Налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішеньДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень;

 • налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного, інформаційного супроводу управлінських рішень;

 • запровадження нової етики управлінської діяльності, що базується на принципах взаємоповаги, позитивної мотивації;

 • створення систем моніторингу ефективності управлінських рішень;

 • організація експериментальної перевірки та експертизи освітніх інновацій.Це спонукає до пошуку нових підходів, до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка має:

 • Це спонукає до пошуку нових підходів, до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка має:

 • успішно функціонувати в постійному режимі оновлення й розвитку (кожен н/з повинен мати перспективну програму розвитку на 5-7 років);

 • ґрунтуватися на наукових засадах;

 • сприяти підвищенню рівня загальнодидактичної, методичної, технологічної та психологічної підготовки педагогів;

 • сприяти підвищенню якості навчально-виховного процесу;

 • забезпечувати розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів.вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педпрацівників згідно з державними освітніми та освітньо-кваліфікаційними стандартами;

 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховної роботи педпрацівників згідно з державними освітніми та освітньо-кваліфікаційними стандартами;

 • постійний аналіз ефективності проведених методичних заходів: - семінару-практикуму; - методичної сесії; - предметної декади; - конкурсу-захисту та ін.;

 • тематичне вивчення й аналіз стану внутрішньошкільної методичної роботи, викладання навчальних дисциплін, роботи класних керівників, результатів проведених контрольних зрізів.Для створення повної картини динаміки розвитку фахового та методичного рівнів педагогічного колективу варто застосувати:

 • Для створення повної картини динаміки розвитку фахового та методичного рівнів педагогічного колективу варто застосувати:

 • діагностичні анкети,

 • тести,

 • тексти контрольних робіт тощо.

 • Підсумки розглядаються на:

 • педагогічній раді;

 • методичній раді,

 • засіданні ШМО, ТГ.методичні дні;

 • методичні дні;

 • консультації;

 • видаються методичні рекомендації, бюлетені;

 • рейтингове оцінювання діяльності освітніх установ згідно із власним положенням;

 • моніторинг якості знань учнів з базових предметів;

 • моніторингове дослідження з питань вивчення ефективності курсів підвищення кваліфікації, результативності участі педагогів у методичних та творчих об’єднаннях.вивчення й аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • вивчення й аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;

 • вивчення й аналіз стану викладання предметів і курсів базового навчального плану;

 • вивчення й аналіз стану організації та ефективності навчально-виховного процесу в навчальних закладах;

 • вивчення й аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів відповідно до державних стандартів;

 • вивчення й аналіз ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • вивчення й аналіз умов забезпечення психічного здоров'я вихованців, упровадження здоров'язберігаючих технологій;

 • вивчення й аналіз ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів.«Метод педагогічного аналізу –

 • «Метод педагогічного аналізу –

 • це система правил і операцій, необхідних для вивчення педагогічного процесу й управління ним,

 • а також причин,

 • які впливають на його

 • кінцеві результати».

 • /Ю. Конаржевський/Педагогічний аналіз має реалізувати 3 групи завдань: пізнавальні, конструктивно-організаційні, виховні.

 • Педагогічний аналіз має реалізувати 3 групи завдань: пізнавальні, конструктивно-організаційні, виховні.

 • Пізнавальні завдання — це вивчення досвіду роботи, педагогічної діяльності, позитивних тенденцій у її розвитку, причин низької результативності, шляхів її подолання.

 • Конструктивно-організаційні завдання – це розробка єдиних педагогічних вимог до організації методичної роботи як цілеспрямованої системи, до прогнозування кінцевого результату.

 • Виховні завдання – стимулювання творчої активності кожного члена педагогічного колективу на основі об'єктивного і справедливого оцінювання його роботи, знаходження успіхів та ініціативи.заняття в різноманітних формах методичної роботи (лекції, семінари, практикуми, круглі столи, дискусії, засідання МО, ТГ, заняття ШППД тощо);

 • заняття в різноманітних формах методичної роботи (лекції, семінари, практикуми, круглі столи, дискусії, засідання МО, ТГ, заняття ШППД тощо);

 • відкриті уроки, позакласні заходи в системі методичної роботи;

 • уроки і позакласні заходи вчителів у процесі вивчення стану викладання навчальних предметів;

 • заняття в дошкільних навчальних закладах;

 • заняття в позашкільних навчальних закладах.Аналіз особливо важливий при завершенні циклів навчально-виховного процесу.

 • Аналіз особливо важливий при завершенні циклів навчально-виховного процесу.

 • Ці періоди

 • (за В.О.Сухомлинським):

 • навчальний рік;

 • усі роки роботи вчителя з початковими класами;

 • період роботи вчителя-предметника;

 • період навчання й виховання

 • від 1-го до 11-го класу.Має три етапи: підготовчий, практичний, аналітичний.

 • Має три етапи: підготовчий, практичний, аналітичний.

 • На підготовчому етапі здійснюється вибір інформації для планування методичної роботи та її прогнозування, визначаються напрями, за якими ведеться збір інформації.Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів - збір інформації стосовно: професійних потреб і запитів учителів навчального закладу, їхніх професійних труднощів; - виконання навчальних планів і програм із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; - ефективності всіх форм підвищення кваліфікації вчителів та якості навчально-методичної документації в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

 • Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів - збір інформації стосовно: професійних потреб і запитів учителів навчального закладу, їхніх професійних труднощів; - виконання навчальних планів і програм із підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; - ефективності всіх форм підвищення кваліфікації вчителів та якості навчально-методичної документації в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

 • Організація методичної роботи – збір інформації про: - рівень професійної компетентності керівників МО і ефективність підвищення їхньої кваліфікації; - стан та ефективність роботи з молодими спеціалістами; - організацію методичного забезпечення праці педагогів-експериментаторів і вчителів, які працюють в інноваційному режимі; - якість лекційно-семінарських занять на базі ШМК та опорних шкіл.Організація та проведення атестації педагогічних кадрів – збір інформації про атестованих педагогів, зміст і якість їхньої професійної праці та підготовки до атестації на більш високий професійний розряд, робота з педагогами, які отримали рекомендації за результатами атестації; стан і якість навчально-методичних матеріалів, пропонованих учителями, які атестуються.

 • Організація та проведення атестації педагогічних кадрів – збір інформації про атестованих педагогів, зміст і якість їхньої професійної праці та підготовки до атестації на більш високий професійний розряд, робота з педагогами, які отримали рекомендації за результатами атестації; стан і якість навчально-методичних матеріалів, пропонованих учителями, які атестуються.

 • Організація моніторингу якості освіти – збір інформації про: - зміст і результати освітньої діяльності закладу та окремих педагогів, - якість освітньої підготовки учнів, - результати проведення інтелектуальних марафонів, олімпіад, конкурсів на базі навчальних закладів, НМЦ, опорних навчальних закладів.збір інформації про інновації в сучасній педагогіці;

 • збір інформації про інновації в сучасній педагогіці;

 • узагальнення і трансляцію перспективного педагогічного досвіду;

 • інформаційне та довідково-бібліографічне забезпечення навчальних закладів;

 • випуск інформаційно-методичних матеріалів.

 • На практичному етапі здійснюється збір необхідної інформації. Перш за все це – вивчення й аналіз результативності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.Зібрати необхідну інформацію і зробити необхідні висновки про приріст знань і вмінь педагогічних працівників можна після:

 • Зібрати необхідну інформацію і зробити необхідні висновки про приріст знань і вмінь педагогічних працівників можна після:

 • курсів підвищення кваліфікації;

 • відвідування семінарів, практикумів;

 • відвідування уроків, позакласних заходів;

 • проведення індивідуальних співбесід;

 • аналізу шкільної, методичної документації;

 • анкетування, тестування, діагностування тощо.Під час співбесід можна використати запитання:

 • Під час співбесід можна використати запитання:

 • Яка ідея щодо поліпшення діяльності школи у Вас з'явилася внаслідок проходження курсів (відвідування семінару…)?

 • Які нові педагогічні технології, методи запроваджуєте у своїй практичній діяльності?

 • З якою новою літературою ознайомились і як Ви її оцінюєте й використовуєте?

 • Які проблеми пропонуєте для обговорення на засіданнях педагогічної ради, для опрацювання в шкільних методичних формуваннях?Відвідування та аналіз уроків – великий складник аналітичної діяльності методиста: «Вивчаючи і аналізуючи уроки, головною метою треба ставити таке: дослідити, як виявляється, розкривається на уроці інтелектуальне життя педагога, його кругозір, його духовні інтереси» /В.Сухомлинський/.

 • Відвідування та аналіз уроків – великий складник аналітичної діяльності методиста: «Вивчаючи і аналізуючи уроки, головною метою треба ставити таке: дослідити, як виявляється, розкривається на уроці інтелектуальне життя педагога, його кругозір, його духовні інтереси» /В.Сухомлинський/.

 • Готуючись до відвідування та аналізу уроків, слід ознайомитися з надрукованими в різних посібниках пам'ятками, програмами, схемами спостереження відповідно до визначеної мети відвідування, типу уроку, тематики вивчення та ін.Належну увагу необхідно приділити аналізу документації навчального закладу, ШМО, керівників н/з, вчителя. Це:

 • Належну увагу необхідно приділити аналізу документації навчального закладу, ШМО, керівників н/з, вчителя. Це:

 • = планування роботи н/з;

 • = плани ШМО;

 • = самоосвіта;

 • = протоколи нарад, засідань;

 • = учнівська документація;

 • = планування вчителя;

 • = статистична інформація тощо.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка