Наші спеціалісти: Наші спеціалістиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Наші спеціалісти:

 • Наші спеціалісти:

 • Бісик В.Д., Рабик І.В., Микієвич І.С., Брицька Р.З.

 • Наші контакти:

 • Тел. 032 2350964 0322350965

 • Факс 032 2352942Інститути спільного інвестування (ІСІ)

 • Інститути спільного інвестування (ІСІ)

 • Недержавні пенсійні фонди (НПФ)здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

 • здійснення депозитарного обліку цінних паперів, які обслуговуються депозитарною системою, що входять до складу активів ІСІ, на рахунку в цінних паперах;

 • зберігання активів ІСІ у формі цінних паперів, які не обслуговуються депозитарною системою, а також документів (копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку), які підтверджують право власності на активи ІСІ в інших формах (якщо договором передбачено надання відповідної послуги);

 • здійснення у порядку, встановленому законодавством та договором, нагляду за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та законодавству;

 • надання наглядовій раді корпоративного інвестиційного фонду (КІФ) або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду (ПІФ) повідомлення про зупинення/анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та/або діяльності із зберігання активів ІСІ, попередження та інші санкції з боку НКЦПФР та інших органів державної влади, що стосуються виконання зберігачем активів ІСІ своїх обов'язків з обслуговування активів ІСІ;повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;

 • повідомлення за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних наглядової ради КІФ або компанії з управління активами ПІФ про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент, Закон України «Про інститути спільного інвестування» (далі - Закон про ІСІ) чи нормативно-правові акти НКЦПФР;

 • повідомлення НКЦПФР за результатом аналізу наданих компанією з управління активами ІСІ даних про будь-які виявлені дії компанії з управління активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують вимоги Закону про ІСІ, регламенту чи нормативно-правових актів НКЦПФР;

 • участь представника у складі ліквідаційної комісії ІСІ;Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку в цінних паперах.

 • Анкету керуючого рахунком у цінних паперах.

 • Копію свідоцтва про внесення КІФ до ЄДРІСІ.

 • Копії зареєстрованих установчих документів КІФ та керуючого рахунком, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

 • Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені КІФ та керуючого рахунком без довіреності.

 • Оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності.

 • Оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок КІФ, та номер цього рахунку.

 • Картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки керуючого рахунком, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

 • Копію договору з компанією з управління активами цього фонду.

 • Копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої керуючому рахунком.

 • Копію зареєстрованого регламенту КІФ (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ).

 • Перелік пов'язаних осіб КІФ, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

 • Договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, що містить відомості про юрособу.

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку.

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних- розпорядника рахункуЗаява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку в цінних паперах.

 • Копію свідоцтва про внесення ПІФ до ЄДРІСІ.

 • Копії зареєстрованих установчих документів компанії з управління активами, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

 • Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені компанії з управління активами без довіреності.

 • Оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами , і засвідчену печаткою компанії з управління активами , якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені компанії з управління активами без довіреності.

 • Оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок компанії з управління активами, та номер цього рахунку.

 • Картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки компанії з управління активами, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами компанії з управління активами .

 • Копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої компанії з управління активами рахунком.

 • Копію зареєстрованого регламенту ПІФ (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ).

 • Перелік пов'язаних осіб КІФ, засвідчений керуючим рахунком (подається у разі укладання договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ);

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

 • Договір про обслуговування зберігачем активів ІСІ.

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, що містить відомості про компанію з управління активами .

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку.

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних - розпорядника рахункуВчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при

 • Вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при

 • розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати“

 • за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною правочину, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі вчинення правочину щодо цінних паперів депонентами однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або Національним банком України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України), - у разі вчинення правочину депонентами різних депозитарних установ.

 • 2. Вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо

 • проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати":

 • за розпорядженням та/або повідомленням, що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;

 • 3. Вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без

 • дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати":

 • за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію; • 4. Безумовної операції щодо цінних паперів відповідно до вимог законодавства (у разі спадкування та

 • правонаступництва - за рахунками в цінних паперах спадкодавця/юридичної особи, що припинилася

 • рішення суду чи уповноваженого законом органу державної влади або його посадової особи тощо):

 • на підставі відповідних оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

 • Встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження (розблокування) прав на цінні папери відносно прав депонентів

 • за розпорядженнями депонентів та оригіналів документів або їх копій, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

 • 6. Розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними

 • установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для

 • виставлення цінних паперів на продаж:

 • на підставі інформації від Центрального депозитарію;

 • 7. Внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи або повернення вкладу,

 • внесеного до статутного капіталу у вигляді цінних паперів, у натуральній формі:

 • за розпорядженнями, що подаються кожним депонентом, що є стороною операції, чи керуючими рахунками цих депонентів - у разі якщо сторонами операції є депоненти однієї депозитарної установи, або за розпорядженнями, що подаються депонентом чи керуючим його рахунком та Центральним депозитарієм або НБУ(щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде НБУ), - у разі якщо сторонами операції є депоненти різних депозитарних установ; • Компанія з управління активами

 • Повідомляє Депозитарну установу про проведення операцій щодо списання коштів з рахунків та відчуження інших активів КІФ або компанії з управління активами ПІФ, крім активів, облік яких веде Депозитарна установа, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення операції. Відповідне повідомлення надається Депозитарній установі особисто, надсилається у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис“.

 • Не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, а за останній місяць року - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним, надає Депозитарній установі дані щодо складу та структури активів ІСІ. Відповідні дані надаються Депозитарній установі особисто, надсилаються у паперовій формі листом з описом вкладеного або у формі електронного документа відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис".

 • При перевірці розрахунку вартості чистих активів ІСІ надається:

 • довідки про вартість чистих активів ІСІ, підписаної керівником та засвідченої печаткою компанії з управління активами ІСІ;

 • баланс, звіту про фінансові результати ІСІ за формою, встановленою законодавством, станом на дату проведення розрахунку;

 • копії висновку незалежного оцінювача майна про вартість майна, засвідченої підписом керівника та печаткою компанії з управління активами ІСІ (надається один раз після проведення оцінки нерухомості);

 • копії інших документів, засвідчені підписом керівника та печаткою компаніїВідкриття та ведення рахунків НПФ, зокрема рахунка у цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів).

 • Відкриття та ведення рахунків НПФ, зокрема рахунка у цінних паперах та поточного(их) рахунку(ів).

 • Забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на активи НПФ в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів.

 • Перевірка підрахунку чистої вартості активів НПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами НПФ (далі – компанія з управління активами НПФ).

 • Виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів.

 • Виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача НПФ, винагороди компанії(ій) з управління активами НПФ, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають НПФ консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом про НПФ.

 • Виконання розпоряджень компанії(ій) з управління активами НПФ згідно з інвестиційною декларацією НПФ.

 • Зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих компанією(ями) з управління активами НПФ торговцям цінними паперами та іншим посередникам.

 • Здійснення обміну інформацією з адміністратором, компанією(ями) з управління активами НПФ, НКЦПФР, Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг України, радою фондуЗаява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Заява на відкриття рахунку в цінних паперах.

 • Анкета рахунку в цінних паперах.

 • Копію свідоцтва про внесення пайового інвестиційного фонду до ЄДРІСІ.

 • Копію свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, видану ПФ, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

 • Копію зареєстрованого статуту ПФ, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

 • Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені ПФ без довіреності.

 • Копію зареєстрованого установчого документа керуючого рахунком, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

 • Копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені керуючого рахунком без довіреності.

 • Оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком, і засвідчену печаткою керуючого рахунком, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені керуючого рахунком без довіреності.

 • Копію договору про управління активами пенсійного фонду.

 • Копію ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 • Копію інвестиційної декларації ПФ.

 • Оригінал або копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок ПФ, та номер цього рахунку.

 • Картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами керуючого рахунком;

 • Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

 • Договір про обслуговування зберігачем активів НПФ.

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, що містить відомості про НПФ .

 • Анкети фізичної особи - розпорядників рахунку.

 • Згода суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних - розпорядника рахункуПроводить операції щодо списання коштів, що входять до складу пенсійних активів, з поточних рахунків НПФ на підставі розпорядження (платіжного доручення) адміністратора НПФ або компанії з управління активами цього НПФ, виходячи з напрямків використання пенсійних активів/коштів.

 • Проводить операції щодо списання коштів, що входять до складу пенсійних активів, з поточних рахунків НПФ на підставі розпорядження (платіжного доручення) адміністратора НПФ або компанії з управління активами цього НПФ, виходячи з напрямків використання пенсійних активів/коштів.

 • 2. Щомісячно здійснює перевірку розрахунків чистої вартості активів НПФ і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, виконаних адміністратором та компаніями з управління активами НПФ.

 • 3. Здійснює прийняття на зберігання та видачу (повернення) документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших, ніж цінні папери формах, документів, пов’язаних з формуванням та використанням пенсійних активів (далі - Документи).
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка