Науковий керівник ндр : д н. держ упр., професор Ситник Г. П. Відповідальний виконавець: к політ н., доцент кафедри Дацюк А. ВДата конвертації01.01.2017
Розмір444 b.


 • "Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150.103 «Державне управління у сфері національної безпеки» для професійної діяльності у сфері публічного управління”

 • Науковий керівник НДР : д.н.держ.упр., професор Ситник Г.П.

 • Відповідальний виконавець: к.політ.н., доцент кафедри Дацюк А.В.


Вирішення завдань із реалізації національних інтересів України, та реформування системи управління національною безпекою фактично неможливе без підготовки управлінських кадрів, котрі будуть володіти сучасними знаннями, навичками, вміннями в сфері забезпечення національної безпеки.

 • Вирішення завдань із реалізації національних інтересів України, та реформування системи управління національною безпекою фактично неможливе без підготовки управлінських кадрів, котрі будуть володіти сучасними знаннями, навичками, вміннями в сфері забезпечення національної безпеки.

 • Ефективна підготовка означених фахівців у Національній академії державного управління , в свою чергу, передбачає розробку навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін спеціальності «Державне управління у сфері національної безпеки»В ході виконання НДР у 2009 році :

 • В ході виконання НДР у 2009 році :

 • Визначено шляхи інтелектуально-кадрового забезпечення системи забезпечення національної безпеки з урахуванням сучасних умов розвитку середовища її функціонування

 • Розроблено модель фахівця з державного управління забезпеченням національної безпеки України

 • Визначено перелік умінь до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності “Державне управління у сфері національної безпекиУдосконалено зміст навчальних дисциплін спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки”

 • Удосконалено зміст навчальних дисциплін спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки”

 • Здійснено порівняльний аналіз систем підготовки фахівців у сфері національної безпеки та оборони іноземних держав та визначено можливості використання зарубіжного досвіду в Україні

 • Запропоновано перелік професійних компетенцій магістра за спеціальністю «Державне управління у сфері національної безпеки"Наведені в звіті результати апробовані на 4 міжнародних та науково-практичних конференціях, семінарах:

 • Наведені в звіті результати апробовані на 4 міжнародних та науково-практичних конференціях, семінарах:

 • Науково-практичній конференції “Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави”, - Київ, НА СБ України, ін-т захисту інформації з обмеженим доступом, 20.03. 2009 р.;

 • Науково-практичній конференції “Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій”, - Львів, ЛРІДУ НАДУ, 03.04.2009 р.

 • Науково-практичній конференції "Демократичне врядування: наука, освіта, практика”, - Київ, НАДУ, 29.05. 2009 р.;

 • Міжнародній конференції «Ризики та загрози безпеці у розширеному Чорноморському регіоні» , - Київ, НІПМБ, фонд ім. Фрідріха Еберта, 25.09.2009 • За результатами науково-дослідної роботи опубліковано та підготовлено до друку 37 наукових праць з актуальних питань державного управління в сфері забезпечення національної безпеки держави.

 • Отримані наукові результати використано в навчальному процесі за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки”На 2009 рік було заплановано підготовку галузевих стандартів та науково-методичних комплексів дисциплін спеціальності.

 • На 2009 рік було заплановано підготовку галузевих стандартів та науково-методичних комплексів дисциплін спеціальності.

 • Заплановані наукові продукти підготовлено у повному обсязі

 • Окрім того, було опубліковано та підготована до друку 15 методичних рекомендацій до вивчення навчальних дисциплін, 23 статті та тези доповідей, 1 монографія, 3 навчальних посібника, 1 підручник.Тема НДР: “Шляхи удосконалення державного управління забезпеченням національної безпеки України”

 • Тема НДР: “Шляхи удосконалення державного управління забезпеченням національної безпеки України”

 • Мета роботи: наукове обґрунтування шляхів підвищення ефективності системи забезпечення національної безпеки України щодо раннього виявлення, усунення та нейтралізації загроз у її визначальних сферах та навчально-методичного забезпечення дисциплін означеної спеціальності

 • Термін виконання:

 • Початок - січень 2009 р.

 • Кінець - грудень 2012 р


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка