Наука про генерування, передачу, перетворення, зберігання і обробку інформації в природних та суспільних системахДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Інформаційна географія

 • Наука про генерування, передачу, перетворення, зберігання і обробку інформації в природних та суспільних системах

 • ОБ’ЄКТ – інформаційна складова суспільно – географічного процесу

 • ПРЕДМЕТ - суспільно – географічні умови генерації інформації в соціогеосистемах, її перетворення і використання в природокористуванні і гармонізації відносин суспільства і природного середовища.Інформаційно – кібернетична географія

 • ОБ’ЄКТ – інформаційна складова суспільно – географічного процесу

 • ПРЕДМЕТ – управління мультисистемою природокористування для гармонізації відносин суспільства і природи.Визначення інформації

 • - сукупність даних про певний сегмент дійсності, яка зменшує невизначеність суб’єкта у даній ситуації;

 • - міра неоднорідності, організованості, різноманіття, структурованості систем;

 • відображення еволюції систем, яке запам’ятоване у структурі системи.Соціально – географічний процес

  • Послідовна закономірна зміна ситуацій у розвитку різних соціумів в історичному та географічному контекстах.
  • Зміни соціальних складових соціогеосистем у просторово – часовому континуумі.


Суспільно – географічний процес

  • Послідовна закономірна зміна ситуацій у розвитку суспільства в історичному та географічному контекстах.
  • Зміни суспільних складових соціогеосистем у просторово – часовому континуумі.
Географічний та суспільно – географічний простірІнформаційно – суспільно – географічний простірІнформаційно – суспільно – географічний простір

 • Це простір антропосфери, де існують соціум, господарство і природні системи, територіаль- на організація, властивості і зв’язок (між собою та зовнішнім середовищем) яких зумовлені складною взаємодією полів різних ознак, а єдність і оптимізація здійснюються через ін-терференцію та взаємодію їхніх інформацій-

 • них полів.Інформаційно – синергетична парадигма суспільної географії

 • Забезпечує:

 • дослідження інформаційного обміну в соціально – географічних системах як складової суспільно – географічного процесу;

 • міждисциплінарний підхід у дослідженні соціо-

 • геопроцесів;

 • еволюційну інтерпретацію явищ і процесів у со- ціально – географічних системах різних рівнів.Концепції інформації

 • Атрибутивна (аспектна):

 • Інформація – це об’єктивний атрибут матерії незалежно від від форми її руху, який полягає у впорядкованості будь – якого об’єкту (структура та еволюція).

 • 2. Функціональна (видова):

 • Інформація – це функціональне явище, яке пов’язане тільки з процесами самоорганізації та управління (властива тільки системам управління та біосистемам)Приклади аналогічних процесів матеріального переносу

Логічна схема актогенезуФормування системи цілейСтратегічний компроміс

 • вирішення проблеми "бажане - можливе". Якщо усвідомлення потреби приводить до бажання задовольнити її щонайкраще, то аналіз наявних засобів обмежує вибір. Спектр вирішення цієї проблеми досить широкий - від розробки нових засобів (узагальнення і синтезу нової наукової інформації), що у меншій мірі обмежують вибір, до трансформації (обмеження) потреби. За Л.Н. Нємець, цей компроміс визначає стратегію актогенезу (природокористування) і розв'язує зазначене протиріччя шляхом знаходження тимчасового оптимуму. З цього випливає, що з удосконаленням засобів і методів (загального і спеціального знання) стратегія природокористування може змінюватись.Тактичний компроміс

 • відбиває проблему використання можливостей і визначає тактику природокористування. При наявності декількох варіантів комбінування засобів і технологій задоволення потреби вирішальне значення мають умови їхньої реалізації. При можливості їх контролю суб'єкт має більшу свободу вибору, тому що з'являється можливість комбінувати всі три елементи виконавчих систем. Якщо умови не піддаються контролю і визначаються допустимим ступенем збурення природної системи, критерії відбору відрізняються найбільшою жорсткістю. У цьому випадку оптимізуються методи і засоби актогенезу (технології і технічні засоби природокористування)

Схема інформаційних потоківКількісний аспект оцінки інформації

 • Оцінка кількості інформації у певному повідомленні без дослідження його змісту.

 • Формула К. Шеннона:

Синтаксичний та семантичний аспекти оцінки інформації

 • Синтаксичний

 • – дослідження послідовності символів у повідомленні

 • Семантичний

 • – дослідження змісту повідомленняІнформаційний ресурс

 • Інформаційний ресурс – це сукупність знань (наукових теорій, концепцій, гіпотез), технологій, технічних засобів, ментальних настанов суспільства і особистості.Соціальна інформація

 • Види соціальної інформації:

 • політична; - естетична;

 • економічна; - релігійна;

 • наукова; - професійна;

 • правова; - побутова;

 • етична; - інша

Інформаційний обмін в природних системахІнформаційний обмін в соціальних системахПринципи інформаційної взаємодії суспільства і природи

 • відповідності рівня розвитку соціальної системи і обсягу її інформаційного ресурсу;

 • взаємного прискорення розвитку соціальної системи і накопичення інфор- мації;

 • оптимальної відповідності рівня задоволення соціальної потреби і кількості накопиченої і засвоєної суспільством інформації, отриманої з природного середовища;

 • еквівалентного перетворення інформації в природокористуванні за схемою: структурна – моніторингова – оперативна – управляюча – структурна;

 • послідовного зростання частки цінної інформації;

 • послідовного зростання ефективності виконавчої системи і зменшення збу- рення природних систем на основі прогресуючого накопичення інформації;

 • послідовної дискретної трансформації виконавчої системи;

 • циклічності задоволення соціальної потреби, зумовленої трансформацією виконавчої системи і змінами соціального запиту;

 • послідовної зміни стратегій природокористування на основі формування і поступального розвитку глобального менталітету соціуму відповідно до за- гальноцивілізаційних цінностей, вимог і стандартів;

 • пріоритетного розвитку інформаційного забезпечення природокористуван- ня на основі синергетичного загальнонаукового підходу;

 • інформаційної інтерференції в мультисистемі природокористування;

 • залежності розвитку культурологічного процесу від інформаційного ресур- су суспільства.Критерій збурення системи

Слайд 7 Схема перетворення інформаціїІнформаційний критерій еволюції

 • Ke = dI/dt

 • Умови еволюції:

 • dI/dt > dm/dt або

 • dI/dt > dN/dtТраектория развития системыСоотношение случайных и детерминированных процессов в эволюции системКонус развитияСложная траектория развитияНеравномерное развитиеНеравномерное развитиеРазвитие общества
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка