Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників І навчальних посібників для вищих навчальних закладівДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

основне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі.

 • основне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі.навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.

 • навчальне видання, яке доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його підрозділу.навчальне образотворче видання матеріалів, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.

 • навчальне образотворче видання матеріалів, які містять ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню і викладанню дисципліни, засвоєнню їх змісту.навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни, яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку і виховання особистості.

 • навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни, яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки і рекомендації щодо викладання дисципліни або організації самостійної роботи студентів, розвитку і виховання особистості.навчальне видання літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.

 • навчальне видання літературно-художніх, історичних, наукових, мистецьких чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певної навчальної дисципліни або виховання особистості відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена тощо), доповнених відповідними довідковими даними.

 • довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слова, словосполучення, фрази, терміни, поняття, знаки, імена тощо), доповнених відповідними довідковими даними.

навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо.

 • навчальне видання довідкового характеру, яке містить упорядкований предметний матеріал, узагальнені, стислі відомості з певних галузей науки, професій тощо.навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєння

 • навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок, їх систематизації та узагальненню, перевірці якості їх засвоєннянавчальне видання для студентів з методики засвоєння навчальної дисципліни.

 • навчальне видання для студентів з методики засвоєння навчальної дисципліни.навчальне видання, яке містить повний виклад лекційного матеріалу до затвердженої навчальної дисципліни (всіх лекцій або змістового блоку).

 • навчальне видання, яке містить повний виклад лекційного матеріалу до затвердженої навчальної дисципліни (всіх лекцій або змістового блоку).книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання.

 • книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання.альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного виконання.

 • альбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного виконання.програмна продукція, яка використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання студентів.

 • програмна продукція, яка використовується у комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання студентів.навчальне видання на допомогу студентам у навчанні з викладом основного змісту та завдань лекційних та практичних занять.

 • навчальне видання на допомогу студентам у навчанні з викладом основного змісту та завдань лекційних та практичних занять.нормативний документ вищого навчального закладу, що містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

 • нормативний документ вищого навчального закладу, що містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю.навчальне видання, яке визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку і виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів.

 • навчальне видання, яке визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку і виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів.Навчальна типова програма дисципліни;

 • Навчальна типова програма дисципліни;

 • Робоча навчальна програма дисципліни;

 • Програми навчальної, технологічної і професійної практик;

 • Плани занять;

 • Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо;

 • Конспект лекцій з дисципліни;

 • Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;

 • Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

 • Завдання на курсові та дипломні проекти;

 • Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, завдання для заліків.

 • Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети;

 • Методичні рекомендації та розробки викладача;

 • Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;

 • Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання;

 • Інші матеріали.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка