Метою роботиДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Стрімкий розвиток мережі Інтернет сприяє розвитку електронної комерції. Це дає поштовх до розробки спеціалізованих веб-ресурсів для реалізації продукції потенційним споживачам.

 • Стрімкий розвиток мережі Інтернет сприяє розвитку електронної комерції. Це дає поштовх до розробки спеціалізованих веб-ресурсів для реалізації продукції потенційним споживачам.

 • Для того, щоб один постачальник міг одночасно працювати із декількома сайтами, а на одному сайті могли розміщувати інформацію декілька постачальників, необхідно розробити автоматизовану систему, яка надає кожній зі сторін службу, або сервіс.Метою роботи є підвищення рівня автоматизації процесів електронної торгівлі шляхом розробки програмної системи для автоматизованого оформлення та обробки замовлень у режимі онлайн.

 • Метою роботи є підвищення рівня автоматизації процесів електронної торгівлі шляхом розробки програмної системи для автоматизованого оформлення та обробки замовлень у режимі онлайн.

 • Об’єктом досліджень є сервіс-орієнтовані системи та інформаційні процеси, пов’язані із обміном даними між компонентами таких систем.

 • Предметом досліджень є сервіс-орієнтована архітектура програмних продуктів та її реалізація у вигляді системи онлайн-замовлень.Наукова новизна роботи полягає в наступному:

 • Наукова новизна роботи полягає в наступному:

  • запропоновано використання сервіс-орієнтованого підходу для реалізації системи онлайн-замовлень, який зменшує часові витрати на розробку і впровадження, підвищує продуктивність роботи та прискорює інтеграцію програмного комплексу;
  • отримав подальший розвиток метод подання сайту у вигляді єдиної сторінки, що спрощує навігацію та підвищує інтерактивність.
 • Практична цінність полягає в наступному:

  • розроблено програмний комплекс для автоматизації процесів оформлення та обробки онлайн-замовлень;
  • принципи, покладені в основу розробки, можна використовувати при розробці аналогічних систем для товарів будь-якого типу.


Шаблон MVC забезпечує поділ компонентів веб-сайту на три складові:

 • Шаблон MVC забезпечує поділ компонентів веб-сайту на три складові:

 • Модель (Model) зберігає дані та надає інтерфейс доступу до них;

 • Представлення (View) відображає дані кінцевому користувачеві;

 • Контролер (Controller) реагує на дії користувача та повідомляє Модель про зміни.У якості моделей на сайті виступають об’єкти доступу до даних, які отримуються із баз даних: інформація про наявні моделі автомобілів та виконані запити. Вони мають назву Data Access Layers (DAL), або шар доступу до даних.

 • У якості моделей на сайті виступають об’єкти доступу до даних, які отримуються із баз даних: інформація про наявні моделі автомобілів та виконані запити. Вони мають назву Data Access Layers (DAL), або шар доступу до даних.

 • Шар доступу до даних надає функції для додавання, зміни або редагування даних.

 • Дані зберігаються у файлах формату XML, якими зручно керувати за допомогою технології LINQ to XML.У випадку ASP.NET MVC представлення – це шаблон HTML-сторінки (якщо необхідно, зі вставками коду мовою C#), який компілюється у готову html-сторінку та скрипти мовою JavaScript.

 • У випадку ASP.NET MVC представлення – це шаблон HTML-сторінки (якщо необхідно, зі вставками коду мовою C#), який компілюється у готову html-сторінку та скрипти мовою JavaScript.

 • Веб-сайт виконано як односторінковий (single-page).

 • Для реалізації динамічного контенту та оперативної синхронізації контенту із постачальником були використані такі мови, технології та інструменти: HTML, CSS, JavaScript, Twitter Bootstrap, jQuery, AJAX, ASP.NET SignalR, Knockout.У ASP.NET є два типи контролерів: контролер MVC та API-контролер.

 • У ASP.NET є два типи контролерів: контролер MVC та API-контролер.

 • Кожному представленню відповідає всій контролер MVC. Оскільки сайт реалізовано як односторінковий, його представленню відповідає контролер початкової сторінки.

 • API-контролери використовуються для реалізації сервісів Web API, які будуть розглянуті далі.

Веб-сервіс – програмна система зі стандартизованим інтерфейсом, яка ідентифікується уніфікованим ідентифікатором ресурсів (URI).

 • Веб-сервіс – програмна система зі стандартизованим інтерфейсом, яка ідентифікується уніфікованим ідентифікатором ресурсів (URI).

 • Для розробки сервісів сайту використано технології Windows Communication Foundation (WCF) та Web API.Для використання WCF-сервісу необхідно створити кінцеву точку (Endpoint), яка складається із таких компонентів:

 • Для використання WCF-сервісу необхідно створити кінцеву точку (Endpoint), яка складається із таких компонентів:

 • Адреса (Address) – URL-ідентифікатор сервісу, наприклад http://car-shop.com/CarShopService.svc;

 • Прив’язка (Binding) – описує протокол передачі даних (в нашому випадку – HTTP) та механізми захисту, якщо вони є;

 • Контракт (Contract) – інтерфейс доступу до даних. За допомогою сервісу можна додавати або видаляти автомобілі з сайту.Web API – ще один тип веб-сервісів, де основний акцент зроблено на простішому типі комунікації – Representational State Transfer (REST). Виклик методів виконується через GET та POST-запити.

 • Web API – ще один тип веб-сервісів, де основний акцент зроблено на простішому типі комунікації – Representational State Transfer (REST). Виклик методів виконується через GET та POST-запити.

 • Для передачі даних у вигляді об’єктів використовується формат JSON.

 • У шаблоні ASP.NET MVC такі сервіси реалізуються у вигляді API-контролерів:

  • InformationController – отримання даних про постачальників і товари;
  • RegisterController – реєстрація постачальників та її скасування;
  • OrderController – надсилання та прийом виконаних замовлень.
Для використання WCF-сервісу створюємо кінцеву точку (Endpoint):

 • Для використання WCF-сервісу створюємо кінцеву точку (Endpoint):

 • Адреса (Address) – URL-адреса сервісу, наприклад http://vendor-site.com/VendorService;

 • Прив’язка (Binding) – як і на сервісі сайту, використовується протокол HTTP;

 • Контракт (Contract) – інтерфейс доступу до даних. Сервіс постачальника надає можливість додавати замовлення до черги на виконання.

Виконано автономне тестування веб-сайту та додатку постачальника, а також комплексне тестування системи.

 • Виконано автономне тестування веб-сайту та додатку постачальника, а також комплексне тестування системи.

 • Веб-сайт коректно обробляє запити користувача, додає обрані товари в кошик та коректно відображає контент. Адаптивний дизайн спрацьовує при зменшенні розмірів вікна браузера.

 • Додаток коректно опрацьовує вхідні дані користувача, працює із файловою системою, додаючи та видаляючи бібліотеки.

 • Додаток своєчасно реагує на надходження товарів від сайту, а після їх обробки відповідні зміни відображаються на сайті.У ході виконання економічних розрахунків було отримано такі результати:

 • У ході виконання економічних розрахунків було отримано такі результати:

 • абсолютна ефективність вкладених інвестицій складає 62644 грн.;

 • відносна ефективність розробки – 71%;

 • термін окупності – 1 рік 5 місяців.Виконано розробку архітектури програмного комплексу. За основу обрано сервіс-орієнтований підхід для реалізації розподіленої програмної архітектури.

 • Виконано розробку архітектури програмного комплексу. За основу обрано сервіс-орієнтований підхід для реалізації розподіленої програмної архітектури.

 • У якості базової обрано платформу розробки .NET Framemork. Основною мовою розробки обрано C#, а сама розробка виконувалась у середовищі Microsoft Visual Studio.

 • Виконано розробку веб-сайту з використанням шаблону ASP.NET MVC. Для дизайну сайту використано ряд інструментів та технологій: HTML, CSS, JavaScript, Twitter Bootstrap, jQuery, AJAX, ASP.NET SignalR, Knockout. Розроблено ряд WCF-сервісів та Web API сервісів для віддаленого використання функціоналу сайту.

 • Розроблено клієнтський додаток постачальника у вигляді Windows Forms Application. Розроблено сервіс для віддаленого користування зареєстрованими сайтами.

 • Виконано компонентне та комплексне тестування системи, яке показало її повну працездатність.

 • Розрахунок економічних показників повністю підтвердив доцільність розробки. Термін окупності розробки склав 1,4 роки, що вказує на швидку окупність вкладених інвестицій.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка