Методичні рекомендації по розробці на о гд документів евакуації населення (працівників) на випадок загрози або виникнення нс…, Запоріжжя 2004Дата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.

ЛІТЕРАТУРА:

 • ЛІТЕРАТУРА:

 • 1. Кодекс ЦЗ України.

 • 2. ПКМУ від 30.10.2013 № 841 “ Про затвердження Порядку проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного та природного характеру”.

 • 3. Методичні рекомендації “ Про планування, транспортне забезпечення та порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС …” (наказ МНС від 7.09.2004 № 44).

 • 4. Методичні рекомендації по розробці на О ГД документів евакуації населення (працівників) на випадок загрози або виникнення НС… ”, Запоріжжя - 2004

 • 5. Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на ОГД у разі виникнення НС” (наказ МНС від 7.09.2010 № 761).

 • 6. Основи Цивільного захисту. Підручник під заг. редакцією М.В. Болотських, Київ -2008, стор. 75-90.

Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

 • Евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.Загальна евакуація здійснюється в окремих регіонах держави для всіх категорій населення (працівників) у разі:

 • Загальна евакуація здійснюється в окремих регіонах держави для всіх категорій населення (працівників) у разі:

 • небезпеки радіоактивного забруднення навколо АЕС (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю населення, яке проживає в зоні ураження – 30 та 50 км);

 • виникнення загрози аварії з викидом небезпечних хімічних речовин;

 • загрози катастрофічного затоплення населених пунктів у разі руйнування гідротехнічних споруд, хвиля прориву яких може досягнути зазначених населених пунктів менше ніж за чотири години.

 • .Часткова евакуація проводиться на підставі рішення місцевої держадміністрації, або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.

 • Часткова евакуація проводиться на підставі рішення місцевої держадміністрації, або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.

 • Вона проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються за діючим графіком. За рішенням керівника відповідного органу виконавчої влади або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення, залучаються додаткові транспортні засоби.Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації рішення про проведення евакуації населення приймають:

 • Залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації рішення про проведення евакуації населення приймають:

 • на державному рівні - Кабінет Міністрів України;

 • на регіональному рівні - обласні державні адміністрації;

 • на місцевому рівні – районні держадміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування;

 • на рівні конкретного суб'єкта господарювання - його керівник.Проведення евакуації забезпечується шляхом:

 • створення органів з евакуації на регіональному та місцевому рівнях, а також на об'єктах господарювання;

 • розроблення плану евакуації населення;

 • визначення БР районів, придатних для розміщення евакуйованого населення;

 • організації оповіщення керівників суб'єктів господарювання і населення про початок евакуації;

 • організації управління евакуацією;

 • життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщення;

 • участі в КШН та об'єктових тренуваннях;

 • навчання населення діям під час проведення евакуації.

 • (п. 17 ПКМУ від 30.10.2013 № 841).Оповіщення керівників суб'єктів господарювання і населення про початок евакуації проводиться відповідно до “Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях“ (ПКМУ від 05.02.1999 № 192; ст. 30 К ЦЗ У).

 • Оповіщення керівників суб'єктів господарювання і населення про початок евакуації проводиться відповідно до “Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях“ (ПКМУ від 05.02.1999 № 192; ст. 30 К ЦЗ У).

 • Навчання населення діям під час проведення евакуації населення здійснюється відповідно до “Порядку здійснення навчання населення діям у НС” (ПКМУ від 26.06.2013 № 444).

Комісії з питань евакуації відповідають за:

 • Комісії з питань евакуації відповідають за:

 • планування Е на відповідному рівні,

 • підготовку населення до заходів з евакуації,

 • підготовку органів з евакуації до виконання завдань,

 • здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації,

 • приймання і розміщення ЕН, матеріальних і культурних цінностей.

 • Керівник комісії з питань евакуації та її персональний склад призначається органом, за рішенням якого вона створена.

 • У невідкладних випадках у складі таких комісій утворюються ОПЕРАТИВНІ ГРУПИ, що розпочинають свою роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації населення.Збірні пункти евакуації призначені для збору та реєстрації населення (працівників), яке підлягає евакуації; розподілу за поїздами (автоколонами, суднами), пішими колонами; забезпечення своєчасного відправлення його на станції (пункти посадки) та вихідні пункти руху пішим порядком, а також організації його вивезення (виведення) у безпечні райони.

 • Збірні пункти евакуації призначені для збору та реєстрації населення (працівників), яке підлягає евакуації; розподілу за поїздами (автоколонами, суднами), пішими колонами; забезпечення своєчасного відправлення його на станції (пункти посадки) та вихідні пункти руху пішим порядком, а також організації його вивезення (виведення) у безпечні райони.

 • Збірні пункти евакуації створюються:

 • у районах - за рішенням рда;

 • у населених пунктах, які розташовані у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення - рішенням центральних або місцевих органів виконавчої влади;

 • на об'єктах - за наказами керівників об'єктів.

 • У невідкладних випадках функції ЗПЕ за рішенням керівника комісії з питань евакуації покладаються на оперативні групи. • Основні завдання ЗЕП:

 • підтримання зв'язку з комісією з питань евакуації області, міста, району, об'єкта, які закріплені за ЗПЕ, транспортними органами, вихідними пунктами пішохідних маршрутів;

 • інформування голови комісії з питань евакуації про час прибуття населення (працівників) на ЗПЕ і час відправлення його в безпечні райони (пункти розміщення);

 • ведення обліку евакуйованого населення (працівників), яке вивозиться всіма видами транспортних засобів і виводиться пішим порядком;

 • в установлені терміни доповідати голові комісії з питань евакуації про хід відправлення евакуйованого населення (працівників) у безпечні райони (пункти);

 • надання необхідної медичної допомоги хворим під час знаходження їх на ЗПЕ;

 • організація охорони громадського порядку на ЗПЕ;

 • забезпечення укриття населення (працівників) у захисних спорудах. • До складу ЗПЕ входять:

 • ♦ начальник збірного пункту евакуації;

 • ♦ заступник начальника пункту;

 • ♦ група реєстрації і обліку (4-6 осіб);

 • ♦ група комплектування колон, ешелонів та їх відправлення на станцію (в пункти посадки) (4-6 осіб);

 • ♦ група охорони громадського порядку (2-3 особи);

 • ♦ медичний пункт (3 особи);

 • ♦ кімната матері та дитини (2-3 особи);

 • ♦ комендант.Приймальні пункти евакуації

 • Приймальні пункти евакуації

 • створюються за рішенням голови райдержадміністрації безпечного району для зустрічі, приймання евакуйованого населення (працівників) та організації відправлення його в безпечні пункти розміщення.

 • Розгортаються в місцях висадки евакуйованого населення (працівників) поблизу залізничних станцій, пристаней та пункту висадки з автотранспорту.Основні завдання Приймального ПЕ:

 • Основні завдання Приймального ПЕ:

 • зустріч прибуваючих поїздів, суден, автомобільних та піших колон;

 • забезпечення організованої висадки та розміщення евакуйованого населення (працівників);

 • організація відправлення евакуйованого населення (працівників) автомобільним транспортом і пішим порядком у пункти його розміщення;

 • організація надання медичної допомоги евакуйованому населенню (працівникам);

 • забезпечення громадського порядку в пунктах висадки;

 • укриття евакуйованого населення (працівників) при необхідності;

 • доповідь голові комісії з питань евакуації безпечного району про час прибуття, кількості населення (працівників), яке прибуло, та відправлення його до пунктів (місць) розміщення. • До складу Приймального ЕП входять:

 • начальник;

 • заступник начальника;

 • група зустрічі, приймання та тимчасового розміщення евакуйованого населення (працівників) (2-3 особи);

 • група відправлення та супроводу евакуйованого населення (працівників) до пункту розміщення (3-4 особи);

 • група охорони громадського порядку (2-3 особи);

 • група забезпечення (2-3 особи);

 • медичний пункт (1-2 особи);

 • відповідальний кімнати матері та дитини (1 особа);

 • відповідальний столу довідок (1 особа).Проміжні пункти евакуації

 • Проміжні пункти евакуації

 • створюються за рішенням голови облдержадміністрації для проведення евакуації населення (працівників) із зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення.

 • Розгортаються на зовнішніх межах зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення поблизу залізниць, портів, та автомобільних шляхів.Основні завдання проміжних пунктів евакуації:

 • Основні завдання проміжних пунктів евакуації:

 • облік, реєстрація населення (працівників), яке прибуває із забруднених зон;

 • дозиметричний та хімічний контроль;

 • проведення санітарної обробки евакуйованого населення (працівників) та при необхідності надання медичної допомоги хворим;

 • відправлення евакуйованих до безпечних районів (пунктів) розміщення;

 • проведення при необхідності заміни або спеціальної обробки забрудненого одягу та взуття;

 • організація пересадки евакуйованих з транспорту, який рухався по забрудненій місцевості, на "чистий" транспорт;

 • забезпечення громадського порядку на пункті;

 • доповідь голові комісії з питань евакуації області про час прибуття, кількість населення (працівників), яке прибуло на ППЕ та відправлення його в безпечні райони.До складу проміжного пункту евакуації входять:

 • До складу проміжного пункту евакуації входять:

 • начальник;

 • заступник начальника;

 • комендант;

 • група охорони громадського порядку (2-3 особи);

 • група регулювання руху (3-4 особи);

 • медичний пункт (1-2 особи);

 • санітарне - миючий пункт (2-3 особи);

 • група реєстрації та обліку (1-2 особи);

 • пункт харчування (1-2 особи);

 • пункт заправки пальним (1-2 особи);

 • пост дозиметричного контролю (1-2 особи).Щороку органи з евакуації інформують місцеві держадміністрації, ОМС та керівників суб'єктів господарювання про стан планування евакуації, власної підготовки до виконання покладених на них завдань, навчання населення діям під час проведення евакуації, обладнання станцій, пунктів посадки на транспортні засоби, здійснення контролю за підготовкою транспортних засобів до евакуації, організацію ведення обліку евакуйованого населення , оповіщення відповідних органів управління та населення про початок евакуації, медичне забезпечення населення під час евакуації в місті (районі), підготовку до розміщення пунктів санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, здійснення дозиметричного контролю на приймальних пунктах евакуації.

 • Щороку органи з евакуації інформують місцеві держадміністрації, ОМС та керівників суб'єктів господарювання про стан планування евакуації, власної підготовки до виконання покладених на них завдань, навчання населення діям під час проведення евакуації, обладнання станцій, пунктів посадки на транспортні засоби, здійснення контролю за підготовкою транспортних засобів до евакуації, організацію ведення обліку евакуйованого населення , оповіщення відповідних органів управління та населення про початок евакуації, медичне забезпечення населення під час евакуації в місті (районі), підготовку до розміщення пунктів санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, здійснення дозиметричного контролю на приймальних пунктах евакуації. • У безпечному районі: Місцеві держадміністрації, ОМС та суб'єкти господарювання, що приймають евакуйоване населення:

 • 1. Визначають склад відповідних органів з евакуації.

 • 2. Забезпечують розроблення плану прийому та розміщення евакуйованого населення.

 • 3. Забезпечують:

 • обладнання станцій, пунктів висадки, сховищ для захисту евакуйованого населення;

 • здійснення контролю за підготовкою житла, медичних закладів, інших об'єктів для розміщення і життєзабезпечення населення, організацію ведення його обліку;

 • 4. Забезпечують радіаційну та хімічну розвідку на маршрутах евакуації, організацію дозиметричного контролю, санітарну обробку населення, спеціальну обробку одягу, майна і транспорту.Метою планування і здійснення евакуаційних заходів є:

 • Метою планування і здійснення евакуаційних заходів є:

 • зменшення ймовірності втрат населення (працівників);

 • збереження кваліфікованих кадрів, спеціалістів;

 • забезпечення стійкого функціонування об'єктів економіки;

 • створення угруповання сил і засобів захисту населення (працівників) у безпечних районах з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках надзвичайних ситуацій.Евакуація населення із зон радіоактивного забруднення навколо АЕС проводиться:

  • Евакуація населення із зон радіоактивного забруднення навколо АЕС проводиться:
 • при сумарній потужності ЯР до 4-х ГВт – у радіусі 30 км

 • більш як 4 ГВт – у радіусі 50-ти км. Визначаються два БР у протилежних місцях, які знаходяться перпендикулярно пануючій троянді вітрів в даній місцевості.

 • План евакуації розробляється комісією з питань евакуації, підписується її головою, затверджується керівником органу, який утворив таку комісію, та погоджується органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення.

 • КзПЕ безпечного району розробляє План прийому і розміщення ЕН у БР, який затверджується керівником органу, що утворив відповідну комісію.

 • Списки на евакуацію у 3-х примірниках: І прим. – залишається в особи, яка управляє ОГ;

 • ІІ – з представником комісії направляється на ЗПЕ;

 • ІІІ – на приймальний пункт Е. • План евакуації складається з 2-х частин. У текстуальній частині зазначаються:

 • - висновки з оцінки обстановки;

 • - порядок оповіщення населення про початок евакуації;

 • - кількість населення (працівників), яке підлягає евакуації, за категоріями;

 • - терміни проведення евакуації;

 • - порядок вивезення населення транспортними засобами та виведення пішки;

 • - визначення маршрутів евакуації, їх довжини, часу на переміщення працівників, членів сімей до кінцевих пунктів;

 • - розподіл працівників об'єкта за ЗПЕ, пунктами посадки;

 • - безпечний район та конкретні пункти розміщення евакуйованого населення (працівників);

 • - пункти посадки на транспортні засоби;- пункти висадки у безпечних районах;

 • - пункти висадки у безпечних районах;

 • - порядок доставки евакуйованого населення (працівників) з пунктів висадки до районів (пунктів) розміщення;

 • - заходи щодо організації забезпечення громадського порядку на ЗПЕ, ПрПЕ, ППЕ та регулювання дорожнього руху на маршрутах евакуації;

 • - заходи щодо організації приймання, розміщення, захисту та життєзабезпечення евакуйованого населення (працівників) у безпечних районах;

 • - організація управління та зв'язку.На карті (схемі) плану евакуації позначаються:

 • На карті (схемі) плану евакуації позначаються:

 • - райони (пункти) розміщення органів з евакуації, вихідні пункти та пункти посадки (висадки);

 • - схема оповіщення , організації зв'язку і управління;

 • - розміщення евакуйованого населення по об'єктах у безпечному районі.

 • Розділ плану, в якому визначаються види забезпечення евакуації, розробляється відповідними службами.

 • До цього розділу включаються:

 • - основні завдання служби;

 • - перелік сил і засобів, які залучаються;

 • - терміни виконання завдань. BAS CHALAS!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка