Модулі: Модулі: бухгалтерський облікДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Модулі:

 • Модулі:

 • бухгалтерський облік;

 • обліку і управління фінансовими ресурсами (фінансове планування, платіжний календар, фінансовий аналіз, консолідацію), за допомогою яких автоматизується весь комплекс робіт з обліку;

 • формування обліково-фінансових документів, які супроводжують рух грошових коштів і виконувані господарські операції.Основні функції модуля:

 • Основні функції модуля:

 • облік всіх видів матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів підприємства;

 • обслуговування руху коштів підприємства і його взаєморозрахунків з юридичними і фізичними особами;

 • складання звітних документів різного призначення і визначеного змісту.

 • програмні рішення:

 • типові господарські операції (ТГО);

 • фінансово-розрахункові операції (ФРО);

 • основні засоби і нематеріальні активи (ОЗ, НМА);

 • малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП);

 • фактичні витрати та бухгалтерська звітність.ТГО класифікуються за видами господарських документів (фінансово-розрахункові, збут);

 • ТГО класифікуються за видами господарських документів (фінансово-розрахункові, збут);

 • ТГО групуються за видами операційних документів і використовуються при реєстрації операцій, що часто виконуються і мають однаковий економічний зміст;

 • Використання в ТГО розрахункових алгоритмів забезпечує доступ до реквізитів оброблюваного документу, а також до реквізитів документів, пов’язаних з ним у наступному ланцюжку: документи-основи  супроводжувальні документи (товарні і фінансові)  проводки до документів  звіти;

 • Програмна реалізація ТГО забезпечує розноску сум господарського документа за рахунками шляхом вибору необхідної ТГО для обробки даного документа бухгалтерські проводки формуються з урахуванням аналітичного обліку.

призначений для складання бюджету і модулювання різних варіантів бюджетів

 • призначений для складання бюджету і модулювання різних варіантів бюджетів

 • 1. Етап планування (складання бюджету). Планові дані можуть формуватися на основі статистичних і експертних даних, на основі планових даних минулого періоду з поправкою на динаміку зовнішніх факторів, на основі планових даних модуля «Управління договорами» або формуватися розрахунковим способом.

 • 2. Етап узгодження і затвердження бюджетів. Цей етап представляє собою ітераційну процедуру, яка дозволяє зберігати і порівнювати дані за всіма ітераціями узгодження бюджетів від структурних підрозділів до компанії або холдінгу.

 • 3. Формування фактичних показників бюджету. Джерелом для формування фактичних даних бюджетів є бухгалтерські дані системи Галактика і оперативні дані.

 • 4. Аналіз виконання бюджету шляхом порівняння планових і фактичних даних минулих або поточних періодів, розрахунок процентного відхилення планових і фактичних даних за статтями.

 • 5. Проведення корегування бюджету.Модуль призначений для оперативного управління грошовими потоками підприємства, складання оптимального плану надходження і витрат грошових коштів. Він забезпечує короткотермінове (до одного місяця) планування розрахунків з контрагентами на основі використання коштів підприємства, векселів та інших видів цінних паперів, оптимізацію платіжного календаря за критеріями мінімізації штрафних санкцій, а також планування накопичення коштів на банківських рахунках. Крім того здійснює контроль балансу витрат і надходження коштів, оперативне відображення даних про планові і фактичні надходження в розрізі джерел надходжень і напрямів витрат, складання оперативних звітів про рух грошових коштів.

 • Модуль призначений для оперативного управління грошовими потоками підприємства, складання оптимального плану надходження і витрат грошових коштів. Він забезпечує короткотермінове (до одного місяця) планування розрахунків з контрагентами на основі використання коштів підприємства, векселів та інших видів цінних паперів, оптимізацію платіжного календаря за критеріями мінімізації штрафних санкцій, а також планування накопичення коштів на банківських рахунках. Крім того здійснює контроль балансу витрат і надходження коштів, оперативне відображення даних про планові і фактичні надходження в розрізі джерел надходжень і напрямів витрат, складання оперативних звітів про рух грошових коштів.Фінансовий аналіз. Основна задача - оцінка фінансового стану підприємства і виявлення перспектив його подальшого розвитку. Аналіз може проводитися за декількома методиками, що дозволяє розраховувати значення одних і тих же показників за допомогою різних математичних алгоритмів та виявляти неузгодженість показників. Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнтів незалежності, фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності і т.д.

 • Фінансовий аналіз. Основна задача - оцінка фінансового стану підприємства і виявлення перспектив його подальшого розвитку. Аналіз може проводитися за декількома методиками, що дозволяє розраховувати значення одних і тих же показників за допомогою різних математичних алгоритмів та виявляти неузгодженість показників. Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку коефіцієнтів незалежності, фінансової стійкості, рентабельності, ліквідності і т.д.Консолідація

 • Консолідація

 • За допомогою модуля в системі Галактика є можливість ведення паралельного обліку на декількох планах рахунків бухгалтерського обліку
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка