Наказ №77 Про створення постійнодіючої експертної групи по проведенню моніторингу Для проведення моніторингових досліджень у 2010 / 2011 навчальному році наказуюДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Володимирівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів


І етап. Підготовчий

 • НАКАЗ

 • по Володимирівській загальноосвітній

 • школі І - IIІ ступенів

 • від 09 вересня 2010 року № 77

 • Про створення постійнодіючої

 • експертної групи по проведенню моніторингу

 • Для проведення моніторингових досліджень у 2010 / 2011 навчальному році

 • НАКАЗУЮ:

 • Створити постійнодіючу експертну групу по проведенню моніторингових досліджень у 2010 / 2011 навчальному році у складі:

 • Погорєла Т.М., голова методичної ради школи; Іщенко І.В., заступник директора з навчально — виховної роботи;

 • Ющенко П.С., голова шкільного методичного об'єднання вчителів філологічного циклу;

 • Шефер Л.М., голова шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів;

 • Лісайчук Н.С., голова міжшкільного методичного об'єднання вчителів фізико - математичного циклу;

 • Хомич Л.М., голова міжшкільного методичного об'єднання вчителів природничого циклу;

 • Тімурджі А.Г., голова міжшкільного методичного об'єднання вчителів фізичної культури;

 • Дудник Н.В., голова міжшкільного методичного об'єднання вчителів суспільних дисциплін;

 • Лазарчук Г.О., вчитель математики, «Старший вчитель», голова районного методичного об'єднання вчителів математики;

 • Ляхович І.Б., вчитель географії, голова районного методичного об'єднання вчителів ОБЖ та основ здоров'я.

 • 2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально - виховної роботи Погорєлу Т.М.

 • Директор школи: В.Гаврилова

 • З наказом ознайомлені: Т.Погорєла П.Ющенко Г.Лазарчук

 • І. Іщенко Н.Дудник І.Ляхович

 • Л.Шефер Л.Хомич А.Тімурджі

 • Н.ЛісайчукНАКАЗ

 • НАКАЗ

 • по Володимирівській загальноосвітній

 • школі І - III ступенів

 • від 08 вересня 2010 року № 83

 • Про проведення моніторингу

 • рівня готовності педпрацівників

 • до інноваційної діяльності

 • Відповідно до плану роботи школи на 2010 / 2011 навчальний рік та з метою отримання об'єктивної інформації про рівень інноваційного потенціалу вчителів, готовності педколективу у реальних умовах здійснювати інноваційну діяльність

 • НАКАЗУЮ:

 • 1. Постійнодіючій експертній групі з проведення моніторингових досліджень:

 • 1.1. Відібрати критерії оцінювання моніторингу інноваційної діяльності (до 10.11.10р.)

 • 1.2.Створити кваліметричну модель досліджуваного об'єкта (до 10.10 2010 р.) 1.3.Провести анкетування «Інноваційна діяльність» (до 01.11.2010 р.)

 • 1.4.Провести анкетування «Інноваційний потенціал педколективу» ( до 15.11. 2010 р.)

 • 2. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Погорєлій Т.М. на основі моніторингу інноваційної діяльності вчителів підготувати аналітичну довідки «Про підсумки моніторингу інноваційної діяльності вчителів» та матеріали моніторингового дослідження представити в РМК ( до 01.06. 2011 року )

 • 3. Адміністрації школи результати моніторингових досліджень розглянути на засіданні педагогічної ради у червні 2011 року та врахувати під час планування та організації інноваційної діяльності в школі.

 • 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально - виховної роботи Погорєлу Т.М.

 • Директор школи В.Гаврилова

 • З наказом ознайомлена Т.ПогорєлаАнкета «Готовність до новацій»

 • Анкета «Готовність до новацій»

 • 1. Чи завжди Вам цікаві но­вації та експерименти в педаго­гічній діяльності:

 • а) так; б) ні в) невпевнений

 • 2. Скільки разів у минулому навчальному році Ви пробували застосувати будь-які новинки у своїй роботі:

 • а) жодного разу; б) 1 – 5 разів; г) 6 – 10 разів; д ) 11 - 20 разів; е) понад 20 разів

 • 3. Назвіть 2—3 основні при­чини, які гальмують упровад­ження нових педагогічних ідей і технологій:

 • а) слабке фінансування нововведень; б) відсутність інформації про нові ідеї і технології; в) слабкий зв'язок науки та практики;

 • г) брак часу та сил у вчителів; ґ) консерватизм учителів, сила звички до старого; д) хвороба невдач під час використання нового;

 • е) заздрість, пересуди колег по роботі; є) відсутність підтримки з боку керівництва школи (органів управління);

 • ж) не бачу необхідності займатися новим,оскільки традиційна система роботи дає позитивні результати.

 • 4. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність:

 • а) цікаво створити щось нове, б) підвищується інтерес дітей до навчання та виховання;

 • в) зростає авторитет серед батьків і дітей; г) радує підтримка адміністрації та органів управління; ґ} підвищується статус серед колег;

 • д) усвідомлюєш власні здібності, зростає самоповага;

 • е) з'являється реальна можливість реалізувати себе, свої сили й здібності, досвід і майстерність;

 • є) підвищується ефективність роботи, позитивний результат до­сягається за найменших затратах часу та сил

 • 5. Назвіть внутрішні проти­річчя, що заважають створенню та застосуванню нового:

 • а) нові ідеї важко реалізувати на практиці; б) неминучі помилки, невдачі, а це неприємно;

 • в) складно довести експери­мент до кінця, переважає звичне— стереотип;

 • г) нерідко починаєш і закінчуєш, так як склад» давееяи нове до досконалого; ґ) немає впевненості, що нове буде краще старого;

 • д) ніхто не враховує додатко­вих витрат часу і сил для,роботи по-новому;

 • е) заважають сумніви: чи зможу я бути успішним в інноваційній або експериментальній роботі.

 • 6. Які нові педагогічні тех­нологи Ви могли б застосувати за сприятливих умов:

 • а) КТС — колективна творча справа; б) ТВВЗ — теорія вирішення винахідницьких задач; в) КМД —- колективна мисленнєва діяльність;

 • г) МВС—методика вивчення себе; г) ПФК - прискорення формування колективу; д) ТВП — теорія виховання партнерства;

 • е) ТСВ — теорія самовиховання;

 • 7. Якими діагностичними методиками Ви володієте вільно:

 • а) тестовими методики; б) різними видами опитування; в) спостереженням (зі складанням протоколу); г) ситуаціями вибору;

 • ґ) рейтингом (взаємооцінка й експертні оцінки); д) соціометрією; е) картами вихованості; є) методикою самооцінки

 • 8. Якими ознаками готовності до створення новацій Ви володієте

 • а) орієнтуюся в структурі особистості; б) знаю основні закони, принципи, методики педагогіки; в) знаю нові педагогічні ідеї і технології;

 • г) знаю сучасні «Я – концепції»; д) знаю вікові, статеві та індивідуальні відмінності дітей; е) умію використовувати психодіагностику;

 • є) знаю технологію проведення експеременту.

 • 9. Чому Ви віддаєте пріоритет у цілях і цінностях життя:

 • а) фізичному та психологіч­ному здоров'ю; б) вдалому сімейному життю; в) цікавому колу надійних друзів

 • г) корисним зв'язкам і знайомствам; ґ) матеріальному благопо­луччю; д) можливостям загальнокультурного розвитку;

 • е) можливостям професій­ного самовдосконалення; є) діловій, професійній співпраці; ж) свободі педагогічної творчості;

 • з) творчій самореалізації поза своєю професійною сферою; й) емоційно теплим стосун­кам між учнями

 • 10. Що вважаєте головним складовим успіху:

 • а) реальність і конкретність задач у досягненні мети; б) повну самовіддачу в будь-якій справі;

 • в) здоровий спосіб життя і турботу про здоров'я; г) уміння виправляти по­милки та перероблювати неякісну роботу,

 • г) уміння вчитися у досвідчених фахівців; д) уміння орієнтуватися в обставинах е) рішучість і здатність до ризику;

 • є) відповідальність та почуття обов'язку; ж) цілеспрямованість (уміння зосередитися на головному, не відволікатися на дрібниці);

 • з) організованість (раціональне використання часу й сил); й) пошук та внесення новизни в процес і результат діяльності;

 • і) самопізнання та саморозви­ток особистості; ї) чесність перед людьми і самим собою;

 • к) творчість, співпрацю, партнерство, взаємодопомогу колег та друзів.АНКЕТА

 • АНКЕТА

 • “Використання інтерактивних технологій у навчально - виховному процесі

 • школи"

 • 1.На ваш погляд , застосування нових освітніх технологій зумовлене:

 • а) педагогічною модою; б) вимогою начальства; в) вимогами " конкурентної боротьби " для залучення нових учнів

 • 2.На ваш погляд, вибір нових технологій для використання на уроках – це:

 • а) особиста справа вчителя; б) рішення кафедри ( методичного об’єднання); в) рішення адміністрації школи; г)рішення вищого органу;

 • д)особиста справа вчителя та рішення кафедри; е)особиста справа вчителя та рішення адміністрації;

 • є) особиста справа вчителя, рішення кафедри і рішення адміністрації;

 • ж) особиста справа вчителя, рішення кафедри, рішення адміністрації та рішення вищого органу;

 • з)рішення кафедри; и)рішення адміністрації й вищого органу.

 • 3.Коли починати використання нових технологій на уроках :

 • а) щойно почув, прочитав; б)після самостійного вивчення; в)під час узгодження з колегами ( за кафедрою, паралеллю);

 • г) під час узгодження з адміністрацією; д)після перепідготовки за обраною технологією; е)за наявності джерела фінансування.

 • 4.Чого ви чекаєте від своєї участі в інноваційній діяльності:

 • а)одержання додаткової оплати; б)кращих результатів своєї роботи; в)особистого задоволення своєю працею;

 • г)суспільного визнання; д)зниження обов’язкової норми навчальних годин.

 • 5.Які, на ваш погляд, зміни потрібні у нашій школі?

 • а)в управлінні школою; б)у змісті навчання, виховання; в) у технології навчання й виховання;

 • г)у режимі роботи школи.

 • 6.Що є для вас перешкодою в розробці та засвоєнні нововведень? 

 • а)відсутність часу; б)відсутність обгрунтованої стратегії розвитку школи;

 • в)відсутність допомоги; г)відсутність лідерів, новаторів у школі; д)розбіжності, конфлікти в колективі;

 • е) відсутність необхідних теоретичних знань; є)слабка поінформованість про нововведення в освіті;

 • ж)відсутність чи недостатній розвиток дослідницьких умінь; з)відсутність стимулювання;

 • и)відсутність курсів перепідготовки з конкретних педагогічних технологій. 

 • ПРИМІТКА.

 • Підкреслити потрібний Вам варіантАнкета

 • Анкета

 • “Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного

 • колективу”

 • 1. Які нововведення ви внесли в навчальний процес за останні 1—3 роки? Що змусило, спонукало

 • вас це зробити?________________________________________________________________________________________

 • 2. На розв'язання якої проблеми вони були спрямовані?_______________________________________________

 • 3. Оцініть результати, досягнуті вами на уроках із застосуванням нововведень:

 • досягнуті кращі результати;

 • отримані результати такі ж, як і попередні;

 • отримані результати гірші від попередніх;

 • невідомо.

 • Які зміни відбуваються в діяльності учнів на уроках?

 • стають більш активними;

 • підсилюється їхня пізнавальна самостійність;

 • підвищується рівень пізнавального інтересу.

 • Виходячи з проведеної роботи із застосування інноваційних методик, допишіть інші зміни в

 • діяльності учнів і її результатах:________________________________________________________________________

 • Не бачу змін

 • 5. Що ви чекаєте від своєї участі в інноваційній діяльності?

 • Підвищення особистого прибутку від застосування нововведень.

 • Кращих результатів своєї роботи.

 • Особистого задоволення власною працею.

 • Суспільного, морального визнання.

 • Зниження обов'язкової норми навчальних годин.

 • Пріоритетного становища (уваги до вчителя).

 • Підкресліть найбільш важливі для вас фактори.

 • Назвіть, які з вище названих вами очікувань підтвердилися на практиці.

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карта діагностики рівня готовності вчителя до інновації

 • Карта діагностики рівня готовності вчителя до інновації

 • Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________________________

 • Фах____________________________________________________________________________________

 • Стаж роботи___________________________________________________________________________

 • Категорія_____________________________________________________________________________

 • Заклад, де працює___________________________________________________________________

 • 56 балів – 100% готовності (ідеальний);

 • 55 – 50 балів – 75% готовності (високий);

 • 49 – 40 балів – 50% готовності (середній);

 • 39 – 30 балів – 25% готовності ( епізодичний);

 • 29 – 0 балів - менше 24% (фрагментарна)Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів

 • Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів

 • на основі інноваційних технологійКваліметрична модень здійснення інноваційної діяльності

 • Кваліметрична модень здійснення інноваційної діяльностіІІ етап. Практичний

 • Анкетування учнів

 • Анкетування вчителів

 • Відвідування уроків

 • Відвідування позакласних заходівІІІ етап. Аналітичний

 • Узагальнення й аналіз отриманих даних

 • Оформлення кваліметричної моделі

 • Представлення даних у табличній і графічній формах

 • Підготовка аналітичних звітів і рекомендацій для вчителівІV. Підсумковий

 • Аналітична довідка “Про підсумки моніторингу рівня готовності педпрацівників до інноваційної діяльності”

 • Наказ “Про підсумки проведення моніторингу рівня готовності педпрацівників до інноваційної діяльності”

 • Педагогічна рада “Про результати проведення моніторингу рівня готовності педпрацівників до інноваційної діяльності”
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка