Навчання математики в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде реалізовуватись за новою навчальноюДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b. • Навчання математики в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів буде реалізовуватись за новою навчальною

 • програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 • (авт.. М.І. Бурда, Ю.І. Мальваний, Є.П. Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, .А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С. Якір.),

 • розміщеною на сайті www.mon.gov.ua.

 • В 6-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів

 • буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику

 • “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів

 • “Математика 5-12 класи”,

 • видавництво “Перун”, Київ, 2005р., надруковані

 • у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№2,2006), “Математичній газеті” (№№9,10, 2009р).«Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (авт. Харік О.Є.) втратила свою чинність, і у 5-му класі вона не дійсна. Однак навчальні заклади, які розпочали поглиблене вивчення за цією програмою у 6-7 класах, продовжують її використання (Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.).

 • «Програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (авт. Харік О.Є.) втратила свою чинність, і у 5-му класі вона не дійсна. Однак навчальні заклади, які розпочали поглиблене вивчення за цією програмою у 6-7 класах, продовжують її використання (Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання. Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 384 с.).8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України

 • 8-9 класи (поглиблене вивчення) – Математика. 8-9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України, 2008.– № 16-17 та розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України

 • www.mon.gov.ua. • Шкільний курс математики у 2013-2014 навчальному році

 • у 10-11 класах вивчатиметься за програмами надрукованими у посібнику “Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання видавництво “Ранок”, Харків, 2011р .

 • та розміщених на сайті Міністерства освіти України www.mon.gov.uaПрограмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) –

 • Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) –

 • у Інформаційних збірниках МОН № 13-14, 2006-2009 рр., журналі «Математика в школі» (№6, 2006-2009 рр.), журналі «Математика в школі» № 6, 7-8 2011 року, «Математика в школах України» № 19-21 2011 року,

 • № 22-24 2012 року,

 • газеті «Математика» №26-27, 46-47 2011 року,

 • №29-31 2012 року.

Обов’язково

 • Обов’язково

 • Пояснювальну записку (мета, завдання курсу, цільова аудиторія, рекомендації з режиму вивчення, очікувані результати)

 • Навчально-тематичний план (перелік розділів і тем з їх стислою анотацією та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів)

 • Список літератури

 • Додатково

 • Орієнтовне календарно-тематичне планування

 • Методичні рекомендації до викладання курсу (опис засобів організації навчального процесу, вказівки до опрацювання основних змістових ліній курсу, дидактичні матеріали, рекомендації по оцінюванню результатів навчання)

 • Набір дидактичних вправУ класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу»

 • У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу»

 • (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

 • і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі)

 • за рахунок часу, відведеного

 • на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів. • удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

 • диференційоване навчання та індивідуальну роботу з учнями;

 • використання нових інформаційних технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання;практичну спрямованість навчання математики:

 • практичну спрямованість навчання математики:

 • моделювання життєвих ситуацій;

 • аналіз кількісних даних, що представлені у різних формах;

 • відсоткові розрахунки;

 • пропорційні відношення;

 • дії з дробами;

 • розвиток логічного та креативного мислення.для 5-9 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.

 • для 5-9 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.

 • Частина І. Допрофільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна.– Х.: Вид-во «Ранок», 2011.;

 • для 10-11 класів - Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання.

 • Частина ІІ. Профільна підготовка / Упоряд. Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

 • Наголошуємо, що учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів.В організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф МОН або схвалення відповідною комісією Науково-методичною радою з питань освіти для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • В організації навчально-виховного процесу загальноосвітнім навчальним закладам дозволено використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають гриф МОН або схвалення відповідною комісією Науково-методичною радою з питань освіти для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.Вимоги до перевірки зошитів

 • Вимоги до перевірки зошитів

 • регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529

 • «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).Вимоги щодо обсягу домашніх завдань

 • Вимоги щодо обсягу домашніх завдань

 • регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 р. № 1/9-651

 • «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11).

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 р. № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11).ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

 • ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

 • Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

 • Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

 • Internet-олімпіаді;

 • Рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями подані у інформаційному збірнику «Математичні олімпіади Хмельниччини» 2012, 2013р.р.. Рекомендуємо залучати школярів до участі у:

 • заочному математичному конкурсі «Золотий ключик»;

 • Всеукраїнському турнірі юних математиків;

 • Всеукраїнському турнірі юних математиків імені професора М.Й.Ядренка.

 •  

Державні документи про освіту, навчальні програми, програми факультативних занять, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором.

 • Державні документи про освіту, навчальні програми, програми факультативних занять, гуртків, спецкурсів, курсів за вибором.

 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики.

 • Графік проведення тематичних атестацій.

 • Методична література для вчителів та методичні листи, рекомендації методкабінету, інституту післядипломної педагогічної освіти, передового педагогічного досвіду з методики проведення уроків, рекомендації з питань впровадження нових навчальних технологій.

 • Матеріали періодичної преси, журнали, роздаткова література для учнів.

 • Картотека наявних у кабінеті матеріалів, інвентарна книга, діатека навчальних діафільмів, діапозитивів.

 •  

 • – підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів , досягнення позитивних результатів навчального процесу;

 • – організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

 • – формування інноваційної культури вчителя математики;

 • – вдосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

 • – використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

 • – активізацію роботи з молодими вчителями математики;

 • – вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі:

 • Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі:

 • функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти);

 • функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);

 • управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка