Населення – це сукупність людей. Населення – це сукупність людейДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Населення – це сукупність людей.

 • Населення – це сукупність людей.

 • Демографічні процеси – це сукупність фактів (подій), що відносяться до окремих людей або їх спільнот.ДЕМОГРАФІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ – відносні величини, розраховані як відношення числа подій, які відбулися за певний період, та чисельності населення, за цей же самий період.

 • ДЕМОГРАФІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ – відносні величини, розраховані як відношення числа подій, які відбулися за певний період, та чисельності населення, за цей же самий період.Сила демографічного процесу – це теоретична (математична) міра інтенсивності, яка показує імовірність зміни чисельності населення в нескінченно малому інтервалі часу.

 • Сила демографічного процесу – це теоретична (математична) міра інтенсивності, яка показує імовірність зміни чисельності населення в нескінченно малому інтервалі часу.

 • Середнє населення – узагальнюючий показник чисельності населення за період. Середнє населення є однією із оцінок числа людино-років, прожитих населенням протягом даного періоду.

Якщо населення змінюється рівномірно (лінійно, в арифметичній прогресії):

 • Якщо населення змінюється рівномірно (лінійно, в арифметичній прогресії):Якщо населення змінюється з постійним темпом (експотенціально, в геометричній прогресії)

 • Якщо населення змінюється з постійним темпом (експотенціально, в геометричній прогресії)2000 р. 49 429,8 тис. осіб

 • 2000 р. 49 429,8 тис. осіб

 • 2010 р. 45 870,7 тис. осіб

 • за допомогою

 • середньої простої

 • експотенціальної змінної2000 р. 49 429,8 тис. осіб

 • 2000 р. 49 429,8 тис. осіб

 • 2010 р. 45 870,7 тис. осіб

 • за допомогою середньої простої2000 р. 49 429,8 тис. осіб

 • 2000 р. 49 429,8 тис. осіб

 • 2010 р. 45 870,7 тис. осіб

 • за допомогою експотенціальної змінноїКатегорія СЕРЕДНЬОГО НАСЕЛЕННЯ необхідна для розрахунку відносних величин, що характеризують демографічні процеси.

 • Категорія СЕРЕДНЬОГО НАСЕЛЕННЯ необхідна для розрахунку відносних величин, що характеризують демографічні процеси.

 • Серед них важливе місце займають

 • коефіцієнти ймовірностіЗагальний коефіцієнт народжуваності (Общий коэффициент рождаемости, Crude birth rate) – демографічний показник, який показує середню чисельність народжених, що припадає на 1000 осіб всього населення певної території; розраховується як відношення число народжень в населенні за період до загального числа людино-років, прожитих населенням за цей період або на середнє населення; виражається в проміле, як число народжень на 1000 населення.

 • Загальний коефіцієнт народжуваності (Общий коэффициент рождаемости, Crude birth rate) – демографічний показник, який показує середню чисельність народжених, що припадає на 1000 осіб всього населення певної території; розраховується як відношення число народжень в населенні за період до загального числа людино-років, прожитих населенням за цей період або на середнє населення; виражається в проміле, як число народжень на 1000 населення.

 • Для однорічних періодів часу загальний коефіцієнт народжуваності розраховується як відношення річного числа народжень до середньорічного населення.Загальний коефіцієнт смертності (Общий коэффициент смертности, Crude death rate) – демографічний показник, який відображає відношення числа смертей в населенні за певний період до загального числа людино-років, прожитих населенням за цей період або на середнє населення; виражається у проміле, як число смертей на 1000 населення. Для однорічних періодів часу загальний коефіцієнт смертності розраховується як відношення річного числа смертей до середньорічного населення.

 • Загальний коефіцієнт смертності (Общий коэффициент смертности, Crude death rate) – демографічний показник, який відображає відношення числа смертей в населенні за певний період до загального числа людино-років, прожитих населенням за цей період або на середнє населення; виражається у проміле, як число смертей на 1000 населення. Для однорічних періодів часу загальний коефіцієнт смертності розраховується як відношення річного числа смертей до середньорічного населення.Загальний коефіцієнт природного приросту (Общий коэффициент природного прироста, Crude natural increase rate) – демографічний показник, розраховується як відношення різниці між числом народжень та числом смертей в населенні за період до середньої чисельності населення за цей же період, помножене на 1000; виражається в проміле. Простіше може розраховуватись як різниця мі загальним коефіцієнтом народжуваності і загальним коефіцієнтом смертності.

 • Загальний коефіцієнт природного приросту (Общий коэффициент природного прироста, Crude natural increase rate) – демографічний показник, розраховується як відношення різниці між числом народжень та числом смертей в населенні за період до середньої чисельності населення за цей же період, помножене на 1000; виражається в проміле. Простіше може розраховуватись як різниця мі загальним коефіцієнтом народжуваності і загальним коефіцієнтом смертності.Загальний коефіцієнт дитячої смертності (Общий коэффициент детской смертности, Infant mortality rate)

 • Загальний коефіцієнт дитячої смертності (Общий коэффициент детской смертности, Infant mortality rate)

 • Загальний коефіцієнт розлучуваності (Общий коэффициент разводимости, Crude divorce rate)

 • Загальний коефіцієнт шлюбності (Общий коэффициент брачности, Crude marriage rate)

Спеціальний коефіцієнт народжуваності (Специальный коэффициент рождаемости, General fertility rate) – відношення числа народжень за період до числа людино-років, прожитих жінками репродуктивного віку протягом цього періоду, розраховується як відношення числа народжень до чисельності жінок репродуктивного віку.

 • Спеціальний коефіцієнт народжуваності (Специальный коэффициент рождаемости, General fertility rate) – відношення числа народжень за період до числа людино-років, прожитих жінками репродуктивного віку протягом цього періоду, розраховується як відношення числа народжень до чисельності жінок репродуктивного віку.Часткові коефіцієнти відносяться до субнаселення. Чисельно вони дорівнюють відношенню числа демографічних подій, що відбулись в тому чи іншому субнаселенні, до чисельності цього субнаселення.

 • Часткові коефіцієнти відносяться до субнаселення. Чисельно вони дорівнюють відношенню числа демографічних подій, що відбулись в тому чи іншому субнаселенні, до чисельності цього субнаселення.

 • Спеціальні та часткові коефіцієнти пов'язані між собою наступним чином: спеціальний коефіцієнт дорівнює додатку часткових коефіцієнтів на частку відповідного субнаселення:це процедура усунення впливу структури населення на величину загальних демографічних коефіцієнтів. До процедури стандартизації звертаються, коли необхідно порівняти між собою величини загальних коефіцієнтів до різних поколінь.

 • це процедура усунення впливу структури населення на величину загальних демографічних коефіцієнтів. До процедури стандартизації звертаються, коли необхідно порівняти між собою величини загальних коефіцієнтів до різних поколінь.

 • це сукупність засобів перерахунку фактичних показників руху населення, розрахованих для конкретних умов, в умовні показники, розраховані за фіксованою структурою, відмінною від умов конкретного населення.Перший етап – обчислення індексу фіксованого складу, який показує відмінність фактичного коефіцієнту від коефіцієнта, прийнятого за стандарт за умови нейтралізації структурного фактора.

 • Перший етап – обчислення індексу фіксованого складу, який показує відмінність фактичного коефіцієнту від коефіцієнта, прийнятого за стандарт за умови нейтралізації структурного фактора.

 • Другий етап – обчислення стандартизованого коефіцієнта як добуток коефіцієнта стандартного населення на обчислений індекс.

Використовується індекс плідності фіксованого складу, відповідно, формула стандартизованого коефіцієнту являє собою

 • Використовується індекс плідності фіксованого складу, відповідно, формула стандартизованого коефіцієнту являє собою

 • У такому випадку вагою є структура базисного населення, прийнята за стандарт.

 • Стандартизований коефіцієнт являє собою середню арифметичну із фактичних вікових коефіцієнтів зважену по віковій структурі стандарту.Використовується індекс плідності фіксованого складу, відповідно, формула стандартизованого коефіцієнту являє собою

 • Використовується індекс плідності фіксованого складу, відповідно, формула стандартизованого коефіцієнту являє собою

 • У такому випадку індекс фіксованого складу зважується за вагами порівняльного населення.

 • Тож, для стандартизації ПРЯМИМ способом необхідно мати стандартний розподіл, для ПОБІЧНОГО – вікові коефіцієнти інтенсивності.Другою складовою вивчення впливу структурних факторів є вимірювання сили їх впливу на значення коефіцієнтів інтенсивності.

 • Другою складовою вивчення впливу структурних факторів є вимірювання сили їх впливу на значення коефіцієнтів інтенсивності.

 • Для отримання індексу впливу структурних факторів на рівень коефіцієнта необхідно поділити фактичний коефіцієнт на стандартизований.

 • В цілому, стандартизація коефіцієнтів виключно інструмент порівняння та вивчення сили впливу структурних чинників, отримані в результаті коефіцієнти не мають самостійного значення.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка