Моральне виховання —Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Моральне виховання

 • Моральне виховання

 • виховна діяльність, що має на меті сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, навички і звички поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності.Рівні моральної вихованості особистостіСкладові морального виховання

 • Мораль — система ідей, принципів, законів, норм і оцінок, що регулюють стосунки між людьми.

 • Моральність є етичне поняття, синонім поняття «мораль». Однак якщо мораль — це форма свідомості, моральність — практичне втілення етичних норм і принципів.

 • Моральна свідомість — одна зі сфер суспільної свідомості; вона відображає реальні стосунки і регулює моральний аспект діяльності людини.

 • Моральні переконання — пережиті та узагальнені моральні принципи, норми. • Моральні почуття — запити, оцінки, спрямованість духовного розвитку особистості.

 • Моральні звички — корисні для суспільства стійкі форми поведінки, які є внутрішньою потребою особистості і виявляються в будь-якій ситуації й умовах.

 • Моральна спрямованість — стійка суспільна позиція особистості, що складається на світоглядній основі мотивів поведінки і виявляється в різних умовах як властивість особистості.Методологічною основою морального виховання є етика.

 • Етика

 • наука про мораль, природу, структуру та особливості по­ходження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між людьми в умовах суспільства.Система моральних цінностей.

 • Абсолютно вічні цінності.

 • Національні цінності.

 • Громадянські цінності.

 • Сімейні цінності.

 • Цінності особистого життя.Етапи розвитку моральності особистості

 • 1. Елементарний рівень моральності - засвоєння дитиною найпростіших норм моралі, абетки культури поведінки, розвиток у неї елементарної дисциплінованості, елементарної солідарності з людьми, які оточують, доброзичливості, співчуття

 • 2. Рівень орієнтації - орієнтується на зовнішній світ, але розвиваються й набувають все більшого значення внутрішні мотиви: почуття сорому, почуття честі самолюбство, почуття змагання • 3. Рівень морального саморегулювання - моральна поведінка стала для людини потребою, нормою життя

  • передбачає безкорисливість, чесність, доброзичливість, розвинене почуття власної гідності, високе почуття обов'язку, відповідальність і совість.


Умови ефективності морального виховання.

 • створення у закладі освіти психологічного клімату поваги до моральних норм, правил людського співіснування;

 • відповідність змісту морального виховання його меті й рівню морального розвитку вихованців;

 • розумне співвідношення між словесними і практичними методами виховного впливу, що забезпечує єдність моральної свідомості і поведінки;

 • своєчасне вжиття виховних заходів, акцентування уваги на попередженні аморальних явищ в учнівському (студентському) колективі;

 • подолання авторитарного стилю у ставленні педагогів до вихованців, побудова його на принципах гуманізму.2. Категорії педагогічної етики. Етичні основи спілкування медичної сестри з пацієнтом.

 • Основні положення фахової медичної етики Гіппократа :

 • 1) повага до життя

 • 2) заборона на заподіяння шкоди хворому

 • 3) повага до особистості хворого

 • 4) лікарська таємниця

 • 5) повага до професіїЧастиною сестринської етики є деонтологія:

 • від грецького слова "deontos" - борг, належне та "logos” - навчання

 • визначає принципи поводження медичного персоналу, спрямовані винятково на максимальне підвищення ефективності лікування і усунення шкідливих наслідків неповноцінної медичної роботи.Проблеми біоетики:

 • штучне запліднення

 • аборт

 • стерилізація

 • визначення смерті людини (смерть мозку)

 • евтаназія

 • трансплантація органів

 • медико-генетичне консультування

 • надання психіатричної допомоги і т.дОсновними принципами медичної етики є:

 • - принцип гуманності, поваги людської гідності особистості;

 • - принцип поваги моральної автономії особистості;

 • - принцип благодійності;

 • - принцип справедливості.3. Трудове виховання, його сутність і завдання.

 • Трудове виховання

 • виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.Завдання трудового виховання

 • забезпечити психологічну готовність особистості до праці (бажання сумлінно та відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як обов'язку і духовної потреби, бережливість щодо результатів праці та повага до людей праці, творче ставлення до трудової діяльності);

 • — підготовка до праці (наявність загальноосвітніх і політехнічних знань, загальних основ виробничої діяльності, вироблення умінь і навичок, необхідних для трудової діяльності, підготовка до свідомого вибору професії).Трудове виховання ґрунтується на принципах:

 • — єдності трудового виховання і загального розвитку особистості;

 • — виявлення і розвитку індивідуальності в праці;

 • — високої моральності праці, її суспільно корисної спрямованості;

 • — залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці;

 • — постійності, безперервності, посильності праці;

 • — наявності елементів продуктивної діяльності дорослих у дитячій праці;

 • творчого характеру праці;

 • — єдності праці та багатогранності життя.Ступені трудового становлення особистості

 • Дошкільний період - залучення дітей до побутової праці, догляду за тваринами і рослинами, виготовлення іграшок, ознайомлення з працею дорослих

 • Початкова школа - вироблення елементарних прийомів, умінь і навичок ручної обробки різних матеріалів, вирощування сільськогосподарських культур, ремонту навчально-наочного приладдя • Основна школа - оволодінні знаннями і практичними вміннями обробки металу та дерева, основами електроніки, металознавства, графічної грамоти

 • Старша школа - оволодіння уміннями і навичками з наймасовіших професій, які здобувають безпосередньо на виробництві, з урахуванням потреб регіону, наявної навчально-технічної та виробничої бази4. Фізичне виховання і спорт у системі виховання. Роль медичного працівника у фізичному оздоровленні людей.

 • Фізична культура –

 • це сформований спосіб життя людини, що спрямований на зміцнення здоров'я, загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.Зміст роботи медичного працівника по вихованню фізичної культури школярів включає

 • 1. Морфологічне і функціональне удосконалення організму

 • 2. Формування та вдосконалення основних рухових якостей.

 • 3. Формування життєво важливих рухових умінь та навичок: бігу, стрибків, плавання, ходіння на лижах.

 • 4. Виховання стійкого інтересу і потреби у систематичних заняттях фізичною культурою.

 • 5. Набуття необхідного мінімуму знань в галузі гігієни і медицини, фізичної культури і спортуКаталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> vykhrushch -> %D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> ‘’соціальної фізики’’, а пізніше як ‘’соціології’’
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Концепція особи План Соціологічні підходи до вивчення особистості
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Соціальна поведінка. Соціологія конфлікту. План Біхевіоризм як наука про поведінку
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86i%D1%97 -> Інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності
vykhrushch -> Індивід (лат individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму
vykhrushch -> Розумове виховання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка