Наші спеціалісти: Наші спеціалістиДата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.Наші спеціалісти:

 • Наші спеціалісти:

 • Бісик В.Д., Рабик І.В., Микієвич І.С., Брицька Р.З.

 • Наші контакти:

 • Тел. 032 2350964 0322350965

 • Факс 032 2352942Фізичні особи (резиденти та нерезиденти)

 • Фізичні особи (резиденти та нерезиденти)

 • Юридичні особи (резиденти та нерезиденти)

 • Інститути спільного інвестування (ІСІ)

 • Недержавні пенсійні фонди (НПФ) • депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;

 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;

 • обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.Адміністративні операції:

 • Адміністративні операції:

  • відкриття рахунків у цінних паперах;
  • внесення змін до анкети рахунку ;
  • закриття рахунків у цінних паперах ;
  • інші операції, наслідком яких є зміни в системі депозитарного обліку, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.


Облікові операції:

 • Облікові операції:

  • зарахування-облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на таку саму кількість.
  • списання – облікова операція, що відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими здійснювався депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента на таку саму кількість.
  • переказ – облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента на рахунок у цінних паперах іншого депонента або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема у зв'язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.


Інформаційні операції:

 • Інформаційні операції:

  • видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах;
  • видача інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог Законодавства та умов договорів, укладених депонентами з депозитарною установою Universal Bank


Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку в цінних паперах.

 • Копія зареєстрованого установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально.

 • Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

 • Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юрособи, і засвідчена печаткою цієї юрособи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юрособи без довіреності.

 • Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок.

 • Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юрособи.

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

 • При наявності в анкеті ю.о. даних про керуючого рахунком додатково надається анкета цього керуючого рахунку з інформацією про обсяг їх повноважень

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юросіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу.

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних - розпорядника рахункуЗаява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку в цінних паперах.

 • Копія легалізованого витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юрособи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юрособи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження.

 • Копії легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юрособи без довіреності.

 • Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником юрособи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юрособи.

 • Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юрособи на облік як платника податку, якщо юридична особа - нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.

 • Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок.

 • Картка зі зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки (у разі її наявності), засвідчена нотаріально.

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

 • При наявності в анкеті даних про керуючого рахунком додатково надається анкета цього керуючого рахунку з інформацією про обсяг їх повноважень

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних - розпорядника рахункуЗаява на відкриття рахунку в цінних паперах;

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

 • Анкета рахунку у цінних паперах;

 • Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізособи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів).

 • Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

 • Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, нотаріально засвідчена.

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах;

 • Анкета рахунку у цінних паперах;

 • Копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для резидентів).

 • Картка із зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, яка підписана в присутності працівника депозитарної установи або засвідчена нотаріально.

 • Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надається копія паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, нотаріально засвідчена.

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних. • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку у цінних паперах.

 • Анкету керуючого рахунком (Керуючим рахунком у цінних паперах ТГ є суб'єкт управління об'єктами комунальної власності, який відповідно до законодавства та в межах наданих повноважень представляє інтереси ТГ та виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління комунальною власністю).

 • Копію(ї) документа(ів), що відповідно до законодавства підтверджує(ють) повноваження суб'єкта управління комунальною власністю.

 • Копія зареєстрованого установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально.

 • Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юрособи без довіреності.

 • Оригінал або копія довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видана та підписана керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юрособи, і засвідчена печаткою цієї юрособи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юрособи без довіреності.

 • Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок.

 • Картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юрособи.

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

 • При наявності в анкеті ю.о. даних про керуючого рахунком додатково надається анкета цього керуючого рахунку з інформацією про обсяг їх повноважень

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, що містить відомості про юрособу.

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних - розпорядника рахункуЗаява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку у цінних паперах.

 • Рішення засновників (засновника) про визначення особи, якій надається право підпису при проведенні операцій за рахунком у цінних паперах (розпорядник рахунку в цінних паперах), яке оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа).

 • Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок.

 • Картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах, засвідчена нотаріально.

 • Копія рішення засновників (засновника) про створення юрособи, засвідчена нотаріально

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку.

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних - розпорядника рахунку

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах .Розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента.

 • Розпорядження депонента або керуючого рахунком депонента.

 • Розпорядження емітента цінних паперів, з яким укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам.

 • Переоформленої анкети рахунку в цінних паперах / анкети керуючого рахунком / анкети розпорядника рахунку в цінних паперах.

 • Оригіналів або належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують відповідні зміни.

 • Картка зі зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперахЗакриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про відкриття рахунків у цінних паперах з емітентом та законодавством.

 • Закриття рахунків у цінних паперах відбувається за розпорядженням ініціатора депозитарної операції та здійснюється у порядку, передбаченому відповідним Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про відкриття рахунків у цінних паперах з емітентом та законодавством.

 • Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому обліковуються права на цінні папери.Вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при

 • Вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при

 • розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати":

 • - за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ.

 • Вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею,

 • якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати“

 • - за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

 • Вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться

 • розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати":

 • - за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію; • Безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та

 • правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася,

 • рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо):

 • на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

 • Встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів

 • за розпорядженнями депонентів та оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

 • Розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами

 • на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для

 • виставлення цінних паперів на продаж:

 • на підставі інформації від Центрального депозитарію;

 • Внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу, внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі:

 • за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або НБУ (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде НБУ), у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ;Оперативна підготовка документів щодо проведення операцій з ЦП

 • Оперативна підготовка документів щодо проведення операцій з ЦП

 • Швидка перереєстрація ЦП на іншого власника

 • Надання консультаційних послуг щодо фондового ринку;

 • Конкурентні тарифи

 • Повна конфіденційність рахунків в ЦП

 • Кваліфікований персонал

 • Індивідуальний підхід до клієнтів

 • Високий рівень автоматизації при наданні послуг
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка