Модульно-компетентністний підхідДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


 • МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД

 • ДО РОЗРОБКИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ

 • ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Чому треба вдосконалювати державні стандарти професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій

 • Стандарти ПТО є своєрідною реакцією освітньої галузі на функціональні зміни, що виникають у світі, на розвиток суспільства, що орієнтується на людину і забезпечує її конкурентоспроможність на ринку праці.

 • Стандарти ПТО задають рівень того у якій мірі учень або робітник може забезпечити вимоги вибраної професії.Наближення структури навчально-виробничого процесу в ПТНЗ до потреб роботодавців (перший етап)

 • Введення типової базисної структури

 • навчальних планів

 • (1988, 2001 роки)Наближення структури навчально-виробничого процесу в ПТНЗ до потреб роботодавців (другий етап)

 • Введення експериментальної базисної структури додатково і паралельно з типовою базисною структурою

 • (2004 р.)Наближення структури навчально-виробничого процесу в ПТНЗ до потреб роботодавців (третій етап)

 • Введення в дію державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій

 • (2005-2006 роки)Наближення структури навчально-виробничого процесу в ПТНЗ до потреб роботодавців (четвертий етап)

 • Введення в дію ДСПТО, заснованих на компетенціях

 • (2010-2012 роки)Причини розробки ДСПТО на основі компетенційЛогіка розробки мінімуму результатуЛогіка розробки мінімуму результатуПроблеми, що виникають під час розробки ДСПТО на основі компетенцій

 • В українській, як і в європейській освітній системі відсутнє чітке уявлення про компетенції і компетентності взагалі;

 • Компетенції, закладені у європейських освітніх стандартах, не завжди відповідають реальним потребам українського ринку праці;

 • В умовах діючого правового поля перехід до компетентнісної моделі підготовки робітників має окремі труднощі;

 • Відсутні професійні стандарти, наявні посадові інструкції не зорієнтовані на компетентнісний підхід.Переваги ДСПТО на основі компетенцій

 • Для роботодавців:

 • Варіативність, різнотерміновість освітнього процесу;

 • Можливість впливати на зміст та організацію навчання;

 • Можливість контролювати кінцевий результат підготовки робітника.Переваги ДСПТО на основі компетенцій

 • Для професійно-технічних навчальних закладів:

 • Гнучке реагування сфери праці на зміни у технологіях і змісті діяльності;

 • Встановлення взаємозацікавлених відносин з потенціальними роботодавцями для випускників;

 • Регулювання процесу працевлаштування випускників;

 • Використання механізму зовнішнього оцінювання.Переваги ДСПТО на основі компетенційСхема взаємодії ринку праці і сфери професійної освіти і навчанняМОДЕЛЬ СТАНДАРТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ, ОСНОВАНОГО НА КОМПЕТЕНЦІЯХЗона стандартизації

 • Результат → Освітні програми:

 • принцип орієнтованості та направленості

 • освітніх програм на результат.

 • Цей принцип визначає сукупність завдань, пов’язаних з розробкою та моделюванням компетенцій, засвоєння яких є предметом професійної діяльності.

 • Освітні програми → Умови реалізації освітніх програм:

 • принцип ресурсного управління стандартами, що дозволяє проектувати комплекс ресурсів, необхідних для реалізації освітніх програм підготовки робітничих кадрів.Зона варіативності освітніх програм

 • Результат → Освітні програми:

 • принцип орієнтованості та направленості

 • освітніх програм на результат.

 • Цей принцип визначає сукупність завдань, пов’язаних з розробкою та моделюванням компетенцій, засвоєння яких є предметом професійної діяльності.

 • Освітні програми → Суб’єкти професійної освіти і навчання:

 • принцип диференціювання освітніх професійних стандартів

 • Даний принцип визначає зону завдань, пов’язаних з визначенням рівнів професійної підготовки, що дозволяє враховувати та визначати функціональну направленість програм професійного навчання.

 • принцип індивідуалізації, що дозволяє враховувати особистісні та індивідуальні особливості учнів у процесі проектування програмЗона варіативності умов реалізації

 • Умови реалізації освітніх програм → Суб’єкти професійної освіти і навчання:

 • принцип технологічності, що дозволяє забезпечити розробку процесу професійної підготовки з урахуванням умов і спрямування професійної діяльності.

 • Даний принцип визначає зону завдань, пов’язаних з розробкою технологій професійної підготовки в різних формах очної, заочної, дистанційної професійної освіти і навчанняЗона ресурсно-технологічного забезпечення стандартів

 • Освітні програми → Суб’єкти професійної освіти і навчання:

 • принцип диференціації стандартів професійної освіти і навчання.

 • принцип індивідуалізації, що дозволяє враховувати особистісні та індивідуальні особливості робітника в процесі проектування програм професійної освіти і навчання.

 • Освітні програми → Умови реалізації освітніх програм:Розробники стандартів професійної освіти і навчанняАлгоритм розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетенцій

 • Крок 1. Формування робочої групи професійних експертів.

 • Крок 2. Аналіз світових освітніх стандартів та відповідної методичної літератури.Алгоритм розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетенцій

 • Крок 3. Дослідження потреб та пропозицій відносно формування компетенцій:

 • проведення опитування (анкетування) роботодавців;

 • проведення роботи з представниками служб зайнятості;

 • визначення необхідних компетенцій по кожній з професій, що адекватна українському ринку праці та послуг і відповідає потребам роботодавців;

 • розробка глосарію, визначення термінів, що будуть використовуватися при розробці професійних і освітніх стандартів.Алгоритм розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетенцій

 • Крок 4. Визначення професій, на які будуть розроблятися професійні та освітні стандарти:

 • інтеграція професій з метою уникнення повторів аналогічних або ідентичних професій;

 • диференціація визначених професій за видами робіт або за окремими завершеними операціями;

 • визначення та закріплення компетенцій за кожним видом роботи та операціями;

 • аналіз та контроль роботодавців щодо відповідності видів робіт, операцій та компетенцій визначеним професіям.Алгоритм розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетенцій

 • Крок 5. Розробка професійних (кваліфікаційних) стандартів професій:

 • визначення структури галузевої рамки кваліфікацій та рівнів кваліфікацій для робочих професій;

 • розробка проектів професійних (кваліфікаційних) стандартів професій;

 • експертиза проектів професійних (кваліфікаційних) стандартів професій;

 • затвердження проектів професійних (кваліфікаційних) стандартів професій;

 • створення методичних рекомендацій щодо розробки проектів професійних (кваліфікаційних) стандартів професій.Алгоритм розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетенцій

 • Крок 6. Оновлення (модернізація) державних стандартів

 • професійно-технічної освіти з конкретних професій

 • на основі компетенцій:

 • визначення структури оновлених (модернізованих) державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

 • визначення структури та затвердження державних документів, що необхідно видати по закінченні навчання на певному кваліфікаційному рівні або по завершенні навчання за окремим видом робіт;

 • вирішення правових проблем, що виникають у ході розробки оновлених (модернізованих) державних стандартів професійно-технічної освіти;

 • розробка проектів оновлених (модернізованих) державних стандартів професійно-технічної освіти, їх експертиза та затвердження;

 • розробка методичних рекомендацій щодо організації навчально-виробничого процесу з оновленими державними стандартами професійно-технічної освіти з конкретних професій.Алгоритм розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетенцій

 • Крок 7. Організація навчально-виробничого процесу на основі оновлених (модернізованих) державних стандартів професійно - технічної освіти з конкретних професій:

 • розробка методичних рекомендацій щодо організації навчально-виробничого процесу за оновленими (модернізованими) державними стандартами професійно-технічної освіти з конкретних професій;

 • розробка робочої навчально-плануючої документації в пілотних професійно-технічних навчальних закладах (експериментальні педагогічні майданчики);

 • апробація оновлених (модернізованих) державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

 • коригування розроблених оновлених (модернізованих) державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій і навчально-плануючої документації професійно-технічних навчальних закладів;

 • впровадження, розповсюдження;

 • розробка та видання відповідних підручників, навчальних та методичних посібників, іншої навчально-методичної документації, необхідної для супроводу навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах.Компетентнісний підхід у професійній освіті і навчанні

 • Це пріоритетна орієнтація на цілі-вектори освіти: схильність до навчання, самовизначення (самодетермінація), самоактуалізація, соціалізація та розвиток індивідуальності. Інструментами у досягненні цих цілей виступають принципово нові освітні конструкти: компетентності, компетенції та метапрофесійні якості, що входять до складу ключових компетенцій. Таким чином, орієнтація професійної освіти на кінцевий результат обумовлює необхідність проектування стандартів професій. При цьому змістовними одиницями, що утворюють такі стандарти, стануть ключові кваліфікації.

 • Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті сприяє досягненню її головної мети – підготовки кваліфікованого робітника відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, що вільно володіє своєю професією, орієнтований у суміжних сферах діяльності, може ефективно працювати на рівні світових стандартів, готовий до постійного професійного удосконалення, є соціально та професійно мобільним.Сфера застосування професійних стандартів

 • ПІДПРИЄМСТВА

 • аудит компетенцій персоналу та створення професійно-кваліфікаційної структури підприємства;

 • мотивація персоналу;

 • приймання персоналу на роботу;

 • формування нових компетенцій;

 • формування програм внутріфірмового навчання;

 • зростання якості праці персоналу.Сфера застосування професійних стандартів

 • ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА І НАВЧАННЯ

 • актуалізація програм навчання у відповідності з вимогами роботодавців;

 • розробка навчальних модулів при виникненні необхідності у нових компетенціях;

 • досягнення результативності професійної освіти і навчання;

 • участь у внутріфірмовому навчанні персоналу;

 • розробка стандартів професійної освіти і навчанняСфера застосування професійних стандартів

 • ПРАЦІВНИК

 • побудова професійної кар’єри;

 • зростання продуктивності праці, професійна мотивація;

 • активна участь у підвищенні кваліфікації;

 • прийняття на себе відповідальності у рамках професійної компетентності;

 • досягнення високої якості праці і конкурентоспроможністьРамка кваліфікацій

 • Рамка кваліфікацій – єдина багаторівнева система кваліфікацій, зведених у єдину структуру, що визначаються на національному та міжнародному рівнях, через які здійснюється вимір результатів навчання і встановлюється співвідношення документів про освіту.

 • Кваліфікація – відповідно підтверджена сукупність індивідуальних здібностей особи, її професійних знань та вмінь, необхідних для виконання завдань у рамках певного виду трудової діяльності.Схема формування рамочної структури кваліфікаційОсновні результати розвитку системи професійних кваліфікацій

 • Сприяє мотивації робітника

 • Сприяє зростанню якості робітничих кадрів

  • відповідність вимогам ринку праці
  • підвищення якості товарів та послуг
 • Сприяє підйому якості життя.Співвідношення галузевої рамки кваліфікацій, робітничих тарифних розрядів, атестаційних рівнів ПТО, діючих та запропонованих документів про освітуНавчально-професійний модуль

 • НПМ - частина основної професійної

 • освітньої програми, що має

 • визначену логічну завершеність

 • по відношенню до заданих

 • стандартами результатів освіти

 • і призначена для опанування

 • компетенцій і з кожного виду робітВпровадження професійних та освітніх стандартів у навчально-виробничий процес ПТНЗПерспективи введення стандартів на основі компетенцій
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка