Наукова діяльність як форма існування та розвитку наукиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки

 • Наукова діяльність як форма існування та розвитку науки

 • Класифікація наукових досліджень

 • Основні принципи раціональної організації наукової діяльності

 • Етапи наукового дослідження

 • Формулювання теми дослідження

 • Наукова проблема як форма наукового мислення

 • Мета та завдання дослідження

 • Поняття «Предмет» і «Об’єкт» дослідження

 • Класифікація об’єктів дослідження

 • Емпіричний та теоретичний рівні дослідження

 • Гіпотеза. Види гіпотез

 • Теорія. Види теорій

 • Класифікація меодів наукового пізнання

 • Взаємодія емпіричного та теоретичного рівня дослідженняНаукова діяльність — це діяльність, спрямована на всебічне вивчення об’єкта, процесу або явища, їх структури і зв’язків, а також отримання і впровадження в практику корисних для людини і суспільства результатів.

 • Наукова діяльність — це діяльність, спрямована на всебічне вивчення об’єкта, процесу або явища, їх структури і зв’язків, а також отримання і впровадження в практику корисних для людини і суспільства результатів.

 • Об’єкт: матеріальна або ідеальна системи

 • Предмет: структура системи, взаємодія її елементів, різні властивості, закономірності розвитку та інш. 

 •  

 • 1. Формулювання теми дослідження.

 • 2. Постановка мети і завдань.

 • 3. Визначення об’єкта і предмета дослідження.

 • 4. Пошук літературних джерел, їх вивчення й аналіз.

 • 5. Формулювання гіпотез.

 • 6. Вибір методів дослідження.

 • 7. Обробка та аналіз та результатів дослідження.

 • 8. Обговорення результатів дослідження.

 • 9. Формулювання висновків.

Наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст якої становить те, що не досліджено людиною, але потребує пізнання, тобто це питання, котре виникло у процесі пізнання або практичної діяльності і потребує відповідного науково-практичного вирішення.

 • Наукова проблема – це форма наукового мислення, зміст якої становить те, що не досліджено людиною, але потребує пізнання, тобто це питання, котре виникло у процесі пізнання або практичної діяльності і потребує відповідного науково-практичного вирішення.

 • Поставити наукову проблеми – це означає:

 • • розмежувати відоме і невідоме;

 • • сформулювати основний зміст проблеми;

 • • визначити конкретні завдання і методи.Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, те, що має бути досягнуто в результаті проведення дослідження. Мета визначає загальну спрямованість дослідження.

 • Мета дослідження – це очікуваний кінцевий результат, те, що має бути досягнуто в результаті проведення дослідження. Мета визначає загальну спрямованість дослідження.

 • Завдання дослідження – це сукупність конкретних цільових установок, які спрямовані на аналіз і вирішення проблемиПредметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта.

 • Предметом дослідження є досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового пізнання, це визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об'єкта.

 • Об'єктом дослідження прийнято називати те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження. Об'єкт відносно автономний і має чіткі межі.• збирання фактичного матеріалу

 • • збирання фактичного матеріалу

 • • отримання даних про властивості об’єкта

 • • розробка схем, що описують стан об’єкта, його структуру, розвиток, динаміку поведінки

 • • класифікація даних у емпіричну інформаціюрозумове осмислення досліджуваних об’єктів

 • розумове осмислення досліджуваних об’єктів

 • виявлення їх сутності, законів існування і розвитку, що становить основний зміст теоріїГіпотеза — це наукове припущення, яке походить з теорії, воно ще не підтверджене і не спростоване.

 • Гіпотеза — це наукове припущення, яке походить з теорії, воно ще не підтверджене і не спростоване.

 • Теоретичні гіпотези висуваються для усунення внутрішніх суперечностей в теорії або для подолання розузгоджень теорії і експериментальних результатів і є інструментом вдосконалення теоретичного знання.

 • Експериментальні - це припущення, які висуваються для вирішення проблеми методом експериментального дослідження.

 • Статистична гіпотеза — як твердження стосовно невідомого параметра, сформульоване мовою математичної статистики.Теорія — це логічно організоване знання, концептуальна система знань, яка адекватно і цілісно відображає певну дійсність.

 • Теорія — це логічно організоване знання, концептуальна система знань, яка адекватно і цілісно відображає певну дійсність.

 • Вона має такі властивості:

 • є однією з форм раціональної розумової діяльності;

 • це цілісна система достовірних знань;

 • вона не тільки описує сукупність фактів, але і пояснює їх, тобто

 • виявляє походження і розвиток явищ і процесів, їх внутрішні і зовнішні зв’язки, причинні та інші залежності і таке інше.

Методологія як вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності має чотирирівневу структуру:

 • Методологія як вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності має чотирирівневу структуру:

 • фундаментальні,

 • загальнонаукові,

 • • конкретнонаукові принципи,

 • • конкретні методи, що використовуються для вирішення спеціальних завдань дослідження.

 • Метод дослідження – це сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню конкретного завдання.

– сукупність фактів складає практичну основу теорії або гіпотези;  

 • – сукупність фактів складає практичну основу теорії або гіпотези;  

 • – факти можуть підтверджувати теорію або спростовувати її;  

 • – науковий факт не може бути сформульований без системи понять, тлумачиться без теоретичних уявлень;  

 • – емпіричне дослідження в сучасній науці зумовлюється теорією.Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
documents -> Методологическое введение в психологию. – М.: «Наука», 1983. – 204с. Методологическое введение в психологию. – М.: «Наука», 1983. – 204с
documents -> Методологія І організація наукових досліджень
documents -> С. Л. Рубінштейн засновник онтологічного психологічного напряму про предмет психології
documents -> Презентація до навчальної дисципліни
documents -> Ідеографічний опис поняття “наука” як процесу
documents -> Наукою про щастя (happyology); наукою про щастя (happyology)
documents -> Навчальний посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів / Корольчук М. С. та ін. К. Ніка-Центр, 2008. 336 с
documents -> Стратегії розвитку самосприйнятя
documents -> Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження; Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка