трудове навчання: навчальний матеріал диференційовано за видами діяльності; види практичної діяльності диференційовано за календарними святами, регіональними традиціями та звичаями; практичні роботи; екскурсії.Основи здоровʼя: 4 теми; 4 рази тематичне оцінювання; практичні роботи; володіння комплексом компетенцій (суспільно визнаний рівень ЗУН, ставлень у певній сфері діяльності людини) зі збереження здоровʼя; групова взаємодія.

 • Основи здоровʼя: 4 теми; 4 рази тематичне оцінювання; практичні роботи; володіння комплексом компетенцій (суспільно визнаний рівень ЗУН, ставлень у певній сфері діяльності людини) зі збереження здоровʼя; групова взаємодія.

 • Фізична культура: навчальні досягнення в балах не оцінюються; теоретичний та руховий матеріал; матеріал складено за «школами» (вправи, об'єднані за способами рухової діяльності, а не за видами спорту), самостійне визначення годин на їх опанування; навчальні нормативи і вимоги.Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».Діяльнісний підхід.

 • Діяльнісний підхід.

 • Навчальна програма.

 • Особистісно зорієнтований підхід.

 • Компетентнісний підхід.

 • 12 компетентностей.Методичні рекомендації з усіх предметів освітніх галузей нового Державного стандарту…

 • Методичні рекомендації з усіх предметів освітніх галузей нового Державного стандарту…

 • Характеристика чинних підручників.Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222:

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222:

 • Критерії оцінювання з навчальних предметів усіх галузей Державного стандарту…Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04.2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05.2011 року № 566/19304.

 • Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04.2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05.2011 року № 566/19304.Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:

 • Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:

 • ­ ­ у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015 навчального року.Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720.

 • Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720.

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423, зареєстрований в міністерстві юстиції України 3 січня 2013 за № 44/22576):

 • Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423, зареєстрований в міністерстві юстиції України 3 січня 2013 за № 44/22576):

 • 6 розділів;

 • паспорт кабінету _____________;

 • перелік медикаментів, перев'язувальних засобів і приладдя для надання першої долікарської допомоги.Інструктивно-методичні матеріали з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-497):

 • Інструктивно-методичні матеріали з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-497):

 • Перелік нормативно-правових документів (11).

 • Основні вимоги безпеки.

 • Відповідальність та обов'язки (завідувача, вчителя, лаборанта).

 • Проведення інструктажів.

 • Зразок журналу інструктажів.Центр методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти

 • Центр методичної роботи з керівними кадрами Харківської академії неперервної освіти

 • Контактний телефон: 731-27-01

 • kerivni_kadry@ukr.net
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка