Мсбо 14 (переглянутий у 1997 році) Звітність за сегментами



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 14 (переглянутий у 1997 році)

 • Звітність за сегментами


Мета

 • Для кращого розуміння діяльності підприємства в минулому

 • Для кращої оцінки ризиків та прибутковості підприємства

 • Для того, щоб робити більш інформаційно обґрунтовані судження про підприємство в цілому



Сфера застосування

 • Застосовується тільки щодо компаній, чиї акції вільно продаються на ринку цінних паперів

  • А також щодо компаній, які знаходяться в процесі випуску акцій або боргових зобов’язань на ринку цінних паперів
 • Інші компанії також заохочуються застосовувати МСБО 14, однак в цьому разі вони повинні повністю виконувати всі вимоги стандарту

 • Застосовується лише до консолідованої звітності

  • Якщо готується фінансова звітність як материнської так і дочірньої компаній
 • Вступає в силу з 1 липня 1998 року

  • Заміняє “попередній” МСБО 14


Сегмент діяльності

 • Сегмент діяльності це:

  • Відокремлений компонент підприємства
  • Виробляє певну продукцію або надає певні послуги (чи групу пов'язаних виробів або послуг)
  • Зазнає ризиків і забезпечує надходження, відмінні від тих, що притаманні іншим сегментам діяльності
 • Чинники, які слід брати до уваги:

  • Характер продукції або послуг
  • Характер виробничого процесу
  • Тип або клас покупців певної продукції або послуг
  • Методи, що використовуються при розповсюдженні продукції або надання послуг
  • Характер правового середовища


Географічний сегмент

 • Географічний сегмент це:

  • Відокремлюваний компонент підприємства
  • Виробляє продукцію або надає послуги в межах конкретного економічного середовища
  • Зазнає ризиків і забезпечує надходження, відмінні від тих, що притаманні компонентам, які функціонують в інших економічних середовищах
 • Чинники, які слід брати до уваги:

  • Подібність економічних та політичних умов
  • Взаємозв'язок між діяльністю в різних географічних регіонах
  • Віддаленість операцій
  • Певні ризики, пов'язані з операціями в конкретному регіоні
  • Правила валютного регулювання
  • Основні валютні ризики


Географічні сегменти та сегменти діяльності

 • Первинні та вторинні сегменти

 • Визначаються на основі:

  • Джерело та характер ризиків і прибутків компанії
  • Внутрішня організаційна та управлінська структура підприємства, система внутрішньої фінансової звітності


Звітні сегменти

 • Критерії, згідно з якими інформація про сегмент повинна бути представлена у фінансовій звітності

 • Сегмент має визначатися як звітний – поріг 10%

 • якщо більша частина його доходу отримана від продажу зовнішнім покупцям , та:



Сегменти, що не є звітними

 • Якщо сегмент, про який подається внутрішня звітність, не відповідає критеріям звітного:

 • такий сегмент можна визначати як звітний всупереч його розмірам

 • такий сегмент може бути об'єднаний з одним або кількома подібними сегментами, про які подається внутрішня звітність, та які не є звітними

 • такий сегмент можна включити у фінансову звітність як нерозподілену узгоджувальну статтю



Кількість звітних сегментів

 • Загальний зовнішній дохід звітних сегментів повинен бути не меншим, ніж 75% загального консолідованого доходу підприємства

  • Якщо ні, додаткові сегменти повинні бути відокремлені, доки поріг 75% не буде досягнуто
 • Сегмент, який було визнано як звітний у попередньому звітному періоді, оскільки він задовольняв відповідний поріг 10%, має залишатися звітним у поточному періоді, навіть якщо він не відповідає критеріям 10%, якщо на думку керівництва підприємства цей сегмент зберігає своє значення

 • Якщо сегмент був вперше ідентифікований як звітний у поточному періоді, дані щодо сегмента за попередній період мають бути перераховані (якщо це можливо) для можливості їх співставлення



Облікова політика щодо сегментів

 • Інформацію щодо сегментів слід складати відповідно до єдиної облікової політики, прийнятої для складання та подання фінансових звітів консолідованої групи або підприємства

 • Облікова політика щодо сегментів включає облікову політику для підприємства у цілому, а також:

  • порядок визначення сегментів,
  • цінову політику при операціях між сегментами,
  • основу для розподілення доходів та витрат серед сегментів


Доходи, видатки, активи та пасиви сегменту

 • Доходи, видатки, активи та пасиви сегменту (за деякими виключеннями):

  • прямо відносяться до сегменту, або
  • розподіляються між сегментами згідно певного принципу
 • Результат сегменту: доходи сегменту – видатки сегменту

 • Якщо дохід або видатки віднесені до результату сегменту, усі пов'язані активи та пасиви повинні бути включені до активів чи пасивів сегменту

  • наприклад, амортизація основних засобів


Розкриття – первинні сегменти

 • Доход сегменту

  • Доход від зовнішніх продаж
  • Доход від між-сегментних продаж
 • Результат сегменту

 • Активи сегменту

 • Зобов'язання сегменту

 • Капітальні витрати

 • Інші статті доходів або видатків, які краще розкривають результати та діяльність сегменту (заохочується)



Розкриття – первинні сегменти (продовження)

 • Загальну суму амортизації активів сегменту та інші суттєві не готівкові витрати

  • не потрібно, якщо у звіті про рух грошових коштів розкривається інформація по сегментам
 • Сукупну частку підприємства в чистих прибутках або збитках асоційованих компаній, спільних підприємств, або інших інвестицій, облікованих за методом участі в капіталі, якщо майже вся діяльність цих асоційованих компаній здійснюється у межах такого одного сегменту

  • А також сукупні інвестиції в ці асоційовані компанії та спільні підприємства
 • Узгодження інформації щодо первинних сегментів з інформацією, поданою у фінансовій звітності



Розкриття – вторинна інформація за сегментами

 • Якщо первинний формат звітності був визначений за сегменти діяльності, то, відповідно, вторинний формат звітності – це формат звітності згідно географічних сегментів:

 • Дохід сегмента від зовнішніх покупців

  • Для кожного географічного сегменту із доходами > 10 % від загального зовнішнього доходу підприємства
 • Активи сегменту

  • Для кожного географічного сегменту із активами > 10 % від загальних активів підприємства
 • Капітальні витрати

  • Для кожного географічного сегменту із активами > 10 % від загальних активів підприємства


Розкриття - вторинна інформація за сегментами (продовження)

 • Якщо сегмент діяльності був визнаний як вторинний, необхідно розкрити таку інформацію:

 • Доходи сегмента від зовнішніх джерел

 • Активи сегмента

 • Капітальні витрати

 • Для кожного сегменту діяльності, у якого:

  • Зовнішні доходи сегмента > 10% від загальних зовнішніх доходів підприємства, або
  • Активи сегменту > 10% від загальних активів підприємства


Розкриття - вторинна інформація за сегментами (продовження)

 • Сегмент діяльності – вторинний формат звітності

 • Якщо географічний сегмент визначається за розташуванням активів і розташування споживачів відмінне від розташування активів:

  • Зовнішній дохід сегменту для кожного географічного сегменту, визначеного на основі розташування покупців, доходи якого від продаж зовнішнім покупцям становить > 10 % від загальної суми доходів підприємства від продажу всім зовнішнім покупцям
 • Якщо географічний сегмент визначається за розташуванням споживачів і розташування активів відмінне від розташування споживачів:

  • Загальну балансову вартість активів за географічним розташуванням активів
  • Загальну суму капітальних витрат за розташуванням активів
  • Для кожного сегменту, що базується на розташуванні активів, доходи якого від продажу зовнішнім споживачам або активи становлять > 10 % від загальних зовнішніх доходів підприємства або загальних активів


Інше розкриття інформації

  • Сегменти, які не були визнані звітними, зовнішні продажі яких становлять > 10% від загальних зовнішніх продаж підприємства розкривають
   • Доходи від зовнішніх споживачів
   • Внутрішні продажі іншим сегментам
  • Основу встановлення цін між-сегментних трансфертів і будь-які зміни в ній
  • Зміни в обліковій політиці, які мають суттєвий вплив на інформацію за сегментами
  • Види продукції та послуг, які включаються до кожного звітного сегмента діяльності
  • Склад кожного звітного географічного сегмента, як первинного так і вторинного, якщо це не розкривається іншим чином у фінансових звітах або у будь-якій складовій частині фінансової звітності


Розкриття інформації - огляд

 • Продажі або доходи від операційної діяльності:

 • Продажі зовнішнім покупцям

 • Продажі іншим сегментам

 • Доля чистого результату від участі в асоційованих компаніях, спільних підприємствах, тощо

 • Результат сегменту

 • Витрати на амортизацію

 • Інші не готівкові витрати

 • Активи сегмента

 • Зобов'язання сегмента

 • Капітальні витрати

 • Узгодження з фінансовою звітністю

 • Діяльність бізнес сегмента

 • Склад географічного сегмента

 • Основу встановлення ціни між сегментних трансфертів



Звітність за сегментами основні моменти

 • Первинні та вторинні сегменти

  • Сегменти діяльності та географічні сегменти
  • визначення
 • Звітні сегменти

  • 10 % поріг
  • 75 % поріг
 • Вимоги до розкриття інформації




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка