Морзе Н. В., д п. н., професорДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.

«Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціональної поєднання з безмашинними процесами обробки інформації.»

 • «Інформаційна технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовують для пошуку, накопичення, обробки, зберігання, представлення, передачі інформації (даних і знань) за допомогою засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також засобів їх раціональної поєднання з безмашинними процесами обробки інформації.»

 • Морзе Н.В., д.п.н., професор.З урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій та педагогічних завдань використання ІТ (розвитку особистості, виконання соціального замовлення, інтенсифікації навчально-виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-виховного процесу, яка б дозволяла учню використовувати комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою.

 • З урахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій та педагогічних завдань використання ІТ (розвитку особистості, виконання соціального замовлення, інтенсифікації навчально-виховного процесу), зрозуміло, що необхідна така модель навчально-виховного процесу, яка б дозволяла учню використовувати комп’ютерні технології як інтелектуальний підсилювач під час вивчення дисциплін, які не пов’язані з інформатикою.Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних засобів навчання. Адже Multimedia – це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже, дозволяє працювати з інформацією не тільки в цифровому вигляді, а й використовуючи звуковий, друкований та ін. ряди подання інформації.

 • Основні із поставлених завдань вирішуються за допомогою мультимедійних засобів навчання. Адже Multimedia – це багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію, а отже, дозволяє працювати з інформацією не тільки в цифровому вигляді, а й використовуючи звуковий, друкований та ін. ряди подання інформації.Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень:

 • Основу сучасних інформаційних технологій складають п’ять технічних досягнень:

 • Поява нового середовища накопичення інформації на електронних носіях даних (магнітні стрічки, магнітні диски, лазерні диски тощо).

 • Розвиток засобів зв’язку, що забезпечує доставку інформації практично в будь-яку точку земної кулі без суттєвих обмежень у часі та відстані, активне використання населенням засобів зв’язку (радіомовлення, телебачення, мережа передачі даних, супутниковий зв’язок, телефонна мережа).

 • Розвиток мікропроцесорної техніки, яка забезпечує можливість цифрової обробки інформації (електронні пристрої для збереження, відображення та перетворення інформації, техніка для копіювання та тиражування інформації, сучасна аудіо-відеотехніка тощо).

 • Можливість автоматизованої обробки інформації за допомогою комп’ютера за заданими алгоритмами (обробка, зберігання, передача, представлення у потрібній формі тощо).

 • Бурхливий розвиток мережі Internet і перспективи в зв’язку з її використанням.

 •  

Практика показує, що сучасний учитель повинен упевнено володіти:

 • Практика показує, що сучасний учитель повинен упевнено володіти:

 • методикою підготовки та структуризації ділової документації та навчально-дидактичного матеріалу і навичками роботи щодо створення електронних документів (наприклад, засобами текстового процесора Microsoft Office Word);

 • методикою використання навчальних мультимедійних презентацій у навчально-виховному процесі та навичками щодо їх створення (наприклад, засобами редактора презентацій Microsoft Office Power Point);Практика показує, що сучасний вчитель повинен упевнено володіти:

 • Практика показує, що сучасний вчитель повинен упевнено володіти:

 • конференц-технологіями NetMeeting для побудови навчальних занять як у комп’ютерному класі, так і в процесі дистанційного навчання;

 • електронною поштою та Інтернет-ресурсами для використання додаткових можливостей під час організації занять із використанням інформаційних технологій та пошуку додаткової інформації;

 • методикою створення тестів та роботи з тестовими оболонками як однією з форм організації комп’ютерного контролю;

 • методикою роботи з сучасними програмними засобами навчального призначення.Iнновацiї. Розробляти новi продукти та пiдтримувати розвиток локальних ринкiв програмного забезпечення всесвiтнiм досвiдом та iнновацiйними технологiями, якi здатнi допомогти людям найповнiше розкрити їхнiй потенцiал.

 • Iнновацiї. Розробляти новi продукти та пiдтримувати розвиток локальних ринкiв програмного забезпечення всесвiтнiм досвiдом та iнновацiйними технологiями, якi здатнi допомогти людям найповнiше розкрити їхнiй потенцiал.Вiдповiдальне бiзнес-лiдерство. Ще глибше iнтегрувати засади вiдповiдального ведення бiзнесу в основнi етапи нашої дiяльностi: розробку i планування життєвого циклу продуктiв, урахування впливу на довкiлля, вiдповiдальнiсть перед спiвробiтниками та пропагування вiдповiдальних стандартiв галузi.

 • Вiдповiдальне бiзнес-лiдерство. Ще глибше iнтегрувати засади вiдповiдального ведення бiзнесу в основнi етапи нашої дiяльностi: розробку i планування життєвого циклу продуктiв, урахування впливу на довкiлля, вiдповiдальнiсть перед спiвробiтниками та пропагування вiдповiдальних стандартiв галузi.Надiйнiсть та безпека перебування в Iнтернетi. Спiвпрацювати з партнерами з IТ-iндустрiї, урядами та неурядовими органiзацiями з метою пiдвищення безпеки роботи з комп'ютерами, впроваджуючи новi засоби безпеки в нашi продукти та надаючи споживачам iнформацiю про те, як захистити себе i свої родини вiд ризикiв кiберпростору.

 • Надiйнiсть та безпека перебування в Iнтернетi. Спiвпрацювати з партнерами з IТ-iндустрiї, урядами та неурядовими органiзацiями з метою пiдвищення безпеки роботи з комп'ютерами, впроваджуючи новi засоби безпеки в нашi продукти та надаючи споживачам iнформацiю про те, як захистити себе i свої родини вiд ризикiв кiберпростору.Залучення до цифрових технологiй. Продовжувати роботу для досягнення нашої мети — надати доступ до високих технологiй чвертi мiльярда людей до 2010 року.

 • Залучення до цифрових технологiй. Продовжувати роботу для досягнення нашої мети — надати доступ до високих технологiй чвертi мiльярда людей до 2010 року.Компанія «Майкрософт Україна» постійно підтримує людей, які потребують особливої уваги та турботи: дітей-сиріт, безробітних, людей з обмеженими можливостями. Підтримка надається як благодійним фондам, так i окремим людям. Через надання програмного забезпечення, навчання роботи з новiтнiми цифровими технологiями, роботи в комп’ютерних мережах та Інтернет,

 • Компанія «Майкрософт Україна» постійно підтримує людей, які потребують особливої уваги та турботи: дітей-сиріт, безробітних, людей з обмеженими можливостями. Підтримка надається як благодійним фондам, так i окремим людям. Через надання програмного забезпечення, навчання роботи з новiтнiми цифровими технологiями, роботи в комп’ютерних мережах та Інтернет,

 • компанія сприяє адаптацiї людей з особливими потребами до життя в сучасному iнформацiйному суспiльствi.В Україні програму «Партнерство в навчанні» було започатковано у 2003 році. Міністерство освіти і науки України та Корпорація Microsoft підписали Меморандум про взаєморозуміння 20 травня 2008 року, в якому домовились про співробітництво щодо розвитку освіти та науки в Україні та співпрацю в реалізації програми «Партнерство в навчанні» зокрема.

 • В Україні програму «Партнерство в навчанні» було започатковано у 2003 році. Міністерство освіти і науки України та Корпорація Microsoft підписали Меморандум про взаєморозуміння 20 травня 2008 року, в якому домовились про співробітництво щодо розвитку освіти та науки в Україні та співпрацю в реалізації програми «Партнерство в навчанні» зокрема.Мета програми «Партнерство в навчанні» — допомогти освітянам і школярам повною мірою реалізувати свій потенціал, надавши їм доступ до найсучасніших інформаційних технологій та залучивши до семінарів і тренінгів, які допоможуть оволодіти й розвинути навички із застосування інформаційно- комунікаційних технологій.

 • Мета програми «Партнерство в навчанні» — допомогти освітянам і школярам повною мірою реалізувати свій потенціал, надавши їм доступ до найсучасніших інформаційних технологій та залучивши до семінарів і тренінгів, які допоможуть оволодіти й розвинути навички із застосування інформаційно- комунікаційних технологій.«Нове життя комп’ютера» — програма дає змогу навчальним закладам початкового і середнього рівня акредитації, яким було передано в дарунок персональні комп’ютери, безкоштовно одержати ліцензійні операційні системи Windows® 98 та (або) Windows 2000 Professional.

 • «Нове життя комп’ютера» — програма дає змогу навчальним закладам початкового і середнього рівня акредитації, яким було передано в дарунок персональні комп’ютери, безкоштовно одержати ліцензійні операційні системи Windows® 98 та (або) Windows 2000 Professional.«Шкільна угода» — спеціально створена модель ліцензування за передплатою, завдяки якій такі продукти Microsoft, як Office ХР Professional та Windows XP Upgrade, стають доступнішими для загальноосвітніх навчальних закладів. Ця програма надає школі можливість підтримувати технології навчання на належному рівні навіть за умов обмеженого бюджету. •

 • «Шкільна угода» — спеціально створена модель ліцензування за передплатою, завдяки якій такі продукти Microsoft, як Office ХР Professional та Windows XP Upgrade, стають доступнішими для загальноосвітніх навчальних закладів. Ця програма надає школі можливість підтримувати технології навчання на належному рівні навіть за умов обмеженого бюджету. •«Вчителі-новатори» — низка ініціатив, спрямованих на надання ресурсів, поширення знань і передового досвіду, що забезпечують можливість безкоштовного високоякісного професійного розвитку освітян шляхом вивчення сучасних технологій, а також спільного використання і впровадження передового досвіду в навчальний процес.

 • «Вчителі-новатори» — низка ініціатив, спрямованих на надання ресурсів, поширення знань і передового досвіду, що забезпечують можливість безкоштовного високоякісного професійного розвитку освітян шляхом вивчення сучасних технологій, а також спільного використання і впровадження передового досвіду в навчальний процес.

 • В Україні планується відкриття «Академій інформаційних технологій Microsoft для вчителів», проведення навчальних семінарів для освітян, видання навчальних посібників, проведення конкурсу «Вчитель-новатор » тощо.На виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України підтримує проведення конкурсу, мета якого — опанування освітянами сучасних інформаційно-комунікаційних технології та підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання. Більш детальну інформацію Ви можете одержати на сайті www.itcomp.edu-ua.net.

 • На виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України підтримує проведення конкурсу, мета якого — опанування освітянами сучасних інформаційно-комунікаційних технології та підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання. Більш детальну інформацію Ви можете одержати на сайті www.itcomp.edu-ua.net.Організатори конкурсу. Безпосереднім організатором конкурсу є Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. Інформаційну підтримку здійснює журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї».

 • Організатори конкурсу. Безпосереднім організатором конкурсу є Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. Інформаційну підтримку здійснює журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї».

 • Учасники конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, науковці, викладачі та студенти педагогічних навчальних закладів. Конкурс проводиться у двох номінаціях: а) початкова школа; б) середня школа.

 • Термін проведення конкурсу. Конкурс проводився з 20.05.2008 р. до 31.10.2008 р.

 • Зміст матеріалів. На конкурс можуть подаватися розробки уроків, конспекти лекцій, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні розробки для загальноосвітніх навчальних закладів, що описують або використовують програмні продукти Microsoft. Перевага надається роботам, які охоплюють усю тему повністю, наприклад, розробки уроків або конспекти лекцій із Excel, Access тощо.Форма подання матеріалів. Матеріали подаються тільки в електронному вигляді.

 • Форма подання матеріалів. Матеріали подаються тільки в електронному вигляді.

 • Реєстрація учасників. Учасники конкурсу реєструються на сайті www.itcomp.edu-ua.net, для чого потрібно заповнити форму: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, e-mail, контактний телефон, номінації конкурсу, вид матеріалу, що подається, назва та коротка анотація роботи (до 10 рядків).

 • Адреса та термін подання матеріалів. Термін завантаження матеріалів на сайт www.itcomp.edu-ua.net не пізніше 31.10.2008 р.

 • Доступ до матеріалів. Доступ до матеріалів вільний для всіх відвідувачів, які зареєструються на сайті www.itcomp.edu-ua.net. Усі матеріали відвідувачі можуть вільно використовувати в навчально-виховному процесі.

 • Переможці. Журі визначає 13 переможців.Нагородження учасників. Відповідно до програми «Партнерство в навчанні» компанією «Майкрософт Україна» для автора найкращої роботи конкурсу та переможців двох номінацій установлюється 13 подарунків.

 • Нагородження учасників. Відповідно до програми «Партнерство в навчанні» компанією «Майкрософт Україна» для автора найкращої роботи конкурсу та переможців двох номінацій установлюється 13 подарунків.

 • Найкраща робота конкурсу відзначається спеціальним подарунком від компанії «Майкрософт Україна» (переносний ПК laptop). Журі може направити одного з переможців конкурсу на Європейський конкурс «Вчитель-новатор». Цей переможець повинен підготувати презентацію роботи англійською мовою. Фотографії переможців буде надруковано на кольорових обкладинках журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї».

 • Керівництво. Організацією і проведенням конкурсу керує оргкомітет, склад якого визначається організаторами конкурсу.

 • Журі. Персональний склад журі визначається організаторами конкурсу. При підбитті підсумків ураховується дата подання матеріалів. Раніше подані матеріали будуть мати пріоритет.

 • Підсумки. Підсумки конкурсу оголошуються під час проведення загальних зборів переможців конкурсу у грудні 2008 р.За довідками звертайтеся за адресою: itcomp@edu-ua.net,

 • За довідками звертайтеся за адресою: itcomp@edu-ua.net,

 • тел. (044) 486–65–59.

 • Контактна особа: Задорожна

 • Наталія Тимофіївна.На початку вересня 2006 року в київськiй школi №290 було впроваджено проект «Сучасна школа». Цей проект здiйснено компанiєю «Майкрософт Україна» у спiвпрацi з Мiнiстерством освiти i науки України, Головним управлiнням освiти i науки м. Києва та IТ-Академiєю Microsoft при Київському нацiональному унiверситетi iм. Тараса Шевченка. Проект «Сучасна школа» є прикладом системного застосування цифрових технологiй для вдосконалення освiтнього процесу в Українi.

 • На початку вересня 2006 року в київськiй школi №290 було впроваджено проект «Сучасна школа». Цей проект здiйснено компанiєю «Майкрософт Україна» у спiвпрацi з Мiнiстерством освiти i науки України, Головним управлiнням освiти i науки м. Києва та IТ-Академiєю Microsoft при Київському нацiональному унiверситетi iм. Тараса Шевченка. Проект «Сучасна школа» є прикладом системного застосування цифрових технологiй для вдосконалення освiтнього процесу в Українi.У рамках програми «Партнерство в навчаннi» в Українi корпорацiя надає фiнансову пiдтримку для навчання вчителiв на дистанцiйному курсi «Адмiнiстратор», що був започаткований спiльно з Українським iнститутом iнформацiйних технологiй в освiтi та Науково-методичним центром органiзацiї розробки та виробництва засобiв навчання Мiнiстерства освiти i науки України. Даний курс опанували понад 1300 викладачiв iз рiзних регiонiв України.

 • У рамках програми «Партнерство в навчаннi» в Українi корпорацiя надає фiнансову пiдтримку для навчання вчителiв на дистанцiйному курсi «Адмiнiстратор», що був започаткований спiльно з Українським iнститутом iнформацiйних технологiй в освiтi та Науково-методичним центром органiзацiї розробки та виробництва засобiв навчання Мiнiстерства освiти i науки України. Даний курс опанували понад 1300 викладачiв iз рiзних регiонiв України.Конкурс Imagine Cup — це найбiльше мiжнародне технологiчне змагання серед студентiв, що надає останнiм можливiсть представити свої найсмiливiшi iдеї та розробки в галузi iнформацiйних технологiй (IТ). 

 • Конкурс Imagine Cup — це найбiльше мiжнародне технологiчне змагання серед студентiв, що надає останнiм можливiсть представити свої найсмiливiшi iдеї та розробки в галузi iнформацiйних технологiй (IТ). 

 • Щорічно в  конкурсi беруть участь понад 65 000 студентiв бiльш нiж iз 100 країн світу

 • Призовий фонд становить понад $125 000 у шiстьох номiнацiях.Педагогічні ресурси Інтернет різнопланові та різноманітні. Віртуальна педагогічна бібліотека - Інтернет - це економія часу й коштів, місця на робочому столі і книжковій полиці, та можливість завжди бути в курсі педагогічних новин, наукових досягнень, кращого досвіду.

 • Педагогічні ресурси Інтернет різнопланові та різноманітні. Віртуальна педагогічна бібліотека - Інтернет - це економія часу й коштів, місця на робочому столі і книжковій полиці, та можливість завжди бути в курсі педагогічних новин, наукових досягнень, кращого досвіду. •   Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/

 • Академія педагогічних наук України http://www.apsu.org.ua/

 • Центральний інститут післядипломної ПО http://cippe.edu-ua.net/Національна бібліотека України http://www.nbuv.gov.ua/

 • Національна бібліотека України http://www.nbuv.gov.ua/

 • Наукова бібліотека НаУКМА http://www.library.ukma.kiev.ua/

 • Національна парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/

 • Наукова бібліотека ім. М. Максимовича

 • lib-gw.univ.kiev.ua

 • Державна освітянська бібліотека України

 • www.edu-ua.net/library

 • Бібліотечний світ України http://www.ukrlibworld.kiev.ua/Архітектура співучасті і як наслідок мережеві ефекти, а саме: ефект «колективного розуму», принцип «координації замість контролю», принцип „some rights reserved” – мінімальний захист інтелектуальної власності.

 • Архітектура співучасті і як наслідок мережеві ефекти, а саме: ефект «колективного розуму», принцип «координації замість контролю», принцип „some rights reserved” – мінімальний захист інтелектуальної власності.

 • Фолксономія. Для забезпечення пошуку, сортування, групування інформація описується тематичними мітками – тегами. Опис здійснюють самі користувачі. Поширена форма реалізації – «хмари тегів» (кликабельной малюнок, де найбільш популярні теги відображаються у вигляді певної сукупності (художньо-хаотичною купкою). Натиснувши на тег, можна отримати список категоризованих матеріалів.Розвиток Інтернету до 1Мбіт в сек

 • Розвиток Інтернету до 1Мбіт в сек

 • Підключення нових класів

 • Підключення класу “1 учень – 1 комп'ютер”, підготовка вчителів початкових класів

 • Обов'язкове проходження викладачами та методистами ІППО курсу Майкрософт “ІКТ в навчанні” з обов'язковою сертифікацією

 • Відкриття центру сертифікації щодо роботи

 • з продуктами Майкрософт

 • Створення платних дистанційних курсів

 • Розвиток Академії CISCO


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка