Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя 2010 рік ПланДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.


Моніторингові дослідження щодо діяльності вчителя

 • 2010 рік


План

 • Теоретичні засади педагогічного моніторингу та кваліметрична оцінка діяльності вчителя.

 • Технології педагогічного моніторингу.

 • Система діагностики професійної компетенції вчителя.

 • Проведення моніторингових процедур за допомогою квадрант-аналізу.Якість освіти = якість знань

 • повнота

 • глибина

 • системність

 • оперативність

 • конкретність

 • узагвльненістьКомпоненти

 • Якість викладання самого процесу

 • Якість науково-педагогічних кадрів

 • Якість освітніх програм

 • Якість матеріально-технічної бази

 • Якість тих,хто навчається

 • Якість управління

 • Якість дослідженняСкладові вимірювання

 • Об`єкт

 • Засоби

 • СубєктиПедагогічну діяльність можна вимірювати, оцінити через якість і кількість

 • Оцінюється ефективність освітнього процесу (результативність)види освітнього моніторингу

 • за масштабами мети освіти ( оперативний, тактичний, стратегічний);

 • за етапами навчання ( вхідний або вибірковий, проміжний або навчальний, вихідний або підсумковий);

 • за часовою залежністю ( попереджувальний, поточний);

 • за частотою процедур ( разовий, періодичний, систематичний);

 • за охопленням об’єкта спостереження ( локальний, вибірковий, суцільний);

 • за організаційними формами ( індивідуальний, груповий, фронтальний);

 • за рівнями управління навчально-виховним процесом (керівний, адміністративний, педагогічний, учнівський)напрямки моніторингу якості освіти

 • Базовий (предметний) моніторинг, який полягає у відстеженні відповідності освітнього рівня учнів з базових дисциплін вимогам Державних стандартів.

 • Проблемний моніторинг, пов'язаний з окремими аспектами оновлення та модернізації освітньої системи в контексті комплексу регіональних програм, за напрямками:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності;

 • розвиток творчих здібностей;

 • діагностика навчання учнів із низькою успішністю;

 • рівень професійної компетентності педагогічних кадрів.моніторинг педагогічної майстерності вчителя

 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • повніше та ефективніше задоволення їхніх професійних запитів та потреб у системі методичної роботи;

 • визначення сильних сторін учителя; планування шляхів і конкретних засобів їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності. • сприяє визначенню напрямів та перспектив професійного зростання,

 • зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивного само сприйняття й професійної комфортності педагога;

 • оптимальне вирішення проблеми атестації працівників, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації школи.Напрямки моніторингу педагогічної діяльності

 • Результативність освітньої діяльності.

 • Розвиток реальних навчальних можливостей учнів.

 • Організація уроку.

 • Робота з обдарованими учнями.

 • Рівень педагогічної майстерностіНапрямки моніторингу педагогічної діяльності ( для гімназії)

 • Педагогічна діяльність вчителя

 • Інноваційна діяльність вчителя

 • Виховна робота педагога

 • Самоосвітня діяльність учителя

 • Науково-методична діяльність вчителяформи моніторингу педагогічної діяльності

 • анкетування та самотести (виявлення суб’єктів орієнтування вчителя під час вирішення професійних питань);

 • карта відстеження ефективності уроку

 • (окремо заповнюють учитель та учні, порівнюють їх);

 • відстеження уроку на діалогічній основі «вчитель-адміністратор»Карта відстеження ефективності уроку

 • Дата_____________________ Урок______________

 • Учитель__________________Клас______________

 • Твоє ставлення до уроку ( підкреслити):

 • відмінний, цікавий, захоплюючий;

 • добрий, змістовний, спонукає до роботи;

 • нормальний, звичайний;

 • нудний, робота без зацікавлення;

 • марний, зовсім не цікавий.

 • Яка мета стояла перед тобою на уроці?

 • Рівень реалізації мети уроку.Моніторинг професійного рівня вчителя здійснюється за такими критеріями

 • знання нормативних документів;

 • самоосвіта – творчий підхід до вибору способів, методів,, прийомів, засобів забезпечення особистісно орієнтованого навчання через зміст його предмета;

 • участь учителя у розробці методик і технологій розвитку навчально-виховного процесу;

 • вміння вчителя змоделювати активну діяльність учня до уроку та на уроці, позакласну роботу з предмета;

 • ведення шкільної документації ( поурочні плани, ведення класних журналів, виконання навчальної програми та дотримання єдиного орфографічного режиму);

 • вміння вчителя підтримувати життєдіяльність школи;

 • виконавська дисципліна;

 • робота з батьками та виконання громадських дорученьфункції моніторингу професійної педагогічної майстерності

 • відстеження результатів навчальної діяльності учнів;

 • експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогічних кадрів;

 • прогнозування розвитку освітнього закладу на підставі отриманої інформації;

 • вирішення управлінських завдань на підставі контрольних і прогностичних висновків;

 • створення незалежної експертизи результатів експериментальної роботи кожного вчителя, творчих груп, кафедр;

 • оцінювання ефективності інноваційної діяльності • функцію внутрішкільного моніторингу здійснюють адміністрація освітнього закладу, голови методичних об`єднань, завідувачі кафедр, шкільний психолог, педпрацівники • Методологічною основою вираження якісних характеристик кількісною мірою є кваліметричний підхід, який передбачає кількісний опис якості процесу, надаючи кількісну оцінку якості.І квадрант (+, +):

 • рівень навчальних досягнень учнів знаходиться у відповідності до рівня кваліфікації вчителів;

 • у порівнянні з іншими об’єктами моніторингу, системи підвищення кваліфікації вчителів за багатьма параметрами відповідають сучасним уявленням про організацію якісної совіти;

 • вивчення системи роботи ШМО над проблемою якості викладання предмету дає можливість отримати певний ефективний досвід, який можливо буде трансформований у роботу МО інших шкіл.ІІІ квадрант ( -, -)

 • недостатня професійна компетентність вчителів, щодо організаційно-методичного забезпечення викладання, а також про деякі психологічні, комунікаційні та інші фактори чи перешкоди, які привели до зниження рівня навчальних досягнень учнів;

 • функціонуюча система підвищення кваліфікації вчителів не забезпечує необхідного рівня професіоналізму; ефективність роботи ШМО знаходиться на низькому рівні;

 • особиста дисциплінованість вчителів, їх працелюбність, здатність до самоконтролю не завжди відповідають сучасним вимогамІІ квадрант (-, +)

 • недостатній рівень контролю з боку адміністрації навчального закладу за виконанням вимог щодо якісної організації процесу атестації педагогів;

 • недостатнє знання і недотримання вчителями критеріальної бази щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

 • недооцінка адміністрацією навчального закладу результатів педагогічної діяльності педагогів;

 • у психологічному плані – можливо, занижена самооцінка вчителями власних професійних можливостей або відсутність у них зацікавленості в результатах власної праціІV квадрант ( +, -)

 • перерозподіл власних повноважень адміністрацією навчального закладу на основі формальної довіри не забезпечується дієвим контролем за виконанням вчителями нормативних вимог щодо організації навчального процесу;

 • вчителі формально дотримуються нормативних вимог критеріальної бази щодо оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • у вчителів завищена самооцінка власних професійних можливостей;

 • основним є той факт, що при проведені атестації вчителів недостатньо уваги приділяється з боку ШМО вивченню і аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів, спрямованої на підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • робота ШМО має ознаки формалізму, що є основним фактором, який суттєво впливає на знецінювання рівня кваліфікаційних вимог у свідомості окремого вчителя;

 • результати моніторингу висувають перед адміністрацією ЗНЗ зміни вектору управлінської діяльності – перехід від формалізованих форм керівництва навчальним закладом до виконання функцій дієвого контролю, спрямованого на підвищення продуктивності навчально-виховного процесу, зростання рівня якості освіти в навчальному закладі.     • Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка