Методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. ЖебровськийДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


 • Методичні рекомендації

 • щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році


Про проведення підсумкових контрольних робіт

 • З метою визначення рівня засвоєння учнями загальноосвітніх навчальних закладів навчального матеріалу, передбаченого Державним стандартом базової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №24 від 14 січня 2004 р., та якісної підготовки проекту нового Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання).

 • На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.02.2011р. №141 надсилаємо методичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються.

 • Заступник Міністра Б.М. Жебровський

 • Додаток до листа

 • Міністерства освіти і науки України

 • від 04.03.11р. № 1/9-151

Дата проведення

 • 10 по 20 травня цього року.ВАРІАНТИ

 • Навчальні заклади визначають не менш ніж п’ятнадцять варіантів для кожного класу (для іноземної мови - не менше ніж десять). Якщо кількість учнів у класі менша за п’ятнадцять, кожен з них отримує окремий варіант. Якщо наповненість класу перевищує 15 осіб (для іноземної мови - десять), той самий варіант не може повторюватись більше ніж двічі, якщо наповненість класу перевищує 30 осіб - більше ніж тричі.ТРИВАЛІСТЬ

 • На проведення підсумкової контрольної роботи з іноземної мови відводиться – 90 хвилин (на окремих уроках). Відлік часу починається після вступної бесіди вчителя та інструктажу.ПОСІБНИКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ

 • Павліченко О. М. Англійська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Мясоєдова С. В. Англійська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Євчук О. В. Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Доценко І. В. Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.ПОСІБНИКИ З НІМЕЦЬКОЇ

 • Бєлозьорова О. М. Німецька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Панченко І. М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Корінь С. М. Німецька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Гоголєва Г. В. Німецька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.ПОСІБНИКИ З ФРАНЦУЗЬКОЇ

 • Сальник О. І. Французька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Казанцева Л. І., Сніжкова М. Г. Французька мова: 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 • Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.МЕТА КОНТРОЛЬНОЇ

 • Контрольна робота з іноземних мов планується як контроль основних видів мовленнєвої діяльності (читання, говоріння, аудіювання, письма).

 • Метою контрольної роботи є визначення рівня володіння учнями іноземною мовою відповідно до вимог, визначених чинною програмою для кожного року навчання.Контроль говоріння

 • спрямований на перевірку рівня сформованості навичок та вмінь іноземного мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається, зазвичай, конкретною запропонованою тематикою спілкування. • повнота розкриття теми

 • комунікативна спрямованість

 • вимова

 • лексичний запас

 • граматична правильність

 • обсягКонтроль читання

 • спрямований на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання.

 • Зазвичай, тлумачення незнайомих слів не подається.

КОНТРОЛЬ АУДІЮВАННЯ

 • має на меті визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь розуміння усного мовлення. Матеріал побудований на автентичних текстах, оскільки йдеться про мовлення.

 • Текст звучить у пред’явленні вчителя двічі. Темп мовлення повільний, а голос експресивний, ситуація чітка для того, щоб було легко сприймати матеріал для аудіювання.ЗАВДАННЯ

 • розпізнання картинок;

 • поєднання картинок і текстів, узгодження картинок відповідно до тексту;

 • запитання з короткими відповідями; завдання з варіантами відповідей (чотири варіанти - один правильний, а три неправильних);

 • визначення порядку подій, що відбуваються в тексті; упорядкування переплутаних речень/абзаців тексту відповідно до почутого.КОНТРОЛЬ ПИСЬМА

 • Складається з двох частин: використання мови та продукування письмового повідомлення.

 • Продукування письмового повідомлення має на меті перевірити рівень сформованості в учнів використання писемного мовлення вміння зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію;

 • вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

 • Це завдання перевіряє: сформованість рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів;

 • лексико-граматичні навички;

 • ступені засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини;

 • формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному, так і в писемному спілкуванні в різних сферах;

 • словниковий запасВикористання мови

 • Мета - визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно.

 • Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчалась.

 • Форми завдань:

 • завдання із вибором однієї правильної відповіді, з чотирьох варіантів відповідей;

 • текст із пропусками для заповнення.ОБСЯГ

 • Обсяг усного повідомлення і письмового завдання обумовлюється вимогами програми.

 • Користуватися текстом, підручником, іншим посібником або довідником під час виконання письмової роботи не дозволяється.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка