Міжнародні організації Оксана Головко-ГавришеваДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.


Міжнародні організації

 • Оксана Головко-Гавришева,

 • Кафедра європейського права,

 • факультет міжнародних відносин,

 • Львівський національний університет імені Івана Франка


Історія становлення та розвитку міжнародних організацій

 • VI ст. д.н.е. - Лакедимінська, Делійська симмакії, Дельфійсько- Фермопільська амфіктіонія

 • ХVI ст. – Ганзейський Союз

 • 1648 р. – Вестфальський мирний договір;

 • 1805 р. – Священний Союз;

 • 1815 р. – Віденський конгрес;

 • 1831 р. – Центральна комісія з судноплавства по Рейну;

 • 1864 р. – Міжнародні союзи виміру землі;

 • 1865 р. – Всесвітній телеграфний союз;

 • 1874 р. – Всесвітній поштовий союз;

 • 1875 р. – Міжнародне бюро мір і ваг;

 • 1878 р. – Всесвітня метеорологічна організація;

 • 1919 – 18.04. 1946 р. – Ліга Націй;

 • 1919 р. – Міжнародна Організація ПраціФорми міжнародного співробітництва

 • Міжнародні договори;

 • Міжнародні конференції;

 • Постійні органи міжнародного співробітництва;

 • Міжнародні організації.Міжнародні договори

 • Міжнародний договір – це укладена суб'єктами міжнародного права письмова угода, яка регулюється нормами міжнародного права незалежно від назви і документального оформлення.

 • --- Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.

 • --- Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами і міжнародними організаціями і між міжнародними організаціями 1986 р.Міжнародні конференції

 • Міжнародна конференція – це тимчасовий орган міжнародного співробітництва, покликаний сприяти обговоренню чітко визначених питань та уповноважений приймати узгоджені рішенняПостійні органи міжнародної співпраці

 • Постійні міжнародні органи – органи міжнародного співробітництва, наділені обмеженими повноваженнями і елементами інституційно-правового механізмуОзнаки міжнародної організації

 • Міжнародний договір

 • Членський склад (держави та інші суб'єкти міжнародного публічного права)

 • Постійний характер діяльності

 • Цілі та завдання

 • Інституційно-правовий механізм

 • Міжнародна правосуб'єктність

 • Діяльність у відповідності із нормами та принципами міжнародного публічного праваВиди міжнародних організацій

 • За правовою природою установчого акту;

 • За характером прийняття нових членів;

 • За географічним охопленням;

 • За предметною компетенцією;

 • За інтенсивністю співробітництва між її учасниками;Правова природа установчого акту

 • Міжнародні міжурядові організації

 • -- міжнародний договір

 • -- інституційна структура

 • -- створення відповідно до норм сучасного міжнародного праваМіжнародні неурядові організації

 • Неурядові організаціїПорядок прийняття нових членівЧленство у міжнародних організаціяхГеографічне охоплення

 • Універсальні (глобальні) міжнародні організації;

 • Регіональні міжнародні організації;КОМПЕТЕНЦІЯ

 • Міжнародні організації з універсальною компетенцією (ООН, ЄС, Панафриканський Союз тощо);

 • Міжнародні організації з спеціальною компетенцією (НАТО, Європейські Співтовариства, ОЧЕС тощо)ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦІЯ

 • Політичні організації (ООН, НАТО, ЗЄС, ОБСЄ, Рада Європи);

 • Економічні організації (СОТ, Європейські Співтовариства, ЕАВТ);

 • Соціальні організації (ВООЗ, МОП, МОМ тощо);

 • Вузькофункціональні організації (ІНТЕЛСАТ, ІНМАРСАТ, МАГАТЕ)Інтенсивність співробіт-ництва між учасниками

 • Традиційні міжурядові організації

 • -- прийняття рішень здійснюється представниками держав;

 • -- право вето;Міжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права

 • Міжнародні організації

 • -- установчі акти

 • -- відсутність персональної сфери дії

 • -- політична влада

 • -- похідна правосуб'єктністьМіжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного права

 • Міжнародні організації

 • -- установчі акти

 • -- інституційно-правовий механізм

 • -- цілі та завдання

 • -- міжнародна правосуб'єктністьМіжнародні організації та інші суб'єкти міжнародного праваПравосуб'єктність міжнародної організації

 • -- міжнародна правоздатність;

 • -- міжнародна дієздатність;

 • -- міжнародна деліктоздатність;Види компетенції міжнародних організацій

 • За способом закріплення;

 • За механізмом реалізації;

 • За характером повноваженьСпособи набуття компетенції міжнародними організаціями

 • За способом закріплення в правовому акті;

 • За юридичним механізмом набуттяКомпетенція міжнародної організації

 • Горизонтальний поділ компетенції

 • Вертикальний поділ компетенціїФункції міжнародних організацій

 • Інформаційна;

 • Консультативна;

 • Регулятивна;

 • Охоронна;

 • Контрольна;

 • Операційна;

 • Правотворча.Право міжнародних організацій

 • Сукупність норм та принципів, як регламентують порядок створення, діяльність та припинення діяльності міжнародних міжурядових організацій

 • Інституційне право, матеріальне право;

 • Внутрішнє право, зовнішнє право;

 • Первинне право, вторинне право, третинне право;

 • Hard-law та soft-law;

 • Писане право, “неписане право” міжнародних організаційСуб'єкти права міжнародних організацій

 • Держави

 • Органи міжнародної організації

 • фізичні та юридичні особиДжерела права міжнародних організацій

 • Імперативні норми міжнародного права;

 • Установчі акти міжнародних організацій;

 • Рішення органів міжнародних організацій;

 • Міжнародні договори міжнародних організацій;

 • Принципи права міжнародних організацій (принципи права, властиві правовим системам держав-членів, та спеціальні принципи права міжнародних організацій)

 • Звичаєве право;

 • Opinio iurisІнституційно-правовий механізм міжнародних організацій

 • Інституційно-правовий механізм міжнародних організацій - система їх органів, повноважень і функцій органів та процедур прийняття рішень

 • Інституційний механізм - Система органів міжнародної організаціїОрган міжнародної міжурядової організації -

 • Створення на основі установчих актів;

 • Визначення правового статусу в установчих актах;

 • Участь у процесі управління та прийняття рішень;

 • Самостійність та незалежністьКритерії класифікації органів

 • За правовими підставами створення (в установчих актах, у вторинному праві тощо);

 • За самостійністю (основні, допоміжні, структурні одиниці);

 • За часовим критерієм (постійні, тимчасові);

 • За роллю у процесі прийняття рішень (правотворчі, виконавчі);

 • За порядком формування (пленарні, непленарні, адміністративні);Прийняття рішень у міжнародних організаціях

 • Прийняття рішень – процес, який має місце в органах організації, де воля її держав-членів трансформується відповідно до визначених правил та процедур у волю міжнародної організації

 • Політичний контекст значно ширший, до уваги беруться і ті випадки формування і трансформації волі міжнародної організації, результати яких не завжди відображені на формальному рівні у системі правових актів міжнародної організації

 • Endre Ustor, Decision-making in the Council for Mutual Economic Assistance, 134 RdC (1971 III), P.174.Етапи процесу прийняття рішень у міжнародних організаціях

 • Ініціювання

 • Підготовка тексту рішення

 • Голосування

 • Вступ в силу (набуття чинності)

 • Виконання рішення

 • Оцінка ефективності рішенняІніціювання

 • Ініціювання урядами

 • Ініціювання органами організації

 • Секретаріати (стосовно власного статусу)

 • Органи незалежних експертів (МОП, дорадчі коміттети спеціалізованих агенцій ООН, Комісія ООН з міжнародного права разом з Секретаріатом тощо)

 • Інші міжнародні організації (ООН і її спеціалізовані установи)

 • Приватні групи інтересів (приватні телеграфні компанії у Міжнародному Телекомінкаційному Союзі; неурядові організації)

 • Фізичні особи (лише опосердковано, оскільки участі у створенні міжнародних організацій вони не беруть, діяти можуть черех власні уряди, неурядові і приватні структури та договірні органи співробітництва)Підгтовка тексту рішення

 • Підготовка пропозиції

 • Обговорення пропозиції

 • Внесення змін та доповнень

 • Закриття обоговоренняГолосування

 • Процес висловлення згоди на прийняття відповідного рішення у рамках міжнародної організації

 • Одноголосність

 • Прийняття рішень більшістю голосів

 • Зважене голосуванняОдноголосність

 • Абсолютна одноголосність

 • Відносна одноголосність

 • Консенсус (ОБСЄ, ЄС)

 • Принцип: одна держава-один голос

 • (Ліга Націй, Східноафриканський Союз, Бенелюкс, Організація Економічного Співробітництва та Розвитку тощо)Мажоритарний метод

 • Majority of membership

 • Majority of votes

 • Abstention

 • AbsenceРішення міжнародної організації

 • Рішення міжнародної організації - правові акти, які міжнародна організація ухвалює на виконання своїх статутних цілей

 • - передбачені у статуті – правові акти органів організації, адресатами яких є держави-члени та самі ж інститути органіазції

 • - непередбачені у статуті односторнні акти, прийняті від імені організації (коммюніке, декларації тощо), які самі по-собі є результатми відповідного процесу ухвалення рішень“Дипломатичне право” міжнародних організацій

 • Дипломатичні місії держав виконують наступні функції:

 • Предстивницьку

 • Захист інтересів власної держави у державі акредитації

 • Переговори

 • Збір законними методами інформації про події та тенденції розвитку приймаючої держави

 • Сприяння мирним відносинам між екредатованою державою і державою перебуванняДипломатичне право міжнародних організацій

 • Надсилання постійних та тимчасових місії

 • Переговори з урядами

 • Збір інформації законними засобами про події у країнах

 • Сприяння мирним відносинам у системі організації

 • Обмежена компетенція

 • Повноваження, відмінні від державПасивне право посольства

 • Право на предстивництво держав при міжнародних органіазціях виникло ще у часи існування Ліги Націй

 • Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. визнає право держав-членів на надсилання постійних місій до мо, якщо це передбачено правилами організації.Постійні представництва держав-членів при міжнародних організаціях

 • Вірчі документи видаютьсі главою держави, уряду або міністром закордонних справ

 • Вручаються в ООН Генеральному сектретареві

 • - Правила створення та функціонування визначаються у Віденській конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними органзаціями універсального характеруПостійні представництва держав-нечленів при міжнародних організаціях

 • Право на постійні представництва, окрім держав-членів, наділені:

 • будь-які треті країни (Віденська конвенція 1975 р.);

 • Представництва третіх держав при міжнародних організаціях універсального характеру носять назву постійних місій спостергачів. В ООН таким статусом у свій час були наділені Північна та Південна Корея, Швейцарія, а зберегли його Ватикан та Монако)

 • Країни, залучені до діяльності міжнародної організації як неповні члени (Югославія в Організації Економічного Співробітництва та розвитку)

 • Інші міжнародні організації (ЕС має статус спостерігача в Раді Європи, Організації Африканських Держав та Організації Африканської Єдності)

 • Визвольні рухи (екзильні уряди);Особливості привілеїв та імунітетів постійних представництв та їх персоналу

 • Тристоронній характер відносин (міжнародна організація- держава, де розташована штаб-квартира, та держава, яка надсилає своїх представників);

 • Органи постійного представництва по факту можуть здійснювати не лише представницькі функції, але й надсилати представників у органи організації, тобто, фактично замінювати органи організації у їх поточній діяльності

 • Особливі функції постійних представництв держав при міжнародних організаціях(координація національного представництва у різних органах організації)

 • Особливості функціонування постійних представництв при міжнародних організаціях (етикет)Активне право посольства у діяльності міжнародних організаціях

 • Теза: право міжнародних організацій надсилати та приймати місії зумовлене фактом наявності у них міжнародної правосуб’єктності: Ліга Націй, ЄС

 • Умови надсилання місій міжнародними організаціями:

 • Дозвіл приймаючої держави

 • Рішення компетентного органу міжнародної організації про створення місіїПредставництво міжнародних організаційПредставництво мо у відносинах з державами-членами

 • Місії задля розвитку

 • (ООН, МОП, ФАО, UNDP: Гаїті, Пакістан; У 1974 р. UNDP залучило 115 постійних пердставників з власним персоналом )

 • Місії для інших цілей

 • Національні комітетиМісії задля розвитку

 • 1) постійні представники з технічного співробітництва в системі ООН

 • 2) постійні представники UNDP:

 • - оперпативний характер діяльності;

 • Не представляє інтереси організації, а допомагає державі акредитації брати участь у роботі організації

 • Не лише представляє організацію, а діє у вузькоспеціалізованому поліІнші види місій

 • Інформаційні центри

 • Тимчасові місії: ООН у Йорданії

 • Завдання місій ООН:

 • Виконання завдань національних урядів

 • Фукнції захисту цивільного населення

 • Фнкції поліції

 • Національні комітети:

 • -дорадчі повноваження: ЮНЕСКО

 • -координаційні повноваження: ФАО

 • -Визнання суб’єктів міжнародного права міжнародними організаціями

 • Визнання держав

 • Визнання урядів

 • Визнання територіальної цілісності
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка