Науково-експертна підтримка впровадження сертифікації лісів України Передумови виникнення сертифікації лісівДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Науково-експертна підтримка впровадження сертифікації лісів України


Передумови виникнення сертифікації лісів.

 • 1970-80-ті роки - зростання стурбованості громадськості щодо втрати лісів

 • 1987 рік - висунута концепція сталого (або невиснажливого чи збалансованого) розвитку сучасної цивілізації: “розвиток, що відповідає потребам сьогодення без ризику для майбутніх поколінь задовольняти потреби”

 • 1992 рік – на конференції в Ріо-де-Жанейро прийнято план досягнення невиснажливого розвитку в 21 сторіччі. Визначено лісові принципи, згідно яких, країни зобов’язалися розробити науково обґрунтовані критерії та керівні принципи для невиснажливого (сталого) розвитку лісів.Стале (невиснажливе чи збалансоване) ведення лісового господарства

 • догляд за лісами і лісовими землями та їх використання таким чином і з такою інтенсивністю, щоб підтримувати їх біорізноманіття, продуктивність, відновлювальну здатність, життєвість та їх потенціал до виконання тепер і у майбутньому всіх притаманних їх екологічних, економічних і соціальних функцій на місцевому, національному і глобальному рівнях, не викликаючи при цьому пошкодження інших екосистем.Концепція сталого ведення лісового господарства та міжнародні зобов’язання України

 • Конвенція з охорони біорізноманіття

 • Стале ведення лісового господарства вважається практичним застосуванням екосистемного підходу до лісів

 • (рішення, прийняте на 7-ій конференції країн-учасниць Конвенції в Куала-Лумпурі)

 • Резолюції Конференцій міністрів із захисту лісів Європи (резолюції Н1”Загальні принципи сталого господарювання в лісах Європи”, L2 “Загальноєвропейські критерії, індикатори та практичні рекомендації із сталого ведення лісового господарства”)Механізми досягнення невиснажливості (сталості) ведення лісового господарства

 • Національне законодавство, національна політика та законодавчо-нормативна база лісового господарства

 • Маркетингові механізмиНаціональне законодавство

 • Програма сприяння сталому розвитку в Україні (з 1996 року)

 • Національна Комісія сталого розвитку при Кабінеті Міністрів України (з 1997 року)

 • Лісовий кодекс України (2006). Прописані положення про стале ведення лісового господарства та стале використання лісових ресурсів.

 • Нормативна база лісового господарства.Маркетингові механізми, зокрема - сертифікація лісів

 • процес за яким незалежна третя сторона (аудитор) здійснює оцінку з метою визначити чи відповідає ведення господарства в лісах заздалегідь встановленим стандартам та засвідчує це у письмовому документі – сертифікаті, який підтверджує, що ліси управляються згідно з принципами невиснажливості (сталості).Сертифікація лісів за схемою Лісової опікунської ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC)

 • домінує на ринку сертифікованої лісової продукції,

 • створена в 1993 році кількома торгівельними і екологічними організаціями

 • підтримується такими міжнародними неурядовими екологічними організаціями, як Фонд охорони дикої природи (WWF), Грінпіс (Greenpeace) та іншими.Діяльність ЛОР

 • Акредитувала аудиторські компанії для лісової сертифікації за схемою ЛОР

 • Розробила 10 принципів і критеріїв невиснажливого (сталого) лісокористування

 • Розробила метод групової сертифікаціїЗростання площ

 • З 2009 по 2010 роки площа сертифікованих лісів у світі зросла на 8% і досягла 355 млн. га (9% від площі усіх лісів). В Західній Європі площа таких лісів зросла за рік на 2,8 млн. га і становить 85 млн. га (51,2% від площі західноєвропейських лісів).Обсяги сертифікованого круглого лісуСертифікати ланцюга походження деревини (CoC)

 • Кількість таких сертифікатів зросла за останній рік з 18 до майже 24 тисяч. 70% таких сертифікатів отримано за схемою FSC.

 • Деревопереробні підприємства вважають отримання таких сертифікатів вдалим маркетинговим ходом, спрямованим на утримання на ринку.Схеми сертифікації

 • PEFC (Програма схвалення лісової сертифікації):

 • лишається найрозповсюдженішою за площами сертифікованих лісів (приблизно 2/3 від площі усіх сертифікованих лісів),

 • FSC:

 • швидше зростають площі лісів, сертифікованих за цією схемою – з 107 млн. га у січні 2009 році до 129 млн. га у травні 2010.

 • В Європі площа лісів, сертифікованих за схемою FSC, зросла з 30,4 млн. га у січні 2009 році до 34,1 млн. га у квітні 2010.Рушійні сили зростання попиту на сертифіковану лісопродукцію у світі.

 • Зобов’язання великих видавництв збільшити використання паперу з вартих довіри джерел постачання (тобто сертифікований папір і папір, виготовлений з макулатури).

 • «Зелена» політика державних закупівель лісопродукції. Запроваджена (за станом на травень 2010 року) у 8 європейських країнах, а також у Китаї, Японії, Мексиці та Новій Зеландії.Рушійні сили зростання попиту на сертифіковану лісопродукцію у світі.

 • 3. Широке впровадження політики «зеленого будівництва», в якому, згідно стандартів, має використовуватися сертифікована лісопродукція.

 • 4. Законодавство щодо законності походження деревини. З 2011 року деревина та вироби з неї зможуть реалізовуватися на ринках країн-членів Євросоюзу лише за наявності доказів щодо легальності їх походження. Одним з доказів (проте не єдиним можливим) законності походження деревини буде наявність сертифікату FSC або PEFC.Що дає сертифікація лісовому господарству та суспільству?

 • Покращення практики ведення лісового господарства та лісозаготівель;

 • Формування привабливого для споживача іміджу підприємства;

 • Отримання найновіших знань та практичних навичок екологічно та соціально орієнтованого лісівництва;

 • Отримання від незалежної міжнародної організації підтвердження високого рівня ведення лісового господарства;

 • Наближення рівня економічних, екологічних та соціальних стандартів лісового господарства до європейського рівня;

 • Конкурентні переваги - довготермінове партнерство з покупцями сертифікованої лісопродукції за кордоном;

 • Доступ до нових ринків збуту, зокрема тих, що висувають високі екологічні вимоги до лісопродукції.Сертифікація в Україні

 • „Лісова сертифікація - оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства”

 • (стаття 56 Лісового Кодексу України, 2006 р.)Розвиток лісової сертифікації в Україні

 • 1999 р. - перші роботи з добровільної лісової сертифікації в Україні.

 • 2000 р. - сертифіковано 4 чотири лісогосподарських підприємства за схемою ЛОР

 • 2004 р. – вступ до Євросоюзу Польщі, Словаччини та Угорщини, країн – традиційних імпортерів української лісової продукції. В цих країнах значно зріс попит на лісопродукцію, сертифіковану за схемою ЛОР.

 • 2004 р. - створено Національну робочу групу з лісової сертифікації для розробки українських національних стандартів лісової сертифікації

 • 2008 р. – в Держспоживстандарті зареєстровано українські національні стандарти добровільної лісової сертифікації: СОУ «Сертифікація системи ведення лісового господарства. Принципи, критерії та індикатори». Стандарти передано до ЛОР для затвердження.Лісова сертифікація в Україні вересень 2010 року

 • 8 сертифікатів ведення лісового господарства у 5 областях Карпатського регіону і Полісся, загальна площа лісів - 0,9 млн. га (1,4 млн. га – разом із Закарпатською областю) + перспектива - 0,5 млн.га Івано-Франківська обл.

 • 23 сертифікати ланцюга походження деревиниОрієнтовні витрати на проведення сертифікаційного аудиту

 • Залежать від:

 • розмірів території підприємства,

 • обсягів лісокористування,

 • ступеню складнощі та місця розташування лісів, що сертифікуються.

 • Орієнтовна вартість сертифікації варіює:

 • від 0,15 євро на 1 га на рік (при площі лісів понад 20 000 тис. га)

 • до 1 євро на 1 га на рік (при площі лісів біля 1 000 га).Проблеми реалізації сертифікації в Україні

 • Неузгодженість окремих лісівничих правил з сертифікаційними вимогами, схематична та спрощена практика ведення лісового господарства;

 • Відсутність практичних навичок з питань сталого ведення лісового господарства, проблема адаптації лісових працівників і спеціалістів до нових вимог з ведення лісового господарства;

 • Слабкість і нерозвинутість інституційної та інформаційної інфраструктури лісової сертифікації;

 • Відсутність належної експертної та консалтингової підтримки для місцевих спеціалістів, проблеми порозуміння щодо термінологій та понять між аудиторськими компаніями та українськими спеціалістами-практиками, мовний бар’єр.Наукова підтримка процесу сертифікації

 • Науково-методичні дослідження питань впровадження лісової сертифікації, розроблення відповідних методичних рекомендацій.

 • Членство в Національній робочій групі з лісової сертифікації.

 • Інформаційно-консультативна підтримка процесу сертифікації:

  • Сертифікація лісогосподарського підприємства: Практичний посібник (2008)
  • Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні (2009)


Наукова підтримка процесу сертифікації

 • Участь науковців у проектах, спрямованих на підтримку та розвиток лісової сертифікації – проекти WB, IKEA, PSOM, EBRD.

 • Важливим є налагодження співпраці науковців, представників виробництва, освіти, громадськості та експертів.Проект ЄБРР з підтримки лісової сертифікації в Україні (2009-2011 року)

 • «Проект з підтримки процесу сертифікації лісу в Івано-Франківській області – TCS ID: 24885»

 • Джерело фінансування: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)Мета Проекту:

 • Надання підтримки держлісгоспам у ході впровадження системи сертифікації лісу в Івано-Франківській області відповідно до вимог Лісової опікунської ради (ЛОР).Консультант Проекту - Компанія «Індуфор Оі»

 • Компанія «Індуфор Оі» («Indufor Oy») – консалтингова компанія з Фінляндії, яка надає послуги в таких галузях:

 • Лісова промисловість

 • Ведення лісового господарства та навколишнє середовище

 • Політика у галузі лісового господарстваБенефіціари проекту:

 • Лісогосподарські підприємства

 • Івано-Франківське ОУЛМГ

 • Державний комітет лісового господарства України

 • Міністерство охорони навколишнього природного середовища

 • Місцеві громади

 • Підрядні підприємства із заготівлі деревини

 • Близько 15,000 населення, що працюють у лісовому секторі

 • Місцеві підприємці

 • Організації/підприємці у сфері гірського та лісового туризмуФази виконання проекту

 • I. Підвищення рівня інформованості та збір необхідної інформації

 • II. Консультації та навчання: підготовка до проведення внутрішніх аудитів

 • III. Проведення внутрішнього аудиту та рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків

 • IV. Підтримка процедур з підготовки до сертифікаційного аудиту

 • V. Проведення сертифікації лісогосподарських підприємств сертифікаційним органом, акредитованим ЛОРДякую за Вашу увагу!

 • Додаткова інформація:

 • Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА

 • 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 86

 • тел. :+8057 7078072

 • факс:+8057 7078057

 • e-mail:bondaruk_georgiy@list.ru

 • buksha@uriffm.org.ua

 • www.uriffm.org.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка