Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностейДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи.

 • Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій основної школи.

 • Навчальна програма “Образотворче мистецтво” реалізує вимоги освітньої галузі “Мистецтво” (змістова лінія “Образотворче мистецтво”) Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-мистецькою, зображально-моторною і творчо-діяльнісною складовими.Зміст програми

 • ґрунтується на загальнолюдських цінностях та

 • принципах науковості, послідовності,

 • наступності та неперервності змісту загальної

 • мистецької освіти, єдності навчання і виховання.Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

 • Метою художнього виховання засобами образотворчого мистецтва є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.Формування

 • Формування

 • емоційно-естетичного досвіду учнів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості;

 • особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності;

 • художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти;

 • елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності.Розвиток

 • Розвиток

 • чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва (у відповідності до вікових можливостей), оцінювати естетичні явища;

 • універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо;

 • художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності;

 • Засвоєння учнями

 • початкових знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі;

 • основних понять з курсу образотворчого мистецтва через сприйняття композиції, форми, кольору, об’єму, простору, руху тощо;

 • елементарних знань про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та світової культур;

 • залучення учнів засобами образотворчого мистецтва до національної та світової культур;

 • формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду та залучення до художньо-творчої діяльності шляхом опанування основних правил-понять на чуттєвому рівні;

 • розвиток чуттєво-емоційної сфери учнів, художньо-образного мислення, потреби і здатності до художньо-творчої самореалізації;

 • спонукання до необхідності вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими.сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання мистецтва);

 • сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання мистецтва);

 • практична художня діяльність (репродуктивно-творча і творча).Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, здатності до співпереживання; формування вміння висловлювати естетичне ставлення до творів мистецтва, оцінювати їх та інтерпретувати у відповідності до вікових можливостей.

 • Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, емоційно відгукуватися та усвідомлювати красу, здатності до співпереживання; формування вміння висловлювати естетичне ставлення до творів мистецтва, оцінювати їх та інтерпретувати у відповідності до вікових можливостей.

 • Практична художня діяльність у початковій школі має пропедевтичний характер і передбачає ознайомлення з різноманітними художніми матеріалами й техніками та включає роботу за зразком, з пам’яті, з натури, за уявою на площині та в обємі.Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого навчання і побудована за концентричним принципом вивчення навчального матеріалу, який допускає повторне вивчення окремих тем і понять змістової лінії у кожному наступному році навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу;

 • Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого навчання і побудована за концентричним принципом вивчення навчального матеріалу, який допускає повторне вивчення окремих тем і понять змістової лінії у кожному наступному році навчання з розширенням змісту й поглибленням рівня його викладу;

 • Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика завдань в яких є орієнтовною. Вчитель на свій вибір може визначати послідовність виконання репродуктивних, практичних, творчих завдань і вправ, самостійно обирає орієнтовні тематичні завдання та художні техніки і матеріали із запропонованих програмою.Орієнтована тематична структура програми 1 клас

 • Відтворення простих форм лінією, плямою, в об'ємі.

 • Елементарні засоби компонування простих форм.

 • Зображення основних форм і їхніх частин у графіці та живописі.

 • Цілісність форм в скульптурі та архітектурі.

 • Стилізування й орнаментальне оздоблення форм у декоративно-прикладному мистецтві.Орієнтована тематична структура програми 2 клас

 • Мова графіки та живопису.

 • Мова скульптури, архітектури й декоративно-прикладного мистецтва.

 • Композиційні прийоми у графіці та живописі.

 • Композиційні прийоми в скульптурі та декоративно-прикладному мистецтві.Орієнтована тематична структура програми 3 клас

 • У майстернях графіки та живопису.

 • У майстернях скульптора, архітектора й народних майстрів.

 • В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, портретиста, майстра натюрморту.

 • Улюблені сюжети в мистецтві.

 • Художник і театр.Орієнтована тематична структура програми 4 клас

 • Художній образ у графіці, живопісі та скульптурі.

 • Художній образ у декоративно-прикладному мистецтві, архітектурі та дизайні.

 • Образи природи, тварин, людей у мистецтві.

 • Образ рідного краю в мистецтві.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка