Місце та роль комунікації в циклі політики. Демократія (спів)участіСторінка8/8
Дата конвертації03.06.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8

Хоча в деяких випадках визначення цільової аудиторії і зацікавленої сторони співпадає, визначення цільової аудиторії більш узагальнене, “анонімне”, не йдеться про конкретну організацію або групу.

 • Але визначення цільової аудиторії передбачає свідому комунікацію з цільовою аудиторією відповідно до її інтересів. • Запитання-фільтри:

  • Запитання-фільтри:

  • У якій сфері буде діяти / впливати політика?

  • Які групи / організації діють у цій сфері?

  • На кого з них політика вплине (позитивно / негативно)

  • Хто з них має ресурси та вплив, щоб самим вплинути на політику?

  • Які способи комунікації з ними є можливими?  Запитання-фільтри:

  • Запитання-фільтри:

  • У якій сфері буде діяти / впливати політика?

  • Які важливі гравці діють у цій сфері?

  • З ким із гравців у цій сфері ми маємо зв`язки?

  • З ким із гравців ми зацікавлені побудувати відносини?

  • Хто з партнерів може надати нам підтримку в процесі розробки і впровадження політики?  Запитання-фільтри:

  • Запитання-фільтри:

  • У якій сфері буде діяти / впливати політика?

  • Хто є клієнтом політики?

  • Хто має отримати інформацію про політику?

  • Які спільні риси, характеристики допомагають класифікувати цю аудиторію (потреби, зв`язки, демографічні риси)?

  • Якими способами / якими каналами комунікації ми можемо досягти цих аудиторій?  Зацікавлені сторони: визначаються відповідно до інтересу та впливу на політику

  • Зацікавлені сторони: визначаються відповідно до інтересу та впливу на політику

  • Партнери: визначаються залежно від відносин та потенціалу взаємовигідної співпраці (потенціалу партнерства)

  • Цільові аудиторії: класифікація різноманітних адресатів комунікації за їх характерними рисами  • Визначте Ваші зацікавлені сторони?

  • Визначте Ваших партнерів?

  • Зробіть базовий аналіз зацікавлених сторін з точки зору їхнього інтересу та впливу  • ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ  Кожен комунікативний план містить у собі традиційні складові частини будь-якого плану:

  • Кожен комунікативний план містить у собі традиційні складові частини будь-якого плану:

  • Контекст (аналіз середовища)

  • Адресат / аудиторії (аналіз зацікавлених сторін, партнерів і аудиторій)

  • Цілі (зв'язок цілей політики та комунікації)

  • Ресурси (технічні, фінансові, люди, час тощо)

  • Дії (вибір методів та повідомлень)

  • Очікувані результати, контрольна система

  • План корекції  Як правило комунікаційні плани є складовими загального плану розробки політики (з метою забезпечення належної координації дій та відповідності спрямування зусиль)

  • Як правило комунікаційні плани є складовими загального плану розробки політики (з метою забезпечення належної координації дій та відповідності спрямування зусиль)

  • Окремі плани комунікацій під час планування політики є сенс розробляти лише у деяких випадках, коли:

  • Проекти є дуже великого масштабу, і в яких комунікація відіграє особливу роль

  • Комунікація виступає об'єктом (або одним з об'єктів) політики

  • Комунікаційні заходи спеціально фінансуються з окремого джерела  (1) цілі комунікації;

  • (1) цілі комунікації;

  • (2) “публічний клімат” (оцінка реакції населення з врахуванням результатів опитувань, аналіз інформації, що подається ЗМІ, міститься у кореспонденції та зверненнях громадян до міністра, вивчення лобістських виступів та проявів громадського тиску, врахування регіональних аспектів);

  • (3) ключова інформація (3-4 ідеї, що мають бути зрозумілими, свідомими та позитивними, відповідати суспільним цінностям й повинні міститися у всіх комунікаційних продуктах організації);

  • (4) стратегічні комунікативні припущення (зовнішні фактори впливу, підходи до інформування, наслідки, можливості співпраці та групи підтримки, проблеми, що потребуватимуть розв‘язання);

  • (5) цільова аудиторія (2-3 групи) та її потенційна реакція на повідомлення, вплив на націю в цілому, на посилення соціальних, політичних та економічних зв‘язків у суспільстві;

  • (6) ключові елементи комунікації (конкретні засоби інформування, наприклад – газети для міського населення, Інтернет – для молоді, телеконференції, аудіовізуальні презентації, засоби електронної пошти та web-сайтів);

  • (7) головні діючі особи та горизонтальна координація - взаємодія державних органів, зв‘язки з приватним сектором, неприбутковими організаціями тощо;

  • (8) дії щодо посилення впливу інформації (подальша реклама, консультації, видання брошур та буклетів, кампанії прямого листування, надання інтерв‘ю ЗМІ, програми у прямому ефірі тощо);

  • (9) критерії оцінки (через медіа моніторинг, опитування, механізми залучення громадськості, аналіз кореспонденції тощо),

  • (10) бюджет;

  • (11) довгострокові та короткотермінові плани конкретних заходів.  Комунікативний план складається з метою організації роботи з роз'яснення широкій громадськості та окремим верствам (групам) населення цілей Кабінету Міністрів.

  • Комунікативний план складається з метою організації роботи з роз'яснення широкій громадськості та окремим верствам (групам) населення цілей Кабінету Міністрів.

  • У плані зазначається, які питання і у який спосіб висвітлюватимуться в засобах масової інформації.

  • План, як правило, не перевищує трьох аркушів і містить такі розділи:

  • 1. Мета. Зазначається мета, яку заплановано досягти з допомогою комунікативного плану.

  • (Розкриття змісту мети здійснюється для забезпечення її сприйняття і розуміння намірів Кабінету Міністрів громадськістю).

  • 2. Ключові повідомлення. Визначаються три-чотири основних аспекти політичного рішення, про які необхідно повідомити, без конкретизації деталей.

  • 3. Верстви (групи) населення, на які вплине реалізація рішення. Визначаються верстви (групи) населення, на які вплине реалізація рішення, та їх можлива реакція на дії Кабінету Міністрів.

  • 4. Методи та способи інформування. Визначається спосіб організації інформаційної діяльності висвітлення результатів реалізації рішення, зокрема його впливу на громадян. У рамках провадження інформаційної діяльності повинні бути передбачені виступи із заявами, організація поїздок з метою надання роз'яснення, проведення консультацій, засідань за круглим столом, виготовлення рекламних матеріалів, розроблення інтернет-програм тощо.

  • 5. Фінансове забезпечення. Визначаються обсяги та джерела фінансування, необхідні для здійснення заходів, передбачених планом.  Використовуючи матеріали попереднього завдання (карта зацікавлених сторін та аудиторій) стило визначте головні складові плану комунікацій для Вашої політики:

  • Використовуючи матеріали попереднього завдання (карта зацікавлених сторін та аудиторій) стило визначте головні складові плану комунікацій для Вашої політики:

   • цілі
   • ключові повідомлення
   • способи комунікації
   • ресурси
   • результати
  • Використовуйте запитання-фільтри для визначення прийнятних способів комунікації!  • ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ОБГОВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ!

  • Принципи ефективної комунікації при проведенні публічних обговорень  Головна цінність якісного обговорення під час зустрічі –  можливість досягнення згоди в результаті взаємного поінформування, розуміння та зміни усталених поглядів (часто помилкових або односторонніх)

  • Головна цінність якісного обговорення під час зустрічі –  можливість досягнення згоди в результаті взаємного поінформування, розуміння та зміни усталених поглядів (часто помилкових або односторонніх)  Визначення теми –  актуальної і відповідної

  • Визначення теми –  актуальної і відповідної

  • Визначення організатора (розробника політики або третьої сторони)

  • Своєчасна підготовка та розповсюдження порядку денного

  • Визначення і підбір необхідних учасників та їх представників

  • Підбір прийнятного місця та приміщення для проведення зустрічі (розмір?)

  • Ретельна підготовка питання до розгляду

  • Належна підготовка представників організатора

  • Вибір кращого ведучого для зустрічі  Питання готується експертами і спеціалістами

  • Питання готується експертами і спеціалістами

  • Визначається найбільш актуальна (проблемна) тема, що потребує діалогу із зацікавленими сторонами. Якщо тема складна –  бажано на зібранні не планувати нічого іншого

  • Визначається мета зустрічі –  з'ясування точок зору, досягнення згоди тощо, формується порядок денний

  • По можливості, з'ясовується думка зацікавлених сторін щодо даної теми (див. Аналіз конфлікту далі)

  • Обрані учасники запрошуються –  особисто або через ЗМІ, залежно від формату

  • Своєчасно (?) надсилається порядок денний

  • За необхідності розповсюджується додаткова підготовча інформація (людською мовою!!!), можуть бути організовані інформаційні семінари тощо  ПРИНЦИП ДОБРОВІЛЬНОЇ УЧАСТІ! ТА ДОСТУПНОСТІ!

  • ПРИНЦИП ДОБРОВІЛЬНОЇ УЧАСТІ! ТА ДОСТУПНОСТІ!

  • Існує межа продуктивності, що залежить від кількості учасників і сторін, яких вони представляють (від роботи групи до балагану – один крок)

  • Необхідно запрошувати (і вмовляти взяти участь) представників зацікавлених сторін, які мають можливість змінювати погляди та приймати рішення безпосередньо під час зустрічі

  • Потрібною є участь різних сторін та представлення усіх точок зору –  опонентів і прихильників, НУО і бізнесу, експертів тощо.

  • Для продуктивності розмови необхідно забезпечити поінформованість учасників. Непоінформованість може призвести до конфліктів .  Перша реакція: у нас в установі є прийнятна зала - це не завжди найкращий вибір

  • Перша реакція: у нас в установі є прийнятна зала - це не завжди найкращий вибір

  • Нейтральна територія може сприяти більшій конструктивності

  • Ефект міністерських стін –  відчуття влади породжує конфронтацію та поганий діалог

  • Місто / за містом –  за і проти. Доступність vs відволікання  Прийнятний розмір

  • Прийнятний розмір

  • Допоміжні засоби – папір, дошка тощо

  • Освітлення, вентиляція, акустика

  • Можливість пересування

  • !!! Розміщення стільців:

  Прийнятний розмір

  • Прийнятний розмір

  • Допоміжні засоби – папір, дошка тощо

  • Освітлення, вентиляція, акустика

  • Можливість пересування

  • !!! Розміщення стільців:

  Спільна згода щодо правил проведення зібрання

  • Спільна згода щодо правил проведення зібрання

  • Дотримання різних ролей учасниками і правил зібрання

  • Уміння хорошої комунікації – взаємне інформування, уміння слухати (про це пізніше)

  • Тривалість (максимум 3 години?)

  • Дотримуватися порядку денного, зберігаючи розумну гнучкість

  • Не піднімати, по можливості, нові не підготовлені теми

  • Фіксування домовленості та зворотний зв'язок (протокол)

  • Уміння ведучого –  модератора  Необхідно планувати ресурси –  адміністративні та фінансові (витрати на публічне обговорення окупляться пізніше)

  • Необхідно планувати ресурси –  адміністративні та фінансові (витрати на публічне обговорення окупляться пізніше)

  • Підготовку може проводити сам орган / розробник політики або найняти для цього третю сторони (НУО, інститут, експертну групу, консультантів тощо)

  • Можливо, доцільним є створення робочої групи для організації публічного обговорення

  • Потрібно визначити порядок денний (див. раніше)

  • Координація з керівниками та прес-секретарями (недоречні заяви пресі можуть звести нанівець увесь процес)

  • Підготовка учасників зібрання, уточнення мандату  Вкрай бажана нейтральність до проблемного питання!

  • Вкрай бажана нейтральність до проблемного питання!

  • Гнучкість

  • Відкритість

  • Уміння слухати

  • Толерантність

  • Компетентність з даного питання є бажаною

  • Уміння пояснити

  • Особиста привабливість

  • Аналітичні навички

  • Уміння керувати дискусією

  • ПОЧУТТЯ ГУМОРУ :)  Зберігати неупереджену нейтральність –  це гарантія його / її легітимності та авторитету

  • Зберігати неупереджену нейтральність –  це гарантія його / її легітимності та авторитету

  • Слідкувати за дотриманням теми / мети

  • Залучати всіх учасників до дискусії

  • Давати висловитися по можливості всім

  • Не допускати особистих образ, усувати сварки

  • Слідкувати за дотриманням правил зустрічі, які були визначені всіма на початку

  • Узагальнювати, уточнювати й аналізувати висловлені думки, впевнитися в їх зрозумілості (для себе та інших сторін)

  • Не втручатися зі своєю думкою

  • Реагувати на поворотні моменти та зміни

  • Фіксувати проблеми, рішення та домовленості на дошці

  • Заохочувати досягнення згоди  Бути підготовленим – поінформованим, з чітким мандатом, проведеним аналізом та підготовленими аргументами

  • Бути підготовленим – поінформованим, з чітким мандатом, проведеним аналізом та підготовленими аргументами

  • Активність у висловленні поглядів та пропозицій

  • Здатність коротко та ясно висловлювати й аргументувати інтереси та погляди своєї групи

  • Конструктивний підхід

  • Гнучкість і толерантність

  • Уміння спілкуватися та “емоційна інтелігентність” (чутливість до емоцій інших людей та здатність керувати власними емоціями)

  • Готовність до діалогу замість дебатування

  • Орієнтація на результат  Учасники не уважні

  • Учасники не уважні

  • Учасники запізнюються або йдуть раніше

  • Домінуючі учасники

  • Учасники повторюються

  • Напружена атмосфера

  • Учасник полишає зал на знак протесту

  • Позиційний глухий кут –  немає діалогу

  • Група не може прийняти рішення

  • Забагато тем / питань

  • Відсутня значима сторона для згоди

  • І т. д.  Конфліктів не варто уникати –  їх необхідно заздалегідь передбачати, вивчати і готуватися до них!

  • Конфліктів не варто уникати –  їх необхідно заздалегідь передбачати, вивчати і готуватися до них!

  • Аналіз конфлікту є невід'ємною частиною процесу розробки політик і конфліктних ситуацій!

  • Конфлікт сам по собі не є позитивним або негативним: конфлікт є протиріччям інтересів

  • Спосіб вирішення розбіжностей (мирним або насильницьким шляхом) визначає позитивну або негативну оцінку конфлікту.

  • Хід вирішення конфлікту – результат уміння!  Пізнайте свої інтереси та альтернативні рішення

    • Пізнайте свої інтереси та альтернативні рішення
    • Зробіть наголос на інтересах, а не на позиціях
    • Спільно продумайте нетрадиційні та взаємовигідні рішення проблеми
    • Наполягайте на об'єктивних критеріях оцінки запропонованих рішень
    • Розрізняйте людей і проблеми: атакуйте проблему, але не критикуйте людей, будьте хорошим комунікатором


  Визнайте свою частину провини і відповідальності (одразу!)

    • Визнайте свою частину провини і відповідальності (одразу!)
    • Якщо навіть погляди не логічні, а ставлення не раціональне –  конфлікт справжній!
    • Немає сенсу вдавати, що конфлікту немає –  проблеми повинні бути Розпізнані, Визнані та Вирішені
    • Навчіться вислуховувати до кінця, не пропонуючи своєї оцінки (це ж не проблема)
    • Пізнайте проблему перед тим, як запропонувати рішення
    • Вкладайте енергію у бажаний результат (знаходження виходу з ситуації замість визначення того, хто був правий)


  Чи є консенсус обов'язковою одностайністю? Ні. Консенсус –  це поінформована, усвідомлена згода більшості учасників щодо рішення проблеми, яка прийнятна для всіх

  • Чи є консенсус обов'язковою одностайністю? Ні. Консенсус –  це поінформована, усвідомлена згода більшості учасників щодо рішення проблеми, яка прийнятна для всіх  Дотримуйтеся процесу активного й усвідомленого підбору учасників

  • Дотримуйтеся процесу активного й усвідомленого підбору учасників

  • Розподіліть ролі та відповідальність учасників

  • Підтримуйте конструктивний настрій для вирішення проблем

  • Учасники повинні з΄ясовувати факти разом

  • Дотримуйтеся правил створення та фіксації домовленостей

  • Створіть контекст для остаточного закріплення й виконання домовленостей

  • Дійдіть згоди, в результаті якої ВСІМ учасникам стає (хоч трохи) краще!  Уміння активно слухати (≠ згода з тим, що ви чуєте)

  • Уміння активно слухати (≠ згода з тим, що ви чуєте)

  • Уміння пересвідчитись у правильному розумінні сказаного –  уміння створювати зворотний зв'язок

  • Відкритість та гнучкість, разом з хорошим знанням своїх інтересів та мандату

  • Несхильність до забобонів

  • Уміння не сприймати образу особисто

  • Готовність сприймати нову інформацію та змінити погляди

  • Знання відмінності діалогу та дебатів  • ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  Перевірити документ політики з точки зору виписаності усіх аспектів, що стосуються зацікавлених сторін. Проведіть аналіз потенційних конфліктів.

  • Перевірити документ політики з точки зору виписаності усіх аспектів, що стосуються зацікавлених сторін. Проведіть аналіз потенційних конфліктів.

  • Підготувати остаточну версію проекту документа для винесення на публічне, в тому числі міжвідомче, обговорення

  • Розробити комунікативний план:

   • Визначити ключові повідомлення!
   • Визначити заходи з інформування та обговорення документа (та повідомити про них координатора проекту)
   • Підготувати прес-релізи (залучити фахівців управлінь зі зв'язків із громадськістю)


  1. Дата виставлення проекту Зеленої книги на сайті

  • 1. Дата виставлення проекту Зеленої книги на сайті

  • 2. Заходи з інформування зацікавлених осіб/ сторін щодо наявності проекту документу та запланованого консультаційного процесу:

  • ТАБЛИЦЯ:

  • Заходи (Направлення листів - Контакти по телефону - Прес-реліз - Прес-конференція - Зустрічі (вказати тип заходів - засідання колегії, нарада, круглий стіл тощо…). Кількість адресатів - Дата (період)

  • тощо (див. роздатковий матеріал)  Дякую за увагу!

  • Дякую за увагу!

  • Хай щастить!


  1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка