Мсбо 36 Зменшення корисності активівДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 36

 • Зменшення корисності активів


Застосування

 • Застосовується до річних періодів, починаючи з або після 1 липня 1999

 • Перспективне застосуванняОсновні моменти

 • Стандарт слід застосовувати для обліку зменшення корисності всіх активів, за винятком

  • Запасів; активів, які виникають від будівельних контрактів; відстрочених податкових активів; фінансових активів та активів, які виникають від виплат працівникам
 • Зменшення корисності активу відбувається коли:

  • балансова вартість > суми очікуваного відшкодування
 • Підприємству слід оцінювати на кожну дату балансу, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитисьОсновні моменти

 • Сума відшкодування є більшою з :

  • чистої ціни реалізації
  • вартості використання
 • Слід застосовувати дисконтування

 • Збиток від зменшення корисності активу може бути сторнований

 • Вимоги до розкриття інформаціїОзнаки зменшення корисності активу

 • Зовнішні джерела інформації

  • значне зменшення ринкової вартості
  • технологічне, ринкове, економічне, правове довкілля
  • зміни ставки відсотка або ставки доходу від інвестицій
  • низький рівень ринкової капіталізації
 • Внутрішні джерела інформації

  • свідчення старіння або фізичного пошкодження активу
  • плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці
  • економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись
 • Частота перевірки зменшення корисності активуЧастота перевірки зменшення корисності активу

 • Гудвіл

  • коли з’являється ознака зменшення корисності
  • щороку, якщо строк амортизації більший, ніж 20 років
 • Нематеріальні активи

  • коли з’являється ознака зменшення корисності
  • щороку для будь-яких нематеріальних активів, що не є наявними для використання (витрати на розробки)
  • щороку для будь-яких нематеріальних активів, якщо строк їх амортизації більший, ніж 20 років


Сума очікуваного відшкодування є більшою з...

 • Вартості використання

  • теперішня вартість очікуваних грошових потоків від безперервного використання та остаточної реалізації
 • Чистої ціни продажу

  • сума, яку можна отримати від продажу активу за мінусом вартості реалізації


Чиста ціна продажу

 • Зобов'язуюча угода про продаж

 • Активний ринок

  • Поточна ціна покупця
 • За відсутності активного ринку

  • Найкраща наявна інформація
 • Витрати на вибуття, за виключенням:

  • витрат, пов'язаних із реорганізацією
  • витрат, вже визнаних як зобов'язання


Вартість використанняВартість використання – потоки грошових коштів

 • Короткострокові прогнози – 5 років

 • Перспективні оцінки:

  • основані на бюджетах/ прогнозах
  • застосовується постійний або зменшуваний темп зростання
  • темп зростання не повинен перевищувати середній довгостроковий темп зростання
 • Структура майбутніх грошових коштів

  • від безперервного використання активу, включаючи реалізацію
  • від активу у його поточному стані (без врахування капітальних витрат на ремонт та інших витрат, які ще не визнані в балансі)
  • не слід брати до уваги грошові потоки від фінансової діяльності та оподаткування


Вартість використання – дисконтування

 • Поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, характерні для активу

 • Ставка дисконту має бути ставкою до оподаткування

 • За відсутності такої ставки слід застосовувати середньозважену вартість капіталу підприємства

 • Ставка дисконту не повинна відображати ризики, на які були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштівВартість використання – розрахунокОдиниця, яка генерує грошові кошти (ОГГК)

 • Слід визначити суми очікуваного відшкодування для:

 • Принцип ОГГК слід застосовувати, коли актив не генерує потоки грошових коштів, які є незалежними від інших активівТрансфертне ціноутворенняГудвіл та корпоративні активи

 • Включають зокрема

  • гудвіл
  • будівлі головного офісу
  • дослідний центр
 • Не генерують незалежних потоків грошових коштів

 • Слід використовувати перевірку “знизу вверх” або “зверху вниз”Гудвіл та корпоративні активиПеревірка знизу вверх

 • Слід визначити чи балансова вартість гудвілу може бути розподілена на обґрунтованій та послідовній основі на ОГГК

 • Слід порівняти суму очікуваного відшкодування ОГГК до балансової вартості (включаючи розподілений гудвіл) та визнати втрати від зменшення вартості активу, якщо вони мають місцеПеревірка зверху вниз

 • Застосовується лише, коли неможливо розподілити вартість гудвілу на ОГГК

 • Слід визначити найменші групи ОГГК, на яких може бути розподілений гудвіл

 • Слід визначити забезпечення зменшення вартості більшої ОГГКПорівняння яблук з яблуками – невірнеПорівняння яблук з яблуками – вірнеРозподіл збитку від зменшення корисності

 • Спершу на гудвіл, розподілений на ОГГК

 • Потім на інші активи на пропорційній основі

 • Але не слід робити вартість окремого активу нижчою від найвищого з:

  • суми очікуваного відшкодування
  • нуль
  • натомість розподілити на пропорційній основі на інші активи одиниці


Сторнування збитку від зменшення корисності

 • Підприємству слід оцінювати активи щороку незалежно від наявності будь-яких ознак того, що збитку вже не існує або він зменшився

 • Слід сторнувати, якщо змінилися попередні оцінки – не лише з причини збільшення теперішньої вартості потоків грошових коштів

 • Збільшена балансова вартість не повинна перевищувати балансову вартість активу, яка б мала місце за невизнання зменшення вартості активуСторнування збитку від зменшення корисності

 • Слід розподіляти сторнування ОГГК:

  • по-перше пропорційно до активів, за виключенням гудвілу
  • по-друге до гудвіла, розподіленого до ОГГК
  • тобто у зворотному порядку, який був застосований до розподілення збитку
 • Але збиток від зменшення корисності гудвіла не сторнується, якщо:

  • збиток не спричинений конкретною зовнішньою подією:
   • виняткового характеру,
   • повторення якої не очікується
  • не відбулися подальші зовнішні події, які б змінили вплив цієї події на протилежний


Визнання зменшення корисності активів

 • Переоцінений актив

  • тим же шляхом, що й переоцінка
 • В іншому разі – у звіті про прибутки та збитки
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка