Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному роціДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


 • Методичні рекомендації

 • щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2010/11 навчальному році


”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови.9 клас”(авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М.,Чепурна О.В.,Шулікіна Н.Г.,-К.:Освіта,2011);

 • ”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови.9 клас”(авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М.,Чепурна О.В.,Шулікіна Н.Г.,-К.:Освіта,2011);

 • ”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови.9 клас”(авт. Коваленко О.Я., Горбач Л.В.,-К.:Освіта,2011);

 • ”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов.9 клас”(авт. Коваленко О.Я., Клименко Ю.М.,Костилев А.І.-К.:Освіта,2011);з англійської мови – 100 варіантів білетів;

 • з англійської мови – 100 варіантів білетів;

 • з німецької та французької мов – по 50 білетів;

 • з іспанської – 30 білетів

 • Кількість білетів добирається вчителями відповідно до типу загальноосвітнього навчального закладу, та чисельністю учнів у класі.

 • Завдання першого та другого питання білету учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Проштамповані листки для відповідей та стандартизовані завдання адміністрація готує заздалегідь.1 частина:

 • 1 частина:

 • читання та виконання післятекстового завдання(10 хв.);

 • письмо (використання мови) (15 хв.);

 • 2 частина:

 • говоріння (бесіда за пропонованими ситуаціями (10 хв.))

 • використання мови – це складова частина письма, де оцінюються лінгвістичні компетенції учнів,їхнє вміння використовувати знання граматичних структур та словниковий (лексичний запас іноземної мови)читання тексту та виконання післятекстового завдання. Мета – виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

 • читання тексту та виконання післятекстового завдання. Мета – виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

 • Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення.

 • Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; находження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

 •  письмова робота складається з двох частин: завдань відкритої форми з короткою відповіддю (використання мови), та завдання з писемного мовлення.

 • письмова робота складається з двох частин: завдань відкритої форми з короткою відповіддю (використання мови), та завдання з писемного мовлення.

 • Використання мови. Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням спілкуватися вільно.

 •  Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді. Завдання полягає у тому, щоб учень вибрав одну правильну відповідь із чотирьох варіантів відповідей; текст із пропусками для заповнення. Завдання полягає в тому, щоб учень заповнив пропуски в тексті використовуючи подані слова або словосполучення.

 • Писемне мовлення. Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

 • Запропоновані завдання: Всі письмові завдання супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо).усне мовлення має на меті – визначити рівень уміння учня висловлювати свої думки, розв’язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя та перевірити рівень сформованості навичок і вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається зазвичай ситуацією. Для того, щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції з урахуванням психологічних особливостей та навчального досвіду учнів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв’язати засобами іноземної мови

 • усне мовлення має на меті – визначити рівень уміння учня висловлювати свої думки, розв’язувати завдання комунікативного характеру в ситуаціях повсякденного життя та перевірити рівень сформованості навичок і вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання, зміст і форма якого визначається зазвичай ситуацією. Для того, щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції з урахуванням психологічних особливостей та навчального досвіду учнів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв’язати засобами іноземної мови

 • відповідь учня проходить у формі співбесіди із членами комісії з державної підсумкової атестації з елементами монологічного повідомлення. Обсяг відповіді може бути різним, але відповідь повинна свідчити, що учень правильно розуміє запитання чи спонукання з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови.11 клас”(авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М.,Чепурна О.В.- К.:Освіта,2011);

 • ”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови.11 клас”(авт. Коваленко О.Я., Несвіт А.М.,Чепурна О.В.- К.:Освіта,2011);

 • ”Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької, французької та іспанської мов.11 клас”(авт. Коваленко О.Я., Горбач Л.В., Клименко Ю.М., Файзуліна Л.М., Костилев А.І. -К.:Освіта,2011);

 • Посібники містять:

 • з англійської мови – 50 варіантів білетів;

 • з німецької та французької мов – по 30 білетів;

 • з іспанської – 20 білетів1 частина:

 • 1 частина:

 • читання (10 хв.);

 • письмо (15 хв.);

 • 2 частина:

 • говоріння (бесіда за пропонованими ситуаціями (10 хв.))

 • Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до розроблених критеріїв оцінювання державної підсумкової атестації з іноземних мов у 9-х, 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів ( див. науково-методичний журнал ”Іноземні мови в навчальних закладах”, №1(47), 2011 р.)

 • Учень отримує середньоарифметичну оцінку за показниками у читанні, писемному та усному мовленні.спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання.

 • спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання.

 • Тексти присвячені різним аспектам життя людини. Основними джерелами текстів є статті журналів і газет, брошур і проспектів, інструкції, програми телебачення та радіо, театру і кіно, уривки з художніх творів. Тексти містять певну кількість незнайомих слів. Але зазвичай тлумачення незнайомих слів не подається.

 • Розуміння прочитаного тексту перевіряється шляхом письмового переказу. Під час переказу учнем прочитаного тексту перевіряється вміння виділяти основну думку, розуміти причинно-наслідкові стосунки, робити передбачення, висновки на основі прочитаного тексту тощо.

 •  Обсяг письмового повідомлення не повинен перевищувати 5-6 речень.спрямоване на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів, їх лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

 • спрямоване на перевірку: сформованості рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів, їх лексико-граматичних навичок, ступенів засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

 • Учням пропонуються завдання, які вони мають розв’язати, виходячи із власного досвіду і рівня писемної мовленнєвої компетенції.

 • Обсяг письмового повідомлення не повинен перевищувати 8 речень.

 •  Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Використання словників під час виконання завдань не передбачено.

 •  перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання зміст і форма якого визначається ситуацією,

 • перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання зміст і форма якого визначається ситуацією,

 • до кожної ситуації подано інструкції, враховуючи психологічні особливості та навчальний досвід учнів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв’язати засобами іноземної мови.

 • Висловлювання проходить у формі співбесіди із членами екзаменаційної комісії .

 • Рівень сформованості навичок та вмінь мовлення оцінюється за такими критеріями як: повнота розкриття теми, комунікативна спрямованість, інформаційна значимість, вимова, лексичний запас; функціональна адекватність та граматична правильність.

 •  Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) – німецька мова; DELF/DALF- французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (В-1, В-2), – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.

 • Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) – німецька мова; DELF/DALF- французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, Pearson Test of English (PTE) рівня (В-1, В-2), – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова), зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.Лист МОН України ” Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році” від 30.12.2010 р.№ 1/9-950

 • Лист МОН України ” Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році” від 30.12.2010 р.№ 1/9-950

 • Лист МОН України ” Про особливості державної підсумкової атестації з іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році” від 20.01.2011 р. №1/9 -33

 • Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов, Інформаційний збірник , №2-3 , січень 2011 р.,№7, березень 2011 р.,науково-методичний журнал ”Іноземні мови в навчальних закладах”, №1, 2011 р. , http://www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України

 • Ю. Косенко,О.Кондрат

 • тел.(03422) 3-25-35
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка