Мсбо 8 Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиціДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


МСБО 8

 • Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці


Мета та сфера застосування

 • Застосовується при відображенні прибутку та збитків у результаті:

  • звичайної діяльності
  • екстраординарної діяльності
 • Облік змін в:

  • облікових оцінках
  • обліковій політиці
 • Суттєві помилки

 • Чинний з 1 січня 1995Чистий прибуток або збиток за період

 • Усі статті доходу та витрат, визнаних протягом певного періоду, слід включати до визначення чистого прибутку або збитку за цей період, за винятком тих випадків, коли МСБО вимагає або дозволяє інше

  • Визнання в статутному фонді
 • Чистий прибуток або збиток складається з:

  • прибуток та збиток від звичайної діяльності
  • прибуток та збиток від екстраординарної діяльності
 • Прибуток або збиток від звичайної діяльності повинен бути розкритий у звіті про прибутки і збитки окремо від прибутку або збитку від екстраординарної діяльностіЗвичайні та екстраординарні статті

 • Звичайна діяльність: будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством як складник його господарської діяльності, а також супутня діяльність, яка забезпечує цю діяльність або виникає внаслідок неї

 • Екстраординарні статті: це дохід або витрати, які виникають результаті подій чи операцій, що чітко відрізняються від звичайної діяльності підприємства, а значить не очікується, що вони повторюються часто або регулярно

 • Екстраординарні статті - лише у виключних випадках

 • Характер та суму кожної екстраординарної статті необхідно розкривати окремо“Виключні статті”

 • У випадках, коли дохід та витрати в межах прибутку або збитків від звичайної діяльності мають такий розмір, характер та частоту, що їх розкриття є важливим для пояснення результатів діяльності підприємства за період, характер та суму таких статей слід розкривати окремоЗміни в облікових оцінках

 • Результат зміни облікових оцінок має включатися у визначення чистого прибутку чи збитку у той період:

  • коли відбулася зміна, якщо вона впливає тільки на цей період, або
  • коли відбулася зміна і в наступних періодах, якщо вона впливає на всі періоди
 • Вплив зміни в обліковій оцінці слід включати до тієї самої класифікації звіту про прибутки та збитки, яка використовувалася раніше для оцінок

 • Інколи важко розрізняти зміну облікової політики та зміну облікових оцінок. У таких випадках зміна розглядається як зміна облікових оцінок із відповідним розкриттям інформаціїЗміни в облікових оцінках (продовження)

 • Слід розкривати характер і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на :

  • поточний період, або
  • за очікуваннями, суттєво впливатимуть на наступні періоди
 • Якщо недоцільно визначати суми, необхідно розкрити інформацію про цей фактЗміни в обліковій політиці

 • Облікова політика: це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, прийняті підприємством для складання та подання фінансових звітів

 • Облікова політика може змінюватись тільки в разі:

  • законодавчих вимог,
  • вимог органу, який установлює стандарти бухгалтерського обліку або, якщо
  • зміни уможливлять більш адекватне відображення подій або операцій у фінансових звітах підприємства
 • Ретроспективне чи перспективне застосування

 • Базовий чи дозволений альтернативний підхід

  • ПКТ-18: Послідовне застосування


Зміни в обліковій політиці: Застосування МСБО

 • Зміна в обліковій політиці, яка відбувається з прийняттям МСБО, має обліковуватися згідно з певними положеннями перехідного періоду в разі їхньої наявності в даному МСБО

 • У випадку відсутності будь-яких положень перехідного періоду зміна облікової політики повинна застосовуватись відповідно до:

  • базового підходу, або
  • дозволеного альтернативного підходу
 • Якщо підприємство не прийняло новий МСБО, який було видано, але який ще не набрав чинності, підприємство заохочується до :

  • розкриття характеру майбутніх змін в обліковій політиці, та
  • оцінки впливу змін на його чистий прибуток або збиток та на фінансовий стан


Інші зміни в обліковій політиці: базовий підхід

 • Зміни в обліковій політиці мають застосовуватись ретроспективно за винятком випадків, коли суми будь-яких коригувань, отримані в результаті змін, не можна достовірно визначити

 • Будь-яке коригування, що виникає, має відображатись у звітності як коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок періоду

 • Порівняльну інформацію слід перераховувати, якщо це можливо

 • Зміни в обліковій політиці мають застосовуватися перспективно, коли сума коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок періоду не може бути визначена достовірноІнші зміни в обліковій політиці: базовий підхід (продовження)

 • Коли зміни в обліковій політиці мають суттєвий вплив на поточний період чи на будь-який попередній відображений період або ж можуть мати суттєвий вплив на майбутні періоди, підприємству слід розкривати:

 • Причини зміни

 • Суму коригування за поточний період і за кожний відображений період

 • Суму коригування, пов'язану з періодом, попереднім щодо тих періодів, які включаються до порівняльної інформації

 • Той факт, що порівняльна інформація була перерахована, або вказувати про недоцільність перерахуванняІнші зміни в обліковій політиці: Дозволений альтернативний підхід

 • Зміни в обліковій політиці мають застосовуватись ретроспективно, за винятком випадків, коли суму коригування, яке відноситься до попередніх періодів, не можна достовірно визначити

 • Будь-які коригування, які є наслідком цього, слід включати до визначення чистого прибутку або збитку за поточний період

 • Порівняльну інформацію слід відображати так, як вона наводиться у фінансових звітах за попередній період

 • Додаткова порівняльна інформація має подаватися, якщо це можливо

 • Зміни в обліковій політиці мають застосовуватись перспективно, якщо суму, що має включатись до чистого прибутку чи збитку за поточний період не можна достовірно визначитиІнші зміни в обліковій політиці: Дозволений альтернативний підхід (продовження)

 • Коли зміни а обліковій політиці мають суттєвий вплив на поточний чи будь-який попередній відображений період або можуть мати суттєвий вплив на майбутні періоди, підприємству слід розкривати:

 • Причину зміни

 • Суму коригування, визнану в чистому прибутку або збитках у поточному періоді

 • Суму коригування, що включається до:

  • Кожного періоду, за який надається інформація
  • Суму коригування, пов'язаного з періодами, попередніми щодо включених до фінансової звітності
 • У разі недоцільності надання попередньої інформації цей факт має розкриватисяСуттєві помилки

 • Суттєві помилки: це помилки, виявлені в поточному періоді, які є настільки значними, що фінансові звіти одного або кількох попередніх періодів не можуть далі вважатися достовірними на дату їх випуску

 • Слід відображати у фінансових звітах, вважаючи що суттєву помилку було виправлено у періоді, в якому її було зроблено відповідно до:

  • базового підходу, або
  • дозволеного альтернативного підходу


Суттєві помилки: базовий підхід

 • Сума коригування що відноситься до періодів відображених у фінансових звітах повинна бути включена до чистого прибутку чи збитку за період

  • порівняльну інформацію слід перераховувати
 • Суму виправлення суттєвої помилки, яка пов'язана з попередніми періодами слід відображати в звітності шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок найранішого періоду, поданого у фінансових звітахСуттєві помилки: базовий підхід (продовження)

 • Підприємству слід розкривати таку інформацію:

 • Характер суттєвої помилки

 • Суму виправлення за поточний і за кожний з попередніх відображених періодів

 • Суму виправлень, які відносяться до періодів, попередніх щодо періодів, включених в порівняльну інформацію

 • Факт перерахунку інформації або недоцільність перерахункуСуттєві помилки: дозволений альтернативний підхід

 • Суму виправлення суттєвої помилки треба включати до визначення чистого прибутку або збитку за поточний період

 • Порівняльну інформацію слід наводити так, як вона відображена у фінансових звітах попереднього року

 • Додаткова попередня інформація, складена згідно базового підходу, має відображатись, якщо це можливоСуттєві помилки: дозволений альтернативний підхід (продовження)

 • Підприємству необхідно розкривати таку інформацію:

 • Характер помилки

 • Суму виправлення, визнану в поточному періоді та в кожному періоді, включеному у фінансові звіти

 • Сума виправлення включається:

  • в кожен період, за який надається попередня інформація
  • сума виправлення, яка відноситься до періодів, що передують тим, які було охоплено попередньою інформацією
 • В разі недоцільності надання попередньої інформації цей факт має бути розкритийПКТ-8: Перше застосування МСБО

 • Коли МСБО вперше повністю застосовують як первинну основу обліку, фінансові звіти підприємства треба складати і подавати так, ніби фінансові звіти завжди складалися згідно з чинними на період першого застосування стандартами і тлумаченнями

 • Стандарти і тлумачення слід застосовувати ретроспективно, за винятком тих випадків, коли:

  • окремі стандарти чи тлумачення потребують або дозволяють інший підхід, або
  • неможливо достовірно визначити суму коригування стосовно попередніх періодів
 • Порівняльну інформацію слід перераховувати, якщо це можливо

 • Слід коригувати залишок нерозподіленого прибутку на початок найранішого періоду

 • Положення перехідного періоду слід використовувати лише для періодів, закінчуваних датою, встановленою відповідним стандартом і тлумаченнямПКТ-8: Перше застосування МСБО: (продовження)

 • Слід розкривати:

 • той факт, що неможливо достовірно визначити суму коригування залишку нерозподіленого прибутку

 • той факт що неможливо подати порівняльну інформацію

 • обрану облікову політику за кожним МСБО, який допускає вибір облікової політики перехідного періоду

 • підприємства заохочуються розкривати той факт, що МСБО повністю застосовані вперше

 • Чинний з 1 серпня 1998Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці ПКТ 8 – Основні моменти

 • Екстраординарні та “виключні” статті

 • Різниця між змінами облікових оцінок, облікової політики та суттєвих помилок

 • Облікові оцінки

 • Облікова політика

 • Суттєві помилки

 • Прийняття спеціальних МСБО

 • Перше застосування МСБО
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка