Метою роботи є перевірка чинників, які впливають на виникнення стресу організмів людини різного віку та статіДата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.Метою роботи є перевірка чинників, які впливають на виникнення стресу організмів людини різного віку та статі.

 • Метою роботи є перевірка чинників, які впливають на виникнення стресу організмів людини різного віку та статі.

 • Актуальніть дослідження. Соціально – економічний розвиток України, процеси інтеграції, глобалізації, суспільства визначили нові приорітети щодо адаптації людини до змін оточуючого середовища. Після Чорнобильської аварії 30% території України вважаються забрудненими, а 80% населення країни мають проблеми зі здоровꞌям. У звꞌязку з цим стресові ситуації певним чином впливають на здоровꞌя людини: на коливання тиску, пульсу, загальних показників крові.Обꞌєкт дослідження – гомеостаз організму людини різного віку та статі.

 • Обꞌєкт дослідження – гомеостаз організму людини різного віку та статі.

 • Предмет дослідження – зміни в організмі, які повꞌязані зі стресом.

 • Методи дослідження – теоретичний, емпіричний,практичний та статистичний.Теоретичні:

 • Теоретичні:

 • Вивчення та аналіз літератури з даної теми;

 • Аналіз одержаних даних в ході дослідження;

 • Здійснення теоретичного аналізу щодо стану здоровꞌя населення України.

 • Емпіричні:

 • Організація дослідження;

 • Створення анкет;

 • Бесіди, спостереження;

 • Підготовка і проведення аутотренінгу.Практичні:

 • Практичні:

 • Визначення сили нервової системи у осіб, які брали участь у дослідженні;

 • Створення стресової ситуації.

 • Статистичні:

 • Кількісний та якісний аналіз даних;

 • Оформлення таблиць;

 • Статистична обробка результатів.Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що на основі аналізу наукового матеріалу практичного характеру було розглянуто стрес як рису особистості щодо реакції організму на дію стресових чинників.

 • Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що на основі аналізу наукового матеріалу практичного характеру було розглянуто стрес як рису особистості щодо реакції організму на дію стресових чинників.

 • Практичне значення одержаних результатів. Висновки й узагальнення проведеного дослідження можуть бути використані для створення деяких правил щодо подолання стресу й виходу зі стресової ситуації учнів різних вікових категорій.Завдання:

 • Завдання:

 • Виявити, чи може стрес бути корисним для організму людини;

 • Перевірити чи впливає стрес на кровоносну і дихальну систему;

 • Підготувати аутотренінг для розслаблення систем органів;

 • Здійснити стресову ситуацію.Гіпотеза дослідження полягає в тому, що зміни гомеостазу організму пов’язані з впливом стресу на організм.

 • Гіпотеза дослідження полягає в тому, що зміни гомеостазу організму пов’язані з впливом стресу на організм.Зростаюча урбанізація, індустріалізація, прискорення темпів життя й інші чинники викликали в житті масу явищ, так званих стресів,вплив і прояв яких виявляється у специфічних реакціях організму. Загальна властивість останніх — надмірна активізація фізіологічного апарату, відповідального за емоційне збудження під час появи неприємних або загрозливих явищ.

 • Зростаюча урбанізація, індустріалізація, прискорення темпів життя й інші чинники викликали в житті масу явищ, так званих стресів,вплив і прояв яких виявляється у специфічних реакціях організму. Загальна властивість останніх — надмірна активізація фізіологічного апарату, відповідального за емоційне збудження під час появи неприємних або загрозливих явищ.

 • Отже, стрес — це психічна реакція, особливий стан людини в період «переходу», пристосування до нових умов існування, емоційний стан організму; він виникає у напружених обставинах.Стреси, особливо якщо вони часті і тривалі, роблять негативний вплив не тільки на психологічний стан, але і на фізичне здоров'я людини. Вони є головними факторами ризику при прояві і загостренні багатьох захворювань. Найбільш часто зустрічаються серцево-судинні захворювання (інфаркт міокарда, стенокардія, гіпертонічна хвороба), захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки), зниження імунітету.

 • Стреси, особливо якщо вони часті і тривалі, роблять негативний вплив не тільки на психологічний стан, але і на фізичне здоров'я людини. Вони є головними факторами ризику при прояві і загостренні багатьох захворювань. Найбільш часто зустрічаються серцево-судинні захворювання (інфаркт міокарда, стенокардія, гіпертонічна хвороба), захворювання шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки), зниження імунітету.Адаптація — це фізіологічний процес, або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму. 

 • Адаптація — це фізіологічний процес, або реакція в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції таким чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму. 

 • Тобто, адаптація — це спосіб, завдяки якому живий організм відповідає на вплив навколишнього середовища. Одна із звичайних форм фізичної адаптації називається акліматизацією.Організми, що адаптовані до свого оточуючого середовища, здатні до наступних дій:

 • Організми, що адаптовані до свого оточуючого середовища, здатні до наступних дій:

 • Отримувати повітря, воду, їжу та поживні речовини;

 • Пристосовуватись до фізичних характеристик оточуючого середовища, таких як температура, освітленість та вологість;

 • Захищатись від природних ворогів;

 • Розмножуватись;

 • Реагувати на зміни оточуючого середовища.У виникненні стресової реакції організму великі значення мають підкірково – стовбурові відділи мозку. На внутрішній поверхні головного мозку знаходиться лімбічна доля. Вона складається з водоподібної звивини та звивини морського коня (гіппокампу), які оточують мозолисте тіло позаду. Лімбічна доля разом з мигдалеподібними ядрами складають лімбічну систему. Доведено, що лімбічна доля разом з мигдалеподібними ядрами підбугорною частиною та гіпофізом регулюють всі вегетативні функції, а також беруть участь у емоціях, підтримують бадьорий стан організму та здійснюють функції нюху та смаку.

 • У виникненні стресової реакції організму великі значення мають підкірково – стовбурові відділи мозку. На внутрішній поверхні головного мозку знаходиться лімбічна доля. Вона складається з водоподібної звивини та звивини морського коня (гіппокампу), які оточують мозолисте тіло позаду. Лімбічна доля разом з мигдалеподібними ядрами складають лімбічну систему. Доведено, що лімбічна доля разом з мигдалеподібними ядрами підбугорною частиною та гіпофізом регулюють всі вегетативні функції, а також беруть участь у емоціях, підтримують бадьорий стан організму та здійснюють функції нюху та смаку.

Для визначення лабільності та сили нервової системи ми провели теппінг – тест.

 • Для визначення лабільності та сили нервової системи ми провели теппінг – тест.

 • Мета цього тесту полягає у визначенні та вивченні лабільності та сили нервової системи. Участь в цьому тесті прийняло 8 осіб – різного віку та статі.

 • Перевірка та обробка результатів тесту, були здійснені за допомогою ключа до тесту. Дані, винесені в таблицю 1 (дівчата) та в таблицю 2 (хлопці), дозволили проаналізувати й визначити, лабільність учнів та їхню нервову систему. За результатами тесту було визначено, що рівень лабільності хлопців значно вищий ніж рівень дівчат.Існує пряма залежність між лабільністю нервової системи і психічним темпом: чим вищі показники лабільності нервової системи, тим вищий психічний темп людини, тим швидші її психічні і психомоторні реакції. Ці показники у професійній діагностиці можуть використовуватися для виміру властивостей сили нервової системи, її витривалості, працездатності при тривалому навантаженні.

 • Існує пряма залежність між лабільністю нервової системи і психічним темпом: чим вищі показники лабільності нервової системи, тим вищий психічний темп людини, тим швидші її психічні і психомоторні реакції. Ці показники у професійній діагностиці можуть використовуватися для виміру властивостей сили нервової системи, її витривалості, працездатності при тривалому навантаженні.

 • Чим менші відмінності у показниках на початку і в кінці досліду, тим сильнішою є нервова система. І навпаки, чим більші відмінності у початкових і кінцевих показниках досліду, тим більше нервова система є слабшою і податливою до втоми.

Стресостійкість -   це здатність зберігати холодний розум в екстремальних ситуаціях, а також уміння відкинути особисті емоції у критичний момент та діяти, керуючись здоровим глуздом, не панікувати. Людина, що володіє цією якістю, може протистояти діям інших людей (керівників і колег), відбивати несправедливу критику, не реагувати на неї.

 • Стресостійкість -   це здатність зберігати холодний розум в екстремальних ситуаціях, а також уміння відкинути особисті емоції у критичний момент та діяти, керуючись здоровим глуздом, не панікувати. Людина, що володіє цією якістю, може протистояти діям інших людей (керівників і колег), відбивати несправедливу критику, не реагувати на неї.Ми провели тест на стресостійкість, тим самим визначивши як стрес позначається на людині, і як вона його сприймає.

 • Ми провели тест на стресостійкість, тим самим визначивши як стрес позначається на людині, і як вона його сприймає.

 • Стресостійкість визначалася за допомогою анкетування та ключа до тесту.

 • Тобто:

 • Менше 13 балів – 80% - 95%

 • Від 13 до 36 балів – 50% - 70%

 • Понад 36 – 10% - 25%

 • В ході експерименту ми побачили, що залежно від віку та статі погляди змінюються. Результати анкетування ми занесли в таблицю.

Підвівши підсумки, ми виявили, що більша частина учасників анкетування є досить стресостійкою, і вразі стресу вони зможуть дати «поштовх» стресу для його усунення.

 • Підвівши підсумки, ми виявили, що більша частина учасників анкетування є досить стресостійкою, і вразі стресу вони зможуть дати «поштовх» стресу для його усунення.

 • Проте є й такі, які не можуть протистояти стресу. І спеціально для цих людей – ми розробили правила, за допомогою яких вони зуміють його уникнути.Основні правила для стресостійкості:

 • Основні правила для стресостійкості:

 • У будь – якій ситуації зберігайте терпіння;

 • Правильно харчуйтесь та піклуйтесь про своє здоровꞌя;

 • Постарайтесь знайти в своєму графіку час для пішої прогулянки;

 • Періодично рослабляйтесь. При можливості декілька раз на місяць відвідуйте масаж;

 • Позбавтесь від шкідливих звичок. Киньте палити – це збільшить рівень стресостійкості. Контролюйте свої дози алкоголю – він підвищує агресивність.

 • Кілька разів на тиждень відвідуйте спортзал або займайтесь спортом вдома. Тим самим, ви будете «виганяти» з себе негативні емоції тощо.Аутотренінг, або аутогенне тренування — це техніка, яка вчить тіло певним чином відповідати на вербальні команди. Як правило, ці команди «наказують» тілу розслаблятися і контролювати дихання, кров’яний тиск, серцеві скорочення і температуру тіла.

 • Аутотренінг, або аутогенне тренування — це техніка, яка вчить тіло певним чином відповідати на вербальні команди. Як правило, ці команди «наказують» тілу розслаблятися і контролювати дихання, кров’яний тиск, серцеві скорочення і температуру тіла.

 • Мета нашого аутогенного тренування — досягнення глибокої релаксації організму. Текст був розроблений на прикладі з Інтернет - сайту та адаптований авторами для підлітків.В тренінгу прийняли участь 8 осіб. Після закінчення ми поставили по 3 запитання кожному учасникові:

 • В тренінгу прийняли участь 8 осіб. Після закінчення ми поставили по 3 запитання кожному учасникові:

 • Що ви відчували під час проведення аутотренінгу?

 • Чи допоміг вам даний тренінг?

 • Чи сподобався вам цей тренінг?

 • Підвівши підсумки опитування ми визначили, що в більшості учасників аутотренінг допоміг відновити баланс сили та енергії, додав кмітливості, бадьорості та впевненості.Через деякий час ми провели стресову ситуацію, після закінчення якої, знову опитали учнів за тими ж самими питаннями.

 • Через деякий час ми провели стресову ситуацію, після закінчення якої, знову опитали учнів за тими ж самими питаннями.

 • Підвівши підсумки опитування зꞌясувалось, що на одну частину стресова ситуація повпливала досить негативно (підвищене серцебиття, прискорився процес дихання тощо), тоді як іншій частині додала сміливості та почуття гумору.

Стрес – це відповідь організму на певну дію. Враховуючи, що стресорна реакція викликає 3 – ох етапну реакцію організму, то в більшості людей стрес є корисним, який викликає збудження в організмі (виділяється адреналін) стимулятор нервової діяльності.

 • Стрес – це відповідь організму на певну дію. Враховуючи, що стресорна реакція викликає 3 – ох етапну реакцію організму, то в більшості людей стрес є корисним, який викликає збудження в організмі (виділяється адреналін) стимулятор нервової діяльності.

 • Довготривалий стрес веде до виснаження організму. Вважаємо, що шкідливим стрес може бути для людей похилого віку, хворих на гіпертонію, ці люди мають вести спокійний спосіб життя.

 • Для підлітків, холериків – стрес діє негативно, особливо якщо вони мають хронічні захворювання. Загалом, легкий стрес (1 стадія) корисний для більшості людей.

 • У звꞌязку з тим, що стресові ситуації часто трапляються у школі, вчителям треба толерантно та з розумінням ставитись до учнів.Дякуємо за увагу!

 • Дякуємо за увагу!

 • Thank you for attention!

 • Спасибо за внимание!

 • Danke fuer Ihre Aufmersamkeit!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка