Міжнародні і національні зобов’язання УкраїниДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b. • Міжнародні і національні зобов’язання України (ґендерна рівність знаходиться у площині демократичних принципів та основоположних прав людини, тому представники органів місцевого самоврядування зобов’язані їх дотримуватися)

 • Зміцнення соціальної справедливості МЕР (врахування потреб і інтересів всіх громадян, в першу чергу найбільш вразливих груп, сприяє довірі громадян до ОМС)Підвищення якості життя - мікровимір. (Особлива увага до питання рівності статей дозволить покращити умови життя не лише жінок, але і чоловіків, і сімей- завдяки важливості соціальних взаємовідносин і взаємопов’язаності суспільних ролей. Нерівність чи упереджене ставлення до якоїсь статі негативно вплине на інших членів суспільства)

 • Підвищення якості життя - мікровимір. (Особлива увага до питання рівності статей дозволить покращити умови життя не лише жінок, але і чоловіків, і сімей- завдяки важливості соціальних взаємовідносин і взаємопов’язаності суспільних ролей. Нерівність чи упереджене ставлення до якоїсь статі негативно вплине на інших членів суспільства)

 • Сталість МЕР- макровимір. (рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах економіки, використання потенціалу обох статей забезпечать сталість і ефективність МЕРМіста з високою економічною активністю жінок мають більше шансів протистояти економічним кризам: диверсифікована місцева економіка з можливостями для жінок і чоловіків може краще реагувати на економічні потрясіння.

 • Міста з високою економічною активністю жінок мають більше шансів протистояти економічним кризам: диверсифікована місцева економіка з можливостями для жінок і чоловіків може краще реагувати на економічні потрясіння.

 • Професійна сегрегація обмежує свободу вибору для роботодавця і працівника, призводить до недооцінки інтелектуального, професійного і особистісного потенціалу жінок.

 • Недовикористання потенціалу жінок у МЕР призводить до однобокості рішень, зменшення кількості економічно активного населення та уповільнення зростання ВВП.Національні економіки розвинених країн зростали саме завдяки додатковій робочій силі

 • Національні економіки розвинених країн зростали саме завдяки додатковій робочій силі

 • Згідно результатів дослідження мікроекономічного ефекту, до якого призвів вихід великої кількості жінок за останні 40 років, ВВП США зараз на 25% більший, ніж був би без них

 • Кевін Далі з інвестиційного банку Goldman Sachs підрахував, що подолання розриву в економічній зайнятості чоловіків і жінок може стимулювати зростання ВВП Єврозони на 13%Рівноправна участь у прийнятті рішень щодо пріоритетів МЕР (паритетне представництво у складі депутатів міськрад, на керівних посадах тощо)

 • Рівноправна участь у прийнятті рішень щодо пріоритетів МЕР (паритетне представництво у складі депутатів міськрад, на керівних посадах тощо)

 • Чоловіки та жінки як працівники (можливості працевлаштування; концентрація у певних сферах, на певних посадах; ґендерно чуйне виробниче середовище; можливості кар’єрного зростання; збалансування сім‘ї/роботи/суспільно-політичної активності)

 • Можливості підприємницької діяльності (дозвільні документи, доступ до кредитів, підтримка новостворених підприємств, потенціал зростання...)Важливим чинником врахування питань ґендерної рівності у місцевому економічному розвитку є:

 • Важливим чинником врахування питань ґендерної рівності у місцевому економічному розвитку є:

 • привернення уваги представників органів місцевого самоврядування до питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

 • чітке усвідомлення нерівності (в чому вона полягає) та ідентифікація нерівності у МЕР представниками місцевої влади.Що важливо знати?

 • Що важливо знати?

 • • Важливо розуміти відмінності / нерівності серед різних груп: молодих, старих жінок і чоловіків, людей з обмеженими можливостями ...

 • • Молоді жінки, літні чоловіки, чоловіки, дружини яких мігрували, молодих жінок з груп меншин ... • В яких секторах працюють жінки і чоловіки?

 • Хто отримає переваги від новостворених робочих місць?

 • Відмінності між жінками та чоловіками щодо повної/неповної зайнятості

 • Відмінності серед літніх працівників (жінок і чоловіків)

 • Хто має і які економічні ресурси/ активи?

 • Власники бізнесу (підприємці)Професійні навички

 • Професійні навички

 • Міграція

 • Відповідальність/Обов'язки по догляду

 • Прийняття рішень

 • Охорона та безпекаДемографічні показники, зокрема, розподіл населення за віком, тривалістю життя тощо

 • Демографічні показники, зокрема, розподіл населення за віком, тривалістю життя тощо

 • Зайнятість (повна, неповна) жінок і чоловікiв у тих чи інших секторах ( в тому числі за віковими групами)

 • Рівень освіти

 • Приватні підприємці з розподілом даних щодо малих, середніх, великих підприємств, сфери діяльності

 • Доступ до освітніх послуг з економічного розвитку (жінки/чоловіки- учасники тренінгів тощо)

 • Співвідношення жінок/чоловіків на керівних та виборних посадахНаявність місць в дитсадочках та рівень попиту

 • Наявність місць в дитсадочках та рівень попиту

 • Кількість та характер неурядових організацій, що активно займаються захистом прав жінок в МЕР

 • Ґендерний аналіз бюджету міста (якщо є)

 • Ґендерний аналіз стратегій і програм соціального захисту (на кого спрямовані)

 • Окремі питання охорони здоров’я для жінок і чоловіків

 • Послуги центру зайнятості /центру підтримки підприємництва – чи є спеціальні програми для жінокВиклики:

 • Виклики:

 • Відсутність статистичних даних

 • Відсутність розуміння ґендерного аналізу

 • Відсутність консенсусу щодо врахування питань відмінностей/нерівності між жінками і чоловіками у стратегічних планах економічного розвитку містХарактеристика Міста, оцінка його конкурентоспроможності включає питання ґендерної рівності (інформація щодо можливостей та обмежень жінок і чоловіків у доступі до життєво важливих активів, ресурсів (соціальних, економічних, природніх); відмінностей/нерівності у доступі до прийняття рішень/управління.

 • Характеристика Міста, оцінка його конкурентоспроможності включає питання ґендерної рівності (інформація щодо можливостей та обмежень жінок і чоловіків у доступі до життєво важливих активів, ресурсів (соціальних, економічних, природніх); відмінностей/нерівності у доступі до прийняття рішень/управління.

 • SWOT-аналіз включає питання, що стосуються ґендерної рівності (сильні-слабкі сторони, загрози)

 • Аналіз (профіль) Міста містить розмежовані за ознакою статі дані, ґендерно-чутливі показники • Консультації

 • В процесі підготовки та розробки стратегічного плану розвитку міста проводяться консультації з представниками НУО ґендерного спрямування, з експертами з питань ҐР

 • Спеціальні консультації проводяться з жінками-підприємницями щодо їх потреб, можливостей та бар’єрівПлан містить цілі/заходи, спрямовані на вирішення ключових проблем :

 • План містить цілі/заходи, спрямовані на вирішення ключових проблем :

 • рівноправний доступ жінок до працевлаштування та гідних умов праці

 • підтримка жіночого підприємництва

 • рівноправна участь жінок у процесі прийняття рішень

 • збалансування роботи/сім’ї/домашніх обов’язків

 • створення безпечної території міста

 • попередження та подолання ґендерного насильства та дискримінації

 • зміцнення потенціалу ОМС вирішувати питання забезпечення ҐРінформаційно-освітні заходи (підготовка статей, брошур, семінари, радіо та телепередачі) з питань ҐР

 • інформаційно-освітні заходи (підготовка статей, брошур, семінари, радіо та телепередачі) з питань ҐР

 • проведення громадських слухань з питань участі жінок у прийнятті рішень

 • заходи з підтримки жінок-кандидаток у депутати (наставництво, освітні семінари із зміцнення лідерського потенціалу тощо)

 • включення до статутних та інших нормативних документів положень щодо паритетного представництва, рівного доступу до працевлаштування; керівних посад, ґендерно чуйних правил поведінки, мовної культури тощоРинок праці

 • Ринок праці

 • Розробка ґендерно чутливих програм профорієнтації (центри зайнятості, ЦПП, освітні заклади)

 • Інформаційна діяльність, спрямована на подолання ґендерних стереотипів у професійній сфері

 • Перепідготовка з метою працевлаштування жінок у нетрадиційних сферах

 • Освітні програми з підвищення кваліфікації

 • Допомога у працевлаштуванні (впровадження різноманітних стимулів для роботодавців; інформаційно-просвітницька робота з роботодавцями)Ринок праці

 • Ринок праці

 • Розробка та впровадження прозорих та справедливих правил конкурсного відбору при працевлаштуванні

 • Розробка на підприємствах ґендерно-чутливих Правил поведінки, в тому числі щодо використання ґендерно-чутливої мови у діловодстві

 • Включення до Статуту, інших нормативних документів положень про можливість дистанційної роботи, використання гнучкого графіку, додаткових відпусток для працівників з дітьми тощо

 •  створення центрів підтримки бізнесу, розробка на базі ЦПП інформаційних, освітніх, наставницьких програм - з врахуванням особливих потреб жінок

 • створення центрів підтримки бізнесу, розробка на базі ЦПП інформаційних, освітніх, наставницьких програм - з врахуванням особливих потреб жінок

 • дослідження, збір ґендерно- розрізненої статистики щодо підприємництва (сфера діяльності, кількість працівників, розмір підприємств…) та підприємців

 • розробка та поширення інформаційно-довідкових матеріалів (інтернет – ресурсів, друкованих матеріалів) щодо процедур реєстрації, існуючих програм кредитування МСБ; поширення інформації щодо виставок, ярмарок, конференцій тощоіндивідуальне консультування /підтримка жінок (оформлення заявок на кредитування, звернення за допомогою до органів влади тощо)

 • індивідуальне консультування /підтримка жінок (оформлення заявок на кредитування, звернення за допомогою до органів влади тощо)

 • освітні програми з заохочення жінок до участі у бізнесі (навчальні курси з лідерства; навичок переговорів тощо)

 • освітні програми (тренінги) для жінок-підприємниць із технологій започаткування бізнесу (розробка бізнес-плану, маркетингова стратегія, аналіз бюджету тощо)освітні програми (тренінги) для жінок-підприємниць (з врахуванням особливостей жіночого бізнесу)

 • освітні програми (тренінги) для жінок-підприємниць (з врахуванням особливостей жіночого бізнесу)

 • програми наставництва з метою підтримки розвитку існуючих жіночих фірм

 • створення фонду розвитку підприємництва та надання грантів (стипендій) для жінок, що прагнуть започаткувати бізнес

 • заходи із спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру

 • створення на базі ЦПП місцевої асоціації ділових жінок – для ефективного представлення і захисту їхніх прав та інтересіворганізація конкурсів, фестивалів, конференцій, семінарів, робочих візитів для вивчення та поширення успішних практик підтримки жіночого бізнесу

 • організація конкурсів, фестивалів, конференцій, семінарів, робочих візитів для вивчення та поширення успішних практик підтримки жіночого бізнесу

 • підготовка інформаційних матеріалів щодо успішних історій започаткування і розвитку жіночого бізнесу (друковані ЗМІ, радіо, ТБ) - для створення позитивного іміджу жінки-бізнесменаБудівництво, реконструкція ігрових площадок, спортивних комплексів, розширення підприємств сфери послуг - для збалансування професійної активності та зайнятості у домашньому господарстві  

 • Будівництво, реконструкція ігрових площадок, спортивних комплексів, розширення підприємств сфери послуг - для збалансування професійної активності та зайнятості у домашньому господарстві  

 • Аудит території міста; заходи з удосконалення роботи міського транспорту (графік, зупинки…); покращення стану тротуарів, під’їздів, освітлення вулиць… для створення безпечного міста для всіх, в першу чергу для жінок і дівчат, які є більш вразливі щодо хуліганських дій на неосвітлених стоянках, зупинках громадського транспорту тощо

 •  Методологія розробки стратегічного плану

 • Методологія розробки стратегічного плану

 • Характеристика міста

 • SWOT-аналіз (сильні, слабкі сторони, можливості, загрози)

 • Обґрунтування вибору стратегії розвитку

 • Стратегічне бачення та місія міста

 • Стратегічні напрямки розвитку міста

 • Зв’язок із стратегічним планом області

 • Управління впровадженням стратегічного плану

 • Процес моніторингу

 •  


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка