«мовленнєві порушення у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку»Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.


 • Теоретико-практичний семінар

 • для педагогів дошкільного навчального закладу для дітей із

 • затримкою психічного розвитку

 • на тему:

 • «МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ»

 • МЕТА:

 • - надання вихователям, дефектологам, муз.керівнику дошкільного навчального закладу для дітей із затримкою психічного розвитку консультативної допомоги з проблем профілактики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку;

 • - поширення інформаційного простору з проблемних питань мовленнєвого розвитку серед педагогів дошкільного навчального закладу;

 • - розробка рекомендацій щодо корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку .


Групи найбільш поширених мовленнєвих порушень в розвитку дошкільників:

 • І група - вікові недоліки мовлення – це ті недоліки, які мають практично всі діти на певному етапі мовленнєвого розвитку;

 • ІІ група -мовленнєві порушення, обумовлені соціальними факторами (неправильне виховання (сюсюкання), неправильне мовлення оточуючих, наслідування, обмеженість контактів дитини, педагогічна занедбаність, двомовність, тощо);

 • ІІІ група -специфічні затримки та порушення мовлення, які традиційно прийнято розглядати з позиції логопедичної теорії та практики.Виникає питання: «Яким чином рівень розвитку мовленнєвої діяльності впливає на подальший розвиток особистості, а саме на фізичний, психічний та соціальний ».

 • Фізичний розвиток :

 • виникнення шкідливих звичок (гризти нігті, смоктати палець…);

 • виникнення зайвих супутніх рухів (почісування, крутіння волосся, гримаси тощо);

 • поява підвищеної спітнілості;

 • почервоніння ділянок тіла;

 • енурез;

 • прискорене серцебиття; підвищення тиску;

 • порушення дихання.

 • Психічний розвиток :

 • низька пізнавальна активність;

 • недостатня орієнтація у явищах оточуючої дійсності;

 • порушення психічних процесів (уваги, пам'яті, мислення, слухового сприйняття, самоконтролю);

 • затримка психічного розвитку;

 • логофобії - джерело постійної травматизації;

 • виникнення заїкання;

 • нервові порушення;

 • негативне ставлення до навчання;

 • страх перед навчанням;

 • дислексія;

 • дизграфія;

 • неуспішність у математиці;

 • порушення поведінки;

 • виникнення комплексів;

 • замкнутість, невпевненість.

 • Соціальний розвиток :

 • примітивний зміст комунікативної, ігрової, художньо-творчої діяльності;

 • інфантилізм;

 • передражнювання, висміювання іншими;

 • зайва увага оточуючих;

 • знижена самооцінка;

 • усвідомлена (неусвідомлена) негативна реакція співбесідників;

 • труднощі у спілкування;

 • труднощі ділового спілкування;

 • страх публічного мовлення;

 • соціальна дезадаптація;

 • неможливість оволодіння певними видами професійної діяльності, для яких правильна вимова є обов'язковою.НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ Для того, щоб організувати роботу з профілактики мовленнєвих порушень, щоб відрізнити вікові недоліки мовлення від специфічних, необхідно мати чітке уявлення про нормативні показники мовленнєвого розвитку дитини.

 • Перший рік життя.

 • 1-2 міс. Дитина починає спілкування з дорослим. Малюк намагається спілкуватися за допомогою міміки та активних рухів. Посміхається при спілкуванні з дорослим. Виникає “комплекс пожвавлення”.

 • З 3-4 міс. повертається на голос дорослого. З 3-6 міс. з’являється гуління, яке відрізняється від початкового різноманітністю звуків. Подовжуються ланцюжки звуків та з’являються сполучення губних звуків з голосними (па, ба, ма). Відбувається перехід до наступного етапу – лепету, який є дуже важливим в розвитку малюка.

 • В період лепету (6-8 міс.) окремі артикуляції поєднуються в певній послідовності. Відбувається повторне промовляння складів (ба-ба-ба, ма-ма-ма). Спочатку дитина повторює звуки, а пізніше вона починає наслідувати звукам дорослого. Одночасно з лепетом малюк починає проявляти емоційні скрикування, проявляти радість або невдоволення. Промовляючи гучні звуки дитина намагається привернути до себе увагу або виявляє спротив, коли їй щось не подобається. В цей час з’являється здатність до наслідування. Малюк вже може наслідувати дії, наприклад: махати ручкою на прощання, плескати в долоні.

 • В період 6-12 міс. лепет складається з 4-5 та більше складів. Дитина повторює склади, змінює інтонацію. У деяких дітей в цьому віці з’являються перші слова.

 • Другий рік життя.

 • Починається період активного розвитку мовлення. Дитина з кожним днем стає все більш самостійною, активною та проявляє більший інтерес до навколишнього світу. Продовжує розвиватися здатність малюка до наслідування.

 • Значно поширюється запас слів, які дитина розуміє. На прохання дорослого малюк дає певні предмети , вказує на знайомі обличчя, іграшки, картинки. Впізнає своє зображення в дзеркалі, знає своє ім’я. Дитина вже не чекає, коли дорослий почне з нею розмову, а сама починає звертатися, коли хоче їсти, або не може одягнутися.

 • Фрази з двох-трьох слів – є найчастішими висловлюваннями малюка в цьому віці. На цьому етапі фраза є простою та граматично не оформленою.Третій рік життя.

 • Третій рік життя.

 • Між 2 та 3 роками активно формується фразове мовлення. Висловлювання дитини стають граматично оформленими. Діти в цьому віці починають засвоювати граматичну будову мовлення: засвоюють відмінкові закінчення, узгоджують прикметник з іменником, використовують деякі прийменники (на, у), оволодівають навичками використання в мовленні форм однини та множини іменників. До трьох років у дитини формуються всі основні граматичні категорії.

 • Відбувається активне зростання словникового запасу. Дитина в цьому віці активно наслідує однолітків та грає в колективні ігри.

 • Четвертий рік життя.

 • Відбувається істотне покращення в мовленнєвому розвитку. Дитина знає назви багатьох оточуючих предметів. Вона узагальнює їх, тобто розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, тварини і т.д. Діти 4-го року життя користуються в мовленні простими і складними реченнями. Найбільш розповсюджена форма висловлювання – просте поширене речення “Ми з мамою ходили в магазин за хлібом”, “Я люблю грати великою машиною”.

 • Ваша дитина говорить велику кількість слів, але вимова звуків ще недостатньо чітка. Малюк може добре вимовляти слова, які складаються з двох складів, але при вимові слів з трьох-чотирьох складів може допускати помилки: пропустити цілий склад, переставити склади місцями, пропустити деякі приголосні звуки в середині слова.П’ятий рік життя.

 • П’ятий рік життя.

 • Словниковий запас дитини досягає 1500-2000 слів. В своїх висловлюваннях дитина використовує майже усі частини мовлення. Дитина продовжує засвоювати узагальнюючі слова. Відбувається інтенсивний розвиток граматичної будови мовлення, але дитина ще може допускати граматичні помилки: не завжди вірно використовує відмінкові закінчення, іноді неправильно узгоджує між собою слова. Дитина в цьому віці починає висловлювати особисту думку з приводу якихось подій, розмірковує про оточуючі предмети. За допомогою дорослих малюк переказує казки, повторює невеликі вірші. У більшості дітей в цьому віці покращується звуковимова: правильно вимовляють свистячі звуки (с, з, ц), починають вимовляти шиплячі звуки (ш, ж, ч), але ще можуть замінювати їх один-одним (наприклад, шапка – “сапка”, жовтий – “зовтий”). Звук р в цьому віці діти ще можуть замінювати на й, л або ль (наприклад, рак – “йак”, риба – “либа”, пиріг – “пиліг”).

 • Шостий рік життя.

 • До кінця шостого року життя активний словник дитини складає від 2500 до 3000 слів. Висловлювання дитини стають більш повними та точними. В п’ятирічному віці діти самостійно складають розповідь, переказують казку, що говорить про оволодіння одним з найважчих видів мовлення – монологічним мовленням. В висловлюваннях дитини з’являються складні речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу). В мовленні дитини з’являються слова, що позначають якість предметів, матеріал з яких вони зроблені ( паперовий літак, дерев’яний стіл). Дитина використовує синоніми та антоніми. Дитина вже правильно узгоджує іменники з іншими частинами мови. В мовленні п’ятирічних дітей з’являються присвійні прикметники (собача лапа, заячі вуха), складні прийменники (з-за, з-під). В цьому віці дитина вже оволодіває різною складністю складової структури слів: не пропускає склади, не переставляє їх місцями. Значно покращується звуковимова. Більшість дітей вже правильно вимовляють шиплячі звуки (ш, ж, ч) та звуки р, рь. Але у деяких дітей ще можуть відмічатися заміни тих чи інших складних звуків, або спотворення їх правильної вимови.Засвоєння дітьми звуків мови ВІК ДИТИНИ ЗВУКИ МОВИ Від 1 до 2 років А, О, Е, М, П, Б Від 2 до 3 років У, І, И, Т, Д, В, Ф, Г, К, Х, Н, Й Від 3 до 4 років С, З, Ц Від 4 до 5 років Ш, Ж, Ч, Щ Від 5 до 6 років Л, Р

 • АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ГРУПИМОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ПРИЧИНИ

 • МОВЛЕННЄВІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ ПРИЧИНИ

 • Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – складне мовленнєве порушення, при якому у дитини з нормальним слухом та інтелектом порушуються усі компоненти мови: лексика, фонетика, граматика. Мовленнєвий недорозвиток може бути виражений в різному ступені: від повної відсутності мовленнєвих засобів спілкування до розгорнутого мовлення з окремими елементами лексико-граматичного та фонетичного недорозвитку.

 • ЗНМ буває І,ІІ,ІІ рівня та нерізко виражене загальне недорозвинення мовлення.Фонетико-фонематичне недорозвинення мовленнння (ФФНМ)

 • Фонетико-фонематичне недорозвинення мовленнння (ФФНМ)

 • це порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у

 • дітей з різними мовними розладами унаслідок дефектів сприймання і

 • вимови фонем. Це так званий «косметичний» дефект, який спричиняє

 • вторинні порушення писемного мовлення.

 • Затримкою мовленнєвого розвитку називають відсутність мовлення

 • або незначне його відставання від нормативних показників у дітей до 3

 • років.

 • Останнім часом цей діагноз часто трапляється у логопедичній практиці.

 • Річ у тому, що до 3 років більшість мовленнєвих порушень ще не можна

 • визначити точно, адже мовлення дитини лише формується. Проте значні

 • відставання можуть бути сигналом серйозних порушень.

 • Дизартрія –розлади звуковимови, які викликані порушеннями іннервації м 'язів

 • мовного апарату внаслідок органічного ураження центрального відділу мовно-

 • рухового аналізатора. Провідними порушеннями при дизартрії є важкий розлад

 • різних сторін вимови, тобто, крім порушень звуковимови, спостерігаються

 • розлади мовного дихання, голосової функції, темпу й ритму мовлення, що

 • зумовлює нерозбірливість мовлення дитини, проте інші структурні компоненти

 • мовлення (розуміння мовлення, словник та ін.) можуть відставати в розвиткові

 • або бути збереженими.Формування правильної звуковимови

 • Формування правильної звуковимови

 • 1.Самомасаж

 • Мета: учити дітей навичкам самомасажу; розвивати навички колективної роботи; закріплювати знання частин тіла; вправляти в умінні розігрівати своє тіло.

 • Гра “Індіанець”

 • «Малюємо» лінії від середини лоба до вух сильними рухами – повторюємо 3 рази.

 • «Малюємо» лінії від носа до вух, при цьому широко розставляємо пальці – повторюємо 3 рази.

 • «Малюємо» лінії від середини підборіддя по напрямку до вух – повторюємо 3 рази.

 • «Малюємо» лінії на шиї у напрямку від підборіддя до грудей – повторюємо 3 рази.

 • «Пішов дощик» – легенько постукуємо пальцями по обличчю, наче граючи на піаніно.

 • «Витираємо з обличчя фарбу, яка потекла», легенько проводячи по обличчю долонями, попередньо розігрівши їх, потерши їх між собою.

 • «Струшуємо з рук залишки крапельок води», опустивши руки вниз.2. Розвиток рухливості артикуляційного апарату

 • 2. Розвиток рухливості артикуляційного апарату

 • Мета артикуляційної гімнастики – розвиток рухливості органів мовленнєвого апарату, відпрацювання правильних, повноцінних рухів артикуляційних органів необхідних для правильної вимови звуків. Артикуляційну гімнастику бажано проводити щоденно, відводячи на неї від 5 до 15 хвилин, в залежності від віку дитини.

 • 1. „Лопаточка”. Широкий язик висунути, розслабити, покласти на нижню губу. Слідкувати, щоб язик не тремтів. Утримувати 10-15 с.

 • 2. „Неслухняний язичок”. Широкий язик покласти на нижню губу та промовляти “пя-пя-пя”, неначе похлопувати свій “неслухняний язичок” верхньою губою.

 • 3. „Чашечка”. Рот широко відкрити. Широкий язик підняти угору. Потягнутися до верхніх зубів, але не торкатися їх. Утримувати в такому положенні 10-15 с.

 • 4. „Голочка”. Рот відкрити. Язик висунути далеко вперед, напружити його та зробити вузьким. Утримувати в такому положенні 15 с.

 • 5. „Гірка”. Рот відкрити. Бокові краї язика притиснути до верхніх кутніх зубів. Кінчиком язика доторкнутися до нижніх передніх зубів. Утримувати в такому положенні 15 с.

 • 6. „Трубочка”. Висунути широкий язик. Бокові краї язика завернути угору. Подмухати в отриману трубочку. Виконувати в повільному темпі 10-15 разів.

 • 7. „Годинник”. Висунути вузький язик. Тягнутися язиком поперемінно праворуч – ліворуч. Рухати язиком з куточка рота в повільному темпі під лічбу. Виконати 10-15 разів.

 • 8. „Конячка”. Присмоктати язик до піднебіння, клацнути язиком. Клацати повільно, сильно. Розтягувати під’язикову зв’язку. Виконати 10-15 разів.3. Робота над диханням та силою голосу

 • 3. Робота над диханням та силою голосу

 • Основна мета дихальної гімнастики для дітей – насичення всього організму киснем. Крім

 • того, дихальні вправи стимулюють роботу серцево-судинної та нервової систем,

 • покращують травлення, а також допомагають розслабитися, заспокоїтися і відпочити.

 • Не всі діти правильно вимовляють ті чи інші звуки у віці 3-4 років. Допомогти дітям

 • навчитисявимовляти складні звуки можна, розробляючи його артикуляційний апарат за

 • допомогою вправ дихальної гімнастики.

 • «Сніжинка». Дайте дитині маленький шматочок ватки, яка будуть літаючої сніжинкою.

 • Попросіть дитину ніжно подути на сніжинку округленими губами (як можна довше), а

 • вдихати через ніс. Те ж саме можна зробити і з паперовим літачком або метеликом,

 • прив'язаними за ниточку.

 • «Собачка». Нехай дитина уявить, як дихає собачка, якій спекотно: з висунутим язичком,

 • швидко вдихаючи і видихаючи.

 • «Свічка». Запаліть свічку і попросіть дитину подути на неї плавно і повільно, не загасивши

 • її полум'я.

 • Голосові вправи

 • Вправа "Відгук" Мета: укріплювати голосові зв´язки. Зуби, губи зімкнені. Виконання:

 • відгукнутися на звернення логопеда коротким звуком [м-м-м].

 • Вправа "Голосні звуки" Мета: укріплювати голосові зв´язки.

 • Виконання: повторити протяжно на видиху за логопедом [а-а-а, е-е-е, о-о-о].

 • Проспівування на одному подисі голосних звуків тихо,голосно,пошепки,повільно, коротко

 • та поривчасто : А. О. У. Е. И. І., при цьому слідкувати,щоб плечі дитини не піднімалися, а

 • надувався, як м’ячик живіт.

 • 4. ВИПРАВЛЕННЯ НЕДОЛІКІВ ВИМОВИ ЗВУКІВ5. Автоматизація поставлених звуків у складах, словах, словосполученнях, реченнях, зв’язному мовленні.

 • 5. Автоматизація поставлених звуків у складах, словах, словосполученнях, реченнях, зв’язному мовленні.

 • Закріплення поставлених звуків в ігрових вправах під час занять та поза ними.

 • 6. Диференціація з близькими за акустичними та артикуляторними ознаками звуками.

 • Контроль за правильною вимовою поставлених звуків у повсякденному житті.

 • 7. Формування фонематичного сприйняття та звукового аналізу слів.

 • Усю роботу організовуємо у формі гри, що дає змогу:

 • * забезпечити психологічний комфорт і розвиток емоційно-вольової сфери;

 • * підвищити мовленнєву мотивацію;

 • * компенсувати недостатній розвиток фонематичного слуху;

 • * автоматизувати необхідні звуки;

 • * підвищити швидкість запам’ятовування, поліпшити мовленнєве відтворення.

 • Дидактичні ігри для формування, розвитку та корекції фонематичних процесів

 • ► Гра «Що в кого?»

 • Мета: розвивати фонематичне сприймання.

 • Логопед роздає картинки дітям. Далі запитує: «У кого кит, а в кого кіт? У кого голка, а в кого галка?» Діти піднімають відповідні картки´(дим — дім, сук — сік, лис — ліс, шубка — шибка, горох — горіх, бант — бинт, голка — галка — гілка, булка — білка, раки — руки, шашки — шишки, суничка — синичка, салат — салют).

 • ► Гра «Закінчи слово»

 • Мета: розвивати фонематичний аналіз.

 • 1. Логопед читає вірш, недочитуючи в окремих словах останній звук. Його хором називають діти.

 • Біг у лісі сірий зайчи..,

 • Сірий зайчи..-побігайчи...

 • Взяв собі горобе... писану торбину,

 • Та й подався навпросте... полем у долину.

 • ► Гра «Лото»

 • Мета: визначити перший звук у слові.

 • Логопед роздає дітям картки, на яких 4 (або 6) предметних малюнки. У ведучого картки з буквами. Він запитує: «У кого назва предмета

 • починається зі звука [о] ([м], [ч], [д], [к], [п])?»

 • Тому, хто правильно називає предмет і виділяє перший звук, дає картку з буквою, яку дитина кладе на зображення предмета.

 • Виграє той, у кого всі предметні малюнки будуть закриті буквами.

 • ► Гра «Мишка»

 • Мета: визначити перший звук у слові й записати відповідну букву.

 • Слова спокійно жили в книжці,

 • В яку вдалось пролізти мишці.

 • Вона початок відкусила,

 • У себе в нірці схоронила.

 • Виграє той, хто першим назве слова

 • ..орона, ..орогпа, ..улик, ..ухо, ..ата.8. Робота над складовою структурою слів

 • 8. Робота над складовою структурою слів

 • 1. Відтворення немовленнєвого ритму з опорою на рухи.

 • Вправи:

 • 1.1. Відстукування ритму з певним інтервалом (швидко - помірно - повільно). Логопед дає дитині завдання: «Плескай так, як я». Дитина за зразком, у такт, плескає в долоні. Логопед змінює ритм: то швидше, то повільніше.

 • 1.2. Відтворення ритму за кількістю ударів. Логопед відстукує по 1, 2 або 3 удари; І, І, І; II, II, II;

 • Дитина повторює.

 • 2. Розрізнення слів за кількістю складів.

 • 2.1. Логопед пояснює дітям, що є слова «довгі», які вимовляються подовжено (ма-ши-на, ве-ло-си-пед) і «короткі», що вимовляються швидко (мак, дім). Під час пояснення використовуються схеми із умовними графічними позначеннями слів. Також можна спиратись на рухи рукою відповідно до будови слова (короткий рух — односкладове слово, подовжений плавний рух у горизонтальному напрямі - багатоскладове слово).

 • 2.2. Логопед промовляє слова, а діти самостійно знаходять відповідні графічні схеми і відображають довжину слова рухами руки (ліворуч - праворуч).

 • 2.3. Логопед називає ряд слів (мак, пух, кіт, машина, павутина) і просить дітей підняти руку, коли вони почують довге слово або коротке.

 • 3. Розрізнення кількості складів у складовому ланцюжку.

 • 3.1. У процесі вимовляння слова логопед відстукує число складів, щоб діти відчули реальну різницю в довжині слів, використовуються графічні схеми: мак, рука, машина тощо.

 • 3.2. Діти повинні впізнати на слух найкоротше або найдовше слово з ряду слів, що зображені схематично.

 • 3.3. Гра «Хто прийшов?». У цій грі логопед проговорює складові ряди, з одночасним відстукуванням, а діти рахують їх кількість і знаходять слова з відповідною кількістю складів. Наприклад, зай-чик стукає в двері: тук-тук; вовк: тук; кіт муркоче мур, а ко-ше-ня: мур-мур-мур; пес гавкає: гав, а ще-ня: гав-гав-гав тощо.

 • 3.4. Самостійне проведення цієї ж гри дітьми. Одні діти проговорюють складові ряди, а інші розрізнюють їх кількість і знаходять відповідні слова.9. Розширення словника, розвиток граматичного компоненту мовленнєвої системи та зв'язного мовлення. Тема: «Овочі»10. Розвиток мілкої моторикиКОРЕКЦІЙНО-МОВЛЕННЄВА СПРЯМОВАНІСТЬ РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ, ДЕФЕКТОЛОГА , МУЗ.КЕРІВНИКА СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ГРУПИ

 • Основні напрямки корекційної роботи вихователя, дефектолога, муз.керівника

 • Артикуляційна гімнастика з елементами самомасажу. Виконується протягом дня 3-5 разів –

 • вихователем.

 • Пальчикова гімнастика. Виконується в комплексі з артикуляційною – 3-5 разів протягом дня-

 • вихователь.

 • Корегуюча міні-гімнастика для профілактики порушень хребта і ступні. Виконується

 • кожен день після сну- вихователь, муз.керівник- на муз.заняттях та ритміці.

 • Корекція дихальної та голосової функціїпроводиться щодня вихователь, муз.керівником - на

 • муз.заняттях та ритміці.

 • Корекція вимови звуків, які в процесі автоматизації чи диференціації , вихователем

 • протягом всього навчально- виховного процесу та дефектологом під час корекційних занять.

 • Вечірні індивідуальні заняття вихователя за завданням логопеда, що автоматизуватимуть

 • звуковимову. Робота проводиться вихователем за індивідуальними зошитами дітей, зміст

 • занять обирається відповідно до програми:

  • проговорення складів, слів, речень на поставлений звук;
  • повторення скоромовок, коротеньких оповідок, віршів тощо;
  • вправи на звуко-складовий аналіз та синтез;
  • повторення лексико-граматичних вправ;
  • вправи на розвиток уваги, пам’яті, мислення.


Поетапна робота логопеда, вихователя, дефектолога над збагаченням, удосконаленням словника, формуванням граматичної будови слова та розвитком зв’язного мовлення на основі лексичної темиЩо корисного Ви дізналися?

 • Що корисного Ви дізналися?

 • Ваші враження від семінару?

 • Що потребує змін?
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка