Наказ №1058 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 р за №1729/22041Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.

Типова структура і Типові штатні нормативи бібліотек внз були затверджені Наказом 1058 МОН, молоді та спорту України від 27.09.2012, зареєстровані Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року.

 • Типова структура і Типові штатні нормативи бібліотек внз були затверджені Наказом 1058 МОН, молоді та спорту України від 27.09.2012, зареєстровані Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року. • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 • НАКАЗ

 • 27.09.2012 № 1058

 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 р. за № 1729/22041Керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в складі яких є бібліотеки, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу

 • Керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в складі яких є бібліотеки, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу

 • У випадку виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади

 • Кількість відділів і секторів в бібліотеках не повинна перевищувати визначену цією Типовою структурою норму. • Галузеві відділи виділяються при умові територіальної роз’єднаності підрозділів вищого навчального закладу. До галузевих відділів відносяться також: відділ спеціальних видів технічної документації, відділ періодики та інші.Відділ комплектування документів з секторами

 • Відділ комплектування документів з секторами

 • Відділ наукової обробки документів і організації каталогів з секторами,

 • Відділ зберігання фондів з секторами

 • Відділ рідкісних книг та рукописів (створюється при наявності виділеного фонду не менше 5 тис. примірників

 • Відділ обслуговування науковою літературою з секторами

 • Відділ обслуговування навчальною літературою з секторами

 • 7. Відділ культурно-просвітницької роботи.

 • 8. Галузеві відділи

 • 9. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами:

 • 10. Науково-методичний відділ з секторами:

 • 11. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами

 • 12. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально- множильних робітДо цього часу структура та штати бібліотек внз III-IV рівнів акредитації визначалися за наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від 22 грудня 1978 року № 1175 …. За останні роки значно зросли інформаційні потреби суспільства, суттєво змінилися інформаційні технології і все більша кількість бібліотек здійснює інформаційне обслуговування читачів, використовуючи комп'ютерну техніку та Інтернет -технології.

 • До цього часу структура та штати бібліотек внз III-IV рівнів акредитації визначалися за наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР від 22 грудня 1978 року № 1175 …. За останні роки значно зросли інформаційні потреби суспільства, суттєво змінилися інформаційні технології і все більша кількість бібліотек здійснює інформаційне обслуговування читачів, використовуючи комп'ютерну техніку та Інтернет -технології.

1. Відділ комплектування документів з секторами:

 • 1. Відділ комплектування документів з секторами:

 • 2.Відділ наукової обробки документів і організації каталогів з секторами.

 • 3. Відділ зберігання фондів.

 • 4. Відділ рідкісних книг та рукописів.

 • 5. Відділ обслуговування науковою літературою з секторами:

 • 6. Відділ обслуговування навчальною літературою з секторами:

 • 7. Відділ культурно-просвітницької роботи.

 • 8. Галузеві відділи.

 • 9. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами:

 • 10. Науково-методичний відділ з секторами:

 • 11. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення

 • 12. Служби допоміжних та господарських робіт:

 •  Отдел комплектования с секторами.

 • Отдел комплектования с секторами.

 • Отдел научной обработки литературы с секторами.

 • Отдел книгохранения с секторами.

 • Отдел редких книг и рукописей.

 • Отдел обслуживания научной литературой с секторами.

 • Отдел обслуживания учебной литературой с секторами

 • Отдел массовой и идейно-воспитательной работы.

 • Отраслевые отделы.

 • Справочно-библиографический отдел с секторами.

 • Отдел научно-технической информации.

 • Научно-методический отдел.

 • Отдел автоматизации и механизации библиотечно- библиографических и информационных процессов.На каждые 3000 читателей сверх 15000 дополнительно

 • На каждые 3000 читателей сверх 15000 дополнительно

 • выделяется 1 библиотекарь;

 • на каждые 6000 читателей сверх 15000 - 1 старший библиотекарь;

 • на каждые 10000 читателей сверх 15000 - 1 библиограф.

 • На каждые 100 000 экз. фонда сверх 1000000 экз. дополнительно

 • выделяется 1 библиотекарь;

 • на каждые 200 000 экз. фонда - 1 старший библиотекарь;

 • на каждые 500 000 экз. фонда сверх 1 млн. экз. - 1 библиограф;

 • на каждые 1 млн. экз. фонда сверх 1 млн. экз. - 1 старший

 • библиограф.

 • На каждый отдельно расположенный отраслевой отдел с выделенным фондом дополнительно выделяется 2 библиотекаря и 1 старший библиотекарь. На каждые 10 библиотекарей, библиографов и старших библиотекарей и библиографов (в соответствии с примечаниями 3 - 5) выделяется 1 главный библиотекарь (библиограф).Штаты библиотек высших учебных заведений, являющихся методическими центрами для библиотек вузов республики (зон), утверждать в индивидуальном порядке.

 • Штаты библиотек высших учебных заведений, являющихся методическими центрами для библиотек вузов республики (зон), утверждать в индивидуальном порядке.Количество отделов и секторов в библиотеках не должно превышать предусмотренного типовыми штатами для библиотек, отнесенных к соответствующей группе.

 • Количество отделов и секторов в библиотеках не должно превышать предусмотренного типовыми штатами для библиотек, отнесенных к соответствующей группе.

 • До 2005 р. в бібліотеках внз України діяв Наказ 1175 – 27 років!!! • Реорганізація бібліотечно-інформаційного обслуговування, впровадження електронних сервісів для всіх категорій користувачів

 • Просування вітчизняних та іноземних електронних ресурсів до науково-освітнього середовища та підвищення ефективності їх використання. Аналітична, наукометрична діяльність.Формування електронної бібліотеки і розширення її контенту.

 • Формування електронної бібліотеки і розширення її контенту.

 • Збереження в цифровому форматі електронних ресурсів, у тому числі наукової спадщини університетів, унікальних колекцій книжкових пам’яток.Вільна Wi-Fi зона в бібліотеці

 • Вільна Wi-Fi зона в бібліотеці

 • Віддалене замовленя документів - 24/7

 • Електронна доставка документів

 • Віртуальна довідкова служба

 • ______________________________

 • Доступ до комерційних ресурсів (БД) з домашніх компьютерів.Перетворюємо сайти бібліотек на науково-інформаційний веб-портали з використанням нових технологій, а також сервісів соціальних мереж.

 • Перетворюємо сайти бібліотек на науково-інформаційний веб-портали з використанням нових технологій, а також сервісів соціальних мереж.

 • Шукаємо нові креативні шляхи роботи з читачами, перетворюємо бібліотеку на “третє місце ”.

Увеличивается число виртуальных пользователей современных

 • Увеличивается число виртуальных пользователей современных

 • библиотек, а также усиливается образовательная функция ,библиотеки, в том числе не только для студентов, но и для преподавателей. Резкое

 • возрастание роли интеллектуально-информационной составляющей

 • библиотечного дела повышает потенциальную самостоятельность его субъектов.

источник информации в сети Интернет, специально созданный для отображения на мобильном (сотовом) телефоне или ином мобильном устройстве или компьютере при наличии установленных браузеров, поддерживающих эту технологию.

 • источник информации в сети Интернет, специально созданный для отображения на мобильном (сотовом) телефоне или ином мобильном устройстве или компьютере при наличии установленных браузеров, поддерживающих эту технологию.Популярность мобильных сайтов уверенно растёт, и поэтому нельзя обходить стороной создание библиотечных сайтов именно под формат мобильных телефонов. Один из первых проектов создания библиотечного wap-сайта был запущен в 2004 г. Кировоградской ОУНБ им. Д. И. Чижевского, где были предложены собственные разработки по обеспечению доступа к информационным и библиографическим базам данных и онлайновое программное решение для публикации контента . На сегодняшний день мобильные версии веб-сайтов имеют многие библиотеки, в частности: American University Libraries (http://www.library.american.edu/mobile), Ball State University Library (http://www.bsu.edu/libraries/mobile), Boston University Medical Center Mobile Library (http://med-libwww.bu.edu/mobile/index.cfm), Harvard College Library (http://hcl.harvard.edu/mobile), University of Virgina Library (http://mobile.virginia.edu/library.php).

 • Популярность мобильных сайтов уверенно растёт, и поэтому нельзя обходить стороной создание библиотечных сайтов именно под формат мобильных телефонов. Один из первых проектов создания библиотечного wap-сайта был запущен в 2004 г. Кировоградской ОУНБ им. Д. И. Чижевского, где были предложены собственные разработки по обеспечению доступа к информационным и библиографическим базам данных и онлайновое программное решение для публикации контента . На сегодняшний день мобильные версии веб-сайтов имеют многие библиотеки, в частности: American University Libraries (http://www.library.american.edu/mobile), Ball State University Library (http://www.bsu.edu/libraries/mobile), Boston University Medical Center Mobile Library (http://med-libwww.bu.edu/mobile/index.cfm), Harvard College Library (http://hcl.harvard.edu/mobile), University of Virgina Library (http://mobile.virginia.edu/library.php).

Бібліотека є місцем зустрічі знань та інформації, це місце, де розвивається творчість, де можна вільно отримати доступ до всіх ресурсів. Бібліотеки повинні продовжувати пропонувати всі засоби, що дають доступ до знань, що вони в даний час пропонують (книги, CD, DVD, комп'ютери, електронні книги) і залишитися на вершині нових способів доступу до знань ( хмарні обчислення, програмні засоби і т.д.) »

 • Бібліотека є місцем зустрічі знань та інформації, це місце, де розвивається творчість, де можна вільно отримати доступ до всіх ресурсів. Бібліотеки повинні продовжувати пропонувати всі засоби, що дають доступ до знань, що вони в даний час пропонують (книги, CD, DVD, комп'ютери, електронні книги) і залишитися на вершині нових способів доступу до знань ( хмарні обчислення, програмні засоби і т.д.) »

В библиотеках уже идут процессы, которые необходимо применять на серверах в сетях, это именно то, что принято сегодня называть «облачными технологиями».

 • В библиотеках уже идут процессы, которые необходимо применять на серверах в сетях, это именно то, что принято сегодня называть «облачными технологиями».

 • На данный момент, облачные технологии являются одной из самых востребованных и интересных тем в IT-сфере и всё больше интересных решений, появляющихся в мире, связано именно с ними.Найважливіші питання:

 • Найважливіші питання:

 • Упровадження електронних документів у бібліотечні технології;

 • Робота з нетекстовим матеріалом і формування їх колекцій;

 • Переосмислення роль і завдання бібліотек внз за потребами користувачів.Електронних книг, журналів, газет починає ставати більше у кілька разів по відношенню до друкованих.

 • Електронних книг, журналів, газет починає ставати більше у кілька разів по відношенню до друкованих.

 • Витрати на комплектування електронних ресурсів перевищують витрати на друковані видання.

 • Зростає інтерес до хмарних технологій.

34 конференція - April 15th –April 18th , 2013 in Cape Town, South Africa"Робимо це разом: Ефективна співпраця ...«

 • 34 конференція - April 15th –April 18th , 2013 in Cape Town, South Africa"Робимо це разом: Ефективна співпраця ...«

 • 35 конференція – «Заходи для успіху: ресурси бібліотек і ефективність під пильною увагою», Finland from 2 - 5 June 2014.Фонд бібліотеки - 2, 5 млн. документів

 • Фонд бібліотеки - 2, 5 млн. документів

 • Видано документів -4 296 148

 • З них електронних видань – 2 504 040

Библиоте́ка Ви́льнюсского университе́та— универсальная публичная научная библиотека Литвы государственного значения; старейшая библиотека и одна из крупнейших в стране

 • Библиоте́ка Ви́льнюсского университе́та— универсальная публичная научная библиотека Литвы государственного значения; старейшая библиотека и одна из крупнейших в странеAdministration

 • Administration

 • Scientific Information Data Department – отдел научно-информационных данных (консультации для ученых по доступу и оценке публикаций университета, вебометрика, открытый доступ, отслеживание проектов по сбору информации и т.п.)

 • Electronic Services Departmentотдел электронных сервисов (создание виртуального пространства библиотеки, создание эл.ресурсов и сервисов, подписка на коммерческие БД, создание БД трудов университета, поддержка работы сети и программ, курсы информационной грамотности и пр.)

 • Department of Communication and Information – отдел коммуникаций и информации (PR, создание имиджа библиотеки, подготовка мероприятий, повышение квалификации сотрудников и др.)Maintenance Department – отдел содержания библиотеки (уборка, обеспечение соответствующих условий, логистика и транспортное обслуживание, взятие на баланс мат.ценностей, охрана труда и противопожарная безопасность)

 • Maintenance Department – отдел содержания библиотеки (уборка, обеспечение соответствующих условий, логистика и транспортное обслуживание, взятие на баланс мат.ценностей, охрана труда и противопожарная безопасность)

 • Information Service Centre (Центр информационных сервисов)

 • Department of Information Resources Management - отдел управления информационными ресурсами (комплектование, тендеры, обработка и т.п.)

 • Customer Service Department – отдел обслуживания пользователей (регистрация, справочная работа, чит.залы и абонементы, выставки)

 • Centre of Science and Cultural Heritage (Центр научного и культурного наследия)

1. Offer superior digital-age repository and service solutions.

 • 1. Offer superior digital-age repository and service solutions.

 • 2. Promote the success of the Finnish scholarly community.

 • 3. Enable citizens’ access to information (national content).

Основные направления деятельности

 • Основные направления деятельности

 •  сопровождение технического и программного комплекса библиотеки;

 • автоматизация библиотечно-информационных процессов;

 • формирование цифровых коллекций на основе фондов библиотеки;

 • учет и обеспечение сохранности электронных ресурсов генерируемых библиотекой;

 • сопровождение веб-сайта библиотеки;

 • оформление доступа к электронным научно-образовательным ресурсам (полнотекстовым, реферативным, библиографическим и т.д.) ведущих зарубежных и российских издательств и информационных центров в рамках лицензионных соглашений;

 • информационное обслуживание читателей электронными ресурсами, в том числе в компьютерных классах библиотеки;

 • формирование сводного электронного каталога корпоративной библиотечной сети г. Казани; координация работы библиотек по созданию сводных ресурсов Корпоративной библиотечной сети г. Казани;

 • обучение библиотечного персонала новым информационным технологиям.

 • Центр принимает электронные версии авторефератов диссертаций, представленных к защите в Казанском университете, а также другие электронные документы с целью развития электронной библиотеки.

 •  Zakup i zarządzanie zbiorami drukowanymi i cyfrowymi

 • Zakup i zarządzanie zbiorami drukowanymi i cyfrowymi

 • (Купівля та організація друкованих та цифрових колекций)

 • Udostępnianie wszystkich rodzajów zbiorów

 • (Доступ до всіх видів колекцій)

 • Tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych (biblioteka cyfrowa, repozytorium)

 • (Створення і доступ до цифрового контенту: цифрова бібліотека, репозітарій)

 • Komunikacja z użytkownikami (osobista, zdalna)

 • (Спілкування з користувачами (особисте, дистанційне)

 • Popularyzacja własnej działalności

 • Популяризація власної діяльності

 • Działania „okołobiblioteczne” (WIKAMP, ELS, Wydawnictwa)

 • (Близькобібліотечна діяльність)Centrum WIKAMP to jednostka, która zajmuje się e-learningiem w Politechnice. Nie jest to typowa działalność biblioteczna, ale ze względów politycznych oraz dlatego, że mamy doświadczenie z obsługą studentów - e-learning “oddano" do biblioteki. Centrum WIKAMP robi szkolenia, wydaje hasła dla studentów, prowadzi strony internetowe na moodle, pomaga w tworzeniu przedmiotów i egzaminów w e-learningu.

 • Centrum WIKAMP to jednostka, która zajmuje się e-learningiem w Politechnice. Nie jest to typowa działalność biblioteczna, ale ze względów politycznych oraz dlatego, że mamy doświadczenie z obsługą studentów - e-learning “oddano" do biblioteki. Centrum WIKAMP robi szkolenia, wydaje hasła dla studentów, prowadzi strony internetowe na moodle, pomaga w tworzeniu przedmiotów i egzaminów w e-learningu.“Омолодження" і модернізація іміджу бібліотеки (нові менеджери)

 • “Омолодження" і модернізація іміджу бібліотеки (нові менеджери)

 • Більш ефективне і гнучке використання персоналу (тісніша співпраця між відділами)

 • Пошук потенціалу для наступних змін (реорганізації простору, оптимізація персоналу = підвищення заробітної плати)

 • Покращення зв'язку з користувачами і викладачами (створення спеціального підрозділу для впровадження цієї мети)

 • Збільшення популярності бібліотеки у внз ?„Odmłodzenie” i unowocześnienie wizerunku biblioteki (nowi kierownicy)

 • „Odmłodzenie” i unowocześnienie wizerunku biblioteki (nowi kierownicy)

 • Bardziej efektywne i wszechstronne wykorzystanie pracowników (lepsza współpraca między-oddziałowa)

 • Uzyskanie potencjału do kolejnych zmian (reorganizacja przestrzeni, oszczędności w personelu = wzrost płacy)

 • Lepsza komunikacja z użytkownikami i pracownikami uczelni (oddział specjalnie do tych celów)

 • Zwiększenie popularności biblioteki w uczelni (?)Відділ автоматизації та програмного забезпечення:

 • Відділ автоматизації та програмного забезпечення:

 •  

 • Відділ вітчизняних та іноземних електронних ресурсів.

Формування, архівування і використання електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів на основі АІБС «УФД/Бібліотека»:

 • Формування, архівування і використання електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів на основі АІБС «УФД/Бібліотека»:

  • бібліографічної бази даних «Електронний каталог»
  • повнотекстової бази даних «Електронна бібліотека»
 • Електронна доставка документів.

 • Реалізація проекту відкритого електронного архіву ХНУРЕ "ElAr KhNURE".

 • Надання користувачам доступу до електронних ресурсів бібліотеки й університету в електронному читальному залі.

 •  Вузовская библиотека является подсистемой одновременно двух систем: образовательной и библиотечной.

 • Вузовская библиотека является подсистемой одновременно двух систем: образовательной и библиотечной.

 • Добавим: Образование. Наука. Культура.

 • «… именно эта троичность вузовской библиотеки и есть ее типологическая специфика».Могут ли вузовские библиотеки самостоятельно разрабатывать свои организационные структуры, соответствующие разработанным концепциям их развития? И не получить при этом замечания от проверяющих органов?

 • Могут ли вузовские библиотеки самостоятельно разрабатывать свои организационные структуры, соответствующие разработанным концепциям их развития? И не получить при этом замечания от проверяющих органов?У бібліотеках III –IV групи за оплатою праці типовою структурою не передбачено відділів рідкісних видань! А якщо бібліотека має достатньо великий фонд рідкісних видань, з яким треба працювати?

 • У бібліотеках III –IV групи за оплатою праці типовою структурою не передбачено відділів рідкісних видань! А якщо бібліотека має достатньо великий фонд рідкісних видань, з яким треба працювати?С одной стороны, новые технологии открыли библиотекам высших учебных заведений возможность интеграции в мировое информационное пространство. Перед библиотеками встали сложные, принципиально новые задачи в области организации и работы с информационными ресурсами, их сохранения , обслуживания пользователей, расстановки кадров, которые способны работать в этой информационной среде.

 • С одной стороны, новые технологии открыли библиотекам высших учебных заведений возможность интеграции в мировое информационное пространство. Перед библиотеками встали сложные, принципиально новые задачи в области организации и работы с информационными ресурсами, их сохранения , обслуживания пользователей, расстановки кадров, которые способны работать в этой информационной среде.

 • С другой стороны, вузовские библиотеки вынуждены выполнять задачи по вхождению в информационное пространство, брать ответственность за информационное обеспечение образования, внедрять эти самые новые технологии в рамках типовой традиционной и утвержденной структуры.Существующая сегодня в библиотеках вузов структура базируется на требованиях типовой модели, набор структурных подразделений которой стандартен и представляет собой для каждой библиотеки конкретный перечень структурных звеньев, которые соответствуют ее группе по оплате труда.

 • Существующая сегодня в библиотеках вузов структура базируется на требованиях типовой модели, набор структурных подразделений которой стандартен и представляет собой для каждой библиотеки конкретный перечень структурных звеньев, которые соответствуют ее группе по оплате труда.– новая роль и место библиотеки связано не только с необходимостью для нее превратиться в источники знаний, творчества и непрерывного образования пользователей, но и

 • – новая роль и место библиотеки связано не только с необходимостью для нее превратиться в источники знаний, творчества и непрерывного образования пользователей, но и

 • – в участников образовательного процесса, связанных с подготовкой нового поколения людей;

 • – в хранителей и проводников истории и культуры общества;

 • – в создателей его интеллектуального потенциала.Создание дигитальной (цифровой) библиотеки: современной и ретро; создание цифровых сервисов во всех областях библиотечной работы ,поддержка этих сервисов на профессиональном уровне

 • Создание дигитальной (цифровой) библиотеки: современной и ретро; создание цифровых сервисов во всех областях библиотечной работы ,поддержка этих сервисов на профессиональном уровне

 • Выработка новой концепции библиотеки с главным акцентом на процесс обучения и предоставление помощи в освоении ресурсов знания;

 • Взаимодействие отделов библиотек, укрепление партнерства между библиотеками и другими организациями как средства развития сервисов, цель которых – не формирование фондов, а удовлетворение запросов пользователя, что составляет главное отличие от традиционного библиотечного обслуживания.Библиотека, являясь значимым структурным подразделением университета, должна не оставаться в стороне от тенденций развития высшего образования а, скорее, наоборот, благодаря им играть все более важную роль в деятельности современного университета, осваивая и успешно выполняя функции, которые раньше были нехарактерны для библиотек. Только всемерно способствуя своим университетам в решении стоящих перед ними задач, например, такой как повышение позиции университета в мировых рейтингах, университетские библиотеки демонстрируют свою значимость и определяют свою востребованность в обществе.

 • Библиотека, являясь значимым структурным подразделением университета, должна не оставаться в стороне от тенденций развития высшего образования а, скорее, наоборот, благодаря им играть все более важную роль в деятельности современного университета, осваивая и успешно выполняя функции, которые раньше были нехарактерны для библиотек. Только всемерно способствуя своим университетам в решении стоящих перед ними задач, например, такой как повышение позиции университета в мировых рейтингах, университетские библиотеки демонстрируют свою значимость и определяют свою востребованность в обществе.Качество - это не только качество фондов, информационных ресурсов, оборудования, это и качество процессов организации работы библиотеки и предоставляемых ею услуг, а значит, и качество её персонала, который полностью должен быть вовлечен в систему менеджмента качества.

 • Качество - это не только качество фондов, информационных ресурсов, оборудования, это и качество процессов организации работы библиотеки и предоставляемых ею услуг, а значит, и качество её персонала, который полностью должен быть вовлечен в систему менеджмента качества.Стаття 33. Структура вищого навчального закладу

 • Стаття 33. Структура вищого навчального закладу

 • 2. Структурні підрозділи утворюються рішенням вченої ради вищого навчального закладу у порядку, передбаченому цим Законом і статутом.

 • 3. Основними структурними підрозділами університету, академії, інституту є факультети, кафедри, бібліотека тощоNie ma żadnych regulacji ministerstwa co do struktury biblioteki. Strukturę zatwierdza rektor uniwersytetu. Ja ją przygotowuję, przekazuję do biura rektora, rektor składa podpis na schemacie i to wszystko. Może ze mną rozmawiać dlaczego tak, a nie inaczej. Ale zwykle nie rozmawia i nie pyta. To dyrektor wie najlepiej co i jak powinno być w bibliotece… Nie mam więc z tym żadnych problemów.

 • Nie ma żadnych regulacji ministerstwa co do struktury biblioteki. Strukturę zatwierdza rektor uniwersytetu. Ja ją przygotowuję, przekazuję do biura rektora, rektor składa podpis na schemacie i to wszystko. Może ze mną rozmawiać dlaczego tak, a nie inaczej. Ale zwykle nie rozmawia i nie pyta. To dyrektor wie najlepiej co i jak powinno być w bibliotece… Nie mam więc z tym żadnych problemów. • cnb@karazin.ua

 • irina.kazimir@mail.ru

Бургер И. П. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА : автореф.

 • Бургер И. П. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА : автореф.

 • дисс. … канд. пед. наук [ Электронный ресурс] / Ирина Петровна Бургер. – Новосибирск, 2001. – Режим доступа : http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_DISSER&key=000298371&dtype=F&etype=.pdf. – Загл. с экрана.

 • Коморовская Т. В. Библиотека вуза в условиях трансформации высшего профессионального образования .Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat [ Электронный ресурс] / Т. В. Коморовская. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/biblioteka-vuza-v-usloviyakh-transformatsii-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya#ixzz2yQWffpm7. – Загл. с экрана.

 • Йенс Торхауг. Успехи и неудачи цифровых (электронных)библиотечных сервисов: десятилетний опыт Дании [Электронный ресурс] /   Йенс Торхауг, Эрик Торлунд Йепсен. – Режим доступа : http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2012&num=4&art=6. – Загл. с экрана. • Кудряшова, Г. Ю. Эволюция миссии вузовских библиотек общества: автореф.

 • дисс. … канд. пед. наук [ Электронный ресурс] / Галина Юрьевна Кудряшова. – Челябинск, 2003.– Режим доступа http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-missii-vuzovskikh-bibliotek . – Загл. с экрана.

 • Облачные технологии для земных пользователей [ Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sonikelf.ru/oblachnye-texnologii-dlya-zemnyx-polzovatelej/. – Загл. с экрана.

 • Редькина Н. С.  «Библиотеки в облаках», или Возможности использования перспективных информационных технологий [ Электронный ресурс] / Н. С. Редькина. – Режим доступа : http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=8&art=4. - Загл. с экрана.

 • Скалабан А.В. Роль библиотеки в укреплении позиций университета в Webometrics [ Электронный ресурс] / А.В.Скалабан. – Режим доступа : http://libraryblog.blog.tut.by/2013/12/09/rol-biblioteki-v-ukreplenii-pozitsiy-universiteta-v-webometrics/. – Загл. с экрана.

 • Feret Błażej. Czy nowa struktura zwiększy popularność biblioteki? [ Електронний ресурс]. – Режім доступу:ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21523/.../FERET.pptx
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка