Мостоподібним незнімним зубним протезомДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Відновлення анатомічної будови зруйнованого зуба штучними коронками застосовується найчастіше в клініці ортопедичної стоматології і має широкі показання, а саме:

 • Відновлення анатомічної будови зруйнованого зуба штучними коронками застосовується найчастіше в клініці ортопедичної стоматології і має широкі показання, а саме:

 • 1) беззаперечним показанням до застосування штучних коронок є значне руйнування зуба внаслідок карієсу та його ускладнень, клиноподібні дефекти, у разі яких відновити анатомічну форму зуба пломбуванням або вкладкою не вдається;у випадках, коли металеві коронки служать опорою для кламерів;

 • у випадках, коли металеві коронки служать опорою для кламерів;

 • використовуються як опорні коронки у разі лікування мостоподібними протезами;

 • за наявності аномалій форми зуба (шилоподібні зуби, мікродентії, зуби, які злилися);

 • за наявності патологічної стертості, для запобігання подальшому стиранню емалі та дентину, інколи — одночасно і для підвищення міжальвеолярної висоти;

 • для фіксації різноманітних ортодонтичних та щелепно-лицевих апаратів;

 • для шинування у разі комплексного лікування захворювань тканин пародонта;

 • за необхідності значної препаровки коронки зуба, який висунувся або нахилився у бік дефекту зубного ряду;

 • для утримання лікарських засобів;

 • естетичні показання (фарфорові, пластмасові, металопластмасові, металокерамічні коронки).

Мостоподібним незнімним зубним протезом

 • Мостоподібним незнімним зубним протезом

 • називається лікувальний апарат, який служить для заміщення часткової відсутності зубів та відновлення функції жування. Фіксуються вони на природних зубах і передають на пародонт жувальний тиск, який регулюється пародонто-м'язовим рефлексом.за матеріалом (металеві, пластмасові, фарфорові, суцільнолиті та комбіновані);

 • за матеріалом (металеві, пластмасові, фарфорові, суцільнолиті та комбіновані);

 • за характером фіксації (незнімні та знімні);

 • за методом виготовлення (паяні чи суцільнолиті);

 • за конструкцією (суцільнолиті та складні);

 • за відношенням проміжної частини до коміркового відростка (дотичні та промивні);

 • за розміщенням опорних зубів (з двобічною опорою та однобічною — консольні);

 • за конструкцією опорної частини протеза (різні види коронок, напівкоронок, вкладки, штифтові зуби і їх поєднання);

 • за матеріалом проміжної частини протеза (металеві, пластмасові, фарфорові та комбіновані).Препарування твердих тканин зубів — невід'ємна складова частина клініко-лабораторних етапів виготовлення штампованих чи литих коронок. Особли­вості підготовки зуба під коронку залежать від виду коронки та матеріалу, з якого вона буде виготовлятися, а також самого стану коронки, яка підлягає препаруванню. Препарування твердих тканин зуба далеко не байдуже для хво­рого, оскільки наносяться психологічна, термічна та механічна травми. Тому препарування необхідно проводити в щадному режимі, дотримуючись певних правил:

 • Препарування твердих тканин зубів — невід'ємна складова частина клініко-лабораторних етапів виготовлення штампованих чи литих коронок. Особли­вості підготовки зуба під коронку залежать від виду коронки та матеріалу, з якого вона буде виготовлятися, а також самого стану коронки, яка підлягає препаруванню. Препарування твердих тканин зуба далеко не байдуже для хво­рого, оскільки наносяться психологічна, термічна та механічна травми. Тому препарування необхідно проводити в щадному режимі, дотримуючись певних правил:інструменти для препарування повинні бути добре відцентровані;

 • інструменти для препарування повинні бути добре відцентровані;

 • препарування твердих тканин зуба необхідно проводити з перервами;

 • давати хворому можливість часто полоскати ротову порожнину розчином перманганату калію для охолодження та видалення ошурків, якщо машина не оснащена пристроєм для постійного зрошення водою;

 • треба, якщо це можливо, економно зпрепаровувати тверді тканини зуба.жувальної поверхні (різальний край);

 • жувальної поверхні (різальний край);

 • щічної та язикової поверхні;

 • сепарацію та обробку контактних поверхонь;

 • загладжування країв.

 • Перевага такої послідовності в тому, що після зняття частини жувальної поверхні полегшується сепарація зубів у ділянці міжзубних проміжків і змен­шується небезпека заклинювання сепараційного диска, що часто призводить до поранень язика та щік. Дуже важливо знати і правильно вибрати найзруч­ніший підхід для проведення конкретної операції та абразивний інструмент.

Екваторна коронка є різновидом металевої коронки, яка покриває зуб лише до пояса (екватора). Екваторна коронка може бути штампованою і литою. Застосовують як опорний та фіксувальний елемент у мостоподібних протезах, у разі конвергенції та дивергенції жувальних зубів, коли необхідно значне препарування твердих тканин з попереднім депульпуванням, останнє небажане у людей похилого віку та з соматичною патологією. Екваторні коронки застосо­вують для шинування жувальних зубів за наявності захворювань тканин пародонта. Вони не перешкоджають прово­дити хірургічні та терапевтичні процедури

 • Екваторна коронка є різновидом металевої коронки, яка покриває зуб лише до пояса (екватора). Екваторна коронка може бути штампованою і литою. Застосовують як опорний та фіксувальний елемент у мостоподібних протезах, у разі конвергенції та дивергенції жувальних зубів, коли необхідно значне препарування твердих тканин з попереднім депульпуванням, останнє небажане у людей похилого віку та з соматичною патологією. Екваторні коронки застосо­вують для шинування жувальних зубів за наявності захворювань тканин пародонта. Вони не перешкоджають прово­дити хірургічні та терапевтичні процедуриТелескопічні коронки являють собою систему подвійних коронок — зовнішньої та внутрішньої. Внутрішня коронка має циліндричну форму і зви­чайно повторює контури препарованого зуба. Зовнішня відтворює анатомічну форму зуба і завжди з'єднана із знімним пластинковим протезом. Вони вико­ристовуються для фіксації мостоподібних або знімних пластинкових протезів. Показання до застосування телескопічних коронок обумовлюють, з одно­го боку, їх фіксувальні властивості, а з другого — необхідність зняття великої кількості твердих тканин опорного зуба на товщину подвійних коронок.

 • Телескопічні коронки являють собою систему подвійних коронок — зовнішньої та внутрішньої. Внутрішня коронка має циліндричну форму і зви­чайно повторює контури препарованого зуба. Зовнішня відтворює анатомічну форму зуба і завжди з'єднана із знімним пластинковим протезом. Вони вико­ристовуються для фіксації мостоподібних або знімних пластинкових протезів. Показання до застосування телескопічних коронок обумовлюють, з одно­го боку, їх фіксувальні властивості, а з другого — необхідність зняття великої кількості твердих тканин опорного зуба на товщину подвійних коронок.У 40-ві роки минулого століття однією із найпоширеніших комбінованих коронок була коронка, яку запропонував у 1947 р. ЯЛ. Бєлкін. Вона тоді мала назву "коронка з пластмаси на металевому базисі".

 • У 40-ві роки минулого століття однією із найпоширеніших комбінованих коронок була коронка, яку запропонував у 1947 р. ЯЛ. Бєлкін. Вона тоді мала назву "коронка з пластмаси на металевому базисі".Першим фарфор для виготовлення зубних протезів застосував П.Фошар. Нині з фарфору виготовляють зуби для знімних протезів, вкладки, коронки на одиночні зуби, ним проводять облицювання металокерамічних протезів. Фар­форові коронки застосовуються для відновлення анатомічної будови та есте­тичних норм фронтальної групи зубів. Фарфорові коронки за свої естетичні властивості отримали визнання у тих випадках, коли їх застосовували суворо за показаннями, з правильною підготовкою зубів та дотриманням технології виготовлення. Як показав клінічний досвід, фарфорові коронки не використо­вуються сьогодні так широко через свою крихкість, великі обмеження щодо застосування, необхідність використання для їх виготовлення дуже дорогої платинової фольги. їх з великим успіхом замінили металокерамічні та композитні коронки.

 • Першим фарфор для виготовлення зубних протезів застосував П.Фошар. Нині з фарфору виготовляють зуби для знімних протезів, вкладки, коронки на одиночні зуби, ним проводять облицювання металокерамічних протезів. Фар­форові коронки застосовуються для відновлення анатомічної будови та есте­тичних норм фронтальної групи зубів. Фарфорові коронки за свої естетичні властивості отримали визнання у тих випадках, коли їх застосовували суворо за показаннями, з правильною підготовкою зубів та дотриманням технології виготовлення. Як показав клінічний досвід, фарфорові коронки не використо­вуються сьогодні так широко через свою крихкість, великі обмеження щодо застосування, необхідність використання для їх виготовлення дуже дорогої платинової фольги. їх з великим успіхом замінили металокерамічні та композитні коронки.МЕТАЛОПЛАСТМАСОВІ КОРОНКИ

 • МЕТАЛОПЛАСТМАСОВІ КОРОНКИ

 • Застосування суцільнолитих метало пластмасових коронок дозволило значно зменшити кількість ускладнень у разі використання комбінованих коронок на штампованій основі (коронка за Бєлкіним, Бородюком).

детальне обстеження хворого, складання плану ортопедичного лікування;

 • детальне обстеження хворого, складання плану ортопедичного лікування;

 • зняття повних анатомічних відбитків та вивчення діагностичних моделей, на яких визначають висоту, форму та товщину коронкової частини, розташування у зубному ряді, співвідношення із зубами-антагоністами, враховуючи наявність достатнього місця для виготовлення суцільнолитого мостоподібного протеза, зон та обсягу препарування;

 • препарування опорних зубів;

 • у зуботехнічній лабораторії технік-лаборант готує комбіновану розбірну модель, моделює воскову композицію суцільнолитого мостоподібного протеза, Розташувавши воскові репродукції опорних зубів на моделі у попередньому положенні, моделює проміжну частину мостоподібного протеза за допомогою воску або використовують готові заготовки проміжних частин, приливають їх воском, перевіряють оклюзійні співвідношення і починають готувати воскову репродукцію до лиття;

 • воскову репродукцію мостоподібного протеза розміщують на відливальний конус, покривають кільцем для лиття (опокою) і заповнюють вогнетривкою масою. Після її затвердіння видаляють штифти, кювету-опоку обробляють у муфельній печі за температури від 200 до 800 °С протягом 1 год. Після того форму заповнюють металом, проводять охолодження кювети, відокремлюють відлитий протез із формувальної маси й обробляють у піскоструменевому апараті;

 • Зубний технік проводить припасовку спочатку кожної суцільнолитої коронки на гіпсових культях зуба, а потім — усього мостоподібного протеза.за їх допомогою створюється можливість забезпечення рівномірного та щільного прилягання штучних коронок до поверхні культі зуба, в тому числі і в пришийковій ділянці.

 • за їх допомогою створюється можливість забезпечення рівномірного та щільного прилягання штучних коронок до поверхні культі зуба, в тому числі і в пришийковій ділянці.

 • добре фіксуються на опорних зубах та надійно зберігають оклюзійні взаємовідношення навіть у складних клінічних умовах, передусім за наявності патологічної стертості зубів, глибокого травмівного прикусу, часткової втрати зубів, що ускладнена зниженням міжкоміркової висоти.Металокерамічні коронки є різновидом суцільнолитих конструкцій і являють собою металеву основу (каркас) з керамічним облицюванням.

 • Металокерамічні коронки є різновидом суцільнолитих конструкцій і являють собою металеву основу (каркас) з керамічним облицюванням.

 • Металокерамічні коронки відповідають естетичним та функціональним вимогам. Це досягається завдяки властивостям фарфору, який дозволяє відно­вити природний колір зубів. Нині металокерамічні коронки набули надзвичай­ного поширення у клініці ортопедичної стоматології і їх використовують для відновлення коронок зубів у разі дефектів у фронтальній та бічних ділянках.На етапі обстеження хворого необхідно чітко знати та правильно оцінювати показання до виготовлення металокерамічних коронок залежно від клінічних умов. Отже, показаннями до застосування даного виду протезів можуть бути:

 • На етапі обстеження хворого необхідно чітко знати та правильно оцінювати показання до виготовлення металокерамічних коронок залежно від клінічних умов. Отже, показаннями до застосування даного виду протезів можуть бути:

 • дефекти твердих тканин зубів з порушенням їх кольору та форми, як набуті, так і вроджені;

 • підвищене стирання твердих тканин зубів;

 • наявність металевих незнімних протезів, які не відповідають вимогам;

 • виражені алергійні явища на пластмасу.Крім показань до виготовлення металокерамічних коронок існують абсолютні та відносні протипоказання.

 • Крім показань до виготовлення металокерамічних коронок існують абсолютні та відносні протипоказання.

 • Абсолютними протипоказаннями до використання металокерамічних коронок є:

 • недепульповані зуби у дітей та підлітків;

 • наявність зубів, анатомічна форма яких не дозволяє провести препару­ вання без розкриття камери зуба (низькі, малі, з похилими стінками).До відносних протипоказань належать:

 • До відносних протипоказань належать:

 • аномалії прикусу з глибоким різцевим перекриттям;

 • різці нижньої щелепи з живою пульпою та невисокими клінічними ко­ ронками;

 • парафункції жувальних м'язів;

 • підвищена стертість твердих тканин зубів.

 • Підготовка опорних зубів під металокерамічні коронки, за даними більшості авторів, не відрізняється від підготовки під фарфорові, металоплас-тмасові, пластмасові.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка