Мсбо 12 (переглянутий у 1996 р.) Податки на прибутокДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 12 (переглянутий у 1996 р.)

 • Податки на прибуток


Мета та сфера застосування

 • Визначення облікового підходу до податків на прибуток

 • Як облікувати поточні та майбутні податкові наслідки: - майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов’язань), які визнані в балансі підприємства; - господарських операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансових звітах підприємства.

 • Підприємство визнає відстрочене податкове зобов’язання (актив), якщо:

  • існує ймовірність, що відшкодування або компенсація балансової вартості такого активу чи зобов’язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тими, якими вони були б у разі відсутності у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації
 • Облік податкових наслідків господарських операцій у такий же спосіб, як і облік самих господарських операцій

 • Сфера застосування - облік податків на прибутокОсновні визначення

 • Відстрочені податкові зобов’язання - сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподаткованих тимчасових різниць;

 • Відстрочені податкові активи - сума податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до: а) тимчасових різниць, що не підлягають оподаткуванню; б) перенесення невикористаних податкових збитків; в) перенесення невикористаних податкових пільг

 • Тимчасові різниці – різниці між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою - оподатковувані тимчасові різниці – при визначенні суми оподаткованого прибутку (збитку) майбутніх періодів вестимуть до виникнення сум, що підлягають оподаткуванню; - тимчасові різниці, що не підлягають оподаткуванню.Основні визначення (продовження)

 • Обліковий прибуток – чистий прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат

 • Оподаткований прибуток (податковий збиток) – загальна сума, що включається у визначення чистого прибутку або збитку за певний період відповідно до поточних податків і відстрочених податків

 • Податкові витрати (податковий дохід) – загальна сума, що включається у визначення чистого прибутку або збитку за певний період відповідно до поточних податків і відстрочених податківОсновні визначення (продовження)

 • Податкова база активу чи зобов’язання – сума, яка використовується з метою оподаткування цих активів чи зобов’язань

 • Постійні різниці - різниці між податковим прибутком та обліковим прибутком, що виникають у зв’язку із доходом, який не оподатковується, або витратами, що не включаються до валових витрат

 • Різниці у часі – дохід або витрати включаються до облікового прибутку одного періоду, але включаються до оподаткованого прибутку іншого періодуВиникнення відстрочених податкових зобов’язань

 • Дохід визнається в обліковому прибутку до того, як він визнається в оподаткованому прибутку

 • - дохід від відсотків включається до облікового прибутку пропорційно часу, а до оподаткованого прибутку при отриманні грошових коштів - будівельні контракти

 • Витрати визнаються у оподаткованому прибутку до того, як вони визнаються в обліковому обліку - використання прискореної податкової амортизації - аванси видані - передплачені витрати - капіталізація процентів за позиками - капіталізація витрат на розробки в бухгалтерському обліку і одночасне віднесення на витрати в податковому облікуВиникнення відстрочених податкових активів

 • Дохід визнається в оподаткованому прибутку до того, як він визнається в обліковому

 • - дохід від орендних платежів, отриманих авансом

 • Витрати визнаються у обліковому прибутку до того, як вони визнаються в оподаткованому обліку - витрати на сумнівну заборгованість - витрати на забезпечення гарантійКонцепція оцінки

 • Поточні податкові зобов’язання (актив) за поточний і попередні періоди слід оцінювати за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних або в основному чинних на дату балансу

 • Відстрочені податкові активи та зобов’язання слід оцінювати за ставками оподаткування, які передбачається використовувати у період реалізації активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних або в основному чинних на дату балансуКонцепція оцінки (продовження)

 • Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів має відображати податкові наслідки, які відповідали б способу, котрим підприємство передбачає на дату балансу відшкодувати або компенсувати балансову вартість своїх активів і зобов’язань

 • Балансову вартість відстроченого податкового активу слід переглядати на кожну дату балансу. Підприємству необхідно зменшити балансову вартість відстроченого податкового активу в тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду від цього відстроченого податкового активу повністю або частково.Невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги

 • Відстрочений податковий актив слід визнавати для перенесення на подальші періоди невикористаних податкових збитків і невикористаних податкових пільг тією мірою, якою є ймовірним майбутній оподаткований прибуток, щодо якого можна використати невикористані податкові збитки та невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги.Невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги (продовження)

 • Підприємство, стосовно якого можна використати невикористані податкові збитки або невикористані податкові пільги, розглядає такі критерії:

 • Чи має підприємство достатні тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню і відносяться до того самого податкового органу, щодо яких можна використати невикористані податкові збитки або невикористані податкові пільги, перш ніж закінчиться термін їхньої чинності;

 • Чи є ймовірним, що підприємство матиме оподатковані прибутки до закінчення терміну чинності невикористаних податкових збитків чи невикористаних податкових пільг;

 • Чи виникають невикористані податкові збитки через відомі причини , повторення яких малоймовірне;

 • Чи має підприємство можливість планувати податки, що створять оподаткований прибуток у тому періоді, в якому можна використати невикористані податкові збитки або невикористані податкові пільги.Подання

 • Податкові активи і зобов’язання слід подавати у балансі окремо від інших активів і зобов’язань;

 • Відстрочені податкові активи та зобов’язання слід подавати окремо від поточних податкових активів і зобов’язань;

 • Якщо підприємство у своїх ФЗ відрізняє поточні та непоточні активи та зобов’язання, йому не слід класифікувати відстрочені податкові активи (зобов’язання) як поточні активи (зобов’язання);

 • Підприємству не слід згортати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання, окрім випадків, коли: - підприємство має повне юридичне право на згортання поточних податкових активів і поточних податкових зобов’язань - відстрочені податкові активи та податкові зобов’язання стосуються податків на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом.Розкриття інформації

 • Сукупний поточний і відстрочений податок, пов’язаний зі статтями, що дебетуються або кредитуються на власний капітал;

 • Податкові витрати (доходи), пов’язані з екстраординарними статтями, що їх визнано протягом періоду;

 • Роз’яснення взаємозв’язку між податковими витратами (доходом) та обліковим прибутком;

 • Роз’яснення змін ставок оподаткування, що їх слід застосовувати, порівняно з попереднім обліковим періодом;

 • Не визнані відстрочені податкові зобов’язання щодо інвестицій у дочірні підприємства, відділення та асоційовані компанії;

 • Суму відстроченого податкового активу та характер свідчення, що підтверджує його визнання
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка