Мотивуюча цитата 2014-2015 навчального року Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователяДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


Організація діяльності навчальних закладів району як Шкіл сприяння здоров’ю у 2014-2015 навчальному році


Мотивуюча цитата 2014-2015 навчального рокуВідмінності ШСЗ від традиційної школи

 • Охоплює всі аспекти шкільного життя.

 • Розв’язує проблеми зміцнення здоров’я учнів, залучаючи до цього процесу органи місцевого самоврядування, громадські організації, батьків та науковців.

 • Охоплює фізичний, психічний, соціальний, духовний та екологічний аспекти моделі здоров’я.

 • Має широкий спектр впливу на здоров’я учнів.

 • Враховує їхні погляди та ціннісні орієнтири.

 • Формує в учнів стійкі навички та вміння.

 • Активно формує валеологічний світогляд.

 • Визначає самооцінку та зростаючий самоконтроль як головні засади формування міцного здоров’я.

 • Підкріплює важливість шкільного оточення з точки зору його естетичного і психологічного впливу на здоров’я учнів та педагогів.

 • Вважає підтримку батьків і співробітницво з ними одним із найважливіших завдань навчального закладу.Основні пріоритети здоров’язбереження в Школі сприяння здоров’ю

 • Надання й поглиблення знань щодо дбайливого ставлення учнів до власного здоров’я та здоров’я людей, які їх оточують;

 • Формування власної світоглядної позиції щодо культури здоров’я та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, розвиток життєвих і оздоровчих навичок, безпечної поведінки дітей та молоді;

 • Впровадження в системі шкільної освіти здоров’язберігаючих технологій;

 • Формування здорового середовища та сприятливих умов, творчих відносин між керівництвом, педагогами, батьками й вихованцями;

 • Забезпечення дотримання санітарно-гігієничних умов НВП ( належного стану приміщень, їх інтер’єру; правильного харчування;

 • Реабілітаційна функція ( вітамінізація, фітотерапія, фізкультура, оздоровчі процедури, профілактика захворювань);

 • Комплексний психолого-педагогічний супровід ; діагностика розвитку учнів, психологічного фону навчання.Зміст педагогічної практики у Школах сприяння здоров’ю

 • Зміцнення здоров’я – стрижень сучасної освіти

 • Це означає, що не лише зміст виховання, а й зміст навчання, і навчальні технології мають бути здоров’язберігаючими.Головні педагогічні принципи

 • Об’єднання зусиль учителів, медичних працівників і батьків;

 • Інтеграція оздоровчо-профілактичного і медичного чинників у НВП;

 • Збереження та зміцнення психічного, фізичного, духовного здоров’я учнів.Зміст здорового освітнього середовища

 • Організація НВП ( тривалість занять і перерв);

 • створення сприятливого психологічного мікроклімату ( стиль спілкування вчителя й учня), використання відповідних методів та форм навчання;

 • дотримання санітарно-гігієнічних умов ( провітрювання приміщень, підтримання оптимального температурного режиму тощо);

 • урегулювання рухового режиму учнів (з урахуванням їхніх вікових особливостей);

 • забезпечення раціонального харчування;

 • упровадження систематичного медичного контролю;

 • використання оздоровчих процедур;

 • підтримання культури спілкування;

 • ведення позаурочної роботиОсновні вимоги здоров’язберігаючого НВП

 • вивчення й максимальне врахування вікових та індивідуальних особливостей учня, його нахилів і можливостей, інтересів та потреб, характеру, темпераменту;

 • відстеження результативності педагогічного впливу на особистісний розвиток і здоров’я дитини;

 • постійний систематичний аналіз і оцінювання способів індивідуального засвоєння учнями програмного матеріалу;

 • використання різноманітних форм занять, інтерактивних методів навчання ( рольових ігор, діалогів, тренінгів);

 • використання індивідуально значимих стимулів до зацікавленої роботи;

 • порівняння учня не з іншими, а із самим собою;

 • використання індивідуально - диференційованого підходу, відмова від репродуктивних методів навчання;

 • використання інноваційних методів навчання та виховання.Раціональна організація НВП

 • нормування навчального навантаження і профілактика стомлюваності учнів;

 • організація оптимального рухового режиму ( з урахуванням їхніх вікових особливостей);зміна видів і форм навчальної діяльності;

 • Впровадження здоров’язберігаючих технологій:

   • залучення до ігрової діяльності, ритмічних вправ, фізкультхвилинок;
   • арт-терапія – оздоровлення дітей через мистецтво;
   • залучення до занять музикою, живописом, ліпленням, хореографією, театром;
   • терапія через працю, що сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дитини, розвитку й удосконаленню її фізичних і духовних сил;
   • активне проведення уроків, внесення в заняття елементів активного відпочинку, запобігання розумової утомі, збереження і розвиток фізичних та духовних сил учнів


Витоки нормативного забезпечення організації діяльності навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю

 • ШСЗ є тим здоровим середовищем для розвитку дітей та учнівської молоді, де всі складові НВП підпорядковані головному завданню – формуванню здорової особистості.

 • Міжнародний проект “Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю був започаткований Європейським регіональним бюро ВООЗ, Єврокомісією та Радою Європи у 1992 році.

 • У 1995 році було видано спільний наказ Міністерства освіти України і Міністерства охорони здоров’я України № 25/31 від 07.02.1995р. “Про залучення до Міжнародного проекту ВООЗ”.

 • У 2002 році був підписаний спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 412/254 від 17.07.2002 р., який затвердив Основні вимоги щодо організації діяльності навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю та Критерії діяльності навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.Головна мета навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю

 • Формування і розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями і системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я учнів, підготовка їх до суспільно значимого самоутвердження й самореалізації в дорослому житті.Цілепокладання концепції ШСЗ

 • В основу покладено ідеї збереження, зміцнення і відтворення здоров’я учнів, учителів та батьків на основі забезпечення умов та механізмів реалізації педагогічної ідеї щодо сприяння здоров’ю;

 • Здійснення навчання і виховання в інтересах особи і суспільства;

 • Створення сприятливих умов для всебічного розвитку окремої особистості.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка