Наказ мон україниДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.наказ МОН України

 • наказ МОН України

 • від 08. 02. 2016 № 94

 • Орієнтовні вимоги

 • до проведення державної підсумкової атестації

 • учнів 4 класу • Державна підсумкова атестація проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня

 • з 12 по 21 травня

 • з трьох предметів:

 • української мови

 • літературного читання

 • математикиАтестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу:

 • Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу:

 • Робота на державну підсумкову атестацію з української мови

 • за курс початкової школи учня (учениці) 4 класу ( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, до прикладу:

 • На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, до прикладу:

 • Диктант Тарас ШевченкоУ верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу.

 • У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу.

 • На ньому зазначається дата, до прикладу: 12.05.2016 р.

 • Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки.Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом.

 • Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом.

 • У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення

 • (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповідіУ загальноосвітніх навчальних закладах державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мов і літературного читання) та математики

 • У загальноосвітніх навчальних закладах державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мов і літературного читання) та математики

 • Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робітКонтрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

 • Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

 • На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

 • Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневіОцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів:

 • Наказ МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

 • Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).Бали за атестацію з української мови (мова і літературного читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення.

 • Бали за атестацію з української мови (мова і літературного читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення.

 • На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об’єднанням учителів початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів)перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчався учнями впродовж навчання в початковій школі

 • перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчався учнями впродовж навчання в початковій школі

 • контрольна робота повинна містити завдання різних рівнів складності

 • кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботутестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання

 • тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання

 • завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах (окрім текстів для диктанту)Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях

 • Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях

 • (за вибором учителів)

 • І комбінація формується

 • з тексту для диктанту або списування

 • (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь;

 • 4-х завдань до тексту;

 • одного творчого завдання - на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.

* за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу;

 • * за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу;

 • ** у разі, коли у тексті є слово на орфограму, вивчення якої не передбачено програмою початкової школи, воно заздалегідь записується на дошці і під час виконання роботи учитель звертає увагу дітей на його правильний запис;

 • *** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання і грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.ІІ комбінація формується

 • ІІ комбінація формується

 • з тестових завдань закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань);

 • диктанту або списування тексту з пропущеними орфограмами для виявлення правописних умінь і творчого завдання на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь.

 • Частину роботи (диктант/списування і творче завдання) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи), дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з мов.

 • Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем.

* за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу;

 • * за кожну допущену у диктанті або списуванні помилку знімається по 1 балу;

 • ** у разі, коли у тексті є слово на орфограму, вивчення якої не передбачено програмою початкової школи, воно заздалегідь записується на дошці і під час виконання роботи учитель звертає увагу дітей на його правильний запис;

 • *** у творчому завданні виставляють по 1 балу за зміст висловлювання і грамотність, де враховують помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою.Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях (за вибором учителя).

 • Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях (за вибором учителя).

 • Перша комбінація підсумкової контрольної роботи

 • має формуватись:

 • з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання,

 • завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом,

 • творчого завдання на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного.

 • письмову частину роботи (творче завдання) учень оформлює на аркушах зі штампом школи. Інші завдання виконує на аркуші з текстом, виданому вчителем.

ІІ комбінація підсумкової контрольної роботи з читання має формуватись:

 • ІІ комбінація підсумкової контрольної роботи з читання має формуватись:

 • з тексту для самостійного читання;

 • завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного і вміння працювати з текстом:

 • -тестових закритого типу (з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих), - відкритого типу (на встановлення послідовності або відповідності та з короткою відповіддю),

 • - творчого.

 • Частину роботи (творче завдання) учень письмово оформлює на листочках зі штампом школи.

 • Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем.

* якщо учень прочитав за хвилину 130 і більше слів, завдання оцінюється 3 балами, якщо від 130 до 149 слів – 2 балами, від 129 до 124 слів – 1 балами;

 • * якщо учень прочитав за хвилину 130 і більше слів, завдання оцінюється 3 балами, якщо від 130 до 149 слів – 2 балами, від 129 до 124 слів – 1 балами;

 • ** якщо творче завдання виконано частково, неточно – 1 балом; якщо у творчому завдання учень логічно, правильно висловлює думку, обґрунтовує її, дає свою оцінку вчинкам героїв, описаним подіям, завдання оцінюється 2 балами;

 • *** бали за письмову частину роботи з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

 •  Визначення техніки читання:

 • Визначення техніки читання:

 • учитель пропонує дітям взяти в руки олівці;

 • за вказівкою вчителя діти починають читати текст (мовчки);

 • через 2 хвилини вчитель зупиняє читання і пропонує поставити олівцем крапку над словом, на якому зупинився читати учень;

 • учитель пропонує дітям продовжити читання тексту до кінця і виконати завдання до нього, працюючи з текстом.

 • Далі, вчитель встановлює кількість прочитаних слів кожним учнем за 2 хвилини, яку діліть на 2, і отримує кількість слів, прочитаних за хвилину.

 •  Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях

 • Зміст контрольної роботи може бути сконструйовано у двох комбінаціях

 • (за вибором учителя)

 • І комбінація контрольної роботи з математики має формуватись з таких основних завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.

 • Роботу учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись у зошиті.

ІІ комбінація контрольної роботи для державної атестації з математики має формуватись:

 • ІІ комбінація контрольної роботи для державної атестації з математики має формуватись:

 • з тестових завдань (відкритого і закритого типу),

 • задачі на три дії

 • завдань з геометричним матеріалом.

 • Частину роботи (задачу і геометричний матеріал) учень письмово оформлює на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт з математики. Тестові завдання виконує на окремому аркуші з тестовими завданнями, виданому вчителем. Усі письмові обчислення до завдань мають виконуватись відповідно у зошиті і на аркуші з тестовими завданнями.

* якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом;

 • * якщо неправильно виконано одну дію задачі, її розв’язання оцінюється 2 балами, якщо неправильно виконано дві дії – 1 балом;

 • ** якщо завдання виконано частково, воно оцінюється 1 балом.Знайди і підкресли (або випиши) у тексті диктанту (списаного тексту) слово, яким можна замінити вислів як сніг на голову.

 • Знайди і підкресли (або випиши) у тексті диктанту (списаного тексту) слово, яким можна замінити вислів як сніг на голову.

 • Підкресли (або випиши) у двох останніх реченнях тексту займенник.

 • Підкресли (або випиши) у останньому реченні слово, яке відповідає звуковій моделі.

 • Підкресли (або познач) спонукальне речення.Допиши, чим може закінчитись подія, описана у тексті для списування (диктанту).

 • Допиши, чим може закінчитись подія, описана у тексті для списування (диктанту).

 • Заміни останній абзац (кінцівку) тексту так, щоб фінал події був щасливим.

 • Доповни текст описом власних спостережень (для текстів-описів природи).Визнач рядок, у якому подано синоніми до слова сміятися.

 • Визнач рядок, у якому подано синоніми до слова сміятися.

  • А реготати, хихикати
  • Б плакати, сумувати
  • В сміх, смішний
 • Визнач закінчення, яке матимуть подані іменники в орудному відмінку: Марія, лінія, олія.

   • А -ею
   • Б -ою
   • В -єю
 • Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника.

 • В усі пори року Київ нагадує великий парк.

 • А називний

 • Б родовий

 • В знахіднийДобери й запиши прислівники, якими можна замінити подані вирази

 • Добери й запиши прислівники, якими можна замінити подані вирази

 • Як кіт наплакав – __________________________________

 • На весь голос – __________________________________

 •   Пронумеруй слова за алфавітом (або за кількістю складів, або за порядком ударного складу тощо):

 •  Пронумеруй слова за алфавітом (або за кількістю складів, або за порядком ударного складу тощо):

 • лінуватися мовчати сито

 • Покажи стрілочками звукову модель кожного слова

 • джміль

 • яблуко

 • щука  

 •   Приклади творчого завдання

 • (побудова зв'язного висловлювання)

 • Який навчальний предмет у школі тобі подобається найбільше? Напиши, чому ти так думаєш.  Знайди і підкресли у тексті речення, яке відображає головну думку твору.

 •   Знайди і підкресли у тексті речення, яке відображає головну думку твору.

 • Пригадай і запиши прислів’я, яким можна замінити назву твору.

 • Підкресли речення, у якому розповідається про ….

 • Підкресли у тексті слова, які відображають тему твору.

 • Обведи слова, якими автор висловлює своє ставлення до ….

 • Підкресли у тексті слова, які пояснюють вчинок … (ім’я персонажа).

 • Познач речення, в якому автор використав порівняння.Запропонуй свій варіант заголовку до цього твору. Обґрунтуй свій вибір.

 • Запропонуй свій варіант заголовку до цього твору. Обґрунтуй свій вибір.

 • Що найбільше вразило тебе в тексті? Чому?

 • Приклад відкритих завдань у тестовій формі, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь

 • Закінчи речення:

 • У творі ідеться про ……………..Визнач жанр прочитаного твору.

 • Визнач жанр прочитаного твору.

 • А оповідання

 • Б казка

 • В байка

 • Визнач, де відбуваються події, описані у творі.

 • А у парку

 • Б у лісі

 • В у гаю

 • Визнач, у якому розділу книги можна розмістити цей твір. А «Сторінки з книги природи»

 • Б «Людина починається з добра»

 • В «З джерела народної мудрості»Пронумеруй послідовність подій за порядком, викладеним у творі.

 • Пронумеруй послідовність подій за порядком, викладеним у творі.

 • грім дощ вітер  

 • Покажи стрілочкою слово, яким закінчується прислів’я, що найточніше виражає головну думку твору.

 • Згаяного часу і конем не час.

 • Усе добре у свій доженеш.

 • Гуляй, дитино, поки твоя година.Приклад завдання на знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій

 • Приклад завдання на знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій

 • Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.

 • 149 + (13 028 – 26 265 : 85)

 • Приклади завдань на порівняння чисел і величин

 • 1 мільйон 24 тисячі 405 число, яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу

 • 726 см 8 мм 72 дм 68 ммПриклади завдань на перетворення величин

 • Приклади завдань на перетворення величин

 • 540 с = хв

 • 3 ц 10 кг = кг

 • Приклади завдань на знаходження частини від числа

 • Запиши число, яке дорівнює 3/4 від 800

 • Приклад завдання на застосування геометричного матеріалу

 • Накресли прямокутник, площа якого 18 см2, а довжина – 6 смПриклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів

 • Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів

 • Познач число, яке є значенням виразу

 • 80 000 + 300 + 9.

 • А 8 309

 • Б 80 309

 • В 83 009

 • Познач число, яке є найбільшим серед пропонованих.

 • А 1/8

 • Б 1/6

 • В 1/3Познач рядок, у якому числа розміщені у порядку зростання.

 • Познач рядок, у якому числа розміщені у порядку зростання.

 • А 435 см, 436 м, 437 дм

 • Б 564 мм, 563 см, 562 дм

 • В 34 дм, 340 см, 3400 мм

 • Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності

 • Пронумеруй величини у порядку зростання. 273 см 275 м 277 дмПокажи стрілочками значення кожного виразу.

 • Покажи стрілочками значення кожного виразу.

 • 26 3 * 100 * 7 25 023

 • 26 3 * 106 + 7 28 397

 • 26 3 * 108 – 7 184 100

 • Приклад відкритого завдання у тестовій формі, виконання якого передбачає коротку письмову відповідь

 • Запиши два числа, які є розв’язками нерівності 600 : b 100.

 • b =   ,БАЖАЮ ВСІМ ХОРОШИХУСПІХІВ

 • БАЖАЮ ВСІМ ХОРОШИХУСПІХІВ
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка